Inositol: Fördelar, dosering och riktlinjer för användning

Published:

Inositol, en naturligt förekommande förening som finns i olika livsmedel och kosttillskott, spelar en viktig roll i många fysiologiska processer i människokroppen. I det här blogginlägget kommer vi att undersöka inositols nyckelroller, dess fördelar och potentiella tillämpningar med avseende på cellmembranbildning, insulinreglering, modulering av signalsubstanser, förbättring av menstruationscykelns regelbundenhet för PCOS-patienter samt förbättring av kolhydratmetabolismen.

Innehåll:

 1. Att förstå inositol och dess funktioner
  1. Inositolets roll i bildandet av cellmembranen
  2. Hur det påverkar insulinregleringen
 2. Inositoler för polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS)
  1. Myo-Inositol vs D-Chiro-Inositol
  2. Förbättrad hormonbalans genom aromatassyntes
 3. Hantering av insulinresistens med inositoler
  1. Påverkan på cellernas glukosupptag
  2. Synergistiska effekter när de kombineras med andra nutraceuticals.
 4. Att förstå inositol och dess funktioner
  1. Inositolets roll i bildandet av cellmembranen
  2. Hur det påverkar insulinregleringen
 5. Inositoler för polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS)
  1. Myo-Inositol vs D-Chiro-Inositol
  2. Förbättrad hormonbalans genom aromatassyntes
 6. Hantering av insulinresistens med inositoler
  1. Påverkan på cellernas glukosupptag
  2. Synergistiska effekter i kombination med andra nutraceutiska produkter
 7. Myoinositols roll under graviditeten
  1. Minskning av risker relaterade till graviditetskomplikationer
  2. Begränsningar av dess användning som förebyggande åtgärd
  3. Slutsats
 8. Potentiella fördelar med inositoler för psykiska sjukdomar
  1. Jämförelse av inositol med konventionell medicinering
  2. Behovet av ytterligare forskning om tillämpningar för psykisk hälsa
 9. Inositol Dosering och riktlinjer för användning
  1. Allmänna rekommendationer om daglig dosering
  2. Anpassa din behandling utifrån tillstånd eller mål
  3. Potentiella biverkningar och försiktighetsåtgärder
 10. Vanliga frågor om inositol
  1. Hjälper inositol verkligen?
  2. Läkare rekommenderar Inositol?
  3. Vilka är nackdelarna med inositol?
  4. Är det säkert att ta inositol varje dag?
 11. Slutsats

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de kritiska roller som inositol spelar i bildandet av cellmembran, insulinreglering och modulering av neurotransmittorer. Dessutom kommer vi att utforska dess betydelse för personer som lider av polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS) genom att undersöka hur det påverkar förbättringen av menstruationscykelns regelbundenhet och förbättringen av kolhydratmetabolismen.

Vi kommer också att jämföra myoinositol med d-chiroinositol för PCOS-behandling för att bättre förstå deras skillnader och respektive fördelar. Dessutom kommer vi att analysera inositolernas effekter på gestationell diabetes mellitus (GDM) och hur de kan vara fördelaktiga för dem med bipolär sjukdom - särskilt när det gäller färre biverkningar än traditionella läkemedel.

 Inositol : Benefits, Dosage, and Usage Guidelines

Att förstå inositol och dess funktioner

Inositol är en naturlig sockerliknande förening som spelar viktiga roller i olika biologiska processer i människokroppen. Den är involverad i bildandet av cellstrukturer, reglering av insulinnivåer och påverkar koncentrationer av neurotransmittorer i hela kroppen. På grund av dess olika funktioner har den potentiella terapeutiska tillämpningar i olika medicinska sammanhang, t.ex. hormonella obalanser och psykiska störningar.

Inositolets roll i bildandet av cellmembranen

En av inositolens primära funktioner är dess medverkan i bildandet av cellmembran. Den fungerar som en strukturell komponent för fosfolipider - molekyler som utgör cellmembranen - genom att omvandla myoinositol till fosfatidylinositoler (PIs). PIs är avgörande för att upprätthålla membranens integritet och underlätta kommunikationen mellan celler genom signalvägar som de som involverar inositoltrifosfat.

Hur det påverkar insulinregleringen

Förutom dess roll i cellstrukturer tyder forskning på att vissa former av denna förening kan hjälpa till att reglera blodsockernivån genom att förbättra insulinkänsligheten. Två viktiga stereoisomerer, myoinositol och D-chiroinositol, är till exempel kända för att vara involverade i glukosmetabolismen. Dessa stereoisomerer av inositol har visat sig förbättra hur effektivt våra kroppar reagerar på insulinsignaler, vilket bidrar till att upprätthålla en korrekt glukoshomeostas.

Inositoler för polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS)

Nya studier tyder på att inositoler kan vara ett effektivt alternativ eller komplement till metformin vid behandling av PCOS. De påverkar menstruationscykelns regelbundenhet, kolhydratmetabolismen och kliniska symtom i samband med hyperandrogenism hos kvinnor som lider av detta tillstånd positivt.

Myo-Inositol vs D-Chiro-Inositol

 • Myoinositol: Detta är den vanligaste formen av inositol som finns naturligt i våra kroppar. Forskning har visat att myo-inositol kan bidra till att förbättra insulinkänsligheten och sänka testosteronnivåerna hos kvinnor som har diagnostiserats med PCOS, och eventuellt till och med återställa ägglossningsfrekvensen. Viss forskning tyder till och med på att det kan bidra till att återställa ägglossningsfrekvensen hos drabbade individer.
 • D-chiro-inositol: Denna stereoisomer är mindre riklig än myoinositol, men spelar också en roll i glukosmetabolismen och hormonregleringen. Studier har visat på dess potentiella fördelar för att minska insulinresistens och förbättra fertilitetsresultaten hos kvinnor med PCOS när den används tillsammans med konventionella behandlingar som metformin.

Förbättrad hormonbalans genom aromatassyntes

Förutom deras effekter på insulinkänsligheten anses både myo- och D-chiro-inositoler främja hormonbalansen genom att stimulera produktionen av ett enzym som kallas aromatas. Aromatas hjälper till att omvandla överskott av testosteron till östrogen - en process som kan lindra vissa symtom som är förknippade med hyperandrogenism, såsom hirsutism (överdriven hårväxt) eller akne som ofta observeras bland kvinnor med PCOS-diagnos.

Inositols for Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

Hantering av insulinresistens med inositoler

Att återställa dessa nivåer har visat sig vara lovande för att lindra vissa diabetesrelaterade metaboliska egenskaper som ofta observeras hos drabbade individer.

Påverkan på cellernas glukosupptag

Inositoler kan öka det cellulära glukosupptaget, vilket leder till lägre blodsockernivåer och förbättrad glykemisk kontroll för personer med insulinresistens. Denna effekt är särskilt relevant för dem som upplever insulinresistens till följd av sitt underliggande medicinska tillstånd.

Synergistiska effekter när de kombineras med andra nutraceuticals.

Forskning tyder på att en kombination av inositoltillskott med andra nutraceuticals som alfa-liponsyra eller N-acetylcystein kan ha synergistiska effekter på hanteringen av insulinresistens och relaterade symtom. Det behövs dock fler studier för att fastställa optimala kombinationer och doser för att uppnå önskade terapeutiska resultat utan att orsaka biverkningar.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå inositol och dess funktioner för att kunna använda det på rätt sätt vid olika medicinska tillstånd. Låt oss nu utforska inositolernas roll för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Att förstå inositol och dess funktioner

Det har potentiella terapeutiska tillämpningar i olika medicinska sammanhang, t.ex. hormonella obalanser och psykiska störningar.

Inositolets roll i bildandet av cellmembranen

En av inositolens primära funktioner är dess medverkan i bildandet av cellmembran. Molekylen omvandlar myo-inositol till fosfatidylinositoler, som är viktiga komponenter för att upprätthålla friska cellstrukturer. Dessa föreningar hjälper till att stabilisera cellmembranen genom att ge strukturellt stöd och fungera som signalmolekyler i cellerna.

Hur det påverkar insulinregleringen

Förutom dess roll i cellstrukturen tyder forskning på att vissa former av denna förening också kan spela en viktig roll i insulinregleringen. Myo-inositol och D-chiro-inositol har visat sig ha en inverkan på kroppens reaktion på insulin. Genom att omvandla dessa två stereoisomerer till sina respektive derivata€"inositoltrifosfat (IP) eller glykana€"kan de öka cellernas glukosupptag samtidigt som de förbättrar den allmänna metaboliska funktionen.

Inositoler för polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS)

De påverkar menstruationscykelns regelbundenhet, kolhydratmetabolismen och kliniska symtom i samband med hyperandrogenism hos kvinnor som lider av detta tillstånd.

Myo-Inositol vs D-Chiro-Inositol

Det finns flera stereoisomerer av inositol, men de två som oftast studeras för sin terapeutiska potential vid behandling av PCOS är myoinositol och D-chiroinositol. Myo-inositol har visat sig vara mer effektivt för att förbättra insulinkänsligheten och minska symtomen på hyperandrogenism, medan D-chiro-inositol är bättre på att öka ägglossningen hos PCOS-patienter. D-chiro-inositol har å andra sidan visat sig ha större förmåga att förbättra ägglossningsgraden hos kvinnor med PCOS.

Förbättrad hormonbalans genom aromatassyntes

Inositoler kan också hjälpa till att reglera hormonella obalanser genom att främja aromatassyntesen. Aromatas är ett enzym som ansvarar för att omvandla testosteron till östrogena€€"en process som bidrar till att upprätthålla en sund balans mellan dessa hormoner i våra kroppar. Genom att stimulera denna omvandling kan inositoler potentiellt lindra några av de kliniska manifestationer som är förknippade med förhöjda androgennivåer som ofta observeras bland kvinnor som diagnostiserats med PCOS.

Hantering av insulinresistens med inositoler

Inositoler, särskilt myoinositol och D-chiroinositol, har visat lovande resultat när det gäller att hantera insulinresistens hos personer med diagnoser som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller metaboliskt syndrom. Genom att återställa balansen mellan dessa naturligt förekommande föreningar i kroppen är det möjligt att lindra vissa diabetesrelaterade metaboliska egenskaper som ofta observeras hos drabbade individer.

Påverkan på cellernas glukosupptag

Inositoler spelar en viktig roll i regleringen av glukosmetabolismen. De är inblandade i omvandlingsprocessen av myoinositol till inositoltrifosfat, som fungerar som en sekundär budbärare för insulinsignalvägar. Detta innebär att när det finns en tillräcklig mängd inositoler närvarande kan cellerna effektivt reagera på insulin och ta upp glukos från blodomloppet.

Brist eller obalans mellan olika former av inositoler kan leda till försämrad cellulär respons på insulinsignaler, vilket leder till ökade blodsockernivåer och så småningom till insulinresistens. Forskning har visat att tillskott av både myoinositol och D-chiroinositol kan bidra till att förbättra detta cellulära svar genom att öka deras tillgänglighet för omvandling till aktiva metaboliter som ansvarar för ett korrekt glukosupptag i cellerna.

Synergistiska effekter i kombination med andra nutraceutiska produkter

Effektiviteten av att enbart använda myo- och D-chiro-inositoltillskott är kanske inte tillräcklig för att helt och hållet hantera alla aspekter av insulinresistens, men om man kombinerar dem med andra nutraceutiska produkter kan man potentiellt förbättra deras terapeutiska potential ytterligare. Studier har visat att en kombination av alfa-liponsyra, en kraftfull antioxidant med potential att förbättra insulinkänsligheten, och inositoler kan leda till förbättrad glykemisk kontroll och minskad inflammation. Dessutom har kombinationen myoinositol och folsyra visat sig vara effektiv när det gäller att minska homocysteinnivåerna, en riskfaktor som är förknippad med kardiovaskulära sjukdomar och diabeteskomplikationer.

Det är viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du påbörjar en kosttillskottskur som kombinerar flera nutraceuticals eller mediciner, eftersom de kan interagera negativt eller orsaka oönskade biverkningar.

Understanding Inositol and Its Functions

Myoinositols roll under graviditeten

I en metaanalys från 2017 konstaterades att ett tillskott av myoinositol i kosten för gravida kvinnor i början av graviditeten kan bidra till att minska risken för graviditetsdiabetes, för tidig födsel och hög födelsevikt, men att det inte fanns någon signifikant klinisk förbättring när det användes som en förebyggande åtgärd för dem som riskerar att utveckla graviditetsdiabetes mellitus (GDM).

Minskning av risker relaterade till graviditetskomplikationer

Införandet av myoinositoltillskott under graviditeten har visat sig ha potentiella fördelar när det gäller att minska vissa risker i samband med GDM. Enligt den metaanalys som nämndes tidigare observerades att kvinnor som fick myo-inositol hade betydligt lägre odds för att utveckla GDM jämfört med placebogruppen. Dessutom fanns det färre fall av för tidiga födslar och barn som var stora i förhållande till sin graviditetsålder bland dem som fick tillskott av denna förening.

Begränsningar av dess användning som förebyggande åtgärd

Även om dessa resultat är lovande är det viktigt att inte bara betrakta dem inom sina begränsningar utan också att inse att myoinositoltillskott kanske inte är effektivt som en förebyggande åtgärd för alla kvinnor som löper risk att utveckla GDM. I samma metaanalys konstaterades att myo-inositoltillskott för kvinnor med familjehistoria eller andra kända riskfaktorer inte signifikant minskade förekomsten av GDM.

Innan du påbörjar någon form av tillskott under graviditeten är det viktigt att du rådfrågar din vårdgivare för att få personlig rådgivning om huruvida myoinositol skulle vara fördelaktigt och lämplig dosering. De kan hjälpa till att avgöra om myo-inositol skulle vara fördelaktigt i din specifika situation och ge vägledning om lämpliga doser.

Sammanfattningsvis kan hantering av insulinresistens med inositoler vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra cellernas glukosupptag i kombination med andra nutraceutiska produkter. Myoinositols roll under graviditet är nästa diskussionsämne, eftersom det har visats att det minskar riskerna för komplikationer och ger begränsningar för dess användning som förebyggande åtgärd.

Slutsats

Sammanfattningsvis har myoinositoltillskott under tidig graviditet visat sig ha potentiella fördelar när det gäller att minska riskerna för graviditetsdiabetes mellitus (GDM), för tidig födsel och hög födelsevikt hos blivande mödrar. Dess effektivitet som fristående förebyggande åtgärd mot GDM är dock fortfarande osäker.

Innan gravida kvinnor påbörjar någon form av myoinositoltillskott bör de rådfråga sin vårdgivare för att säkerställa ett skräddarsytt tillvägagångssätt och förhindra eventuella biverkningar eller interaktioner. Detta kommer att säkerställa att de får personliga rekommendationer baserade på deras unika hälsoförhållanden och riskfaktorer samtidigt som de undviker eventuella biverkningar eller interaktioner med andra mediciner som de eventuellt tar.

Myoinositols roll under graviditeten är ett forskningsområde som har potential att minska riskerna för vissa komplikationer. För att ytterligare bedöma dess effektivitet när det gäller att avvärja risker krävs ytterligare forskning. Om vi går vidare från detta ämne ska vi utforska inositolernas potentiella fördelar vid psykiska störningar och jämföra dem med konventionella läkemedel.

Potentiella fördelar med inositoler för psykiska sjukdomar

Forskning tyder på att inositol kan ha potentiella fördelar för personer med bipolär sjukdom på grund av dess färre biverkningar jämfört med traditionella mediciner som serotoninåterupptagshämmare och bensodiazepiner. Det behövs dock mer omfattande studier innan man kan dra definitiva slutsatser om föreningens effektivitet i detta sammanhang.

Jämförelse av inositol med konventionell medicinering

Nyligen har det funnits en våg av entusiasm för att undersöka ersättningsbehandlingar för psykologiska problem som spänning och sorg. En lovande kandidat är inositol, en naturligt förekommande sockerliknande förening som finns i olika livsmedel som frukt, bönor, spannmål och nötter. Till skillnad från konventionella mediciner som serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller bensodiazepiner som ofta kommer med en mängd biverkningar som sömnighet, viktökning och sexuell dysfunktion; inositol verkar vara relativt säkert när det tas i rekommenderade doser.

En småskalig studie på patienter med panikångest visade att de som fick myoinositol fick betydligt färre panikattacker i frekvens och svårighetsgrad jämfört med placebogruppen(källa). Vidare föreslog en annan studie att höga doser myo-inositol potentiellt skulle kunna bidra till att lindra symtom i samband med tvångssyndrom (källa). Dessa resultat tyder på att inositoler kan erbjuda ett effektivt alternativt behandlingsalternativ för personer som söker lindring av psykiska problem utan att tillgripa farmaceutiska interventioner.

Insulin Resistance Management with Inositols

Behovet av ytterligare forskning om tillämpningar för psykisk hälsa

Trots de uppmuntrande resultaten från de första studierna är det viktigt att notera att de utfördes på begränsade urvalsstorlekar och under relativt kort tid. Det finns därför ett behov av mer omfattande forskning för att validera inositolernas terapeutiska potential inom psykisk hälsa.

Ett område som bör undersökas ytterligare är att fastställa den optimala dosen och längden på behandlingen med inositoltillskott. Vissa forskare menar till exempel att det kan krävas högre doser för att behandla depression jämfört medångeststörningar (källa). Dessutom kan förståelsen av hur olika stereoisomerer av inositol, såsom myo-inositol eller D-chiro-inositol, interagerar med olika neurotransmittorsystem ge värdefulla insikter för att utveckla personliga behandlingsplaner baserade på individuella behov.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att inositoler kan vara till nytta för personer som lider av psykiska störningar som bipolär sjukdom, eftersom de har färre biverkningar än konventionella läkemedel, men att det krävs mer omfattande studier innan man kan dra definitiva slutsatser om deras effektivitet i detta sammanhang. Genom att fortsätta att undersöka de mekanismer genom vilka inositoler utövar sina terapeutiska effekter och optimera doserna utifrån specifika tillstånd eller mål kan vårdpersonal potentiellt utnyttja denna naturliga förenings fulla potential som ett alternativ eller kompletterande behandlingsalternativ vid sidan av befintliga behandlingar.

De potentiella fördelarna med inositoler för psykologiska hälsoproblem är enorma och kräver ytterligare undersökningar, men det finns bevis för att det kan bidra till att minska symptomen. Med denna kunskap måste vi nu titta på riktlinjerna för dosering och användning för att ta inositol på ett säkert och effektivt sätt.

Inositol Dosering och riktlinjer för användning

Det är viktigt att fastställa optimala doser av inositoler för att maximera deras terapeutiska potential i olika tillstånd. Faktorer som individuella behov, specifika former av inositoler som används och eventuella ytterligare kosttillskott som tas vid sidan av dem måste beaktas när man fastställer ett lämpligt dagligt intag. I det här avsnittet kommer vi att diskutera allmänna rekommendationer om daglig dosering och hur du kan anpassa din behandling utifrån tillstånd eller mål.

Allmänna rekommendationer om daglig dosering

Den rekommenderade dagliga dosen inositol varierar beroende på vilken form som används (myoinositol eller D-chiroinositol) och vilket tillstånd som behandlas. Studier har till exempel visat att om man tar 2000-4000 mg myo-inositol per dag kan det bidra till att förbättra insulinkänsligheten hos personer med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). För personer med humörstörningar, såsom depression eller ångest, kan doser av D-chiro-inositol på mellan 600 och 2400 mg per dag vara fördelaktiga.

Det är klokt att rådfråga en läkare innan du börjar med något tillskott.

Anpassa din behandling utifrån tillstånd eller mål

För att skräddarsy ditt inositolintag enligt dina specifika behov bör du ta hänsyn till faktorer som ålder, vikt, sjukdomshistoria och aktuella mediciner/tillägg som tas samtidigt med inositol:

 • Ålder: Den lämpliga dosen kan variera beroende på individens ålder eftersom ämnesomsättningen tenderar att minska när man blir äldre. En vårdgivare kan ge vägledning om hur man justerar doseringen i enlighet med detta.
 • Vikt: Kroppsvikten kan också påverka den mängd inositol som behövs för optimala resultat. Generellt sett kan tyngre personer behöva högre doser än de med lägre kroppsvikt.
 • Medicinsk historia: Om du har ett befintligt medicinskt tillstånd eller tar mediciner som kan interagera med inositoler är det viktigt att du diskuterar detta med din vårdgivare innan du börjar ta tillskott.
 • Samtida kosttillskott/medicinering: Vissa kosttillskott och mediciner kan påverka hur väl din kropp absorberar eller omvandlar myoinositol till dess aktiva form, inositoltrifosfat. Se till att informera din vårdgivare om alla andra produkter du använder tillsammans med inositoler så att de kan hjälpa till att fastställa en lämplig doseringsregim för dig.

Förutom de tidigare nämnda elementen bör du komma ihåg att det finns olika varianter av inositol på marknaden. Andra former av inositol, såsom scyllo- och allo-inositol, kan ge potentiella hälsofördelar. Det är viktigt att välja en produkt av hög kvalitet från en välrenommerad tillverkare när du väljer ett inositoltillskott.

Does Inositol Actually Help?

Potentiella biverkningar och försiktighetsåtgärder

I allmänhet är biverkningarna i samband med korrekt användning av inositoler milda och sällsynta, men vissa personer kan uppleva gastrointestinala symtom som illamående eller diarré vid högre doser (över 12 gram per dag). För att minimera dessa risker samtidigt som man fortfarande skördar fördelarna med inositoltillskott rekommenderas att börja med en lägre dos och gradvis öka vid behov under ledning av en sjukvårdspersonal.

Det är också värt att notera att vissa studier inte har rapporterat några signifikanta skillnader mellan placebogrupper och de som tar inositoler för vissa tillstånd. Detta understryker vikten av att rådgöra med din vårdgivare innan du påbörjar en ny kosttillskottskur, särskilt om du överväger att använda inositoler tillsammans med andra behandlingar eller mediciner.

Sammanfattningsvis är det viktigt att fastställa en lämplig daglig dos av inositol för att maximera dess terapeutiska potential i olika hälsotillstånd. Genom att ta hänsyn till faktorer som ålder, vikt, sjukdomshistoria och samtidiga kosttillskott/mediciner - tillsammans med att söka vägledning från en kvalificerad sjukvårdspersonal - kan du fastställa en effektiv personlig regim som är anpassad till dina unika behov.

Vanliga frågor om inositol

Hjälper inositol verkligen?

Ja, inositol har visat sig ge olika hälsofördelar, särskilt för personer med polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS), graviditetsdiabetes (GDM) och vissa humörstörningar. Dess effektivitet kan variera beroende på individens tillstånd och den specifika form av inositol som används. Forskning stöder dess potentiella terapeutiska tillämpningar.

Läkare rekommenderar Inositol?

Vissa läkare kan rekommendera inositol som ett tillägg eller alternativt behandlingsalternativ för tillstånd som PCOS, GDM eller humörstörningar. Det är dock viktigt att konsultera din sjukvårdspersonal innan du börjar med en ny kosttillskottskur för att säkerställa säkerhet och rätt dosering utifrån dina specifika behov.

Vilka är nackdelarna med inositol?

Generellt sett anses inositol vara säkert när det tas i lämpliga doser. Vissa personer kan dock uppleva milda biverkningar som mag-tarmproblem eller yrsel. Det är viktigt att följa rekommenderade doser och diskutera eventuella problem med en sjukvårdspersonal innan man tar ett inositoltillskott.

Är det säkert att ta inositol varje dag?

Enligt forskningsstudier är det generellt sett säkert för de flesta människor att ta dagliga doser på upp till 18 gram myoinositol. Långsiktiga säkerhetsdata är dock begränsade och individuella behov kan variera. Det är viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan man påbörjar ett inositoltillskottsprogram för att säkerställa rätt dosering och säkerhet.

Slutsats

Sammantaget är inositol ett mångsidigt näringsämne som spelar viktiga roller i bildandet av cellmembran, insulinreglering och modulering av neurotransmittorer. Det har visat sig ha potentiella fördelar för tillstånd som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), graviditetsdiabetes mellitus, bipolär sjukdom, humörstörningar, ångeststörningar och tvångssyndrom (OCD).

Forskning tyder på att myoinositol och d-chiroinositol kan vara särskilt effektiva för att behandla PCOS-symptom. Inositoler kan kanske samarbeta med andra nutraceuticals för att hjälpa till att minska insulinresistensen och presentera ersättningsbehandlingar för PCOS.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare