Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Kan du ta CBD tillsammans med andra läkemedel?

Kan du ta CBD tillsammans med andra läkemedel?

I dagens moderna tidsålder, är det inte ovanligt för oss att ta en variation av olika läkemedel. Med tanke på CBD:s påverkan på flera biologiska system, är det ett viktigt ämne att ta upp gällande hur det kan tas tillsammans med vanliga läkemedel. Fortsätt läsa för att få mer information.

Aktuell forskning visar att CBD har en utmärkt säkerhetsrapport.

De olika sätten som CBD kan främja kroppen fortsätter att avslöjas, men en faktor förblir konstant—föreningens lovande säkerhetsrapport. CBD är väl tolererad[1], även i doser på upp till 160 mg om dagen med minimala biverkningar. För att sätta det i perspektiv, motsvarar en genomsnittlig dos  med CBD-olja på 3-4 droppar, tre gånger om dagen cirka 42 mg/dag (baserat på Cibdols CBD-olja på 10 %).

Föreningen har även blivit erkänd för att uppvisat en bra säkerhetsnivå av Världshälsoorganisationen i deras djupgående granskning[2]. Deras slutsats av nuvarande CBD-forskning var följande:

“CBD är allmänt väl tolererad med en bra säkerhetsprofil. Rapporterade allvarliga biverkningar kan vara resultatet av läkemedelsinteraktioner mellan CBD och patientens "befintliga läkemedel".

Granskningen tog ett brett utbud av forskningshandlingar i åtanke tillsammans med kliniska och förkliniska försök. Deras upptäckter är uppmuntrande eftersom de säger att baserat på vad vi för närvarande förstår, verkar biverkningarna från CBD vara minimala.

Långsiktig säkerhet av CBD-extrakt

Det återstår dock en fråga gällande den långsiktiga säkerheten för CBD. Med många studier fortfarande i förkliniska steg, förstår vi inte till fullo varje möjlig interaktion, komplikation eller biverkning som kan förekomma i människokroppen.

Lyckligtvis pågår förändringar för att etablera en grundsäkerhet för alla CBD-extrakt. Europeiska tillsynsmyndigheter har klassificerat CBD och dess derivat som ett nytt livsmedel, vilket innebär att alla CBD-produkter måste följa strikta produktionsstandarder och en omfattande godkännandeprocess.

Under förutsättning att ett företag kan bevisa att dess CBD uppfyller kriterierna för nytt livsmedel (passar till syftet, tydligt märkta och säkra att använda), kommer de produkterna att stanna på hyllorna. De här nya principerna kommer att tillhandahålla ett ramverk för hela CBD-industrin och hjälpa till att minska risken för att osäkra eller lågkvalitativa CBD-produkter tar sig in på marknaden.

Cibdol förstår att det fortfarande finns mycket att lära om den långsiktiga säkerheten för CBD och det är därför vi är stolta över att vi är en utav de tre företagen i Europa som framgångsrikt skickat in en *nytt livsmedel-ansökan. Det är endast genom att arbeta tillsammans som vi på ett säkert sätt kan förverkliga föreningens fulla potential.

Kan du ta CBD tillsammans med andra läkemedel?

Att förstå förhållandet mellan CBD och läkemedel

CBD, likt många former av läkemedel, behöver metaboliseras av levern innan det kan distribueras runt i kroppen. När matsmältningssystemet har processat CBD, kommer det gå igenom en “första passerings-” process i levern. Det är vid denna punkt som levern använder speciella enzymer för att hjälpa till att bryta ner CBD i mindre kärnkomponenter (metaboliter) och distribuerar dem runt i kroppen via cirkulationssystemet. Denna process är helt naturlig.

Det potentiella problemet med CBD är att när det konsumeras tillsammans med andra läkemedel, tar det kort och gott nästan hela leverns uppmärksamhet. Det speciella enzymet vi nämnde, specifikt kallat cytokrom P450-enzymet, blir distraherat av CBD och det kan hindra det från att bryta ner andra läkemedel som finns i mindre delar. Det är här allvarliga effekter kan ske. Om vissa läkemedel finns kvar i kroppen längre än vad de ska, kan kroppen börja uppleva biverkningar.

Forskning om den potentiella interaktionen mellan CBD och läkemedel pågår.

Alla läkemedel som metaboliseras av P450-enzymet kan påverkas av CBD. Många typer av steroider, antibiotika, antidepressiva, beta-blockerare och antihistaminer faller in i denna kategori, bland flera andra former av läkemedel. Men bara för att dessa typer av läkemedel bryts ner av enzymer i levern, innebär det inte att interaktion med CBD definitivt sker. När man bestämmer sig för att ta CBD, bör du därför alltid konsultera läkare först, särskilt om du är orolig för dess inverkan på dina receptbelagda läkemedel.

Källor

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Källa]

[2] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Källa]

Källor

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Källa]

[2] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Källa]

Produktsökare