Integritetspolicy

För att säkerställa en trygg miljö online och garantera dataskydd, följer vi strikt de lagliga kraven. I denna integritetsförklaring, tillhandahåller vi inblick i sättet och syftet med datainsamling, säkerhetsåtgärder, lagringsperioder och kontaktinformation.

 

SEKTION 1 – PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN

1.1 Konto
Köp kan endast genomföras om du har ett personligt konto. När du skapar ett konto eller köper något i vår butik, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in följande uppgifter som du tillhandahåller oss med:

• För- och efternamn
• Hem- och fakturaadress
• Telefonnummer
• Ditt kön
• IP-adress
• E-postadress
• Födelsedatum

Dessa uppgifter behövs för att genomföra leveransen. I tillägg, när du besöker vår butik, kommer vi automatiskt få din dators IP-adress. Baserat på denna information, kan vi optimera din upplevelse online och samtidigt skydda din online-miljö.

Syfte med datainsamling
Vi samlar in och lagrar kontorelaterade uppgifter i följande syften:
a. Utföra våra skyldigheter som härrör från eventuella kontrakt mellan dig och oss, samt för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
b. Sätta upp, hantera och kontakta dig gällande ditt konto och dina beställningar.
c. Utföra marknadsundersökningar och analyser.
d. Bekräfta din ålder och identitet, och för att identifiera och förhindra bedrägeri.

1.2 Nyhetsbrev
Med ditt uttalade samtycke, kan vi komma att skicka nyhetsbrev till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Vi skickar nyhetsbrev baserat på uttalat godkännande, Följande information samlas in i samband med nyhetsbrevet:
• För- och efternamn
• Ditt kön
• E-postadress

Syfte med datainsamling
De insamlade uppgifterna används till att:
a. personifiera våra e-postmeddelanden, inklusive ditt namn och ditt kön för att tillhandahålla könsspecifikt innehåll.
Du kan återkalla ditt godkännande när som helst genom att använda länken som tillhandahålls i nyhetsbrevet eller kontaktinformationen som tillhandahålls i sektion 2.

1.3 Kundservice
För att kunna ge dig lämplig support, har våra kundserviceanställda tillgång till din kontorelaterade information. Följaktligen kommer deras support vara högeffektiv och trevlig.

 

SEKTION 2 – SAMTYCKE

När du tillhandahåller oss med dina personliga uppgifter för att genomföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, lägga en beställning, arrangera en leverans eller returnera ett köp, innebär det att du samtycker till vår insamling av denna information för användning endast till denna specifika anledning.

Om vi ber dig om dina personliga uppgifter för en sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen be dig direkt om ditt uttryckta samtycke eller tillhandahålla dig med en möjlighet att säga nej.

2.1 Hur återkallar man samtycke?
Om du ändrar dig efter att ha uttryckt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke för oss att kontakta dig för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information när som helst genom att kontakta oss på: support@cibdol.com

SEKTION 3 – AVSLÖJANDE

Vi kan komma att avslöja dina personliga uppgifter om det krävs enligt lag att göra det eller om du bryter mot våra Användarvillkor.

SEKTION 4 – HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

Hos Cibdol BV är dataminimalism av yttersta vikt. Därför kommer vi inte behålla din information längre än nödvändigt för de syften som anges i denna Integritetspolicy. Olika lagringsperioder tillämpas för olika typer av information, dock är det som längst 10 år vi behåller dina personliga uppgifter.

4.1 Kontoinformation
Kontorelaterad information förblir relevant så länge kunden innehar ett konto. Därför kommer uppgifter finnas dokumenterade så länge kontot existerar. När våra kunder raderar sitt konto, kommer relaterade uppgifter raderas inom en rimlig period. Begäran gällande inspektion eller korrektion av lagrade personliga uppgifter eller borttagning av ett konto kan skickas till: [email protected]

4.2 Nyhetsbrev
Samtycke till nyhetsbrev och den associerade information förblir relevant så länge våra kunder är registrerade för nyhetsbrevet. Periodvis (varje månad), genomför vi dock en relevanskontroll. Registrerade kunder (och deras personliga uppgifter) kommer tas bort när kunder inte svarar på vår begäran. Vidare består vår nyhetskommunikation av en avhoppningsfunktion. Kunder kan återkalla sitt samtycka genom att använda denna funktion.

SEKTION 5 – COOKIES

Cookies är små delar av information som berättar för din dator om tidigare interaktioner med vår webbplats. Dessa cookies lagras på din hårddisk, inte vår webbplats. I grund och botten, när du använder vår webbplats, kommer din dator att visa oss sina cookies och berätta för vår webbplats om du använt den tidigare. Detta gör det möjligt för vår sida att operera snabbare, såväl som att komma ihåg saker som är kopplade till dina tidigare besök (t.ex. användarnamn) för att göra det mer behändigt för dig. Hos Cibdol BV använder vi oss av två olika sorters cookies, funktionella cookies och analytiska cookies.

5.1 Funktionella cookies
Funktionella cookies används för att förbättra din upplevelse online. Dessa cookies håller bland annat koll på vad som läggs i din varukorg. Användning av dessa cookies kräver inte tillstånd på förhand.

5.2 Analytiska cookies
Analytiska cookies används för att utföra marknadsundersökningar och analyser. Data som samlas i dessa analytiska cookies är anonymiserad, således är den oanvändbar för andra. Användning av dessa cookies kräver inte tillstånd på förhand.

SEKTION 6 – TREDJEPARTSTJÄNSTER

Tredjepartstjänster krävs för att fullborda transaktioner och utföra våra tjänster. I allmänhet, kommer de tredjepartsleverantörer vi använder oss av endast att samla in, använda och avslöja dina uppgifter i den omfattning som krävs för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Dock kan vissa tredjepartstjänsteleverantörer, såsom betalnings-port och andra processorer för betalningstransaktioner ha sina egna integritetspolicyer med avseende på den information vi behöver tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

När det gäller dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicyer, så du kan förstå sättet som dina personliga uppgifter kommer hanteras på av dessa leverantörer.

I synnerhet kan vissa leverantörer vara belägna i eller ha faciliteter som finns i en annan jurisdiktion än både dig och oss. Så om du bestämmer dig för att fortsätta med en transaktion som involverar tredjepartstjänster, kan dina uppgifter komma att bli föremål för lagarna i jurisdiktionen (er) där tjänsteleverantören eller dess faciliteter är belägna.

När du lämnar vår butiks webbplats eller blir vidarebefordrad till en tredjeparts webbplats eller applikation, styrs du inte längre av denna Integritetspolicy eller vår webbplats Användarvillkor.

Webbanalystjänst (anonymiserad data)

På denna webbplats har vi integrerat en komponent av en webbanalystjänst (med den anonymiserade funktionen). Webbanalyser kan definieras som insamling och analys av data gällande besökares beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om webbplatsen varifrån en person kommit (den så kallade refererande sidan), där undersidor besökts och hur ofta, samt i vilken varaktighet, en undersida har granskats. Webbanalys används i huvudsak för att utföra kostnadsfördelaktiga analyser för internetannonsering.

Kurirtjänst
För att fullfölja leveranser använder vi oss av en kurirtjänst. Denna kurirtjänst utför leveransen mellan vårt företag och konsumentens adress. För att kunna genomföra denna logistik, behöver företaget tillgång till information som kundernas namn och adress.

E-posttjänst
Vi använder en extern e-posttjänstleverantör för att skicka nyhetsbrevet. Denna leverantör har tillgång till begränsad kontoinformation kopplad till godkänt samtycke (t.ex. e-postadress).

Marknadsföringstjänst
Cibdol BV stöttas av ett företag som är specialiserat på marknadsföringsaktiviteter och kommunikationsaktiviteter. Deras tillgång till personliga uppgifter är väldigt begränsad, och mestadels anonymiserad.

Betalningstjänster
Vi använder externa betalningstjänster för att fullborda transaktioner (t.ex. kreditkortsbetalningar).

SEKTION 7 – SÄKERHET

För att skydda dina personliga uppgifter, tar vi till skäliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att de inte förloras, missbrukas, fås åtkomst till, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du tillhandahåller oss med din kreditkortsinformation, är denna information krypterad med användning av secure socket layer-teknologi (SSL) och lagras med en AES-256 kryptering. Även om ingen överföringsmetod via internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS krav och implementerar ytterligare, allmänt accepterade industristandarder. Kontorelaterad information är skyddad med en hashfunktion. Denna metod omvandlar information till en genererad röra. Som ett resultat av detta blir känslig information säker och till och med osynlig för oss. Dessutom är våra databaser exceptionellt skyddade mot obehöriga personer. Exempelvis är tillgång till databasen endast möjlig och tillåten för godkända IP-adresser (t.ex. Cibdols huvudkontor). Andra försök och adresser nekas alltid.

I tillägg har data anonymiserats så mycket som möjligt. Således kan data inte kopplas direkt till en specifik kund. Med denna data kan vi dock utföra marknadsundersökningar och analyser. Dessutom kontrolleras tredje parts intressenter (t.ex. e-posttjänst) innan vårt samarbete, de följer GDPR och de tillhandahålls med ett processoravtal. Inom Cibdol BV, tilldelas anställda olika åtkomsttillstånd. Det specifika tillståndet ger endast tillgång till den information som strikt krävs för att utföra en uppgift.

Digitala säkerhetsåtgärder är föremål för ändringar och måste uppfylla höga krav för att garantera säkerheten för kunder online. Därför har vi utsett en säkerhetschef. Periodvis kontroll och förbättring av säkerhetsåtgärder (när det är nödvändigt) är en del av den funktionen.

SEKTION 8 – ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi reserverar oss rätten att modifiera denna Integritetspolicy när som helst, så vänligen granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden kommer ta effekt omedelbart efter att de delats på webbplatsen. Om vi gör materiella förändringar av denna policy, kommer vi meddela dig här att det har blivit uppdaterat, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka förhållanden, om några, vi använder och/eller avslöjar den.

SEKTION 9 – KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakta oss:

• Elektroniskt genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]
• Via telefon: +41 61 588 03 13


Produktsökare