Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är vitamin B6

Även om de flesta friska individer får all vitamin B6 de behöver från en varierad kost, kan en brist leda till allvarliga hälsotillstånd. Fortsätt att läsa för att ta reda på allt du behöver veta om vitamin B6, dess diversifierade roll i välmående och tecken på brist.

Vad exakt är vitamin B6?

Vitamin B6 är en essentiell, vattenlöslig vitamin som är avgörande för normal utveckling av hjärna, immunsystem och nervsystem. Dock är vitamin B6 faktiskt en allmän term som omfattar flera olika föreningar, inklusive pyridoxin, aldehyd, pyridoxal och pyridoxamin.

De sista två, pyridoxal 5-fosfat (PLP) och pyridoxamin 5-fosfat (PMP) skiljer sig lite från de andra då de båda agerar som koenzymer. Kroppen använder koenzymer för att hjälpa andra enzymer. När det gäller vitamin B6, inkluderar detta mer än hundra enzymatiska reaktioner kopplade till nedbrytande av protein, homocysteinproduktion och immunfunktion.[1]

Slutligen är vitamin B6 en av åtta B-vitaminer som kollektivt refereras till som vitamin B-komplex. Av de åtta jämförs B6 och B12 frekvent, huvudsakligen då de båda påverkar mentalt välmående. Dock har B12 en mycket mer fokuserad inverkan på sinnesstämning, energiproduktion och minne, medan B6 tar ett mer allmänt förhållningssätt till välbefinnande.

Vad är vitamin B6 bra för?

Vi kommer att utforska en del specifika interaktioner inom kort, men först ska vi titta på vitamin B6:s allmänna inflytande.

Som antytts är den primära funktionen för vitamin B6 att stötta normal funktion av hjärna, immunsystem och nervsystem. Dessutom, då vitaminen är essentiell (detta innebär att kroppen inte kan producera den naturligt), måste vi konsumera tillräckligt med vitamin B6 från externa källor för att stötta dessa områden.

Förutom fysiskt välmående kan vitamin B6 även ha användning kopplad till sinnesstämning. Men, även om du inte behöver stöd med sinnesstämning, är vitamin B6 en utmärkt "allround"-vitamin med en låg risk för allvarliga biverkningar.

Vilka livsmedel är rika på vitamin B6?

Om du gillar tanken på B6 och vill addera det till din välbefinnanderutin så är naturliga livsmedelskällor det bästa stället att börja på.

Livsmedel rika på vitamin B6 inkluderar följande:

• Kyckling
• Potatis
• Kikärter
• Bananer
• Förstärkta flingor
• Lax

De flesta friska vuxna kommer att få i sig all vitamin B6 de behöver via en balanserad och varierad kost. Exempelvis innehåller ett kycklingbröst drygt 30 % av mäns och kvinnors dagliga rekommenderade intag.

Vilka är de potentiella fördelarna med vitamin B6?

Nu när vi har beskrivit grunderna för vitamin B6 är det dags att titta närmre på de potentiella välbefinnandefördelarna. Lyckligtvis har flera studier undersökt det direkta inflytandet av B6 på områden såsom sinnesstämning, anemi och illamående.

Vitamin B6 och humörstörningar

Två studier försökte fastställa om det fanns en koppling mellan lägre än vanliga nivåer av koenzymet pyridoxalfosfat (PLP) och depression.

En studie från 2004 från Århus universitetssjukhus påstår att "en låg nivå av plasma-PLP är associerat med symptom på depression", medan en vetenskaplig artikel från 2008 från Tufts University drar slutsatsen att "bristnivåer av plasma-PLP ungefär dubblar sannolikheten för depressiv kasus".[2],[3]

Båda studier erkänner således att PLP-nivåer är en aspekt av depression, och mer longitudinella studier behövs. Bara för att nivåerna av vitamin B är lägre i fall av depression, behöver inte nödvändigtvis innebära att ett ökat intag skulle förbättra symptomen.

Vitamin B6 och hjärnhälsa

En granskning från 2016 från Northumbria University beskriver vikten av B-vitaminer för hjärnhälsa, och specifikt fokus på deras förmåga att metabolisera aminosyran homocystein.[4]

Interaktionen är avgörande eftersom förhöjda homocysteinnivåer i blodet kan öka risken för hjärtsjukdom och stroke. Granskningen adderar även att B-vitaminer "är absolut nödvändiga för varje aspekt av hjärnfunktion", och beskriver vikten av att fastställa möjliga fördelar för hjärnans funktion efter akut och kronisk B-vitaminkonsumtion.

Vitamin B6 och fysisk hälsa

Enligt en studie från 1995, var den form av vitamin B6som oftast förekommer i livsmedel (pyridoxin) kopplad till en "betydande minskning" i illamåenderesultat under graviditet i jämförelse med en placebogrupp. En senare studie beskriver även vikten av B-vitaminer under graviditet, med särskilt fokus på folsyra (B9), B12 och B6—tre av de viktigaste för normal utveckling.[5],[6]

Biverkningar av vitamin B6

Lyckligtvis är risken för svåra biverkningar från intag av vitamin B6 låg. Och då de flesta får i sig allt de behöver via mat, ger tillskott av vitamin B6 en mer koncentrerad form. Och då vitaminen är vattenlöslig, stöts eventuellt överflöd av vitamin B bort av kroppen via urinering.

Dock kan kroniskt tillskott leda till följande:

• Halsbränna
• Känslighet mot solljus
• Domningar
• Ataxi (brist på muskelkontroll)

Det är värt att notera att dessa biverkningar vanligtvis upplevs till följd av överdrivet tillskottsintag som varar i 12-40 månader. Det är tveksamt att du kommer att uppnå toxiska nivåer av vitamin B enbart från livsmedel.

Vad orsakar vitamin B6-brist?

Även om de flesta friska individer kommer att få i sig alla vitamin B6 de behöver via kosten, så finns det flera riskgrupper som är mer benägna att få en brist. Tillstånd såsom njursjukdom, inflammatoriska störningar och alkoholism kan samtliga röra upp din kropps förmåga att absorbera essentiella vitaminer.

Ett annat viktigt övervägande är balansen av B-vitaminer som är nödvändig under barndomen och tonåren. På grund av vitaminens roll för hjärnans, immunsystemets och nervsystemets funktion, är det särskilt viktigt med normal utveckling.

Även om vitamin B6-brist är ovanligt, så kan det manifesteras som flera symptom, så det är viktigt att hålla ett öga på följande:

• Varierande hudtillstånd (spruckna läppar/röda utslag)
• Förvirring
• Sänkt immunitet

Tyvärr är symptomen på brist ganska vaga, vilket gör dem svåra att precisera. Med det sagt så kan läkare testa PLP-nivåer i din blodplasma för att se om din kropp får i sig tillräckligt med vitamin B. Så om du misstänker att du har en brist är det bäst att konsultera en läkare.

Hur mycket vitamin B6 behöver man?

Lyckligtvis är det rekommenderade dagliga intaget av vitamin B6 lågt, då föreningen har en hög biotillgänglighet. Intaget är även det samma för män och kvinnor fram tills de är 50 år.

• 1–8 år: 0,5–0,6 mg
• 9–18 år: 1–1,2 mg
• 19–50 år: 1,3 mg
• Över 50 år: 1,7 mg (män) / 1,5 mg (kvinnor)

Återigen, om du har några bekymmer gällande ditt intag av vitamin B6, så prata med din läkare.

Är vitamin B6-tillskott säkra?

Då vitamin B6 är vattenlöslig, absorberas den och stöts enkelt bort av kroppen. Således är biverkningar av överdrivet intag sällsynta, medan en brist på vitamin B är lika osannolik. Men med tanke på vitaminens roll i mentalt och fysiskt välbefinnande, är det fortfarande viktigt att säkerställa att du får i dig tillräckligt, antingen via en balanserad kost eller en tillskottsrutin.

Oavsett huruvida du är del av en riskgrupp som behöver extra vitamin B6 eller bara vill förstärka din befintliga välbefinnanderutin, bör du alltid fokusera på att konsumera högkvalitativa källor av vitamin B6. Pålitliga tillskott av överlägsne kvalitet är ett av de bästa sätten att skörda vitaminens omfattande inflytande.

Tillför essentiella B-vitaminer till din välbefinnanderutin med högkvalitativa tillskott från Cibdols butik. Eller, för att lära dig mer om fysiskt och mentalt välbefinnande, besök vår Encyklopedi.

Källor

[1] Office of dietary supplements - vitamin B6. NIH Office of Dietary Supplements. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/. Publicerad 2022. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[2] Hvas A-M, Juul S, Bech P, Nexø E. Vitamin B6 level is associated with symptoms of depression. Psychotherapy and psychosomatics. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15479988/. Publicerad 2004. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[3] Merete C, Falcon LM, Tucker KL. Vitamin B6 is associated with depressive symptomatology in Massachusetts elders. Journal of the American College of Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18838531/. Publicerad 2008. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[4] Kennedy DO. B vitamins and the brain: Mechanisms, dose and efficacy--a review. Nutrients. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772032/. Publicerad 27 januari 2016. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[5] Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri R. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7573262/. Publicerad 1995. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[6] Simpson JL, Bailey LB, Pietrzik K, Shane B, Holzgreve W. Micronutrients and women of reproductive potential: Required dietary intake and consequences of dietary deficiency or excess. part I--folate, vitamin B12, vitamin B6. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20373888/. Publicerad 2010. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

Källor

[1] Office of dietary supplements - vitamin B6. NIH Office of Dietary Supplements. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/. Publicerad 2022. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[2] Hvas A-M, Juul S, Bech P, Nexø E. Vitamin B6 level is associated with symptoms of depression. Psychotherapy and psychosomatics. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15479988/. Publicerad 2004. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[3] Merete C, Falcon LM, Tucker KL. Vitamin B6 is associated with depressive symptomatology in Massachusetts elders. Journal of the American College of Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18838531/. Publicerad 2008. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[4] Kennedy DO. B vitamins and the brain: Mechanisms, dose and efficacy--a review. Nutrients. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772032/. Publicerad 27 januari 2016. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[5] Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri R. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7573262/. Publicerad 1995. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

[6] Simpson JL, Bailey LB, Pietrzik K, Shane B, Holzgreve W. Micronutrients and women of reproductive potential: Required dietary intake and consequences of dietary deficiency or excess. part I--folate, vitamin B12, vitamin B6. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20373888/. Publicerad 2010. Åtkomst 25e oktober 2022. [Källa]

Produktsökare