KÖP 3, BETALA FÖR 2 på alla våra produkter! Upp till 33 % rabatt, använd voucherkoden CIBDOL3

Humör

Depression

Depression är en humörstörning som påverkar mer än 250 miljoner över hela världen och kan göra att till och med den enklaste uppgiften känns omöjlig. Den efterlämnar ofta män, kvinnor och barn med en känsla av konstant oro, ledsamhet och rastlöshet, med symptom som långsamt eskalerar med tiden. Det är även denna stadiga ökning av symptomens allvarlighetsgrad som gör att behandling är av yttersta vikt.

Men som ofta med fall av humörstörningar, så finns det inte något enskilt behandlingssätt som passar alla. Hur man tar itu med depression skiljer sig beroende på typ och individ. Även om bestående känslor av ledsamhet och oro existerar vid alla typer av depression, så kategoriserar hälsovårdspersonal störningen under följande diagnoser: svår depression, ihållande depressiv störning, årstidsbunden depression och bipolär störning.

När det gäller varför depression förekommer och när, så finns det inget klart svar. Dock finns det bidragande orsaker så som genetisk sammansättning, medicinering, ålder, livshändelser, trauma eller missbruk. Dessa orsaker kan aktivera ett anfall av depression, vilket leder till några av de symptom vi nämnt ovan.

Den negativa inverkan depression har behöver inte stoppa dig från att leva det livet du vill. Även om det kan vara en komplex humörrubbning, så finns det dussintals möjliga behandlingar och hanteringstekniker. Ibland kan samtal med andra i samma tillstånd hjälpa dig att få grepp om symptomen. För mer allvarliga fall kan terapi, antidepressiva och livsstilsförändringar hålla depressionen i schack.

Det som framför allt blir väsentligt är att inte lida i tystnad. Depression accentuerar vår oro och våra bekymmer. Oavsett om det handlar om en utbildad terapeut eller en vän, så att prata med andra får dig att sätta oron i perspektiv och inse att det kanske inte är så oöverstigligt som du först trott.

Om du vill lära dig mer om depression, dess påverkan på livskvalitet och hur man hanterar rubbningen, läs vår omfattande artikel.

Stress

Även om det inte alltid känns som det, så är stress en viktig kroppsrespons. Utan den skulle våra förhistoriska förfäder inte klarat sig mer än en dag! Även nu, i en värld full med sociala medier, globala pandemier och intensiva arbetsscheman, är det lika viktigt att hantera stress och dess fysiologiska inverkan.

Stress är en bred term som används för att beskriva vår kropps reaktion på press eller spänning och den utgör en viktig del i vår medfödda kamp eller flyktrespons. I korta skurar ökar stress vår hjärtfrekvens, ökar fokus och bekämpar trötthet. Om du någon gång behövt hinna med en deadline eller varit i en obekväm social situation så känner du till känslan allt för väl.

Dock är problemet med stress att det endast är avsett som en kortsiktig lösning. Vår kropp kan inte hantera det förlängda trycket som stress sätter på vårt fysiska och mentala välbefinnande. När stress blir kronisk, manifesteras den i olika emotionella, fysiska, kognitiva och beteendemässiga symptom. Dessa symptom kan verka milda till en början—låg energi, värk och smärtor, svårt att slappna av. Men om de inte kollas upp kan stress utvecklas till ett beroende, ett äventyrat immunsystem och sömnproblem.

Även om stress förekommer ofta så försvinner den vanligtvis snabbt med rätt behandling och hanteringstekniker. Effektiviteten av dessa strategier varierar beroende på stressens allvarlighetsgrad och potentiella utlösare. Med dussintals stresshanteringstekniker att välja mellan bör det finnas ett tillvägagångssätt som hjälper. Kom ihåg att oavsett hur du tacklar stress så kan du inte eliminera det helt. I stället handlar det om att lära sig hur man hanterar stress, upptäcker tecken på att stressen blir kronisk och tar steg för att hålla den på en hanterbar nivå.

För att förstå mer om kroppens stressrespons, vanliga symptom och hur det tar ut sin rätt på fysiskt och mentalt välbefinnande, läs vår djupgående artikel.

Ångest

Att känna sig nervös eller orolig då och då är en helt normal reaktion. Ingen av oss känner sig bekväm och självsäker hela tiden! Men när dessa känslor börjar påverka det dagliga livet eller består utan någon uppenbar orsak, det är då ångest kan vara mer än bara en förväntad reaktion.

Ångestrubbningar är mycket mer nyanserade än de flesta människor till en början antar. Medan ångestkänslor och oro består över alla ångestrubbningar, är det ofta orsaken till ångesten som separerar vanliga rubbningar så som social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och kroppsdysmorfisk störning. Givetvis kan man ha ångest hela tiden, ett tillstånd som ofta diagnostiseras som generaliserat ångestsyndrom.

Men precis som andra vanliga humörrubbningar, finns det många sätt att tackla ångest. Det finns ingen anledning till att det dagliga livet, hälsoproblem eller barndomsupplevelser måste definiera hur vi tänker eller känner. Undvikande kan hjälpa till att kontrollera fysiska symptom kortsiktigt, men det kan även negativt påverka livskvaliteten. I stället kan positivt tänkande, att ta itu med källan till ångesten, medicinering och att göra något du älskar hjälpa till att bekämpa ångestens mentala och fysiska symptom.

Vikten av att ta itu med ångestkänslor kan inte underskattas. Symptomen kan inte bara bli värre över tid, utan ångest kan snabbt utvecklas till flera mer störande humörrubbningar. Det är även vanligt för stress och ångest att överlappa, åtminstone när det gäller symptom. Men de två är olika tillstånd, så det är essentiellt för dig att fokusera på specifika hanteringstekniker och prata med en läkare för en exakt diagnos.

Ta en närmare titt på olika typer av ångest, frekventa symptom och olika hanteringstekniker i vår omfattande guide.

Produktsökare