Revenge Bedtime Procrastination

Last updated:

Published:

Sängdagsförskjutning, ett fenomen där individer avsiktligt skjuter upp sömnen för att få tillbaka sin egen tid, har blivit allt vanligare i dagens snabba samhälle. Syftet med detta inlägg är att belysa konsekvenserna av att senareläggning av hämndtiden för psykologiskt och fysiskt välbefinnande, med beaktande av dess orsaker.

Innehåll:

 1. Förståelse för hämnd Sängtid Fördröjning
  1. Orsaker till hämnd Bedtime Procrastination
  2. Effekter på psykisk och fysisk hälsa
 2. Faktorer som bidrar till att skjuta upp sovtiden för att hämnas
  1. Stressiga livsstilar leder till hämnd Sängdagsförskjutning
  2. Teknikens inverkan på sömnvanor
 3. Faktorer som bidrar till att skjuta upp sovtiden för att hämnas
  1. Stressiga livsstilar leder till hämnd Sängdagsfördröjning
  2. Teknikens inverkan på sömnvanor
 4. ADHD:s roll i senareläggning vid sänggåendet för att hämnas
  1. Problem med impulskontroll hos personer med ADHD
  2. Sömnsvårigheter hos personer med ADHD
  3. Vikten av att söka professionell hjälp
 5. Strategier för att övervinna Revenge Bedtime Procrastination
 6. Upprätta en konsekvent rutin vid sänggåendet
 7. Skapa en idealisk sömnmiljö
 8. Minska tiden på skärmen innan du går till sängs
 9. Att ta itu med känslomässiga utlösande faktorer för hämnd Sängtidsprokrastinering
  1. Identifiera underliggande känslor som driver beteendet
  2. Träna på avslappningstekniker för bättre sömn
 10. Professionell hjälp för ADHD-relaterad hämnd Bedtime Procrastination
  1. Kognitiv beteendeterapi (CBT) för förbättrade sömnvanor
  2. Medicinhantering och andra stödalternativ
 11. Vanliga frågor i samband med Revenge Bedtime Procrastination
  1. Vilka är konsekvenserna av att hämndbegäret vid sänggåendet skjuts upp?
  2. Hur kan jag övervinna min tendens att skjuta upp saker på natten?
  3. Vilka strategier kan jag använda för att hålla mig till ett regelbundet sömnschema?
 12. Slutsats

Vi kommer att fördjupa oss i faktorer som bidrar till att hämndbegäret fördröjs, t.ex. en stressig livsstil och teknikens inverkan på sömnvanorna. Dessutom kommer vi att utforska ADHD:s roll när det gäller att förvärra detta problem genom att undersöka impulskontrollproblem och sömnsvårigheter som personer med ADHD upplever.

Vi kommer också att diskutera praktiska strategier för att övervinna hämnd för att skjuta upp sänggåendet genom att införa konsekventa rutiner, skapa idealiska sömnmiljöer och minska tiden på skärmen före sänggåendet. Vi kommer också att ta itu med känslomässiga utlösare som ligger till grund för detta beteende genom att identifiera känslor som driver det och öva avslappningstekniker för bättre sömn.

Sist men inte minst kommer professionella hjälpalternativ som kognitiv beteendeterapi (CBT) eller läkemedelsbehandling att undersökas för dem som kämpar med ADHD-relaterad hämnd för att skjuta upp sänggåendet.

hämnd-bedtid-prokrastinering

Förståelse för hämnd Sängtid Fördröjning

Sängförskjutning är ett fenomen där personer medvetet väntar med att gå till sängs, även när de vet att de behöver sova. Detta beteende beror ofta på en önskan att återta personlig tid och autonomi efter att ha känt sig överarbetad eller överväldigad under dagen. Termen "revansch" syftar på att människor tar tillbaka kontrollen över sina liv genom att stanna uppe sent, trots att de vet att det kan få negativa konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande.

Orsaker till hämnd Bedtime Procrastination

På grund av bristen på fritid under dagen söker sig människor ofta till natten för att koppla av och ta hand om sig själva. Därför väljer dessa personer natten som sin möjlighet till avkoppling och egenvård, till exempel att titta på tv-program eller surfa på sociala medier. Psychology Today ger mer insikt i orsakerna bakom detta beteende.

Effekter på psykisk och fysisk hälsa

 • Psykisk hälsa: Långvarig sömnbrist kan leda till ökade stressnivåer, humörsvängningar, irritabilitet, ångeststörningar och i vissa fall depression.
 • Kognitiv funktion: Sömnbrist påverkar kognitiva funktioner som minnesbevarande och problemlösningsförmåga, vilket kan ha en negativ inverkan på yrkeslivet.
 • Fysisk hälsa: Kronisk sömnbrist har kopplats samman med ökad risk för fetma, typ II-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga hälsoproblem enligt National Heart, Lung, and Blood Institute.
 • Immunförsvaret: Ett försvagat immunförsvar på grund av otillräcklig sömn kan göra människor mer mottagliga för infektioner och sjukdomar.

Förutom de ovan nämnda hälsoriskerna bidrar senareläggning av hämnd för att man ska kunna balansera arbete och privatliv då man berövar människor deras välbehövliga vilosömn. Denna onda cirkel kan leda dem in i ett tillstånd av kronisk utmattning, vilket ytterligare förvärrar deras stressnivåer och allmänna livskvalitet.

Faktorer som bidrar till att skjuta upp sovtiden för att hämnas

Olika faktorer bidrar till denna form av uppskjutning, t.ex. hög stressnivå och utbrändhet på grund av arbetskrav, familjeansvar, sociala skyldigheter och annat som kan göra det svårt för dem att hitta tillräckligt med fritid under vaken tid. Dessutom spelar modern teknik som smartphones och streamingtjänster en viktig roll för att hålla oss vakna längre än nödvändigt.

Stressiga livsstilar leder till hämnd Sängdagsförskjutning

En hektisk livsstil där man ständigt jonglerar mellan yrkesmässiga åtaganden och personligt ansvar gör att man ofta känner sig överväldigad. Därför går de till nattliga vakanser för att försöka återfå kontroll över sina liv genom att ägna sig åt aktiviteter som hjälper dem att koppla av från den dagliga pressen. Sleep Foundation erbjuder värdefulla insikter om hur stressiga livsstilar bidrar till detta beteende.

Teknikens inverkan på sömnvanor

Den utbredda användningen av elektroniska enheter som smartphones och surfplattor har påverkat våra sömnmönster avsevärt. Dessa prylar avger blått ljus som stör produktionen av melatonin - ett hormon som reglerar våra sömn- och vakencykler. Att ta del av stimulerande innehåll via dessa apparater håller dessutom våra sinnen aktiva, vilket gör det svårt att somna. Harvard Health Blog diskuterar effekterna av blått ljus på våra sömnvanor i detalj.

Faktorer som bidrar till att skjuta upp sovtiden för att hämnas

Olika faktorer bidrar till att hämnd förskjuter sänggående, vilket gör det till ett utbrett problem bland många individer. Att förstå dessa bidragande faktorer kan hjälpa till att ta itu med problemet och förbättra den allmänna sömnkvaliteten.

Stressiga livsstilar leder till hämnd Sängdagsfördröjning

Dagens hektiska liv kräver ofta att människor balanserar arbete, familj och sociala ansvarsområden, vilket leder till stress och trötthet. Denna ständiga press kan leda till höga stressnivåer och utbrändhet, vilket får människor att söka tröst under sin begränsade fritid på kvällen. Det kan leda till att de medvetet väntar med att gå till sängs för att försöka återvinna lite personlig autonomi efter att ha känt sig överväldigade under hela dagen. Psychology Today erbjuder värdefulla insikter om hur detta fenomen är kopplat till vår moderna livsstil.

Teknikens inverkan på sömnvanor

Tekniken spelar en viktig roll när det gäller att förvärra hämndbegäret vid sänggåendet. Förekomsten av smartphones, surfplattor, bärbara datorer och streamingtjänster har gjort det lättare än någonsin för människor att hålla sig vakna längre än nödvändigt genom att ägna sig åt olika former av digital underhållning sent på natten. Plattformar för sociala medier som Facebook eller Instagram ger oändliga möjligheter att scrolla som håller användarna fast i timmar i sträck, medan binge-watching av tv-program eller filmer via streamingtjänster som Netflix försenar sänggåendet ytterligare.

 • Sociala medier: Plattformar som Facebook och Instagram erbjuder funktioner för oändlig rullning som gör det svårt för användarna att koppla av från skärmen innan de går och lägger sig.
 • Streamingtjänster: Att titta på tv-program eller filmer på plattformar som Netflix kan hålla en person vaken i timmar, vilket försenar sänggåendet och stör sömnmönstret.
 • Spel: Att spela videospel sent på kvällen kan bidra till att hämnas på att man skjuter upp tiden för att lägga sig, eftersom spelarna tappar tidsuppfattningen och dröjer med att gå till sängs.

För att minska teknikens inverkan på sömnvanorna är det viktigt att sätta gränser för skärmtid före sängen. Det kan till exempel handla om att sätta upp ett "tekniskt utegångsförbud" där alla enheter stängs av minst en timme före sänggåendet eller att använda appar som hjälper till att begränsa exponeringen för blått ljus från skärmar, vilket har visat sig störa våra naturliga sömncykler. Sleep Foundation erbjuder användbara tips för att skapa en hälsosam sömnmiljö som främjar bättre vila.

Sammanfattningsvis kan man säga att faktorer som stressnivå och teknikanvändning kan spela en viktig roll när det gäller att övervinna senareläggning av hämnd. Genom att erkänna dessa bidragande faktorer och genomföra praktiska strategier som syftar till att förbättra det allmänna välbefinnandet under vaken tid kan individer få lättare att prioritera sitt behov av tillräcklig återhämtande sömn varje natt.

ADHD:s roll i senareläggning vid sänggåendet för att hämnas

Personer med ADHD kan också vara benägna att skjuta upp kvällstid, delvis på grund av att de kämpar med impulskontroll och självreglering. Dessutom tenderar personer med ADHD att ha svårt att somna på grund av snabba tankar eller hyperaktiva sinnen, vilket kan leda till att de skjuter upp sömnen till förmån för att söka tröst genom nattliga aktiviteter som att binge-watcha tv-program eller surfa på sociala medier.

Problem med impulskontroll hos personer med ADHD

Problem med impulskontroll är vanliga bland personer med ADHD, vilket gör det svårt för dem att motstå frestelsen att ägna sig åt stimulerande aktiviteter på natten i stället för att prioritera sömnen. Denna oförmåga att reglera sitt beteende kan i hög grad bidra till att utveckla ett mönster av hämndbegärlig sängtidsförskjutning. Dessutom kan det ständiga behovet av stimulans leda till ett ökat beroende av elektroniska apparater som smartphones och surfplattor under nattetid, vilket ytterligare förvärrar problemet.

Sömnsvårigheter hos personer med ADHD

Förutom problem med impulskontroll har personer med ADHD ofta sömnsvårigheter. Dessa problem omfattar bland annat att det tar längre tid än vanligt att somna (så kallad förlängd sömnlatens), frekventa uppvaknanden under natten, restless leg syndrome (RLS) och till och med sömnapné. Kombinationen av dessa faktorer gör det mer sannolikt att en person med ADHD ägnar sig åt beteenden som fördröjer sänggåendet eftersom de kanske känner sig mindre benägna att försöka sova när de ställs inför potentiell frustration över att inte kunna slumra till tillräckligt snabbt.

 • Tankar om racing: Det kan vara svårt för personer med ADHD att slappna av och somna. Deras tankar kan vara fyllda av idéer, oro eller planer som håller dem vakna.
 • Hyperaktivitet: Hyperaktivitet är ett annat vanligt symptom på ADHD som kan störa sömnen. Personer som upplever hyperaktivitet kan ha svårt att lugna ner kroppen tillräckligt för att kunna vila bekvämt på natten.

För att kunna ta itu med problemet med att de som lever med ADHD skjuter upp sin sängtid är det viktigt att först förstå de unika utmaningar som de står inför när de försöker etablera sunda sömnvanor. Genom att erkänna dessa hinder och arbeta för att implementera effektiva strategier som är skräddarsydda specifikt för personer med ADHD (såsom kognitiv beteendeterapi eller läkemedelshantering) kan man börja ta steg mot att övervinna detta skadliga beteendemönster.

Vikten av att söka professionell hjälp

Om du misstänker att dina problem med att skjuta upp din sängtid är relaterade till en underliggande diagnos av ADHD, är det viktigt att söka professionell hjälp från en expert på psykisk hälsa. En professionell specialist på psykisk hälsa kan bedöma och identifiera eventuella problem samt tillhandahålla strategier för att bättre hantera symtomen via behandlingar som KBT, läkemedelshantering eller annat personligt stöd för personer med ADHD.

Strategier för att övervinna Revenge Bedtime Procrastination

För att effektivt ta itu med att skjuta upp kvällstid för att hämnas är det viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna och samtidigt genomföra praktiska strategier som syftar till att förbättra den allmänna sömnhygienen. För att ta ansvar för dina sömnmönster och minska de negativa effekterna av detta beteende på din hälsa är det viktigt att göra vissa ändringar i dina vardagliga vanor och din miljö.

Upprätta en konsekvent rutin vid sänggåendet

En konsekvent rutin vid sänggåendet hjälper till att signalera till kroppen att det är dags att vila. Att utföra lugnande uppgifter, t.ex. läsa en bok, ta ett varmt bad eller en dusch, utföra avslappningstekniker som djupa andningsövningar och till och med stretcha lätt före sänggåendet kan hjälpa till att signalera till kroppen att det är dags för vila. Sträva efter att utföra dessa aktiviteter vid ungefär samma tidpunkt varje kväll så att de blir en integrerad del av avvecklingen från dagen.

Skapa en idealisk sömnmiljö

Ditt sovrum bör vara sval, mörkt och tyst och därmed bidra till en vilsam sömn. Överväg att använda mörkläggningsgardiner eller persienner för att stänga ute alla externa ljuskällor, investera i bekväma sängkläder, använd vid behov maskiner för vitt brus eller fläktar för att överrösta störande ljud och håll en rumstemperatur på 15-19 °C (60-67 °F), vilket enligt forskningsstudier har visat sig vara optimalt för att främja god sömn.

Minska tiden på skärmen innan du går till sängs

 • Begränsad exponering: Begränsad exponering för skärmenheter 1-2 timmar före sömn eftersom blått ljus från elektroniska enheter kan störa melatoninproduktionen - ett hormon som reglerar vår naturliga sömn- och vakencykel.
 • Filter för blått ljus: Om du måste använda elektroniska apparater innan du går och lägger dig kan du överväga att använda appar eller inställningar för filter för blått ljus på dina apparater för att minska effekterna av detta skadliga ljus.
 • Inga skärmar i sängen: Undvik att ta med smartphones, surfplattor eller bärbara datorer in i sovrummet eftersom de kan skapa en mental association mellan din sovplats och stimulerande aktiviteter som gör det svårt för dig att slappna av och somna.

Utöver dessa strategier är det viktigt att ta itu med eventuella känslomässiga utlösare som bidrar till att hämndbegäret förskjuts vid sänggåendet. Det kan handla om att identifiera känslor av otillräcklighet, skuldkänslor över oavslutade uppgifter, kvardröjande ångest kring utmaningar i det dagliga livet - alla faktorer som kan vara drivande för dina sena nattliga vanor. Genom att ta itu med dessa känslor direkt genom avslappningstekniker som mindfulnessmeditation eller yogapraktik som rekommenderas av experter kan du lindra en del av deras inflytande på dina sömnmönster och ditt allmänna välbefinnande.

Att ta itu med känslomässiga utlösande faktorer för hämnd Sängtidsprokrastinering

En annan viktig aspekt när det gäller att ta itu med att skjuta upp hämnd vid sänggåendet är att ta itu med alla känslomässiga problem som bidrar till denna vana - såsom känslor av otillräcklighet, skuldkänslor över oavslutade uppgifter och kvardröjande ångest kring utmaningar i det dagliga livet. Att ägna sig åt aktiviteter som främjar avkoppling och stressreducering kan bidra till att lindra några av dessa känslomässiga utlösande faktorer.

Identifiera underliggande känslor som driver beteendet

Det första steget för att övervinna hämndbegäret vid sänggåendet är att inse vilka känslor som ligger bakom. Några vanliga känslor är:

 • Frustration över bristen på personlig tid under dagen
 • Ångest över oavslutade uppgifter eller kommande deadlines.
 • Skuldkänslor för att du inte har åstadkommit tillräckligt under dagen.
 • En önskan om att ha kontroll över sitt eget schema och sin egen fritid.

För att identifiera dina specifika känslomässiga utlösare kan du överväga att föra en dagbok där du dokumenterar dina tankar och känslor varje kväll innan du går och lägger dig. På så sätt kan du reflektera över mönster i ditt beteende och fastställa vilka känslor som driver din tendens att skjuta upp sömnen.

Träna på avslappningstekniker för bättre sömn

Om du införlivar avslappningstekniker i din nattliga rutin kan du hjälpa till att bekämpa negativa känslor i samband med att du skjuter upp din sängtid, samtidigt som du främjar en bättre sömnkvalitet. Några effektiva metoder är:

 1. Mindfulness-meditation: Mindfulnessmeditation: Genom att fokusera på djup andning och att vara närvarande i stunden har mindfulnessmeditation visat sig minska stressnivåerna avsevärt. Försök att införliva en kort session i din rutin före sänggåendet med hjälp av guidade meditationer från appar som Headspace.
 2. Progressiv muskelavslappning: Denna teknik innebär att olika muskelgrupper spänns och slappnar av på ett systematiskt sätt. Genom att fokusera på de fysiska känslorna av spänning och avslappning kan du hjälpa din kropp att slappna av innan du går och lägger dig. Lär dig mer om progressiv muskelavslappning från resurser som Sleep Foundation.
 3. Aromaterapi: Vissa eteriska oljor, t.ex. lavendel och kamomill, har visat sig främja avslappning och förbättra sömnkvaliteten. Överväg att sprida dessa dofter i sovrummet eller tillsätt några droppar i ett varmt bad före sänggåendet.
 4. Mjuka yogasträckningar: Att träna mjuka yogaställningar som är utformade för avslappning kan hjälpa till att lindra både fysiska och mentala spänningar. Utforska nybörjarvänliga rutiner online via plattformar som Yoga with Adriene.

Att vidta åtgärder för att ta itu med de känslomässiga utlösande faktorerna bakom att hämndbegåvning vid sänggåendet är avgörande för att bryta denna skadliga cykel. Genom att identifiera underliggande känslor som driver beteendet och öva på effektiva avslappningstekniker är du på god väg mot sundare sömnvanor.

Professionell hjälp för ADHD-relaterad hämnd Bedtime Procrastination

För personer med ADHD som kämpar med att skjuta upp sin kvällstid kan det vara bra att konsultera en psykolog för att få vägledning om hur man kan hantera sina symtom på ett mer effektivt sätt. Mentalvårdspersonal kan föreslå att man utforskar olika metoder för att hantera ADHD-relaterad hämnd-sängtidsförskjutning, till exempel KBT för att identifiera och justera ohjälpsamma tankemönster relaterade till sömn; läkemedelshantering vid behov; eller andra former av stöd som är utformade för dem som lever med tillståndet.

Kognitiv beteendeterapi (CBT) för förbättrade sömnvanor

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en evidensbaserad psykologisk behandling som kan hjälpa individer att identifiera och ändra ohjälpliga tankar och beteenden som bidrar till dålig sömnkvalitet. För personer med ADHD som upplever hämndbegärlig sängtidsförskjutning kan ett samarbete med en terapeut som är utbildad i KBT ge värdefulla verktyg och tekniker som är utformade för att förbättra den allmänna sömnhygienen. Dessa strategier kan innebära att sätta upp realistiska mål för rutiner vid sänggåendet, utmana irrationella föreställningar om sömn, utveckla avslappningsfärdigheter före sängen och skapa en gynnsam miljö för en vilsam slummer.

Medicinhantering och andra stödalternativ

I vissa fall kan läkemedelshantering vara nödvändig som en del av en individs omfattande behandlingsplan för ADHD-relaterad hämnd för att skjuta upp sänggåendet. En psykiatriker eller primärvårdsläkare kan utvärdera behovet av mediciner som stimulantia eller icke-stimulerande alternativ baserat på faktorer som symtomens svårighetsgrad, medicinsk historia och potentiella biverkningar. Det är viktigt att alltid följa din vårdgivares rekommendationer och övervaka eventuella förändringar i sömnmönster eller allmänt välbefinnande när du tar mediciner mot ADHD.

Förutom medicinering kan andra stödalternativ hjälpa personer med ADHD att hantera sina symtom mer effektivt. Dessa kan omfatta följande:

 • ADHD-coachning: En professionell coach som är utbildad i att arbeta med personer med ADHD kan ge personlig vägledning för att utveckla strategier för att övervinna utmaningar i samband med tidshantering, organisation och självreglering.
 • Program för utbildning om sömn: Utbildningsverkstäder eller online-kurser med fokus på att förbättra sömnvanor kan vara särskilt fördelaktiga för dem som kämpar med att skjuta upp sänggåendet.
 • Stödgrupper: Genom att ansluta sig till andra som delar liknande erfarenheter genom lokala eller online-stödgrupper kan du få värdefulla insikter, uppmuntran och praktiska tips för att hantera ADHD-relaterade sömnproblem.

Att ta itu med att hämndbegäret förskjutning vid sänggåendet hos personer som lever med ADHD kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt som tar itu med både de känslomässiga utlösande faktorerna som ligger bakom detta beteende och de unika utmaningarna som uppmärksamhetssyndromet innebär. Genom att söka professionell hjälp vid behov och genomföra evidensbaserade strategier som syftar till att förbättra den allmänna sömnhygienen kan de som drabbas av detta fenomen uppleva betydande förbättringar av sin livskvalitet.

Vanliga frågor i samband med Revenge Bedtime Procrastination

Vilka är konsekvenserna av att hämndbegäret vid sänggåendet skjuts upp?

Att skjuta upp sänggåendet kan leda till sömnbrist, vilket kan leda till försämrad kognitiv funktion, försvagat immunförsvar, ökad stressnivå och dålig mental hälsa. Dessutom kan det bidra till viktökning och öka risken för att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. Läs mer om sömnbrist här.

Hur kan jag övervinna min tendens att skjuta upp saker på natten?

Om du vill övervinna nattlig förskjutning kan du skapa en konsekvent rutin vid sänggåendet som inkluderar avslappningstekniker som djupa andningsövningar eller meditation. Minska skärmtiden före sängen genom att sätta gränser för användningen av enheter och skapa en idealisk sömnmiljö med bekväma sängkläder och minimala distraktioner. Hitta fler tips för bättre sömnvanor här.

Vilka strategier kan jag använda för att hålla mig till ett regelbundet sömnschema?

Strategier för att bibehålla ett regelbundet sömnschema är att fastställa konsekventa tider för uppvaknande och sänggående varje dag (även på helgerna), begränsa koffeinintaget senare på dagen, utöva fysisk aktivitet under dagtid men undvika intensiv träning nära sänggåendet, utsätta dig för naturligt ljus under dagtid(källa) och skapa avslappnande ritualer före sömnen.

Finns det några hälsorisker förknippade med att hämnas på sängtid?

Ja, att skjuta upp sänggåendet för att hämnas innebär flera hälsorisker på grund av att det är kopplat till otillräcklig sömntid: försämrad kognitiv förmåga(källa), försvagat immunförsvar, ökade stressnivåer, dålig psykisk hälsa (källa), viktökning och ökad risk för kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar.

Är det möjligt att bryta den cykel som gör att man skjuter upp kvällstid för att hämnas?

Det går att bryta cykeln med att skjuta upp kvällstid genom att ta itu med underliggande känslomässiga utlösande faktorer, upprätta en konsekvent sömnrutin, skapa en idealisk sömnmiljö, minska tiden på skärmen före sänggåendet och öva på avslappningstekniker. I vissa fall kan professionell hjälp som kognitiv beteendeterapi (KBT) vara till nytta för att förbättra sömnvanorna. Lär dig mer om att bryta denna cykel här.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan man konstatera att senareläggning av hämnd är ett beteende som drabbar många friska individer som kämpar för att balansera sin hektiska livsstil med tillräcklig sömn. En stressig vardag och för mycket skärmtid kan vara faktorer som leder till att man skjuter upp sin sängtid, vilket har negativa effekter på det mentala och fysiska välbefinnandet. Strategier som att upprätta konsekventa rutiner vid sänggåendet, skapa idealiska sömnmiljöer och minska skärmtiden före sänggåendet kan dock hjälpa till att övervinna detta problem.

För dem med ADHD-relaterad revansch för att skjuta upp sänggåendet kan kognitiv beteendeterapi eller läkemedelsbehandling vara nödvändigt för att förbättra sömnvanorna. Det är viktigt att identifiera underliggande känslor som driver beteendet och öva avslappningstekniker för bättre sömn.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare