Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är flavanoner?

Vad är flavanoner?

Flavanoner är en av sex undergrupper av fytokemikalier som kallas flavonoider.

Flavanonfamiljen inkluderar molekylerna hesperetin, eriodictyol, och naringenin. De förekommer i olika växtarter och citrusfrukter, tidiga cell-, djur-, och människostudier om flavanonernas terapeutiska potential har gett fascinerande resultat.

Växter producerar flavanoner som sekundära metaboliter[1]. Dessa molekyler kan hjälpa växter att skydda sig mot en rad externa hot såsom frost, torka och mikrobiella patogener. De kan även involveras i att attrahera fördelaktiga insekter för att öka pollinering. Flavanoner kan förekomma i nästan alla delar av en växt, från dess grenar, stjälkar, bark och blad till rötter, blommor, frukter, skal och rhizomer.

Fortsätt läsa för att ta reda på mer om dessa intressanta molekyler, och hur de kan vara fördelaktiga för människan.

Färg

Flavanoner är färglösa ketoner. Till skillnad från deras flavonoid-kusiner, är de inte växtpigment.

Förekommer även i

Flavanoner förekommer primärt i citrusfrukter, men även i andra typer av växter. De förekommer i relativt höga mängder i kronärtskocka, grapefrukter, apelsiner, lime, citroner och torkad oregano.

Vad är flavanoner?

Främjande forskning

Tidig forskning antyder att flavanoner erbjuder viktiga effekter som kan hjälpa till att kompensera åldersrelaterade sjukdomar. Att inkludera fler av dessa molekyler i ens kost kan hjälpa till att främja hälsa[2] vid gammal ålder.

Hittills antyder forskning följande effekter:

• Kognitiva fördelar
• Antiinflammatoriskt
• Antioxidant
• Anticancer
• Hjärtskyddande

Låt oss utforska den aktuella forskningen som tillämpas till var och en av dessa egenskaper i detalj.

• Kognitiva fördelar

Forskning antyder att flavonoider i sin helhet tillhandahåller kognitiva fördelar hos vuxna med kognitiv nedsättning och neurodegenerativa sjukdomar. Författarna till en uppsats[3] som publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition bestämde sig för att specifikt utforska flavanoner för att se om de medverkade till dessa effekter hos friska, äldre vuxna.

De genomförde en slumpmässig, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att undersöka de kognitiva fördelarna i flavanonrik apelsinjuice. Studien involverade 37 äldre vuxna. Forskare delade in deltagarna i två grupper. En grupp fik en flavanonrik (305 mg) 100% apelsinjuice, medan den andra gruppen en flavanonfattig (37 mg) apelsinsmakande fruktjuice. Efter att ha konsumerat den valda drycken i åtta veckor bytte grupperna.

Forskarna upptäckte att mätningar av kognitiv funktion förbättrades betydligt efter att deltagarna konsumerat den flavanonrika apelsinjuicen i åtta veckor, utan några ytterligare effekter på sinnesstämning eller blodtryck.

• Antiinflammatorisk och antioxidant

Inflammation och oxidativ stress ligger till underlag för många hälsotillstånd, inklusive cancer, neurodegenerativa sjukdomar och kardiovaskulära tillstånd. Oxidativ stress sker som ett resultat av så kallade fria radikaler. Dessa skurkaktiga atomer tar sig runt i kroppen i sin eftersökan av en extra elektron, och genom att göra det orsakas skada på celler, proteiner och DNA.

Flavanoner—särskilt—verkar agera som antioxidanter och kan hjälpa dig att minska denna typ av skada. Dessa molekyler agerar som "ätare" av fria radikaler för att fånga upp de skurkaktiga atomerna och neutralisera hotet, vilket i sin tur minskar ytterligare inflammatoriska fall.

Dock "äter" hesperetin inte bara fria radikaler; de hjälper även celler att stärka deras antioxidanta försvar[4].

Djurforskning[5] publicerad i tidskriften Pharmacological Research upptäckte också att hesperetin producerade en betydlig antiinflammatorisk effekt när det handlar om svullna öron hos möss.

Ytterligare cellforskning har visat att flavanoner producerar antiinflammatoriska effekter genom att agera på COX-1 och COX-2. Dessa enzymer producerar prostaglandiner, inflammatoriska lipider som främjar inflammation, smärta och feber.

• Anticancer

Hesperetin verkar hjälpa till att rikta in sig på tumörceller på flera sätt. En uppsats[6] publicerad i Life Sciences specificerar att flavanoner kan framkalla apoptos genom att rikta in sig på multipla cellulära proteiner. Apoptos, eller programmerad celldöd förekommer i normala celler när de blir dysfunktionella. Dock kan cancerceller lyckas undvika denna process vilket gör det möjligt för dem att överleva och även spridas.

Förutom att potentiellt uppmana till denna viktiga mekanism, kan flavanonerna möjligen även hjälpa till att förhindra spridning av cancer (metastaser) genom att rikta in sig på COX-2.

• Hjärtskyddande

Kost kompletterad med hesperetin kan vara fördelaktig för kardiovaskulär hälsa. Forskning[7] publicerad i BioMed Central antyder att flavanon möjligen kan reglera LDL i den mänskliga levern.

LDL, känt som lågdensitets-lipoprotein är den "dåliga" typen av kolesterol som bygger upp som plack i artärerna. Genom dess åtgärd, kan hesperetin komma att minska blodnivåerna av LDL och därmed minska risken för kranskärlssjukdomar.

Säkerhet och biverkningar

Flavanoner är i allmänhet säkra molekyler. De förekommer i många populära livsmedel och utgör en del av det dagliga intaget av kostflavonoider bland flera folkmängder.

Källor

[1] Samanta, A., Das, S. K., & Das, G. (2011). Roles of flavonoids in Plants. ResearchGate. Published. https://www.researchgate.net/publication/279499208_Roles_of_flavonoids_in_Plants [Källa]

[2] Kozlowska, A., & Szostak-Wegierek, S. (2014). Flavonoids--food sources and health benefits. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25272572/ [Källa]

[3] Kean, R. J., Lamport, D. J., Dodd, G. F., Freeman, J. E., Williams, C. M., Ellis, J. A., Butler, L. T., & Spencer, J. P. (2015). Chronic consumption of flavanone-rich orange juice is associated with cognitive benefits: an 8-wk, randomized, double-blind, placebo-controlled trial in healthy older adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 101(3), 506–514. https://doi.org/10.3945/ajcn.114.088518 [Källa]

[4] Parhiz, H., Roohbakhsh, A., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2014). Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental Models. Phytotherapy Research, 29(3), 323–331. https://doi.org/10.1002/ptr.5256 [Källa]

[5] Rotelli, A. (2003). Comparative study of flavonoids in experimental models of inflammation. Pharmacological Research, 48(6), 601–606. https://doi.org/10.1016/s1043-6618(03)00225-1 [Källa]

[6] Roohbakhsh, A., Parhiz, H., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2015). Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseases. Life Sciences, 124, 64–74. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2014.12.030 [Källa]

[7] Bawazeer, N. A., Choudhry, H., Zamzami, M. A., Abdulaal, W. H., Middleton, B., & Moselhy, S. S. (2016). Role of hesperetin in LDL-receptor expression in hepatoma HepG2 cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12906-016-1165-2 [Källa]

Produktsökare