Sömnregression efter 18 månader

Published:

Om du upplever utmaningarna med 18 månaders sömnregression är du inte ensam. Denna vanliga utvecklingsfas kan göra både föräldrar och småbarn utmattade och frustrerade. I det här omfattande blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de komplicerade detaljerna kring sömnregressioner vid 18 månaders ålder.

Först kommer vi att undersöka vanliga tecken på sömnregression vid 18 månader och faktorer som bidrar till sömnstörningar i denna ålder. Därefter diskuterar vi strategier för att hantera dessa störningar genom att upprätta konsekventa rutiner vid sänggåendet, se över effektiva sömnträningsmetoder och balansera vilobehovet under dagen.

Dessutom kommer vi att behandla skapandet av en bekväm sömnmiljö med hjälp av tekniker för gradvis separation och lämpliga bekvämlighetsartiklar. Att uppmuntra till självständighet under dagtid är också viktigt för att främja självförtroende samtidigt som man bygger upp förtroende genom gradvis separation.

Sist men inte minst kommer vi att undersöka hur teknik som appen Huckleberry Premium stöder hälsosamma sömnvanor och samtidigt upprätthåller vårdgivarens egenvård under utmanande perioder som en 18-månaders sömnregression. Med vår vägledning om att söka stöd från vänner och familjemedlemmar också!

18-månaders-sömn-regression

Förstå den 18 månader långa sömnregressionen

Sömnregressionen vid 18 månader är en tillfällig störning i ett småbarns normala rutiner för natt och tupplurar, som ofta kännetecknas av problem med att lägga sig i sängen, att man kämpar mot sänggåendet, att man gråter på tupplurarna eller att man vaknar på natten. Denna period varar vanligtvis mellan 2 och 6 veckor och kan också störa sömnen på dagen. I den här åldern börjar småbarn testa gränser och söka självständighet, vilket kan leda till sömnproblem.

Vanliga tecken på 18 månaders sömnregression

 • Kampen mot läggdags: Ditt barn kanske inte vill gå till sängs eller har svårt att somna.
 • Nap-vägran: Småbarn kan vägra att ta sina vanliga tupplurar eller ta kortare tupplurar än tidigare.
 • Nattliga uppvaknanden: De kan vakna ofta under natten och ha svårt att lägga sig igen.
 • Humörförändringar: Ökad irritabilitet och humörsvängningar är vanliga på grund av störda sömnmönster.

Faktorer som bidrar till sömnstörningar i denna ålder

En rad olika faktorer bidrar till dessa sömnstörningar i ditt barns liv. Några viktiga aspekter är:

 1. Anpassning av sömnschemat: Det kan hända att ditt småbarns inre klocka förändras när de går från två tupplurar per dag till en, vilket gör att de har svårt att anpassa sina sömnvanor i enlighet med detta.
 2. Kognitiv utveckling: Småbarn upplever en snabb kognitiv utveckling vid denna tid, vilket leder dem till att utforska nya gränser, vilket gör det svårare för dem att komma till ro på kvällen.
 3. Separationsångest: I den här åldern utvecklar barn ofta en starkare anknytning till sina vårdnadshavare och kan ha svårt att vara åtskilda vid läggdags och tupplurar.

För att hjälpa ditt barn att navigera genom dessa sömnproblem är det viktigt att förstå de faktorer som bidrar till deras störda sömnmönster. På så sätt kan du införa effektiva strategier som förbättrar både ditt småbarns sömnkvalitet och din egen sömnhygien. Några av dessa strategier är följande:

 • Sömnträning: Att skapa en konsekvent rutin vid sänggåendet och ett sömnschema kan hjälpa ditt barn att somna och sova vidare.
 • Undvik skärmtid: Om du begränsar skärmtiden före sängen kan du hjälpa ditt barn att slappna av och somna lättare.
 • Lugnande aktiviteter: Det kan hjälpa ditt barn att lugna ner sig före sängen genom att integrera lugnande aktiviteter som att läsa en bok eller ta ett varmt bad.
 • Anpassningsperiod: Ha tålamod med ditt barn när det anpassar sig till nya sömnmönster och rutiner.

Genom att tillämpa dessa strategier och ha tålamod med ditt barn kan du hjälpa det att övervinna 18-månaders sömnregressionen och återgå till att sova lugnt hela natten.

Genom att förstå de vanligaste tecknen på och faktorerna bakom 18 månaders sömnregression kan föräldrarna utveckla strategier för att hjälpa sina barn att komma tillbaka på rätt spår igen. Med konsekventa rutiner vid sänggåendet, återigen effektiva sömnträningsmetoder och balansering av vilobehovet under dagen i åtanke kan föräldrarna börja ta sig an denna utmanande period med självförtroende.

Strategier för att hantera den 18 månader långa sömnregressionen

För att på ett effektivt sätt hantera de utmaningar som är förknippade med en 18-månaders barns störda sömnmönster är det viktigt att vårdnadshavarna upprätthåller hälsosamma vanor under denna tid. Några viktiga strategier är att vara konsekventa i rutiner, att återvända till tidigare framgångsrika metoder, t.ex. mjuka tekniker som Ferbermetoden, att släppa onödiga tupplurar, att uppmuntra till fysisk aktivitet under dagtid samt att vara tålmodig och förstående.

Upprätta konsekventa rutiner vid sänggåendet

En regelbunden rutin vid sänggåendet hjälper till att signalera till ditt barn att det är dags att lugna ner sig och förbereda sig för sömn. Det kan handla om lugnande aktiviteter som att ta ett varmt bad, läsa en bok tillsammans eller sjunga vaggvisor. Det är viktigt att undvika skärmtid före sängen eftersom exponering för elektroniska apparater kan störa deras förmåga att somna lätt. Håll dig till samma ordningsföljd varje kväll så att ditt barn vet vad som kommer härnäst och känner sig tryggt i sin miljö.

Återigen granska effektiva metoder för sömnträning

Om du tidigare har använt sömnträningstekniker som fungerat bra för ditt barn kan du överväga att prova dem igen under denna period av tillbakagång. Tekniker som kontrollerat gråtande eller gradvis tillbakadragande kan hjälpa till att återupprätta goda sömnvanor snabbare än att börja om från början med nya metoder. Kom ihåg att tålamod är avgörande när du hanterar sömnregressioner, eftersom det kan ta tid innan förbättringar är märkbara.

Balansering av vilobehov under dagen

 • Justering av sängen: När småbarn blir äldre kan det hända att de behöver färre tupplurar under dagen, vilket kan bidra till störningar under natten om det inte åtgärdas på rätt sätt. Övervaka ditt barns sömnmönster på dagen och justera deras sovschema i enlighet med detta för att se till att de får tillräckligt med vila utan att äventyra nattsömnen.
 • Fysisk aktivitet: Uppmuntra ditt barn att ägna sig åt fysisk aktivitet under dagen, eftersom det kan bidra till att förbruka energi och förbättra sömnkvaliteten på natten. Försök att blanda inomhus- och utomhuslek så att de kan hålla sig aktiva och samtidigt utveckla viktiga motoriska färdigheter.

Om du införlivar dessa strategier i din dagliga rutin kommer du inte bara att få bättre sömnvanor under 18-månadersperioden, utan också lägga en stark grund för hälsosamma sömnmönster framöver. Tänk på att varje tot är unik, så det kan ta några försök innan ni hittar den perfekta blandningen av strategier som passar er båda. Var tålmodig, konsekvent och förstående under denna anpassningsperiod - snart nog kommer lugna nätter att återvända.

Genom att tillämpa dessa strategier för att hantera 18-månaders sömnregression kan föräldrarna skapa en bekväm och säker miljö som hjälper deras barn att få den vila de behöver. För att ytterligare säkerställa framgångsrika sömnvanor är det viktigt att skapa en lämplig sovmiljö.

Skapa en bekväm sömnmiljö

Skapa en bekväm sömnmiljö

Att se till att ditt barn har en gynnsam miljö för vilsam sömn spelar en viktig roll för att övervinna de hinder som deras utvecklingsmål utgör. Genom att skapa en bekväm och lugnande sovplats kan du bidra till att minska oron för att vara ensam på natten och främja god sömn under denna utmanande 18-månadersperiod.

Tekniker för gradvis separation vid sänggåendet

Undvik att sova tillsammans med ditt barn och öka gradvis avståndet mellan dig och ditt barn vid läggdagsrutinerna. På så sätt blir de mer vana vid att sova självständigt utan att orsaka onödig stress eller ångest. Ett sätt att börja övergå till självständig sömn för ditt barn är att till en början sitta nära honom eller henne när han eller hon somnar och sedan gradvis öka avståndet mellan dig och honom eller henne tills han eller hon känner sig bekväm med att sova ensam. Sleep Foundation erbjuder ytterligare tips om hur man uppmuntrar självständiga sömnvanor hos barn.

Att välja lämpliga komfortartiklar

För att hjälpa ditt barn att känna sig tryggt när det lägger sig för att sova på natten eller för att sova, kan du ge barnet lugnande tillbehör som gosedjur eller filtar med välbekanta dofter från hemmet. Dessa föremål kan fungera som övergångsobjekt som ger trygghet när vårdnadshavarna inte är närvarande i rummet. Se till att välja åldersanpassade tröstande föremål; undvik allt med små delar eller lösa trådar som kan utgöra en kvävningsrisk för småbarn.

 • Håll en jämn temperatur: Håll en behaglig temperatur i rummet (cirka 65-70°F) under hela natten så att ditt barn inte vaknar av att det är för varmt eller för kallt.
 • Dämpar bullernivåer: Använd maskiner för vitt brus, fläktar eller mjuk musik för att överrösta eventuella störningar utanför rummet som kan störa ditt barns sömn.
 • Svag belysning: Håll rummet mörkt eller använd en svag nattlampa för att skapa en lugnande atmosfär vid sänggåendet. Undvik skärmtid minst en timme före sänggåendet, eftersom exponering för blått ljus kan störa det naturliga sömnmönstret, enligt Harvard Health.
 • Inkludera lugnande aktiviteter: Läs sagor, ge barnet mjuk massage eller gör djupa andningsövningar tillsammans.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du skapa en bekväm och säker miljö för ditt barn under den här anpassningsperioden av 18 månaders sömnregression. Genom att främja självständighet och ge trygghet genom lugnande föremål och rutiner kan du hjälpa dem att övervinna störda sömnmönster och förbättra den allmänna vilokvaliteten.

Att skapa en lugn miljö för sömn är viktigt för att få en bra sömn och för att garantera att ditt barn får den vila som krävs. Att uppmuntra till självständighet under dagtid kan hjälpa barnen att bli mer självständiga, samtidigt som man bygger upp ett förtroende mellan föräldrar och barn.

Främja självständighet under dagtid

Genom att gradvis separera barnen från varandra under de dagliga aktiviteterna blir barnen mer bekväma med att tillbringa tid åtskilda från sin vårdgivare, vilket leder till bättre mekanismer för att hantera situationen även när de måste separeras på natten. Att öva på dessa färdigheter kommer att bidra positivt till den övergripande framgången när det gäller att hantera framtida fall där liknande regressioner kan inträffa igen senare i livet. I det här avsnittet ska vi utforska några aktiviteter som främjar självförtroende och sätt att bygga upp förtroende genom gradvis separation.

Aktiviteter som främjar självförtroende

Genom att integrera åldersanpassade uppgifter och lekar i ditt barns vardag kan du bidra till att det får en känsla av självständighet och självförtroende. Här är några idéer för att främja självständighet hos 18-månadersbarn:

 • Pussel: Enkla pussel uppmuntrar problemlösningsförmågan samtidigt som småbarn är engagerade. Prova Melissa & Doug-pussel, som är särskilt utformade för små barn.
 • Klä upp dig: Uppmuntra ditt barn att träna på att ta på sig sina skor eller kläder självständigt, även om det tar längre tid än att göra det själv.
 • Tid för rengöring: Lär ditt barn att plocka undan leksaker efter leken, vilket främjar ansvarstagande och organisationsförmåga.
 • Sensoriska lådor: Skapa sensoriska lådor som fylls med saker som ris eller pasta så att barnen kan utforska texturer medan de leker självständigt.

Att bygga upp förtroende genom gradvis separation

För att underlätta övergången till rutiner vid sänggåendet och sömnstörningar som orsakas av 18-månaders sömnregressionen kan du gradvis öka den tid som ditt barn tillbringar från dig under dagtid. Detta hjälper till att bygga upp förtroende och förstärker idén att de kan känna sig trygga även när du inte är vid deras sida.

 1. Korta utflykter: Lämna ditt barn med en betrodd vårdare under korta perioder och öka gradvis längden med tiden.
 2. Lekmöten: Ordna lekar med andra barn så att de kan umgås och utveckla vänskap utanför den närmaste familjekretsen. Plattformen Meetup är en utmärkt resurs för att hitta lokala lekgrupper.
 3. Småbarnskurser: Anmäl ditt barn till åldersanpassade klasser, t.ex. musik- eller konstlektioner, där de kan interagera med jämnåriga samtidigt som de lär sig nya färdigheter på egen hand. Kolla in Gymboree Play & Music, som erbjuder olika program som är anpassade till småbarnens utvecklingsstadier.

Genom att införliva dessa strategier i de dagliga rutinerna kan du uppmuntra ditt 18-månaders barn till självständighet och samtidigt förbereda det för bättre sömnmönster under denna utmanande period av sömnregression. Kom ihåg att tålamod och konsekvens är nyckelfaktorer för att lyckas navigera genom denna anpassningsperiod, vilket i slutändan leder till bättre sömnkvalitet för både vårdgivare och småbarn.

Att uppmuntra till självständighet under dagtid är en viktig del för att hjälpa barnen att lära sig att vara självständiga. Genom att använda teknik som stöd för sömnscheman kan föräldrarna få en inblick i sitt barns sömnvanor och skapa en plan för bättre vila.

Användning av teknik för att stödja sömnscheman

När föräldrar och vårdgivare navigerar genom utmaningarna i samband med 18 månaders sömnregression kan tekniken spela en viktig roll för att stödja hälsosamma sömnvanor. Genom att använda moderna verktyg som appar för sömnspårning kan du bättre förstå ditt barns unika sömnmönster och skapa ett effektivt schema som främjar vilsam sömn.

Fördelarna med att använda appar för att spåra sömn

 • Datadrivna insikter: Sömnspårningsappar samlar in data om ditt barns sömnmönster, vilket ger värdefull information om den idealiska läggtiden, längden på tupplurarna och den allmänna sömnkvaliteten.
 • Skräddarsydda rekommendationer: Baserat på de insamlade uppgifterna ger apparna personliga förslag för att förbättra ditt småbarns sömnschema och ta itu med eventuella problem som bidrar till störd nattvila.
 • Upprätthållande av enhetlighet: Om du använder en särskild app är det lättare för föräldrarna att skapa konsekventa rutiner genom att erbjuda påminnelser om läggdags- och väckningstider. Detta hjälper till att förstärka gränserna för sömn på natten under svåra perioder som den 18 månader långa regressionen.
 • Lättare kommunikation med vårdpersonal: Om du behöver professionell vägledning om ditt barns sömnvanor kan du dela detaljerade uppgifter från en pålitlig app, vilket gör det lättare för barnläkare eller andra specialister att ge riktade råd baserade på korrekt information.

Hur appen Huckleberry Premium stöder hälsosamma sömnvanor

Appen Huckleberry Premium, som är särskilt utformad för att ta hand om spädbarn och småbarn, är ett sådant verktyg som erbjuder omfattande stöd när man hanterar störningar som sömnregress vid 18 månaders sömn. Några av de viktigaste funktionerna i den här appen är bland annat:

 • SweetSpot® Sleep Time Predictor: Appens egenutvecklade algoritm analyserar ditt barns sömndata för att bestämma den optimala tiden för tupplurar och läggdags, så att barnet är utvilat hela dagen.
 • Personlig sömnplan: Huckleberry Premium erbjuder en skräddarsydd steg-för-steg-plan som är anpassad till ditt barns ålder, utvecklingsstadium och unika sömnmönster. Detta hjälper dig att ta itu med specifika utmaningar i samband med deras nattvila under svåra perioder som 18-månadersregressionen.
 • Expertkonsultationer i appen: Med tillgång till ett team av certifierade sömnexperter för barn kan föräldrar söka professionell vägledning för att hantera sina småbarns störda sömn direkt i appen.

Att integrera teknik i din strategi när du hanterar en 18-månaders barns ändrade sömnschema gör det inte bara lättare för dig som vårdare utan bidrar också positivt till att hjälpa dem att övervinna dessa tillfälliga motgångar. Genom att använda verktyg som appen Huckleberry Premium kan du fastställa tydliga gränser för nattsömnen och samtidigt upprätthålla konsekventa rutiner - vilket i slutändan hjälper både dig och din lilla person genom denna utmanande fas.

Teknik kan vara till stor hjälp när det gäller att bygga upp och upprätthålla regelbundna sömnrutiner för barn. Med rätt hjälp kan föräldrar och vårdgivare utnyttja denna period av regression för att ta hand om sig själva samtidigt som de tar hand om sina anhöriga.

Upprätthållande av egenvård för vårdgivare under regressionsperioder

Upprätthållande av egenvård för vårdgivare under regressionsperioder

Det är viktigt att inte bara fokusera på sin avkomma utan även på sig själv - det är viktigt att tänka på att ta hand om sig själv också. Ge dig själv tillåtelse att ta pauser när det behövs och sök stöd från vänner eller familjemedlemmar som förstår vad du går igenom så att de kan erbjuda användbara råd och uppmuntran längs vägen, vilket i slutändan leder båda parter mot att uppnå bättre kvalitet på slummen tillsammans igen efter avslutningen av eventuella tillfälliga bakslag som upplevs i hushållsmiljöer idag.

Vikten av vårdgivarens egenvård under utmanande perioder

Den 18 månader långa sömnregressionen kan vara en svår tid för föräldrar och vårdgivare. Det är viktigt att prioritera ditt eget välbefinnande under denna period, eftersom det hjälper dig att behålla den energi och det tålamod som krävs för att hantera ditt barns störda sömnschema. Några effektiva strategier för egenvård är bland annat följande:

 • Få tillräckligt med vila: Försök att ta tupplurar när ditt barn gör det eller gå och lägg dig tidigare för att kompensera för eventuella nattliga uppvaknanden.
 • Äta hälsosamt: En balanserad kost ger dig de näringsämnen och den energi du behöver under denna utmanande tid. Kolla in dessa tips om hälsosam kost för upptagna människor.
 • Hitta utvägar för att minska stressen: Utöva aktiviteter som hjälper till att minska stress, t.ex. motion, meditation eller hobbyer som ger glädje.
 • Prioritering av psykisk hälsa: Om känslor av ångest eller depression blir överväldigande bör du överväga att söka professionell hjälp från en terapeut eller rådgivare.

Sök stöd från vänner och familj

Det är viktigt att ha ett starkt stödsystem under den 18 månader långa sömnregressionen. Ta kontakt med dina närmaste som har gått igenom samma sak för att få förståelse, råd och uppmuntran. Här är några sätt att söka stöd:

 • Gå med i föräldragrupper: Kom i kontakt med andra föräldrar i ditt samhälle eller på nätet via sociala medier som Facebook eller Reddit för att få delade erfarenheter och tips.
 • Prata öppet om dina problem: Var inte rädd för att dela med dig av vad du går igenom med nära vänner eller familjemedlemmar - de kan kanske ge dig insikter från sina egna erfarenheter.
 • Be om hjälp när det behövs: Om du behöver en paus eller hjälp med barnpassning, tveka inte att be om hjälp från din omgivning.

Att integrera aktiviteter för att vårda sig själv i det dagliga arbetet kan ge positiva effekter inte bara för en själv, utan också skapa en mer positiv atmosfär för både förälder och barn när de går igenom denna svåra tid tillsammans. Genom att prioritera det personliga välbefinnandet samtidigt som man hanterar den 18 månader långa sömnregressionen kan vårdgivare se till att de har de nödvändiga verktygen som krävs för att återigen främja sunda nattliga vanor i sina hushåll.

Slutsats

Sammantaget kan 18-månaders sömnregressionen vara en utmanande tid för både småbarn och vårdgivare. Genom att förstå vanliga tecken och bidragande faktorer, genomföra effektiva strategier som konsekventa rutiner vid sänggåendet och skapa en bekväm sömnmiljö, uppmuntra till självständighet under dagtid, använda teknik för att stödja sömnscheman och upprätthålla vårdgivarens egenvård under regressionsperioderna kan man dock hjälpa till att förbättra ditt barns störda sömnmönster.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare