Minskar CBD dina allergisymtom?

Last updated:

Published:

Allergier

Förstå allergier och deras symtom

Om du någonsin har haft rinnande näsa, ständiga nysningar, kliande ögon eller svullnader i läppar och ansikte, är chansen stor att du har haft en allergisk reaktion. Denna reaktion är resultatet av överkänslighet mot en främmande kropp. I ett typiskt scenario kommer dessa främmande kroppar in i människokroppen och hanteras snabbt av vårt immunsystem. Vid allergier förstärks reaktionen, vilket orsakar milt obehag och många av de symtom som anges ovan.

Det mest frustrerande med allergier är att de ofta kan utvecklas över en natt, eller utan förvarning. Vissa människor lever större delen av sina liv utan att lida av allergier, för att senare i livet utveckla en intolerans mot päls från husdjur eller pollen. Detta är både den fascinerande och nedslående delen av allergier - det finns så många variabler som spelar in.

Allergier förekommer i många olika former, men vanliga allergier är damm, insektsstick, mat (nötter är en vanlig matallergi) och pollen. Tack och lov är det sällsynt att allergier leder till livshotande symtom, men det som blir allt vanligare är att kroniska allergier leder till mer allvarliga hälsotillstånd. I de flesta fall används receptfria antihistaminer för att behandla allergier, men även dessa kan orsaka oönskade biverkningar.

Vad är allergisk rinit?

Det låter kanske vetenskapligt, men allergisk rinit är bara en annan term för en allergi som de flesta av oss har blivit alltför vana vid - hösnuva. Bara i Storbritannien uppskattar man att över 10 miljoner människor lider av hösnuva - så många som var femte person! Över hela världen är det ett liknande scenario, där hösnuva påverkar människors förmåga att arbeta eller vara uppmärksamma i skolan. Om du någonsin har försökt koncentrera dig när näsan inte vill sluta rinna eller ögonen rinner, vet du hur svårt det kan vara.

Tillståndet orsakas av en högre histaminnivå än normalt i blod och vävnad. Vanligtvis ligger histaminerna på relativt låga nivåer. Hos personer med hösnuva leder dock överkänsligheten mot ett allergen till att nivån av histaminer som frisätts från mastcellerna stiger kraftigt. Mastceller finns under huden och runt blodkärl och nerver, därav de många olika symtomen.

Allergier under våren

Symptomen på hösnuva är svåra att hantera

Symptomen på hösnuva är mycket lika en vanlig förkylning. Skillnaden är dock att medan en förkylning varar tills infektionen har gått över, kvarstår hösnuva så länge du utsätts för det allergen som orsakar reaktionen. Allergener kan vara pollen, dammkvalster, hudpartiklar eller päls från djur. Om hösnuva orsakas av förekomsten av pollen kan symtomen förvärras under vissa årstider.

Om man kombinerar alla de faktorer som bidrar till hösnuva kan den bli en mardröm att hantera på grund av de ihållande symptomen. Det är dock intensiteten och frekvensen av hösnuva som har fått forskare att se bortom de vanliga behandlingsmetoderna. Istället har deras uppmärksamhet riktats mot potentiella terapeutiska botemedel med minimala biverkningar - som CBD.

CBD och allergier: vad är sambandet?

Trots bristen på försök på människor om potentialen hos CBD, finns det några lovande djurstudier. Den första var en studie från 2013 om cannabidiols inverkan på antigeninducerade marsvin. Flera marsvin fick ett antigen för att stimulera en sammandragning i halsmusklerna, ett vanligt symptom på hösnuva. Forskarna fann att "cannabidiol minskade ovalbumininducerad luftvägsobstruktion" och tillade att CBD "kan ha gynnsamma effekter vid behandling av obstruktiva luftvägssjukdomar".

Senare, 2015, gjordes en annan studie där man försökte förstå sambandet mellan CB1-receptorernas förmedling och mastceller. Som vi redan vet är mastceller ansvariga för att frisätta de histaminer som orsakar symtomen på hösnuva. Även om resultaten var långt ifrån entydiga, tyder de på att CB1-receptorer kan förmedla immunsystemets överkänslighet. Forskarna fann att aktivering av CB1-receptorer minskade mastcellernas uttryckshastighet, vilket i sin tur kan användas för att sänka histaminnivåerna.

Allergier och hampa

Är CBD framtiden för behandlingar mot hösnuva?

CBD och CB-receptorernas roll vid hösnuva ser visserligen lovande ut, men vi är fortfarande långt ifrån att fullt ut förstå hur substansen ska användas. Vi behöver inte bara fastställa den exakta verkningsmekanismen mellan CB-receptorer och histaminproduktion, utan det finns också ett desperat behov av att genomföra försök på människor. Utan dessa är det svårt att säga hur effektivt CBD kan vara. Cannabidiol verkar inte direkt på det endocannabinoida systemet, utan påverkar istället flera element som matar in i systemet och dess receptorer.

Med tanke på hur vanligt det är med allergier som hösnuva finns det dock ett klart behov av större och mer omfattande studier. Om man dessutom beaktar att ihållande fall av hösnuva kan leda till astma, bihåleinflammation, öroninflammation och, värst av allt, försämrad livskvalitet, är behovet av alternativa behandlingar betydande. Antihistaminer gör ett relativt bra jobb med att hantera symtomen på hösnuva, men de är inte utan biverkningar. Som studierna ovan har visat kan det finnas mer naturliga alternativ som arbetar med kroppens medfödda system.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare