Made in Swiss laboratory

Framtagna i schweiziskt laboratorium

Global Innovation Index är en årlig ranking av länder och ekonomier efter deras innovationskapacitet. Schweiz håller sig stadigt på första plats. Hög arbetskraftsspecialisering, säkerhet, utländska investeringar och en kultur med respekt för kunden har gjort Schweiz till ett land att arbeta och utveckla i likt inget annat.

Från Basel med kärlek

Cibdol är baserat i Basel, hjärtat av Europas farmaceutiska produktion och forskning, och vi tar till oss denna innovationsfilosofi. Då vi befinner oss i centrum bland farmaceutiska och biotekniska sysselsättningar, har vi direkta kopplingar till branschen och ett högspecialiserat laboratorium för produktionen av vår CBD-olja. Resultatet är ett utbud av enastående CBD-tillskott av bästa kvalitet.

Alla i vårt laboratorium har en passion för CBD; vi är ett litet team som är hängivna till att skapa rika och konsekventa produkter. Det kräver en djup kunskap och specialistutrustning, men det är det som gör Cibdol så speciellt. Kombinationen av passion, kunskap och den rätta utrustningen tar Cibdol till nästa nivå. Det kanske ökar produktionskostnaderna, men det är ett pris vi med glädje betalar för att kunna producera vår exceptionella CBD-olja.

Laboratoriet

Vårt laboratorium består av allt som behövs för att professionellt kunna producera CBD enligt rigorös, schweizisk standard. Vi gör all vår olja i ett professionellt, skräddarsytt laboratorium som möter bioteknikbranschens förväntningar och är utrustat med erfarna kemister och laboratorietekniker. All vår utrustning är toppmodern, och strikta hygien- och kvalitetsbestämmelser finns på plats för att säkerställa en enastående produktion.

Det schweiziska tillvägagångssättet

Detta "schweiziska tillvägagångssätt" matchar Cibdols filosofi och djupa hänsyn till våra kunder. Den beryktade precisionen, tillförlitligheten och nödvändiga efterlevnaden av förordningar och lagar är något vi alltid håller oss till när vi utformar nya produkter eller extraherar essentiella oljor för en ny sats av våra redan välkända tinkturer.

Samtidigt som vi omfamnar det schweiziska tillvägagångssättet för reglering, övervakning, produktion och laboratorietester, är vi engagerade i en total spårbarhet och transparens av våra produkter och processer. Cibdols produkter är skapade av endast de bästa ingredienserna och genom användning av de senaste vetenskapliga metoderna. De genomgår en rigorös kvalitetskontrollprocess, där vi övervakar och spårar varje steg av produktionen. Vi anser det även obligatoriskt att varje sats av CBD vi producerar ska auktoriseras och testas av en tredje part, för att stötta våra påståenden och ge våra kunder sinnesro.

Då vi är baserade i Schweiz, är våra extrakt alltid garanterade att efterfölja både schweiziska lagar och EU-lagar. Detta innebär att en optimal bevarandepraxis användes under transport och förvaring, och att allt råmaterial är certifierade när det gäller ursprung.


Produktsökare