Kan CBD hjälpa till med kognitiva störningar i hjärnan

Last updated:

Published:

Det talas mycket om CBD. Nu när cannabinoider inte längre ses med den omedelbara rädsla de en gång var, börjar vetenskapen faktiskt bli försiktigt optimistisk om att de icke-psykoaktiva, som CBD, skulle kunna ha en viss terapeutisk potential när de används på rätt sätt. Ett område av intresse är behandling av kognitiva störningar, såsom Alzheimers och andra former av demens. Så vi tänkte att vi skulle ta en titt på en del av forskningen.

VAD ÄR EN KOGNITIV STÖRNING?

En kognitiv störning är ett tillstånd i hjärnan som ofta kännetecknas av en störning av grundläggande kognitiva funktioner, såsom perception, minne, språk och problemlösning. De tre huvudtyperna av kognitiva störningar är demens, minnesförlust och delirium. Ångest-, humör- och psykossjukdomar påverkar visserligen kognitionen, men anses i allmänhet inte vara kognitiva störningar.

CBD OCH KOGNITION

Även om det inte har gjorts mycket forskning om CBD:s effekter på minnesförlust och delirium, forskas det aktivt om dess effekter på demens - särskilt Alzheimers. Hittills ser saker och ting lovande ut.

För att förklara det mycket enkelt kännetecknas Alzheimers sjukdom av att plack byggs upp på neurotransmittorer, vilket förhindrar hjärncellernas kommunikation och orsakar hjärncellsdöd. Detta anses till stor del bero på oxidativ stress som orsakas av beta-amyloidpeptidaggregat.

En forskningsrapport som undersökte effekterna fann vissa positiva resultat, där CBD gav neuroprotektiva och anti-apoptotiska effekter mot beta-amyloidpeptidaggregat. I denna forskning exponerades celler för dessa peptidaggregat. Man observerade att cellöverlevnaden minskade kraftigt. En annan omgång celler exponerades sedan för CBD före peptidaggregaten, vilket avsevärt förbättrade cellöverlevnaden och minskade DNA-fragmenteringen. Även om detta inte visar att CBD är en 100 % effektiv behandling, belyser det en terapeutisk potential.

FORSKNING

Naturligtvis är detta bara en forskningsrapport, och forskningen i ämnet är fortfarande ung. Det är dock inte den enda forskningen som har funnit positiva resultat. Till exempel fann en mycket ny studie för att bedöma säkerheten hos medicinsk cannabisolja att cannabinoider verkade vara en effektiv behandling av både beteendemässiga och kognitiva problem i samband med demens. En annan studie granskar data om endocannabinoidsystemets effekter på de modulära mekanismerna för neurodegeneration, och finner att aktivering av endocannabinoidsystemet bör vara i fokus framför andra vägar vid behandling av Alzheimer. Detta är bara några av många undersökande studier; det är en växande trend, med forskare som är angelägna om att upptäcka effekterna av cannabinoider som helhet på kognitiv funktion.

Även om många av dessa tar hänsyn till bredare system än bara CBD, visar det hur cannabinoider kan interagera med kroppen till vår fördel. Det finns fortfarande mycket mer att upptäcka, och alla kliniska prövningar har gjorts i en liten, explorativ skala. Alzheimers anses vara en av de främsta dödsorsakerna i det moderna samhället, och CBD kan erbjuda ett sätt att lätta på bördan. Det är inte på något sätt ett slutgiltigt svar, utan visar att det finns ett behov av mer forskning. Och allt detta berör knappt hur CBD:s potentiella neuroprotektiva egenskaper skulle kunna utnyttjas på andra sätt, eller hur det interagerar med amnesi och delirium. Vi skrapar bara på ytan!

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare