Kvalitet

Hos Cibdol tror vi på leverans av CBD-produkter av bästa kvalitet. Det är därför varje del av tillverkningsprocessen är föremål för rigorösa kvalitetstester. Vi integrerar inte bara kvalitets- och produktsäkerhet på alla nivåer, utan våra processer granskas även kontinuerligt. Årliga justeringar registreras i tydliga och kortfattade handlingsplaner med primärt fokus på att ge bästa möjliga kundnöjdhet.

FSSC22000

För total sinnesro och produktpålitlighet, granskas Cibdols livsmedelssäkerhetssystem årligen av ett certifierat organ. I enlighet med FSSC2200 krav (version 4.0), är Cibdol stolta över att visa upp sina livsmedelssäkerhetscertifikat. Om du har några frågor gällande certifieringsprocessen, kontakta oss på [email protected].

Cibdol quality FSSC certificate

Halal

Halal-certifieringen har blivit en stolt del av Cibdols produkter sedan 2019. På arabiska betyder halal laglig eller tillåten. I enlighet med islamsk lära, är allt som anses halal bra för människor, djur, miljön och samhället. Dessa ideologier avspeglar Cibdols eget fokus på användning av den terapeutiska potentialen från CBD till fördel för våra kunder och hållbar odling av hampa.

Kvalifikationen "Halal" är inte bara begränsad till livsmedel eller kött, inte heller är den exklusiv för hygien. Dock är sanitet en betydande faktor för de villkor som ska uppfyllas för halal-certifiering, och det är något Cibdol behandlar med yttersta respekt.

Cibdols CBD-oljor som är listade i bilagan för vårt halal-certifikat har godkänts enligt islamska livsmedelslagar. Varje år granskas och omvärderas Cibdol av en revisor från Halal International Control (HIC) för att säkerställa att produkterna som är listade fortsätter att uppfylla de produktionskrav som krävs.

Cibdol halal certificate

Vi är mycket stolta över att ha en CO2-neutral webbplats.

CO2Produktsökare