Vad är isoflavoner?

Vad är isoflavoner?

Isoflavoner är en klass av flavonoider som förekommer övervägande i medlemmar av ärtväxtfamiljen. Det finns dock preliminära bevis som antyder att Rutaceae-, Cannabaceae-, och Solanaceaefamiljerna även producerar isoflavoner. När de konsumeras är isoflavonerna tänkta att agera som fytoöstrogen. Genom att binda till östrogenreceptorer, är det möjligt att isoflavoner kan komma att påverka produktionen av sexhormoner och enzymer.

Färg

Isoflavoner är inte lika allmänt förekommande som andra flavonoidklasser, men vanliga isoflavoner så som daidzein, genistein, och biochanin A kommer i en variation av olika färger.

Förekommer i

Sojabönor, rödklöver, vitklöver (frön) och hampafrön.

Främjande forskning

Vad är isoflavoner?

En detaljerad förståelse av fördelarna med isoflavonkonsumtion är under granskning.

År 2001 undersökte the Institute of Food Chemistry and Technology i Wien isoflavonextrakt av genistein, daidzein, och biochanin A. Forskarna drog slutsatsen att föreningarna hade "hög radikalavlägsnande förmåga", en term som används för att beskriva deras förmåga att minska produktionen av fria radikaler.

Som en del av en djurstudie 2005, betonade kinesiska forskare den "antioxiderande effekten av isoflavoner från sojabönor på råttor, över fyra veckor. De jämförde avläsningar från djurens levrar före och efter studien och fann att isoflavoner påverkar produktionen av antioxidantenzymer. Som ett resultat minskade antalet syrefria radikaler.

En avhandling som slutfördes på Institute of Chemical Technology i Prag betonade närvaron av isoflavoner i växtfamiljer utöver Fabaceae. Studien utforskade även den potentiellt positiva effekten av isoflavoner på bröst- och prostatacancer, klimakteriet, osteoporos och kardiovaskulär sjukdom.

Säkerhet och biverkningar

Isoflavoner verkar vara väl tolererade hos människor och the European Food Safety Authority fann inga allvarliga effekter. Dock finns det motstridiga bevis gällande dess inverkan på östrogenreceptorer. Förkliniska studier antyder en potentiell risk associerad med överdrivet intag av sojaisoflavoner bland kvinnor med en bakgrund av bröstcancer.

En faktor som bekräftas av alla parter är att det finns en betydlig brist på information gällande långsiktiga effekter av isoflavoner.

Produktsökare