CBD för ditt hjärta

Last updated:

Published:

Den vanligaste dödsorsaken i Europa och USA

Förhållandet mellan CBD och hjärtsjukdomar är komplext. Det finns inte bara många bidragande faktorer till kardiovaskulär sjukdom (CVD), utan i vissa fall (som vi kommer att utforska inom kort) är forskare fortfarande inte helt säkra på CBD:s verkningsmekanism.

Det finns dock några saker som vi kan vara säkra på. Oavsett om man tittar på statistiken i Europa eller USA är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Under 2017 berodde 45 procent av alla dödsfall i Europa på hjärt-kärlsjukdom. Och även om det kanske är ett chockerande sätt att introducera detta ämne på, är det bara för att visa den enorma inverkan som hjärt-kärlsjukdomar har.

Som tur är finns det många läkemedel som kan hjälpa till att behandla hjärt-kärlsjukdom, men många av dessa har omfattande biverkningar. Med tanke på förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar söker forskare från hela världen ständigt efter behandlingar som är både effektiva och har minimala biverkningar. En substans som regelbundet lyfts fram för detta jobb är CBD, och även om mycket av forskningen om denna mångsidiga cannabinoid är preklinisk finns det några uppmuntrande tecken.

Innan vi tar reda på vad flera studier tyder på om CBD:s effektivitet, hjälper det att förstå exakt vad kardiovaskulär sjukdom är.

Vad är hjärt-kärlsjukdom och vad orsakar den?

Kardiovaskulär sjukdom är benämningen på en rad tillstånd som påverkar hjärtat eller blodkärlen - angina, hjärtinfarkt, stroke och arytmi, för att nämna några. I centrum för CVD står ditt hjärta. Det ansvarar för att transportera viktiga ämnen som syre, hormoner och näringsämnen, och människokroppen skulle inte klara sig länge om hjärtat slutade fungera.

Om man begränsar hjärtmuskulaturen eller musklerna i det stora nätverket av artärer är det lätt att förstå hur problem kan uppstå. Du behöver bara föreställa dig vad som skulle hända om du satte en knöl i din trädgårdsslang; vattnet skulle fortsätta att rinna och byggas upp tills blockeringen antingen rensas eller slangen spricker - samma princip gäller för hjärtat.

Ohälsosamma livsstilsval förvärrar situationen ytterligare. Oavsett om det handlar om sockerhaltiga eller feta livsmedel, en stillasittande livsstil, kronisk stress, rökning eller alkohol, så bidrar ett överskott av bara en av dessa faktorer avsevärt till uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom.

Utvecklingen av sambandet mellan CBD och kardiovaskulära sjukdomar

Som vi föreslog är forskare angelägna om att förstå hur CBD kan påverka kardiovaskulär sjukdom.

- CBD och blodtryck

En studie från 2007 som publicerades av The American Society for Clinical Investigation visade positiva resultat när en engångsdos CBD användes för att sänka blodtrycket.

Nio frivilliga (alla män) fick antingen 600 mg CBD eller placebo innan blodtrycket (BP) mättes. Patienter som fick CBD uppvisade inte bara sänkt blodtryck jämfört med placebogruppen, utan effekten var särskilt märkbar före och efter stress. I artikeln dras slutsatsen att "akut administrering av CBD minskar blodtrycket i vila och blodtrycksökningen vid stress hos människor".

Även om det rör sig om ett litet urval jämfört med de miljoner som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, är resultaten betydelsefulla. Högt eller onormalt blodtryck anses vara en av de främsta orsakerna till ischemisk hjärtsjukdom.

- CBD och stress

Studien ovan berörde en annan viktig faktor som bidrar till hjärt-kärlsjukdom - stress. Einstein Institute for Heart and Vascular Health påpekade 2009 att det finns bevis som stöder uppfattningen att psykosociala stressfaktorer bidrar väsentligt till hjärt-kärlsjukdom. Man tror att det beror på att stress både ökar blodtrycket och produktionen av hormonerna adrenalin och kortisol.

Även om många studier fortfarande befinner sig i djurförsöksfasen, anses stressreducering vara en viktig egenskap hos CBD genom dess underlättande av "endocannabinoid-medierad signalering".

- CBD och arytmi

Hjärtarytmi är när en persons hjärtslag är oregelbundet - antingen för snabbt eller för långsamt. Onormala förändringar i hjärtfrekvensen kan leda till hjärtklappning, yrsel och bröstsmärta. I värsta fall kan arytmi till och med leda till stroke eller hjärtsvikt. Den här gången visade en in vivo-studie (inuti en levande organism) att CBD har hjärtskyddande egenskaper.

En gnagarmodell med ischemiinducerade arytmier fick en dos CBD tio minuter före artärocklusion och tio minuter före reperfusion. Resultaten visade att "CBD minskade både det totala antalet ischemi-inducerade arytmier och infarktstorleken när det administrerades före ischemi", och att "infarktstorleken minskade också när CBD gavs före reperfusion".

Oroa dig inte om det låter svårt att förstå. I grund och botten skapade forskarna ett oregelbundet hjärtslag genom att begränsa artärerna (ischemi), innan de rensade blockeringen och återställde ett naturligt hjärtslag (reperfusion). Det är viktigt att betona att författarna till studien fortfarande inte är helt säkra på verkningsmekanismen för CBD:s antiarytmiska effekt.

Förebyggande åtgärder är fortfarande den bästa behandlingen mot hjärt- och kärlsjukdomar

Det är ett gammalt talesätt, men förebyggande åtgärder är en avgörande strategi för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar. Man får inte glömma bort livsstilsfaktorer som kost och motion. Små förändringar i de dagliga vanorna kan ha en enormt positiv effekt.

Kardiovaskulär sjukdom är ett allvarligt tillstånd, och alla behandlingsbeslut bör fattas under ledning av medicinsk personal. Dessutom är forskningen om CBD mot hjärt-kärlsjukdomar inte entydig. Det betyder dock inte att du, med de bevis vi har lyft fram, inte kan ha ett välgrundat samtal med din läkare om att införliva CBD i din dagliga rutin.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare