Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Kan jag blanda CBD med nikotin?

Kan jag blanda CBD med nikotin?

Nu för tiden är CBD som tillskott en regelbunden del i många människors livsstil. Innan de tar det steget har de dock ofta en del frågor. Rökare frågar ofta oss om de kan ta CBD samtidigt som de konsumerar nikotin under dagen. Fortsätt att läsa för att ta reda på svaret.

Kan man ta CBD om man röker?

Människor röker av olika anledningar. En del rökare älskar de behagliga och lätt stimulerande egenskaperna av nikotin; andra uppskattar ritualen med att rulla en cigarett eller förlitar sig på rökning för att lindra den vardagliga stressen. Självklart kan nikotin även levereras genom transdermala plåster, tuggummi samt andra metoder.

Som alla vet så innebär rökning en mängd olika hälsorisker. Substansen kan inte bara vara lika beroendeframkallande som heroin eller kokain, den skadar även det kardiovaskulära systemet, lungvävnaden samt ökar risken för många dödliga, kroniska sjukdomar.

Dock så har många människor problem med att sluta med nikotin, trots dess skadliga effekter. Å andra sidan vänder sig många rökare till CBD som ett dagligt tillskott för att hjälpa till inom andra områden av deras liv. Trots allt antyder tidig forskning att cannabinoiden kan vara användbar i många olika scenarion.

En del nikotinanvändare är tveksamma till att prova CBD, delvis då de tror att det kan interagera negativt med deras frekventa nikotinexponering. För närvarande finns det inga bevis som pekar på att CBD och nikotin interagerar på ett negativt sätt.

I kontrast, kan de fysiologiska effekterna av CBD[1]—hypotetiskt—erbjuda samma skydd mot de skadliga effekterna av rökning. Dock finns det ingenting som kan bevisa det heller. Realistiskt sett, bör de skadliga effekterna från rökning överväga all oro över att ta nikotin och CBD samtidigt. 

Slutsats: Rökare och nikotinanvändare kan säkert använda CBD-produkter såsom oljor och kapslar på samma sätt som icke-rökare. Följ bara anvisningarna på den produkt du valt.

Kan CBD hjälpa människor att sluta röka?

Kan jag blanda CBD med nikotin?

På ett något annorlunda, om än väldigt relevant sätt, bör rökare vara intresserade av att veta om cannabinoiden kan få dem att sluta med sin dåliga vana. Tidig forskning har visat att CBD är lovande för att bekämpa beroendeframkallande beteende. En granskning[2] publicerad i tidskriften Neurotherapeutics antyder att cannabinoiden kan vara fördelaktig för även seriösare tillstånd såsom opioidmissbruk.

Mer specifikt, dokumenterar en [3] som publicerats i Addictive Behaviors potentialen CBD har för att minska cigarettkonsumtion. Forskarna lanserade studien på grund av misstanken om rollen av det endocannabinoida systemet vid nikotinberoende.

Det slumpmässiga, dubbelblinda placebokontrollerade försöket involverade totalt 24 rökare. Hälften av dem fick en CBD-inhalator i en vecka, och den andra delen fick en placebo. Forskare instruerade grupperna att använda inhalatorn när de kände att de behövde röka. Imponerande nog, visade det sig att gruppen som fick CBD rapporterade en minskning på 40 % när det gäller antalet cigaretter som röktes under behandlingen.

Givetvis kan tillfredsställelsen av att inhalera något kunnat bidra till framgången här. Men det ökar möjligheten att CBD i någon form kan hjälpa till att tygla begäret.

Källor

[1] Borges, R. S., & da Silva, A. B. F. (2017). Cannabidiol as an Antioxidant. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128007563000934 [Källa]

[2] Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A. F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2015). Early Phase in the Development of Cannabidiol as a Treatment for Addiction: Opioid Relapse Takes Initial Center Stage. Neurotherapeutics. https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-015-0373-7 [Källa]

[3] Morgan, C. J. A., Das, R. K., Joye, A., Curran, H. V., & Kamboj, S. K. (2013). Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: Preliminary findings. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646031300083X [Källa]

Källor

[1] Borges, R. S., & da Silva, A. B. F. (2017). Cannabidiol as an Antioxidant. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128007563000934 [Källa]

[2] Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A. F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2015). Early Phase in the Development of Cannabidiol as a Treatment for Addiction: Opioid Relapse Takes Initial Center Stage. Neurotherapeutics. https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-015-0373-7 [Källa]

[3] Morgan, C. J. A., Das, R. K., Joye, A., Curran, H. V., & Kamboj, S. K. (2013). Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: Preliminary findings. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646031300083X [Källa]

Produktsökare