Mjölktistel och leverhälsa

Published:

Mjölkstistel, vetenskapligt känd som Silybum marianum, har använts i århundraden som ett växtbaserat läkemedel för att stödja leverns hälsa och behandla olika sjukdomar. Silymarin, den aktiva ingrediensen i Silybum marianum (mjölktistel), anses ha starka antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de potentiella fördelarna med mjölktisteln för att främja leverhälsa, cancerprevention och -hantering, benhälsa, aknehantering och kontroll av typ 2-diabetes.

Fortfarande kommer vi att diskutera lämpliga doser av mjölktistel för olika ändamål och populationer – inklusive husdjur som hundar och katter – samtidigt som vi lyfter fram viktiga säkerhetsföreskrifter som måste vidtas när man använder detta tillskott. Genom att förstå hur mjölktisteln kan bidra till allmänt välbefinnande genom sina olika tillämpningar inom modern medicin, kommer du att vara bättre rustad för att fatta välgrundade beslut om att införliva det i din dagliga rutin eller rekommendera det till andra som söker naturläkemedel för sina specifika behov.

Milktistel och leverhälsa

Mjölktistel, vetenskapligt känd som Silybum marianum, har använts i över två tusen år för att behandla lever- och gallblåsesjukdomar. Dess aktiva beståndsdel, silymarin, är en potent antioxidant som hjälper till att skydda levern mot gifter som t.ex. dödshuvudsvamp (Amanita phalloides). Detta växtbaserade botemedel används oftast för att behandla virusinfektioner och levercirros. Även om vissa studier tyder på att mjölktistel kan vara till nytta för vissa typer av leversjukdomar, tyder annan forskning på att dess effekt inte är entydig.

Mjölktistel och leverhälsa

Insufficient Data to Support Milk Thistle as a Definitive Treatment Option

Flera studier har föreslagit att det kan vara fördelaktigt att ta mjölktistel för personer med kronisk hepatit C eller alkoholcirrhos, men andra undersökningar visar ingen väsentlig förbättring av dessa tillstånd när tillskottet används. Enligt en analys av National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) finns det ännu inte tillräckligt med högkvalitativa bevis för att avgöra om mjölktistel effektivt kan behandla olika former av leversjukdomar. NCCIH konstaterar också att det behövs mer rigorösa kliniska prövningar innan man kan dra några säkra slutsatser om dess fördelar för leverhälsan.

I djurstudier verkar dock mjölktistel lovande när det gäller att skydda mot läkemedelsinducerad hepatotoxicitet (leverskador orsakade av mediciner) på grund av dess antioxidativa egenskaper. En studie visade till exempel att råttor som behandlades med silymarin upplevde mindre acetaminofeninducerad toxicitet jämfört med de som inte fick det (källa). Även om dessa resultat är uppmuntrande krävs ytterligare forskning med människor innan man kan ge definitiva rekommendationer om att använda mjölktisteltillskott för att förebygga eller behandla läkemedelsrelaterade leverskador.

Det är viktigt att notera att mjölktistel inte är en ersättning för medicinsk behandling, och det bör användas under ledning av en sjukvårdspersonal. Om du överväger att ta mjölktistel eller något annat tillskott för leverhälsa, kontakta först din läkare för att diskutera potentiella fördelar, risker och lämpliga doser baserat på dina individuella behov.

För närvarande finns det inte tillräckligt med data för att stödja användningen av mjölktistel som ett definitivt behandlingsalternativ för leverhälsa. Ytterligare forskning har dock avslöjat andra potentiella fördelar med att ta mjölktistel som är värda att överväga.

Att ytterligare hälsofördelar med mjölktisteln

Avse de potentiella fördelarna för leverns hälsa kan mjölktistel ge andra hälsofördelar. Några av dessa inkluderar skydd mot benförlust genom förbättrad benmineralisering, ökad bröstmjölksproduktion hos ammande mödrar, minskning av akneförändringar genom reglering av hormonbalansen och hantering av typ 2-diabeteskomplikationer förebyggande. Dessutom tyder forskning på att komponenter som finns i mjölktistel har antiinflammatoriska effekter som kan öka kemoterapins effektivitet mot specifika cancerformer.

Milk Thistle

Skydd mot benförlust genom förbättrad benmineralisering

Mjölktistel har visat sig ha en positiv inverkan på benhälsa. Djurstudier tyder på att de aktiva ingredienserna i mjölktistel kan bidra till att skydda mot benförlust genom att främja bildandet av nya benceller och hämma aktiviteten hos de celler som ansvarar för att bryta ner ben. Detta växtbaserade botemedel kan vara till nytta för dem som riskerar att utveckla benbrist eller andra sjukdomar som är relaterade till sköra ben.

Boostingbreastmilkproductioninlactatingmothers

Lackerande mödrar som vill öka sin bröstmjölkstillförsel kan finna lindring med tillskott av mjölktistel. En studie som utfördes på ammande kvinnor visade att de som tog Mjölktisteltillskott upplevde en ökning av bröstmjölksproduktionen, jämfört med de som inte tog något tillskott. Man tror att silymarin - en av de aktiva ingredienserna som finns i Silybum marianum - är ansvarig för denna effekt.

Reducing Acne Lesions by Regulating Hormonal Balance

 • Hormonreglering: Forskning tyder på att intag av mjölktistel kan bidra till att minska akneförändringar genom att reglera hormonbalansen. Mjölktistel verkar ha antiandrogena effekter, vilket innebär att den kan blockera verkan av manliga hormoner som bidrar till akneutveckling.
 • Antiinflammatoriska egenskaper: Den aktiva ingrediensen i mjölktistel, silymarin, har också potenta antiinflammatoriska egenskaper. Detta kan ytterligare bidra till dess förmåga att minska akneutbrott och främja friskare hud.

Inom dessa fördelar har mjölktisteln studerats för sin potentiella roll i hanteringen av typ 2-diabeteskomplikationer förebyggande och öka kemoterapins effektivitet mot specifika cancerformer. Ytterligare studier kan avslöja andra sätt som mjölktistel kan bidra till hälsa och välbefinnande.

I århundraden har mjölktistel använts för att hantera en rad olika åkommor; dessa nya hälsofördelar är bara några av dess potentiella tillämpningar. Silibinin, en aktiv komponent i mjölktistelextrakt, kan eventuellt bekämpa hepatit C-virusinfektion genom att hämma virusreplikation.

Mjölktistelens antivirala egenskaper

Studier tyder på att silibinin, en komponent som finns i mjölktistel, är ett potent antiviralt medel som är användbart för personer med kronisk hepatit C som inte svarar på behandling med pegylerat interferon/ribavirin. Detta belyser de potentiella terapeutiska tillämpningarna av mjölktistel utöver att bara stödja den allmänna leverhälsan.

Silibinins roll i kampen mot infektion av hepatit C-virus

Den aktiva ingrediensen silibinin, som kommer från fröna av Silybum marianum växten, har visat sig ha betydande antivirala egenskaper mot hepatit C-virus (HCV). Forskning tyder på att silibinin hämmar HCV-replikation genom att rikta in sig på olika stadier av virusets livscykel. Det kan till exempel blockera virusets inträde i värdceller och förhindra att nya virioner frigörs från infekterade celler. Dessutom har djurstudier visat på dess förmåga att minska leverskador orsakade av gifter som amanita phalloides (dödskoppssvamp).

 • Hämning av virusets inträde: Silibinin tycks störa HCV:s bindnings- och fusionsprocesser på värdcellsmembranen. Silibinin har visat sig hindra HCV:s bindnings- och fusionsprocedurer som är nödvändiga för att viruset ska kunna ta sig in i leverceller och därmed hindra dess förmåga att etablera en infektion.
 • Undertryckning av virusreplikation: Studier visar att silibinin också kan hämma viktiga enzymer som krävs för HCV RNA-syntesen i infekterade celler. Detta begränsar följaktligen virusreplikationen och minskar de totala nivåerna av cirkulerande viruspartiklar.
 • Förhindrande av virusfrisättning: Silibinin har visat sig störa sammansättningen och utsöndringen av nya HCV-partiklar från infekterade celler, vilket ytterligare minskar virusspridningen i levern.

Intag av mjölktistel i form av ett flytande extrakt eller ett tillskott som innehåller dess aktiva ingredienser kan bidra till att förbättra behandlingsresultaten för personer med kronisk hepatit C som inte har svarat bra på konventionella behandlingar. Det är dock viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan man använder mjölktistel som en kompletterande behandling av HCV-infektion. Mjölktistel verkar vara ett lovande växtbaserat botemedel mot leverskador orsakade av gifter som t.ex. dödskoppssvamp. Det är viktigt att notera att mjölktisteln inte ersätter medicinsk behandling och bör inte användas som en primär behandling för något medicinskt tillstånd.

Mjölktistelens antivirala egenskaper har studerats ingående och dess silibininkomponent har visat sig lovande i kampen mot hepatit C-virusinfektion. Om vi går vidare till stöd för cancerbehandling med mjölktisteln, är potentialen för att förbättra kemoterapins effektivitet med hjälp av komponenter som finns i denna ört en lovande väg för ytterligare forskning.

Milk Thistle

Cancerbehandlingsstöd med mjölktistel

Forskning visar att komponenter som finns i mjölktistel har antiinflammatoriska effekter, vilket kan öka kemoterapins effektivitet mot specifika cancerformer. Komponenter i mjölktisteln har visat sig undertrycka utsöndringen av angiogena cytokiner, vilket kan hindra spridningen av cancerceller. I detta avsnitt kommer vi att titta på de potentiella fördelarna med mjölktisteln för att underlätta cancerbehandling och dess förmåga att hindra tumörutveckling.

Förbättra kemoterapins effektivitet med hjälp av mjölktistelkomponenter

Mjölktistel innehåller aktiva ingredienser, såsom silymarin och silibinin, som uppvisar antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Silymarin och silibinin har potential att både skydda friska celler från skador som orsakas av kemoterapi och samtidigt öka dess effektivitet mot cancerceller. I en studie som publicerades i tidskriften Cancer Letters rapporterades till exempel att silibinin sensibiliserade humana kolorektalcancerceller för oxaliplatininducerad apoptos (celldöd) och därmed ökade läkemedlets effekt.

Milk Thistle's Anti-Angiogenic Potential in Cancer Chemoprevention

Bortsett från dess roll för att förbättra kemoterapins effektivitet verkar mjölktistel ha antiangiogen potential. Angiogenes är den process genom vilken nya blodkärl bildas från redan existerande - en avgörande faktor för tumörtillväxt och metastasering eftersom tumörer kräver en tillräcklig blodtillförsel för att överleva. Genom att hämma sekretionen av angiogena cytokiner kan mjölktistel störa denna process och begränsa cancerutvecklingen.

I djurstudier med möss med prostatacancer eller lungcancer som behandlades med silibinin observerade forskarna en betydande minskning av tumörtillväxt och metastasering. Mer forskning behövs för att fastställa den mest fördelaktiga doseringen och längden på tiden för att ta mjölktistel som ett komplement för cancerbehandling.

Det är viktigt att rådgöra med din vårdgivare innan du införlivar mjölktistel i din cancerbehandlingsregim. Det är viktigt att tala med en sjukvårdspersonal innan du införlivar mjölktisteln i ditt cancerbehandlingsprogram, eftersom de kan ge råd om lämplig dosering.

Mjölktistel har visat sig vara ett lovande naturligt tillskott för stöd vid cancerbehandling, och ytterligare forskning är nödvändig för att fastställa de bästa doserna och säkerhetsöverväganden. För dem som funderar på mjölktisteln som tilläggsbehandling är det viktigt att förstå lämpliga doser och potentiella kontraindikationer för vissa individer.

Mjölktistel dosering och säkerhetsöverväganden

Vissa individer kan uppleva en allergisk reaktion när de tar mjölktistel oralt, så försiktighet bör iakttas av gravida kvinnor, personer med diabetes och de som är allergiska mot växter från Asteraceae/Compositae-familjen. Gravida kvinnor, personer med diabetes och de som är allergiska mot växter från Asteraceae/Compositae-familjen bör iaktta försiktighet innan de använder mjölktistel som tillskott eller behandling. Den här artikeln kommer att täcka doseringsinformation för vuxna, husdjur och möjliga biverkningar samt överväganden.

Allergiska reaktioner och kontraindikationer för vissa individer

Mjölktistel kan i vissa fall orsaka gastrointestinala problem som illamående, diarré, uppblåsthet eller gaser. Det är viktigt att börja med en låg dos av mjölktistelextrakt för att mäta kroppens reaktion innan man ökar dosen gradvis om det behövs. Om du upplever några allvarliga biverkningar som andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals efter att ha tagit mjölktisteltillskott, sök omedelbart läkarvård.

Ampassande doser för vuxna, hundar och katter

 • Vuxna: Den rekommenderade dagliga dosen av mjölktistel för friska vuxna varierar beroende på faktorer som ålder och allmänt hälsotillstånd, men ligger vanligtvis mellan 150 mg - 450 mg per dag fördelat på tre doser (källa). Vissa studier tyder på att högre doser på upp till 600 mg/dag kan vara effektivare vid behandling av leverrelaterade tillstånd, men rådgör alltid med din vårdgivare innan du påbörjar ett nytt kosttillskott.
 • Hundar: Mjölktistel kan också vara fördelaktigt för hundar, särskilt de med leverproblem. Den allmänna riktlinjen är att administrera 50-200 mg mjölktistelextrakt per 10 kg kroppsvikt dagligen (källa). Det är dock viktigt att rådgöra med din veterinär innan du ger ditt husdjur några kosttillskott eller mediciner.
 • Katter: För katter är den rekommenderade dosen cirka 5 mg - 10 mg per kg kroppsvikt dagligen (källa). Precis som för hundar ska du alltid rådgöra med en veterinär innan du administrerar mjölktistel eller något annat tillskott till din katt.

Slutningsvis, medan mjölktisteln verkar allmänt säker och potentiellt fördelaktig för olika hälsotillstånd relaterade till leverfunktion och vidare, är det avgörande att personer som överväger att ta detta växtbaserade läkemedel tar hänsyn till potentiella biverkningar och interaktioner med andra mediciner. Sök alltid professionell rådgivning från vårdgivare eller veterinärer när du fastställer lämpliga doser för dig själv eller dina husdjur.

För att ta mjölktistel är det viktigt att rådgöra med en medicinsk expert eftersom tillskottet kan leda till biverkningar när det kombineras med vissa läkemedel. Dessutom bör man ta hänsyn till att förstå lämpliga doser för vuxna, hundar och katter när man använder detta tillskott. Låt oss nu utforska ofta ställda frågor om mjölktistel för att få ytterligare insikt om dess användning.

Fördelar med mjölktisteln

För vanliga frågor om mjölktistel

I det här avsnittet tar vi upp vanliga frågor om användning av mjölktistel, till exempel när man ska ta den (morgon eller kväll), vilka mediciner som inte ska tas tillsammans med den, hur lång tid det tar att sänka leverenzymerna eller avgifta levern. Vårt mål är att ge klarhet i dessa ämnen baserat på tillgängliga forskningsresultat.

När man ska ta mjölktistel för optimala resultat

Det finns inget entydigt svar på om morgon eller kväll är den bästa tiden för att inta mjölktistel. Vissa studier tyder dock på att om man delar upp den dagliga dosen i två delar och intar dem i samband med måltider kan det förbättra absorptionen och effekten av silymarin, en aktiv beståndsdel som finns i mjölktistel. I slutändan är konsekvent timing och att följa rekommenderade doser viktiga faktorer för att få optimala fördelar av detta växtbaserade läkemedel.

Medicineringsinteraktioner med mjölktistel

Mjölktistel verkar säker för de flesta människor; det finns dock vissa mediciner som kan interagera negativt med detta tillskott:

 • Cytokrom P450-substrat: Mjölktistel kan påverka enzymer som ansvarar för att bryta ner läkemedel som statiner, antihistaminer och kalciumkanalblockerare. Rådgör med din vårdgivare innan du kombinerar dessa läkemedel med mjölktistel.
 • Raloxifen: Detta läkemedel som främst används av kvinnor med risk för osteoporos kan ha minskad effekt om det tas tillsammans med mjölktistel på grund av potentiella förändringar i dess metabolism i kroppen.
 • Takrolimus: Att kombinera takrolimus, ett immunsupprimerande läkemedel, med mjölktistel kan leda till ökade blodnivåer av läkemedlet och möjliga biverkningar. Rådgör med din vårdgivare innan du använder dessa substanser tillsammans.

Det är viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du tar mjölktistel om du står på några mediciner eller har redan existerande hälsotillstånd. För mer information om potentiella interaktioner mellan mjölktistel och andra läkemedel, besök WebMD:s sida om mjölktistel.

.

Milk Thistle

FAQs in Relation to Milk Thistle

Vad är nackdelen med mjölktistel?

Mjölktistel har i allmänhet få biverkningar, men vissa personer kan uppleva gastrointestinala problem som illamående, diarré eller uppblåsthet. Dessutom kan den interagera med vissa mediciner som blodförtunnande medel och allergimediciner. Rådgör alltid med en sjukvårdspersonal innan du påbörjar en ny kosttillskottskur.

Vad gör mjölktisteln med din kropp?

Mjölktistel innehåller silymarin, som har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper som stödjer leverhälsan genom att skydda leverceller från skador och främja regenerering. Det hjälper också till att hantera typ 2-diabetes, hantera akne, förbättra benhälsan och förebygga cancer.

Är mjölktistel faktiskt bra för levern?

Ja, mjölktisteln är bra för leverns hälsa tack vare den aktiva ingrediensen silymarin. Silymarin ger antioxidantskydd mot gifter och fria radikaler samtidigt som det stödjer tillväxten av nya friska leverceller. Resultaten kan dock variera beroende på individuella faktorer som till exempel medicinsk historia eller livsstilsval.

Är det säkert att ta mjölktistel varje dag?

Generellt sett anses daglig konsumtion av mjölktistel vara säker för de flesta individer när den tas inom rekommenderade doser (upp till 420 mg/dag). Rådgör dock alltid med en sjukvårdspersonal innan du införlivar något tillskott i din rutin regelbundet.

Slutsats

Totalt verkar mjölktistel ha potentiella fördelar för leverhälsa, förebyggande och hantering av cancer, benhälsa, hantering av akne och hantering av typ 2-diabetes. Även om bevisen är blandade när det gäller dess användbarhet vid behandling av alkoholisk leversjukdom, kan det fortfarande vara till hjälp för dem som får giftig kemoterapi för levern.

När man tar mjölktistel som ett tillskott eller örtmedicin är det viktigt att tänka på dosering och säkerhetsföreskrifter. Rådgör alltid med en hälsovårdspersonal innan du påbörjar en ny kosttillskottskur.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare