Vad är L-teanin?

l-theanin

L-teanin förekommer primärt i svart och grönt te och i en del champinjoner. Det är en aminosyra med en kemisk struktur likt signalsubstansen glutamat. Och även om kroppen inte producerar L-teanin naturligt, kan det ha flera fördelar för välbefinnandet. Fortsätt att läsa för att lära dig mer.

Vad är L-teanin?

Om du har njutit av en kopp te under de senaste dagarna så har du även fyllt på dina nivåer av aminosyran L-teanin. Men tillskillnad från de flesta aminosyror är L-teanin inte essentiell för människans hälsa.[1]

Trots det har föreningen flera användningsområden för att främja välbefinnande, särskilt då det den delar samma kemiska struktur som glutamat (en icke-essentiell aminosyra) och potentiellt påverkar GABA-systemet. Den sista delen är viktig då GABA-systemet hjälper till att reglera neuronsignaler och funktioner såsom sömn, sinnesstämning och fokus.

Varför tar människor L-teanin?

Många människor konsumerar L-teanin oavsiktligt och inser inte föreningens inflytande. Den rikligaste källan är teblad, där grönt te innehåller lite mer L-teanin än svart te. Det finns även en liten mängd av aminosyran i champinjoner, särskilt Boletus badius, även om champinjon-te inte riktigt är lika lockande.

En av de huvudsakliga anledningarna till att människor tar L-teanin, antingen direkt eller via mellanhand, är dess potential att främja avslappning och ro. Vi kommer förklara vetenskapen bakom denna interaktion inom kort. Förutom den positiva känslan av att sippra på en kopp varmt te, gör L-teaninets föreslagna inflytande på GABA-systemet att det bidrar till känslor av avslappning.

Hur fungerar L-teanin?

L-teanin verkar fungera i kroppen genom att efterlikna glutamat, en aminosyra som spelar en avgörande roll i proteinsyntes. Dock är denna interaktion inte helt förstådd då L-teanin ibland blockerar effekterna av glutamat snarare än att främjar dem.

Sedan finns L-teaninets potentiella inflytande på GABA-systemet och neurokemikalierna dopamin och serotonin i åtanke.[2] GABAs huvudsakliga jobb är att dämpa överaktiva nervceller och oregelbundna neuronsignaler. Genom att blockera meddelanden som skickas mellan dessa områden tros GABA påverka flera mentala hälsostörningar. Som tur är för teälskare kan L-teanin öka vanliga nivåer av GABA och således bidra till systemets balanserande inflytande.

Vilka är de potentiella fördelarna med L-teanin?

Även om L-teanin inte verkar reglera funktioner direkt, kan det påverka välbefinnande "bakom scenen" genom att förstärka olika processer kopplade till korrekt funktion. Eftersom L-teanin nästan uteslutande förekommer i teblad så finns det inte mycket forskning som backar upp dess fördelar. Med det sagt har vi en del kortsiktiga studier att undersöka.

L-teanin och stress

Den första är en 8-veckors slumpmässig, dubbelblind, placebokontrollerad studie publicerad i Journal of Clinical Psychiatry.[3] Patienter med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom gavs 400 mg L-teanin per dag, och ombads att slutföra undersökningar om allmän funktion, biverkningar och livskvalitet.

Beviset antyder att L-teanin fungerade gynnsamt jämfört med en placebo, med resultat som varierade från "blygsamma till måttliga". Naturligtvis är 8 veckor inte alls tillräckligt länge för att upprätta ett kliniskt resultat och forskarna erkänner även att "ytterligare långsiktiga studier av L-teanin behövs".

L-teanin och fokus

Ett annat intresseområde är L-teaninets påverkan på "kognitiv prestanda och subjektiv vakenhet". En studie från 2010 mätte inflytandet av L-teanin och koffein tillsammans (som det skulle vara i te), och jämförde det med en placebo när det gäller självrapporterad vakenhet och trötthet.[4]

Intressant nog antyder resultaten att 97 mg av L-teanin tillsammans med 40 mg koffein kan vara tillräckligt för att modulera båda mått. Dock är förbehållet att det inte fanns några observerade förbättringar i andra kognitiva uppgifter, inklusive "visuell sökning, val av reaktionstider eller mental rotation".

L-teanin och sömn

Om vi har i åtanke att L-teanin kan spela en roll i stressmodulering, tillsammans med dess föreslagna inflytande på vakenhet och trötthet, är det logiskt att utforska dess kopplingar till sömnkvalitet.

Faktum är att en slumpmässig, placebokontrollerad studie av australiensiska forskare kombinerade flera av faktorerna som beskrivs ovan genom att undersöka effekten av L-teanin på allmän ångeststörning.[5] Inte bara observerade de dess inflytande över direkta symptom på tillståndet, utan de försökte även förstå hur de kunde modulera bredare områden av välbefinnande, inklusive den viktiga sömnkvaliteten.

Även om forskarna noterade att L-teanin inte överträffade placebo för ångestreduktion eller svårighet på sömnlöshet, så hade det en intressant effekt på allmän sömnkvalitet. Det var inte bara sömnnöjdheten som förbättrades jämfört med placebo, utan flera patienter utan kliniska nivåer av sömnlöshet rapporterade till förmån för L-teanin. Dessa resultat ger en del intressanta frågeställningar för forskare som ytterligare belyser behovet av mer omfattande studier.

Vilka är biverkningarna av L-teanin?

Avsaknaden av omfattande forskning innebär att vi inte vet så mycket om potentiella biverkningar av L-teanin. Det finns dock en essentiell resurs vi kan förlita oss på—årtionden av tedrickare. Det anses säkert att dricka te och att ta tillskott som innehåller L-teanin. Dock är det viktigt att belysa att dessa tillskott inte är reglerade, så att köpa produkter från en ansedd tillverkare är ett måste.

Du behöver även ha de potentiella biverkningarna av föreningar nära kopplade till L-teanin i åtanke, som koffein. Trots allt är grönt te en riklig källa till båda element och överkonsumtion kan leda till:

• Illamående
• Upprörd mage
• Irritabilitet

Så doserar man L-teanin

Då vi inte har någon högkvalitativ data på den övre gränsen av L-teanin-tolerans, eller effekterna av olika doser bland olika populationer, kan vi inte föreslå en ideal dosering av L-teanin. Dock kan vi ha i åtanke att naturliga nivåer av L-teanin i te är ganska låga, särskilt i jämförelse med studierna vi tittade på tidigare.

Merparten av forskningen administrerade doser på över 400 g per dag. Men för vardaglig konsumtion skulle det för de flesta vara bättre att börja medtillskott som innehåller runt 50-200 mg.[6]

Som alltid rekommenderar vi att man börjar med lite och tar det långsamt så att man tillåter sig själv att vänja sig vid hur man mår av att ta L-teanin. Om du vill öka din dagliga dos så gör det i små steg och håll dig till samma dos i minst två veckor innan du ändrar igen.

När ska man ta L-teanin: morgon eller kväll?

I högre doser kan L-teanin framkalla dåsighet, så timingen är kritisk när det kommer till dosering. Om du tar L-teanin-tillskott, så är det bäst att ta dem på kvällen, särskilt då de ofta innehåller mycket högre doser än te.

Om te är din vanligaste källa till L-teanin så vill du naturligtvis fokusera på morgon- och eftermiddagskonsumtion. Även om nivåerna av koffein i grönt och svart te är ganska låga så kan de störa en vilsam sömn om du konsumerar det på kvällen eller sent på natten.

Med faktorerna som beskrivs ovan i åtanke, verkar L-teanin vara en väl tolererad förening med flera spännande verkningsmekanismer. Även om de flesta av oss regelbundet kommer konsumera L-teanin i te, så kan det finnas situationer där tillskott kan visa sig gynnsamt. Nyckeln är naturligtvis att balansera inflytandet av L-teanin med din egen livsstil och dina välbefinnandebehov.

Oavsett om du är intresserad av att prova L-teanin eller dussintals andra naturliga välbefinnandetillskott, så sök i Cibdols butik för ett utbud av produkter du kan lita på. Eller, för att lära dig mer om inflytandet av aminosyror, sök i vår CBD-encyklopedi för allt du behöver veta.

Källor

[1] GN; NACRAO. L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on Mental State. Asia Pacific journal of clinical nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18296328/. Publicerad 2008. Accessed maj 16e, 2022. [Källa]

[2] C; NPJLKGMO. The neuropharmacology of L-theanine(n-ethyl-L-glutamine): A possible neuroprotective and cognitive enhancing agent. Journal of herbal pharmacotherapy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17182482/. Publicerad 2006. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[3] Ritsner MS, Miodownik C, Ratner Y, et al. L-theanine relieves positive, activation, and anxiety symptoms in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder: An 8-week, randomised, double-blind, placebo-controlled, 2-Center Study. Psychiatrist.com. https://www.psychiatrist.com/jcp/schizophrenia/l-theanine-relieves-positive-activation-anxiety-symptoms/. Publicerad 4e februari 2010. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[4] Giesbrecht T;Rycroft JA;Rowson MJ;De Bruin EA; The combination of L-theanine and caffeine improves cognitive performance and increases subjective alertness. Nutritional neuroscience. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21040626/. Publicerad 2010. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[5] Sarris J;Byrne GJ;Cribb L;Oliver G;Murphy J;Macdonald P;Nazareth S;Karamacoska D;Galea S;Short A;Ee C;Birling Y;Menon R;Ng CH; J. L-theanine in the adjunctive treatment of generalised anxiety disorder: A double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Journal of psychiatric research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30580081/. Publicerad 2019. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[6] Juneja LR, Chu D-C, Okubo T, Nagato Y, Yokogoshi H. L-theanine-a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans. Trends in Food Science & Technology. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224499000448. Publicerad 17e december 1999. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

Källor

[1] GN; NACRAO. L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on Mental State. Asia Pacific journal of clinical nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18296328/. Publicerad 2008. Accessed maj 16e, 2022. [Källa]

[2] C; NPJLKGMO. The neuropharmacology of L-theanine(n-ethyl-L-glutamine): A possible neuroprotective and cognitive enhancing agent. Journal of herbal pharmacotherapy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17182482/. Publicerad 2006. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[3] Ritsner MS, Miodownik C, Ratner Y, et al. L-theanine relieves positive, activation, and anxiety symptoms in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder: An 8-week, randomised, double-blind, placebo-controlled, 2-Center Study. Psychiatrist.com. https://www.psychiatrist.com/jcp/schizophrenia/l-theanine-relieves-positive-activation-anxiety-symptoms/. Publicerad 4e februari 2010. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[4] Giesbrecht T;Rycroft JA;Rowson MJ;De Bruin EA; The combination of L-theanine and caffeine improves cognitive performance and increases subjective alertness. Nutritional neuroscience. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21040626/. Publicerad 2010. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[5] Sarris J;Byrne GJ;Cribb L;Oliver G;Murphy J;Macdonald P;Nazareth S;Karamacoska D;Galea S;Short A;Ee C;Birling Y;Menon R;Ng CH; J. L-theanine in the adjunctive treatment of generalised anxiety disorder: A double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Journal of psychiatric research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30580081/. Publicerad 2019. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

[6] Juneja LR, Chu D-C, Okubo T, Nagato Y, Yokogoshi H. L-theanine-a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans. Trends in Food Science & Technology. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224499000448. Publicerad 17e december 1999. Åtkomst 16e maj 2022. [Källa]

Produktsökare