Intermittent fastande: Ultimate Guide for Healthy Weight Loss

Published:

Intermittent fasta har blivit en populär metod för viktminskning och hälsoförbättring som stöds av vetenskaplig forskning. Denna vetenskapligt underbyggda metod för att äta innebär att man växlar perioder av ätande med perioder av fasta, vilket kan hjälpa till att reglera insulinnivåerna, främja fettförbränning och till och med förbättra den kognitiva funktionen.

I den här omfattande guiden kommer vi att utforska de olika typerna av intermittenta fastemetoder, såsom alternerande dagsfasta och tidsbegränsad matning. Vi kommer att ge steg-för-steg-instruktioner om hur du framgångsrikt införlivar intermittent fasta i din livsstil och samtidigt undviker vanliga fallgropar som kan hindra framsteg.

För övrigt kommer vi att fördjupa oss i vetenskapen bakom den intermittenta fastans metaboliska effekter på kroppen och diskutera potentiella hälsofördelar utöver viktnedgång. Dessutom kommer du att lära dig om vilka livsmedel du ska äta under dina icke-fastande fönster för optimala resultat och upptäcka tips för att maximera viktnedgången genom korrekt kosthantering.

Sist kommer vi att täcka tillåtna drycker under din fasta och ta upp faktorer som påverkar individuella viktminskningsresultat när du följer ett protokoll för intermittent fasta. Genom att bli kunnig om de väsentliga komponenterna i intermittent fasta kan man göra ett välgrundat beslut om denna strategi är lämplig för att uppnå personliga hälsomål.

Vad är intermittent fasta?

Intermittent fasting (IF) är ett populärt ätmönster som innebär att man cyklar mellan perioder av ätande och fastande. Intermittent fasta har blivit ett populärt tillvägagångssätt för bantning under de senaste åren på grund av dess potentiella hälsofördelar, såsom viktminskning, förbättrad metabolisk hälsa och ökad livslängd. I det här avsnittet kommer vi att utforska definitionen av intermittent fasta, olika typer av IF-metoder och de olika fördelarna som är förknippade med detta ätmönster.

Definition av intermittentfasta

Intermittent fastning är inte en traditionell diet utan snarare ett ätschema som fokuserar på när du äter istället för vad du äter. Det primära målet med IF är att ge din kropp tillräckligt med tid utan mat så att den kan utnyttja lagrat fett för att få energi under fastefönstret. Denna process främjar autofagi, som hjälper till att rensa ut skadade celler och regenerera nya.

Typer av intermittent fasta

Det finns flera metoder för att praktisera intermittent fasta; här är några vanliga tillvägagångssätt:

 • Metoden 16/8: Även känd som "Leangains-protokollet", innebär denna metod att du begränsar din dagliga ättid till 8 timmar följt av en 16-timmarsfasta.
 • Eat Stop Eat:Denna metod kräver en eller två icke sammanhängande dagar per vecka där du fastar i hela 24 timmar.
 • The Warrior Diet: Innebär att man äter små mängder råa frukter och grönsaker under dagen samtidigt som man äter en stor måltid på kvällen inom ett fyra timmars fönster.
 • Den alternerande fastedagen: Innebär att man alternerar mellan fastedagar, där man förbrukar lite eller inga kalorier, och icke-fastedagar då man äter normalt.

Det är viktigt att välja en kur som passar din livsstil och dina individuella böjelser. Rådgör med en sjukvårdspersonal innan du börjar med ett nytt matmönster eller en ny dietplan.

Fördelar med intermittent fasta

De potentiella fördelarna med intermittent fasta är många; några av de mest anmärkningsvärda är:

 • Viktminskning: Genom att minska kaloriintaget under fastefönstret kan intermittent fastande leda till viktnedgång utan att kräva betydande förändringar i matvalen.
 • Bättre metabolisk hälsa: Fastandeperioder hjälper till att reglera blodsockernivåer, insulinkänslighet och inflammationsmarkörer som är förknippade med kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. Lär dig mer om hur IF påverkar ämnesomsättningen från denna forskningsstudie.
 • Öka livslängden:Förberedande studier tyder på att utövande av intermittent fasta kan främja cellulära reparationsprocesser som bidrar till ökad livslängd. Kolla in den här artikeln om kopplingen mellan IF och lång livslängd.
 • Mental klarhet:Anecdotala bevis tyder på att personer som praktiserar IF upplever ett förbättrat mentalt fokus på grund av stabila energinivåer under hela dagen.

Notera: Även om det finns allt fler bevis som stöder dessa fördelar med intermittent fasta är det viktigt att inte förbise individuella skillnader i responsen på kostinterventioner. Rådgör alltid med en sjukvårdspersonal innan du gör drastiska förändringar i dina matvanor eller om du har redan existerande medicinska tillstånd.

För att påbörja intermittent fasta är det viktigt att bekanta sig med de olika tillvägagångssätten och deras mekanismer. Låt oss nu gå igenom det korrekta sättet att utföra intermittent fasta för optimala resultat.

Intermittentfasting är ett allmänt använt och framgångsrikt tillvägagångssätt för att minska vikten, förbättra insulinkänsligheten och uppmuntra den allmänna hälsan.

Intermittent fasta är en populär och effektiv metod för viktminskning, förbättring av insulinresistens och främjande av allmän hälsa. För att framgångsrikt implementera intermittent fasta i din livsstil följer du steg-för-steg-guiden nedan.

Steg för steg-guide för att börja intermittentfasta

 1. Välj en IF-metod: Välj mellan olika typer av intermittenta fastemetoder som 16/8, alternerande dagsfasta eller tidsbegränsat ätande. Välj en som passar din livsstil och dina preferenser bäst.
 2. Skapa en måltidsplan: Planera dina måltider under matningsfönstret utifrån dina dagliga behov av energibegränsning. Välj näringsrika livsmedel som frukt, grönsaker, magra proteiner, fullkornsprodukter och hälsosamma fetter enligt dieter som Medelhavsdieten för din måltidsplan.
 3. Planera din fasta: Ange specifika tider för att starta och avsluta din fasta enligt den valda IF-metoden. Se till att du upprätthåller en konsekvent timing för att hjälpa till att reglera den cirkadiska rytmen bättre.
 4. Håller vätskan uppe: Drick rikligt med vatten under både fasteperioderna och de perioder då du inte fastar. Att hålla sig hydrerad hjälper till att dämpa hungerkänslor samtidigt som du stöder metaboliska funktioner under korta fasteperioder.
 5. Evaluera framstegen regelbundet: Övervaka förändringar i viktnedgång eller andra hälsomarkörer (t.ex. blodglukosnivåer) regelbundet med hjälp av verktyg som en matdagbok eller bärbara fitness trackers.

Tips for Successful Intermittent Fasting

 • Undervik att äta för mycket efter att du brutit fastan: Om du äter stora mängder mat på kort tid kan det förneka fördelarna med fastan. Fokusera istället på måttliga portioner och balanserade måltider.
 • Håll dig aktiv: Delta i regelbunden fysisk aktivitet för att stödja viktminskningsmålen och bibehålla den allmänna hälsan under intermittent fasta.
 • Få tillräcklig sömn: Se till att du får tillräckligt med vila, eftersom dålig sömn kan ha en negativ inverkan på viktminskningsförsök och hormonbalans.

Common Mistakes to Avoid When Doing Intermittent Fasting

 • Fokusera enbart på kalorirestriktion: Även om det är viktigt att minska energiintaget för att gå ner i vikt, är det också viktigt att prioritera näringsrika livsmedel som ger viktiga vitaminer, mineraler och makronäringsämnen som behövs för optimal hälsa.
 • Ignorera hungersignaler: Lyssna på din kropp’s signaler; om du känner dig överdrivet hungrig eller trött under fasteperioden bör du överväga att justera din IF-metod eller måltidsplan i enlighet med detta.
 • Förlitar dig för mycket på koffein: Även om det är tillåtet att dricka kaffe eller te utan tillsatt socker under en IF-fasta (källa) kan överdriven koffeinförbrukning leda till ökad ångest eller störda sömnmönster, vilket kan hindra framstegen med intermittent fasta.

Intermittent fasta kan vara en fördelaktig strategi för att förbättra hälsa och välbefinnande. Att utforska vetenskapen kring intermittent fasta kan hjälpa oss att bättre förstå dess effektivitet.

Hur fungerar intermittent fasta?

Intermittent fasta (IF) har blivit populär som en hälso- och viktminskningsstrategi på grund av dess potentiella fördelar, såsom förbättrad ämnesomsättning, ökad fettförbränning och minskad inflammation. Men hur fungerar intermittent fasta? Låt oss dyka ner i vetenskapen bakom IF och utforska hur våra kroppar reagerar under en intermittent fasta.

Vetenskapen bakom intermittentfasta

När vi äter mat bryter vår kropp ner kolhydrater till glukos som energi. Om kroppen inte behöver all glukos för omedelbar energiproduktion, lagras den i muskler eller lever som glykogen eller omvandlas till fett. Under perioder av fasta eller begränsat kaloriintag börjar vår kropp använda dessa lagrade glykogenreserver för energi.

Efter cirka 12 timmar utan att äta är de flesta glykogenlagren uttömda. Efter cirka 12 timmar utan att äta går kroppen in i ett tillstånd av ketos, där fettsyror från fettvävnad bryts ner till ketoner för att ge en alternativ bränslekälla för organ som hjärna och hjärta.

Hur kroppen reagerar under en intermittent fasta

 1. Hormonella förändringar: När du fastar sjunker dina insulinnivåer betydligt medan glukagon ökar - vilket främjar fettnedbrytning i stället för lagring (källa). Dessutom ökar utsöndringen av tillväxthormon under fastan vilket underlättar muskelbevarande (källa)
 2. Ökning av autofagi: Autofagi är en naturlig process där celler återvinner och reparerar sig själva genom att bryta ner skadade komponenter. Fasta har visat sig stimulera autofagi, vilket kan bidra till att förebygga åldersrelaterade sjukdomar och förbättra den allmänna cellhälsan (källa)
 3. Reducerad inflammation: Studier har visat att intermittent fasta kan minska markörer för inflammation i kroppen, vilket potentiellt kan minska risken för kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar och cancer (källa)

Potentiella hälsofördelar med intermittent fasta

Bortsett från viktnedgång har IF förknippats med flera potentiella hälsofördelar:

 • Bättre hjärnfunktion: Djurstudier tyder på att intermittent fasta kan förbättra den kognitiva funktionen och skydda mot neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom (källa)
 • Förbättrad insulinkänslighet: IF kan bidra till att sänka blodsockernivåerna och öka insulinkänsligheten, vilket minskar risken för typ 2-diabetes (källa)
 • Öka livslängden: strong>Ett begränsat antal djurstudier tyder på att IF kan förlänga livslängden genom att främja cellulära reparationsprocesser som autofagi( källa ) 
 • .

För att maximera dess potentiella fördelar är det viktigt att förstå hur kroppen reagerar under intermittent fasta. I fortsättningen kommer vi att utforska 16/8-metoden för intermittent fasta och vilka resultat du kan förvänta dig när du följer detta tillvägagångssätt.

Hur lång tid tar det för 16/8 intermittent fasta att fungera?

16/8-metoden för intermittent fasta (IF) är en av de mest populära och lättillgängliga metoderna för denna kostmetod. I det här avsnittet kommer vi att utforska vad 16/8-metoden innebär och hur lång tid det vanligtvis tar för individer att se resultat av att följa detta IF-protokoll.

Understanding the 16/8 Method of IF

Den 16/8-metoden innebär att man fastar under en sammanhängande period på 16 timmar varje dag, följt av ett ätfönster som varar i åtta timmar. Om du till exempel väljer att äta mellan kl. 12.00 och kl. 20.00, så skulle din fastaperiod vara från kl. 20.00 till följande middag. till kl. 12.00 nästa dag. Detta tillvägagångssätt kan lätt anpassas för att passa individuella scheman och preferenser, vilket gör det till ett populärt val bland dem som är nya med intermittent fasta.

Resultat du kan förvänta dig av 16/8 IF

Den tid det tar för någon som praktiserar 16/8-metoden för intermittent fasta att se resultat varierar beroende på faktorer som startvikt, kostkvalitet under ätfönster, träningsvanor och ämnesomsättning. Många människor rapporterar dock att de märker förändringar i sina energinivåer inom bara några dagar eller veckor efter att de börjat med denna form av IF.

 • Viktminskning: Vissa personer kan börja gå ner i vikt inom två veckor medan det för andra kan ta upp till fyra veckor eller mer innan de märker betydande förändringar på vågen.
 • Mental klarhet: Många utövare rapporterar att de upplever en ökad mental klarhet efter flera dagar eller veckor efter att ha påbörjat sin intermittenta fasta, delvis på grund av att ketonproduktionen ökar när kroppen är i ett fastande tillstånd.
 • Förbättrad matsmältning: Vissa personer kan märka förbättringar i sin matsmältningshälsa inom de första veckorna av att utöva 16/8 IF, eftersom fastan kan ge mag-tarmsystemet tid att vila och reparera sig själv.

I allmänhet är det viktigt att ha tålamod när man börjar med en ny kostregim, inklusive intermittent fasta. För att få ut det mesta av 16/8 IF är konsekvens och hängivenhet nyckeln; resultaten kan variera från person till person. För optimala resultat ska du kombinera ditt 16/8 IF-protokoll med en balanserad kost som är rik på fullvärdiga livsmedel och regelbunden fysisk aktivitet. Kom ihåg att allas erfarenheter kommer att skilja sig åt; därför är det viktigt att inte jämföra dina framsteg med andras utan snarare fokusera på hur du känner dig och de positiva förändringar som sker i din egen kropp.

Det är viktigt att komma ihåg att varje persons fysiologi kan reagera olika på 16/8 IF, och det kan ta ett tag innan du upplever fördelarna. Med detta i åtanke ska vi nu titta på vilka livsmedel som rekommenderas under en IF-fasta.

Under intermittent fasta är det viktigt att tänka på vad du äter för att maximera fördelarna och stödja din hälsa.

Men även om intermittent fasta främst fokuserar på när du äter är det fortfarande viktigt att uppmärksamma vad du äter under ditt ätfönster. Att välja lämpliga livsmedel kan bidra till att öka fördelarna med intermittent fasta och stödja ditt allmänna välbefinnande.

Matvaror att äta under en IF-fasta

 • Protein: Att konsumera högkvalitativa proteinkällor som magert kött, fisk, ägg, tofu och baljväxter kan hjälpa dig att hålla dig mätt och behålla muskelmassan under fastan. Några bra alternativ är kycklingbröst, lax, linser eller kikärter.
 • Frukter och grönsaker: Att äta en mängd olika frukter och grönsaker ger viktiga vitaminer, mineraler och antioxidanter som stöder den allmänna hälsan. Välj näringsrika alternativ som bladgrönsaker, bär, korsblommiga grönsaker och citrusfrukter för en hälsosam kost.
 • Helkorn: Helkorn som brunt ris, quinoa och korn är rika på fibrer som underlättar matsmältningen och gör att du känner dig mätt längre. De innehåller också viktiga näringsämnen som B-vitaminer som hjälper till med energiproduktionen.
 • Nötter och frön: Hälsosamma fetter från nötter och frön ger inte bara mättnad utan levererar också nyttiga näringsämnen som omega-3-fettsyror som finns i valnötter och chiafrön.

Matvaror som bör undvikas under en IF-fasta

För att säkerställa optimala resultat av intermittent fasta undviker du att konsumera ohälsosamma livsmedel under ditt ätfönster:

 • Sugra livsmedel och drycker:  Undvik bearbetade sockerladdade mellanmål som kakor, kakor och läsk eftersom de kan leda till ökad inflammation, viktökning och obalans i blodsockret.
 • Raffinerade kolhydrater: Håll dig borta från vitt bröd, pasta eller ris som har berövats sitt innehåll av näringsfibrer. Dessa livsmedel kan orsaka snabba toppar i blodsockernivåerna följt av krascher som kan göra att du känner dig hungrig igen strax efter att du ätit.
 • Fritad och bearbetad mat: Begränsa ditt intag av friterad snabbmat som pommes frites, chips eller bearbetat kött som korv, eftersom dessa har ett högt innehåll av ohälsosamma fetter och natrium, vilket bidrar till en dålig hälsa med tiden.

För att försäkra sig om att man får de bästa resultaten av intermittent fasta är det viktigt att hålla en näringsriktig kost. Om du vill ha mer information om hälsosamma matvanor kan du kolla in denna omfattande guide från ChooseMyPlate.

Att äta en balanserad kost under intermittent fasta är nyckeln till att uppnå dina hälsomål. För att se till att du får ut det mesta av din IF-resa är det viktigt att förstå hur mycket vikt man kan gå ner i vikt på en månad med den här typen av matmönster.

Den viktnedgång som kan uppnås under en månad med IF kan variera mycket beroende på individuella faktorer.

Viktminskning är en av de främsta anledningarna till att många människor vänder sig till intermittent fastande (IF). Det är dock viktigt att förstå att viktminskningsresultaten kan variera kraftigt beroende på flera faktorer. I det här avsnittet kommer vi att diskutera dessa faktorer och ge tips för att maximera din viktminskning när du praktiserar IF.

Faktorer som påverkar viktminskning med IF

 • Diet: Kvaliteten och kvantiteten av den mat du konsumerar under ditt ätfönster spelar en avgörande roll för hur mycket vikt du går ner. Att äta näringsrika livsmedel, som frukt, grönsaker, magra proteiner och nyttiga fetter, kan vara effektivare när det gäller viktminskning än att inta mindre hälsosamma alternativ.
 • Träning: Att införliva regelbunden fysisk aktivitet i din rutin hjälper inte bara till att förbränna kalorier utan ökar också ämnesomsättningen och förbättrar den allmänna hälsan. Att kombinera motion med IF kan påskynda viktminskningsresultaten.
 • Sömn: Tillräcklig sömn är avgörande för att upprätthålla hormonbalansen och främja optimal metabolisk funktion - båda kritiska komponenter för framgångsrik viktkontroll. Se till att du får tillräckligt med vila varje natt för att stödja din kropp under fastan.
 • Tarmhälsa: Ett hälsosamt tarmmikrobiom spelar en viktig roll för att reglera aptit, matsmältning och ämnesomsättning - alla nyckelfaktorer som påverkar vår förmåga att förlora eller bibehålla vår nuvarande kroppsvikt[source]. Att inkludera probiotika-rika livsmedel som yoghurt eller kefir kan förbättra tarmhälsan, vilket kan leda till bättre resultat när man följer en plan för intermittent fasta.

Tips for Maximizing Weight Loss with IF

 1. Välj en fastemetod som passar din livsstil och dina preferenser, vilket gör det lättare att hålla sig till planen på lång sikt.
 2. Ät balanserade måltider under ditt ätfönster och fokusera på fullvärdiga livsmedel som är rika på näringsämnen.
 3. Undervik överätning eller binge-eating när du bryter din fasta. Var uppmärksam på kroppens hungersignaler och ägna dig åt mindful eating. li>

Potentiellabiverkningarav snabbviktsförlustmed IF

Snabb viktminskning kan vara attraktivt, men det är viktigt att tänka på att det potentiellt kan medföra vissa biverkningar. Dessa inkluderar:

 • Näringsbrist: Att gå ner i vikt för snabbt kan leda till otillräckligt näringsintag vilket kan leda till olika hälsoproblem som trötthet, yrsel, håravfall eller försvagad immunfunktion[source]. li>

Kombinera en näringsriktig kost med intermittent fasta kan hjälpa dig att uppnå en betydande viktminskning på en månad. Det är dock viktigt att förstå de potentiella biverkningarna och tipsen för att maximera viktminskningen innan man ger sig ut på en IF-resa. Låt oss fortsätta och diskutera vilka drycker som är tillåtna under en intermittent fasta.

Vad får man dricka under intermittent fasta?

Under intermittent fasta är det viktigt att hålla sig hydrerad och konsumera rätt drycker som inte bryter fastan. Här är några drycker som du kan dricka under ditt fastefönster och de du bör undvika.

Drycker tillåtna under en IF-fasta

 • Vatten: Att hålla sig välhydrerad är avgörande för den allmänna hälsan, särskilt när du fastar. Att konsumera H2O under hela dagen kan hjälpa till att eliminera oönskade ämnen från systemet och hålla dig mätt. Genom att lägga till en nypa salt eller en pressad citron kan du öka smaken utan att bryta fastan.
 • Koffee: Svart kaffe innehåller minimalt med kalorier och stör inte fastan så länge inget socker eller gräddningsmedel tillsätts. Faktum är att koffeinet i kaffe kan bidra till att dämpa aptiten tillfälligt och öka ämnesomsättningen (källa). Var dock försiktig med överdriven konsumtion eftersom det kan leda till ökad ångest eller sömnstörningar.
 • Té: Osötad grönt te, svart te, örtte är alla acceptabla val under intermittent fasta på grund av deras låga kaloriinnehåll (källa). Dessa teer innehåller också antioxidanter som stöder den allmänna hälsan.
 • Bonbuljong: Att konsumera benbuljong gjord på kyckling- eller nötköttsben ger viktiga näringsämnen som kollagen samtidigt som kaloriintaget hålls tillräckligt lågt för att inte bryta fastan (källa). Det kan också hjälpa till att dämpa hungerkänslor och ge elektrolyter för att förhindra uttorkning.
 • Äppelcidervinäger: Att späda ut en matsked äppelcidervinäger i vatten är ett annat alternativ under fastan. Denna lågkaloridryck kan underlätta matsmältningen, stödja viktminskning och reglera blodsockernivån (källa). För mycket av den kan dock ge matsmältningsbesvär eller till och med urholka tandemaljen.

Drycker som inte är tillåtna under en IF-fasta

 • Sockerdrycker: Drycker som läsk, fruktjuicer eller sportdrycker innehåller stora mängder socker och kalorier som bryter din fasta. Dessa bör undvikas under fastan.
 • Mjölk och gräddningsmedel: Mejeriprodukter som mjölk eller gräddningsmedel som tillsätts i kaffe eller te är kaloririka och bryter fastan. Håll dig till svart kaffe eller osötad te i stället.
 • Alkohol: Konsumtion av alkohol under intermittent fasta avråds på grund av dess kaloriinnehåll och potentiella negativa effekter på leverfunktionen (källa). Spara alkoholhaltiga drycker till ätfönstret om du väljer att njuta ansvarsfullt.

Sammanfattningsvis spelar valet av rätt drycker när du praktiserar intermittent fasta en viktig roll för att bibehålla korrekta vätskenivåer utan att bryta din fasta. Välj kalorisnåla alternativ som vatten, svart kaffe, osötade teer, benbuljong och utspädd äppelcidervinäger för att stödja dina fastemål och din allmänna hälsa.

Frequently Asked Questions Intermittent Fasting

Vad säger forskningen om intermittent fasta?

Forskning om intermittent fasta visar att den kan leda till viktminskning, förbättrad metabolisk hälsa och kan till och med förlänga livslängden. Studier har funnit fördelar som minskad inflammation, ökad insulinkänslighet och förbättrade cellulära reparationsprocesser. Det behövs dock fler långsiktiga studier på människor för att få slutgiltiga bevis. (källa)

Har intermittent fasting effekt i vetenskapliga artiklar?

Ja, många vetenskapliga artiklar stöder effektiviteten av intermittent fasta för att främja viktminskning och förbättra den allmänna hälsan. Dessa artiklar lyfter fram dess inverkan på reglering av ämnesomsättningen, minskning av oxidativ stress och förbättring av kardiovaskulära riskfaktorer.(source)

Omdömer läkare intermittent fasta?

Vissa läkare rekommenderar intermittent fasta som ett gångbart alternativ för friska personer som vill gå ner i vikt eller uppnå andra hälsofördelar. Det är dock viktigt att rådgöra med din vårdgivare innan du börjar med en ny kostregim eftersom individuella behov varierar.(källa)

Varför är 16 timmar det magiska numret för fasta?

Den 16 timmar långa fastan är populär eftersom den skapar en balans mellan effektivitet och hållbarhet. Fastan i 16 timmar ger kroppen gott om tid att gå in i ett tillstånd av ketos - förbränning av fett i stället för glukos - samtidigt som den tillåter ett ätfönster på 8 timmar, vilket gör det lättare att hålla sig till den jämfört med längre fastor. (källa)

Slutsats

Genom att växla mellan perioder av ätande och fasta är intermittent fasta en alltmer populär diettrend som har kopplats till en rad hälsofördelar. Den har visat sig ha många hälsofördelar, bland annat viktminskning, förbättrad blodsockerkontroll och minskad inflammation. Genom att följa den stegvisa guiden för att börja intermittent fasta kan du framgångsrikt införliva denna livsstilsförändring i din rutin.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare