Vad är CBG (Cannabigerol)?

Vad är CBG (Cannabigerol)?

Vad är CBG?

Cannabigerol är föregångsmolekylen till THC, CBD, och CBC. Alla cannabinoider stammar från syraversionen av CBG (CBGA). På grund av sättet som cannabinoider syntetiserar med enzymer (geranylpyrofosfat och olivetolsyra) och ändrar sin kemiska struktur under växtens utveckling, är isolering av CBG en utmaning. Det förväntas att CBG utgår ungefär 1 % av en mogen Cannabis sativa-plantas cannabinoidinnehåll.

Sammanfattning

• Föregångscannabinoid
• Anses vara en mindre beståndsdel i Cannabis sativa
• Har uppvisat bindningsaffinitet till CB1-och CB2-receptorer
• Icke-psykotropisk
• Begränsad forskningsdata
• Terapeutiska doser av CBG verkar vara fri från biverkningar

Främjande forskning

Vad är CBG (Cannabigerol)?

Forskning kring de terapeutiska effekterna av CBG är väldigt begränsad. Av studierna som genomförts, är den största delen genomförd in vitro eller med djurmodeller.

En djurstudie publicerad i Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics undersökte effekten av CBG på simulerad Huntingtons sjukdom. De upptäckte att "CBG var extremt aktiv som neuroskydd hos möss […] förbättrade motoriska brister och bevarade striatala neuroner". Forskarna drog slutsatsen att deras resultat "öppnade nya forskningsdörrar", men att cannabinoidens handlingsmekanism är oklar (Valdeolivas et al., 2014).

En granskning av cannabinoider som förekommer i Cannabis sativa visade att CBD, CBC, CBG, CBN, och THC hade naturliga antibakteriella egenskaper. Intagna tillsammans, verkade föreningarna visa "kraftfull aktivitet mot en rad meticillinresistenta stafylokocker". Dock var handlingsmekanismen svårfångad (Appendino et al., 2008).

Tidskriften _Biochemical Pharmacology_ upptäckte att CBG "kan övervägas för kliniska experiment hos IBD-patienter "tack vare resultaten från en djurmodell. Efter att ha framkallat kolit på möss, reducerade CBG vikten på tjocktarmen, kväveoxidproduktion och "ROS-bildande i intestinala epitelceller” (Borrelli et al., 2013).

År 1990, jämfördes cannabinoiderna THC och CBG för sina effekter på glaukom. Genom att använda en djurmodell, upptäckte forskarna att "ett ansenligt fall i okulära spänningar" skedde efter kronisk administrering. De upptäckte även att "båda cannabinoider producerade en ökning på 2 till 3 gånger i avflödet av kam­marvätska". Studien drog slutsatsen att "cannabigerol och relaterade cannabinoider kan komma att ha terapeutisk potential för behandling av glaukom" (Colasanti, 1990).

Laglig status

Under förutsättning att cannabigerol är extraherad från industriell hampa, anses föreningen vara laglig. CBG är inte registrerad bland Psykotropiska Substanser av FN-konventionen eller the Controlled Substances Act.

Produktsökare