Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Producerar CBD avslappnande effekter?

Producerar CBD avslappnande effekter?

CBD kan komma att hjälpa användare att slappna av och komma ner i varv. Genom att interagera med flera receptorplatser kopplade med "må-bra"-neurotransmittorer, kan CBD temporärt ändra hjärnkemin för att stötta känslor av lättnad och tillfredsställelse.

Många människor rapporterar att en vikt släpper från deras axlar efter ett par droppar CBD-olja. Men varför producerar denna växtutvunna molekyl dessa effekter? Kan det till stor del vara placebo, eller påverkar den verkligen våra kretsar så effektivt?

Nedan tar vi en titt på delar av vetenskapen bakom CBD:s potential för att hjälpa oss att slappna av och komma ner i varv.

CBD och salighetsmolekylen

Tidig forskning antydde att CBD ökar nivåerna av anandamid i kroppen. Anandamid, även känd som "salighetsmolekylen" (på engelska bliss molecule) spelar rollen som en endocannabinoid transmittor. Det tilltalade namnet av denna kemikalie beskriver exakt hur den kan påverka sinnesstämningen.

Anandamid binder till cannabinoidreceptorer i det endocannabinoida systemet. Neurotransmittorn spelar en nyckelroll i många fysiologiska processer, inklusive sinnesstämning, sömn och aptit. Den verkar för att underlätta en lika viktig balansåtgärd när det kommer till avslappning och att komma bort från allt.

Forskning länkar låga nivåer av anandamid till humörstörningar och oro[1]. Intressant nog kan CBD komma att hjälpa till att höja dessa nivåer. Vanligtvis innebär höga nivåer av anandamid en bättre sinnesstämning och avslappningskänslor. Blissmolekylen tros till och med bidra till det så kallade “runner’s high”[2]—ett tillstånd av eufori man känner efter aerob träning.

CBD hjälper till att höja nivåer av anandamid genom att hämma enzymer som bryter ner endocannabinoiden. Forskning[3] publicerad i tidskriften Translational Psychiatry upptäckte att CBD-behandling ledde till en betydlig ökning i serum anandamidnivåer.

I tillägg hävdar ytterligare en uppsats från samma tidskrift att “Farmakologisk förstärkning av signalering av central endogen cannabinoid (eCB) kan vara en effektiv terapeutisk strategi för att mildra de allvarliga beteendemässiga och fysiologiska konsekvenserna av stress”.

Producerar CBD avslappnande effekter?

CBD och serotoninreceptorer

Såväl som att påverka det endocannabinoida systemet, binder CBD även till serotoninreceptorer. Detta presenterar ännu en mekanism där CBD kan komma att främja avslappning.

Genom att aktivera serotoninreceptorn 5-HT1A, har CBD visat sig vända oroligt beteende på djurmodeller[4]. Intressant nog riktar en del anxiolytika in sig på samma receptorplats, vilket bildar en del av ett serotonergiskt system, ett nätverk som är involverat i sinnesstämning, aptit och kognitiv funktion.

Ytterligare forskning[5] på djur antyder att samma molekylära mål kan utnyttjas för att främja de som lider av PTSD.

CBD vs spänningar: ett vittnesmål om cannabinoidens avslappnande egenskaper

Spänningar producerar de exakt omvända effekterna till avslappning—aktivering av det sympatiska nervsystemet. Detta leder till ökad uppmärksamhet, ökad hjärtfrekvens och spända muskler.

I kontrast utlöser avslappning ett svar som triggar de parasympatiska nervsystemet, som resulterar i långsam andning, avslappnade muskler och minskad hjärtfrekvens. CBD verkar hjälpa till att minska känslor av oro, och därmed främja de positiva resultaten kopplade till avslappningsresponsen.

Forskning[6] publicerad i den prestigefulla tidskriften Nature ger ett exempel på detta. Studien testade effekterna av CBD på försökspersoner med sociala hämningar. Alla försökspersoner genomgick ett simulerat, offentligt tal, men endast en grupp fick CBD (600 mg). Forskare fann då att CBD-gruppen rapporterade lägre nivåer av kognitiv nedsättning, obehag, och uppmärksamhet samt ökade nivåer av lugn.

Ytterligare forskning[7] publicerad i Journal of Psychopharmacology innehåller upptäckter från en studie som fått namnet "Neural grund för ångestdämpande effekter av cannabidiol (CBD) bland generaliserade sociala ångestproblem: en preliminär rapport". Efter att ha gett försökspersonerna 400 mg CBD eller placebo, upptäckte de att CBD har en påverkan på självförtroendet hos de som fick den, potentiellt genom att förändra blodflödet till limbiska och paralimbiska områden i hjärnan.

Källor

[1] Bluett, R. J., Gamble-George, J. C., Hermanson, D. J., Hartley, N. D., Marnett, L. J., & Patel, S. (2014). Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119220/ [Källa]

[2] Fuss, J., Steinle, J., Bindila, L., Auer, M. K., Kirchherr, H., Lutz, B., & Gass, P. (2015). A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620874/ [Källa]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Källa]

[4] de Gregorio, D., McLaughlin, R. J., Posa, L., Ochoa-Sanchez, R., Enns, J., Lopez-Canul, M., Aboud, M., Maione, S., Comai, S., & Gobbi, G. (2019). Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30157131/ [Källa]

[5] Campos, A. C., Ferreira, F. R., & Guimarães, F. S. (2012). Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452 [Källa]

[6] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., Nisihara Chagas, M. H., Gomes De Oliveira, D. C., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Nardi, A. E., Schröder, N., Martín-Santos, R., Cecílio Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology. https://www.nature.com/articles/npp20116 [Källa]

[7] Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Filho, A. S., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Cecílio Hallak, J. E. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283 [Källa]

Källor

[1] Bluett, R. J., Gamble-George, J. C., Hermanson, D. J., Hartley, N. D., Marnett, L. J., & Patel, S. (2014). Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119220/ [Källa]

[2] Fuss, J., Steinle, J., Bindila, L., Auer, M. K., Kirchherr, H., Lutz, B., & Gass, P. (2015). A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620874/ [Källa]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Källa]

[4] de Gregorio, D., McLaughlin, R. J., Posa, L., Ochoa-Sanchez, R., Enns, J., Lopez-Canul, M., Aboud, M., Maione, S., Comai, S., & Gobbi, G. (2019). Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30157131/ [Källa]

[5] Campos, A. C., Ferreira, F. R., & Guimarães, F. S. (2012). Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452 [Källa]

[6] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., Nisihara Chagas, M. H., Gomes De Oliveira, D. C., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Nardi, A. E., Schröder, N., Martín-Santos, R., Cecílio Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology. https://www.nature.com/articles/npp20116 [Källa]

[7] Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Filho, A. S., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Cecílio Hallak, J. E. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283 [Källa]

Produktsökare