Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Är CBD en placebo?

Är CBD en placebo?

Producerar CBD fysiologiska förändringar inuti kroppen? Eller arbetar det bara som en placebo som lurar oss att känna en effekt?

Flera vetenskapliga studier har visat att CBD faktiskt producerar några helt verkliga och mätbara förändringar. Noggrant utformade studier har testat CBD på människor för att undersöka cannabinoidens effekt på flera tillstånd. Såväl som att testa molekylen för dess terapeutiska effektivitet, som att jämföra effekterna av CBD mot en med placebo.

Innan vi fördjupar oss i lite av denna forskning, så ska vi ta en närmare titt på vad placebo faktiskt är.

Vad är placeboeffekten?

Per definition, är placeboeffekten en fördelaktig effekt som produceras av ett icke-effektivt läkemedel. Resultatet kan inte tillskrivas behandlingen i sig, utan patientens tro på behandlingens effektivitet.

Sinnet innehar en enastående kraft. Det kan till och med övertyga oss att en ineffektiv eller "falsk" behandling faktiskt fungerar. Ibland, om en person verkligen tror på att det de intagit kan läka ett besvär, kan deras symptom komma att försvinna.

Detta låter extremt, men vetenskapen erkänner kraften av placeboeffekten. Detta fenomen kan inte orsaka betydliga förändringar i tillstånd som tumörer eller högt kolesterol, men den kan producera positiva resultat när det kommer till saker som smärta, sömnproblem, klimakteriet, IBS och depression.

En ledande teori bakom hur placeboeffekten fungerar handlar om patientförväntningar. Om en individ verkligen tror att den tar ett effektivt läkemedel, kan deras egen interna kemi komma i spel och producera liknande effekter.

CBD erbjuder mer än en placeboeffekt

Är CBD en placebo?

Forskare har upptäckt att CBD producerar en rad fysiologiska förändringar och effekter. Men hur vet vi att dessa inte är ett resultat av placebo?

Placebo-kontrollerade försök hjälper till att skilja mellan de riktiga effekterna av en substans i jämförelse med en placebo. Dessa studier involverar vanligtvis två grupper: en som får substansen (experimentgruppen) och en som får en fejkad version (placebogruppen).

Dubbelblinda, placebokontrollerade studier tar saker ett steg längre. I dessa studier får varken patienten eller forskaren veta vilken grupp som får substansen och vilken som får placebo. Detta hjälper till att avlägsna så många fördomar som möjligt.

Vi vet att CBD erbjuder mer än en placeboeffekt eftersom forskare har utsett cannabinoiden för dessa vetenskapliga åtgärder tidigare. Till exempel har en slumpmässig, dubbelblind, placebokontrollerad undersökning[1] från 2018 testat effekterna av CBD på patienter med krampanfall. Resultaten visade att CBD-gruppen upplevde en mer tydlig minskning av månatliga anfall än placebogruppen. 

Dessutom har en dubbelblind undersökning[2] som publicerades i Journal of Psychopharmacology undersökt effekterna av cannabidiol bland patienter med Parkinsons sjukdom. CBD-gruppen upplevde en tydlig skillnad i livskvalitet och välbefinnande i jämförelse med placebogruppen.

En annan dubbelblind, placebokontrollerad studie[3] undersökte effekten av ett CBD-rikt botaniskt extrakt i en symptomatisk behandling av ulcerös kolit. Det visade sig att CBD-gruppen upplevde bättre livskvalitet än placebogruppen. 

Mer forskning behövs

Även om sådana väl utformade studier är få och det är långt mellan dem när det kommer till CBD, kommer många fler uppstå inom en nära framtid. Denna forskning ger oss en glimt av effekterna av CBD jämfört med placebo, med resultat som indikerar att cannabinoiden producerar konkreta effekter.

Källor

[1] Thiele, E. A., Marsh, E. D., French, J. A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S. R., Joshi, C., Lyons, P. D., Taylor, A., Roberts, C., & Sommerville, K. (2018, March 17). Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618301363 [Källa]

[2] Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., dos Santos, A. C., Teixeira, A. L., Hallak, J., & Crippa, J. A. (2014, September 18). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114550355 [Källa]

[3] Irving, P. M., Iqbal, T., Nwokolo, C., Subramanian, S., Bloom, S., Prasad, N., Hart, A., Murray, C., Lindsay, J. O., Taylor, A., Barron, R., & Wright, S. (2018, March 10). A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Pilot Study of Cannabidiol-rich Botanical Extract in the Symptomatic Treatment of Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases. https://academic.oup.com/ibdjournal/article/24/4/714/4925788 [Källa]

Källor

[1] Thiele, E. A., Marsh, E. D., French, J. A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S. R., Joshi, C., Lyons, P. D., Taylor, A., Roberts, C., & Sommerville, K. (2018, March 17). Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618301363 [Källa]

[2] Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., dos Santos, A. C., Teixeira, A. L., Hallak, J., & Crippa, J. A. (2014, September 18). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114550355 [Källa]

[3] Irving, P. M., Iqbal, T., Nwokolo, C., Subramanian, S., Bloom, S., Prasad, N., Hart, A., Murray, C., Lindsay, J. O., Taylor, A., Barron, R., & Wright, S. (2018, March 10). A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Pilot Study of Cannabidiol-rich Botanical Extract in the Symptomatic Treatment of Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases. https://academic.oup.com/ibdjournal/article/24/4/714/4925788 [Källa]

Produktsökare