Vad är THCV?

Vad är THCV?

THCV är en av över 100 cannabinoider som produceras av cannabisplantan. Forskare undersöker för närvarande molekylen för potentiella terapeutiska effekter. Forskningen är ännu i det första stadiet, men cannabinoiden har uppvisat en del intressanta egenskaper hittills. Så låt oss lära känna THCV nedan!

Introducerar THCV

THCV—eller tetrahydrocannabivarin—är en nära släkting till THC, och den delar en liknande molekylär struktur. Båda cannabinoider binder till CB1-receptorer i det endocannabinoida systemet. THCV och THC arbetar som agonister till dessa receptorer, vilket innebär att de ökar bränslefrekvensen. CB1-receptorer är belägna i hela det centrala nervsystemet och är associerade med de psykoaktiva effekterna från cannabinoider. Men till skillnad från THC, utövar THCV en dosberoende effekt på dessa receptorer.

Låga doser av cannabinoiden blockerar faktiskt CB1-receptorer och kan hämma den psykoaktiva effekten av THC. I kontrast verkar höga doser aktivera dessa platser och producera en psykoaktiv effekt. "Ruset" som produceras av THCV skiljer sig från det med THC; effekterna varar inte lika länge och är mer stimulerande och rena.

THCV riktar även in sig på CB2-receptorer i det endocannabinoida systemet. Dessa platser finns i hela immunsystemet o verkar spela en modulatorisk roll i modeller med inflammatoriska sjukdomar.

THCV är en smärre cannabinoid i de flesta cannabissorter. Dock verkar den finnas i relativt stora mängder i vissa sydafrikanska cannabiskemotyper. Förädlare har även lyckats att selektivt förädla sorter som besitter 16 % THCV i torr vikt.

THCV har fortfarande många outnyttjade hemligheter. Vi är bara i början av cannabisforskningen, och människoförsök behövs för att få en klar bild av effekterna från THCV. Än så länge får vi förlita oss på djur- och cellforskning som ledtrådar till molekylens potential. Låt oss ta en titt på möjliga biverkningar av THCV, och sedan granska den senaste forskningen.

Biverkningar

Vi vet inte så mycket om effekterna av THCV hos människor. Därför är forskningen fortfarande obekant med möjliga biverkningar. Eftersom THCV kan aktivera CB1-receptorer i höga doser, är det logiskt att den kan dela några av de potentiella biverkningarna av THC. Dessa inkluderar ångest, paranoia, muntorrhet, röda ögon, kortsiktig minnesförlust, ökad hjärtfrekvens och långsammare reaktionstid.

Vad säger forskningen?

Vad är THCV?

Det kommer inte som någon överraskning att THCV verkar ha terapeutisk potential. Varje cannabinoid som studerats hittills verkar lovande på ett eller annat sätt. THCV är inte något undantag, och tidig forskning visar att cannabinoiden kan komma att hjälpa till med aptitdämpning, anfall, inflammation och neurodegenerativa sjukdomar.

THCV kan komma att agera för att främja viktnedgång genom att dämpa aptiten. THC är känd for sina aptitstimulerande egenskaper, och medan denna mekanism kan vara till nytta för en del tillstånd, kan THCV användas för att uppnå det motsatta. Genom att blockera CB1-receptorer minskar THCV hungerkänslor. Detta antyder att cannabinoiden kan ha en framtida användning när det gäller ätstörningar. Vidare kan molekylen hjälpa till att bränna fett. Forskning har visat att THCV kan minska kroppsfett och samtidigt öka energiförbränningen hos möss.

Forskare hävdar att det endocannabinoida systemet är känt för att spela en markant roll för regleringen av kroppsvikt och metabolism. Fas 1 människoförsök utförs för närvarande för att avgöra säkerheten och toleransen för THCV. 

THCV verkar även producera antikonvulsiva effekter. Molekylen kan komma att ansluta sig till raden av andra cannabinoider—nämligen CBD—när det gäller att behandla störningar så som epilepsi. Tidig forskning publicerad i tidskriften Epilepsia testade THCV mot en form av anfall i hjärnvävnaden hos råttor. Cannabinoiden minskade aktiviteten kopplad till epilepsin betydligt. Forskarna drog slutsatsen att THCV kunde användas som en möjlig terapeutisk hjälp vid behandling av hyperexciterbara tillstånd.

Djurstudier har upptäckt att THCV besitter både antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper. En studie från 2010 administrerade cannabinoiden till möss för att testa dess effekter på svullna baktassar. Forskarna upptäckte att THCV kunde minska smärta och lindra inflammation, möjligtvis genom att aktivera CB1- och CB2-receptorer.

THCV besitter även en potentiell behandling för neurodegenerativa sjukdomar. Vid administrering av THCV till djurmodeller med Parkinsons sjukdom, drog forskarna följande slutsats: "Med tanke på dess antioxidanta egenskaper och dess förmåga att aktivera CB2- men blockera CB1-receptorer, har, Δ9‐THCV en lovande farmakologisk profil för att fördröja sjukdomsförlopp vid Parkinson och även för att lindra symptom av Parkinson". Forskare tycker även att CB2-receptorn är ett
lovande farmakologiskt mål för neurologiska sjukdomar så som Alzheimers. Därför kan THCV komma att visa sig vara ett behandlingsalternativ i framtiden.

Laglig status

THCV är i något av en gråzon när det kommer till lagen. Molekylen är inte allmänt känd eller specifikt förbjuden, men den är olaglig ändå på många platser. The Psychoactive Substances Act i Storbritannien förbjuder alla substanser som är kapabla att producerar en psykoaktiv effekt, och kriminaliserar därmed THCV. USA:s regering klassificerar inte specifikt THCV som en Schedule 1 substans. Dock anses "marijuanaextrakt" vara olagligt på federal nivå, vilket gör att det även är olagligt att inneha THCV. Trots federal lag, är dock cannabis lagligt i många stater över hela USA. I de staterna kan individer köpa starka THCV-produkter från lagliga apotek.

Produktsökare