Obstruktiv sömnapné: Orsaker, behandlingar och hälsorisker

Published:

Obstruktiv sömnapné (OSA) är en utbredd och potentiellt allvarlig sömnstörning som yttrar sig i upprepade fall av partiell eller fullständig obstruktion av de övre luftvägarna under vila, vilket orsakar ojämn andning. Detta tillstånd drabbar miljontals människor över hela världen och orsakar överdriven sömnighet under dagen, försämrad livskvalitet och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I det här omfattande blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i orsakerna och svårighetsgraden av OSA samtidigt som vi belyser dess förekomst bland olika demografiska grupper.

Vi kommer också att utforska olika behandlingsalternativ för personer som lider av OSA, inklusive beteendemässiga åtgärder för lindriga fall och avancerade behandlingar som CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure). Vidare kommer vi att diskutera vikten av viktminskningsinterventioner vid hantering av obstruktiv sömnapné hos diabetespatienter och belysa den inverkan som obehandlad OSA kan ha på en persons kardiovaskulära hälsa.

obstruktiv sömnapné

Förståelse för obstruktiv sömnapné

OSA är en utbredd sjukdom som kan ha allvarliga metaboliska och kardiovaskulära konsekvenser på grund av sina olika och diskreta manifestationer. Den uppstår när musklerna i halsen slappnar av, vilket leder till att luftflödet delvis eller helt blockeras under sömnen. Miljontals människor lider av OSA, men det upptäcks ofta inte på grund av milda tecken som trötthet på dagen, migrän på morgonen och snarkning.

Orsaker till obstruktiv sömnapné

Den främsta orsaken till OSA är att musklerna i de övre luftvägarna slappnar av under sömnen, vilket leder till en obstruktion som förhindrar normal andning. Flera faktorer bidrar till denna muskelavslappning, bland annat fetma, alkoholkonsumtion före sänggåendet, rökning, familjehistoria av OSA eller andra sömnstörningar, nästäppa eller anatomiska avvikelser som förstorade tonsiller.

Mild kontra svår obstruktiv sömnapné

 • Lindrig OSA: Personer med lindrig obstruktiv sömnapné upplever fem till 14 episoder per timme där andningen stannar i minst tio sekunder varje gång. Symtomen kan inkludera tillfällig snarkning och störd nattvila men är i allmänhet mindre märkbara än de som upplevs av personer med svårare fall.
 • Allvarlig OSA: Sv åra fall innebär frekventa andningspauseringa€€"30 gånger i timmen eller mera€"och resulterar i betydande syrebrist under hela natten. Denna nivå innebär allvarliga hälsorisker som hjärtsjukdomar, stroke, hjärtsvikt och kardiovaskulära sjukdomar. Svåra OSA-patienter kan också drabbas av extrem sömnighet under dagen, vilket gör det svårt att fungera under dagen.

Diagnosen OSA kan ställas genom ett sömnapnéprov hemma eller en övernattning på ett sömncenter, där läkare kan följa andningen och andra fysiologiska faktorer under vila.

Förekomsten av obstruktiv sömnapné

I takt med att fetman ökar i världen ökar också förekomsten av OSA. I Europa fann man i en studie att cirka 1 152 539 personer behandlades för OSA med CPAP-behandling bara under ett år, vilket visar på dess omfattande inverkan på hälso- och sjukvårdssystemen(källa). Fetma är en viktig bidragande faktor på grund av överflödig fettvävnad runt halsen och halsområdet som leder till obstruktion av luftvägarna.

Könsskillnader i prevalens

Män: Män är mer benägna än kvinnor att utveckla obstruktiv sömnapné på grund av hormonella skillnader och anatomiska faktorer, t.ex. större halsomfång och smalare luftvägar.
Kvinnor: Kvinnor tenderar att ha lägre frekvens av OSA totalt sett, men löper högre risk efter klimakteriet när hormonnivåerna förändras avsevärt.

Förekomsten av obstruktiv sömnapné

Förekomsten av obstruktiv sömnapné

I takt med att fetman ökar globalt ökar också förekomsten av obstruktiv sömnapné (OSA). I Europa fann man i en studie att cirka 1 152 539 personer behandlades för OSA med CPAP-behandling bara under ett år, vilket visar på dess omfattande inverkan på hälso- och sjukvårdssystemen. Det är viktigt att förstå de bidragande faktorerna och skillnaderna i förekomst bland olika befolkningsgrupper för att kunna ta itu med detta växande hälsoproblem.

Fetma som en bidragande faktor

Fetma, särskilt central fetma som kännetecknas av överskott av bukfett, har identifierats som en viktig riskfaktor för att utveckla obstruktiv sömnapné. Ansamling av fettvävnad runt halsen kan orsaka förträngning eller obstruktion av de övre luftvägarna under sömnen. Enligt forskning som publicerats i Sleep Medicine Reviews är uppskattningsvis 60-90 procent av vuxna med OSA överviktiga.

 • Ett högre BMI kan öka risken för och förvärra OSA.
 • Att gå ner i vikt kan avsevärt förbättra eller till och med eliminera symtom som är förknippade med sömnstörd andning.
 • Att hålla sig aktiv och äta en balanserad kost är viktigt för att undvika sjukdomar som OSA som kan vara kopplade till fetma.

Könsskillnader i prevalens

Förutom fetma spelar även kön en viktig roll för att avgöra om man är mottaglig för obstruktiv sömnapné. Män är mer benägna att drabbas av OSA än kvinnor, och prevalensen beräknas vara två till tre gånger högre. Denna skillnad kan tillskrivas flera faktorer:

 • Män tenderar att ha en större halsomkrets och mer fettdepåer runt de övre luftvägarna, vilket ökar risken för sömnapné.
 • Hormonella skillnader mellan män och kvinnor kan också bidra till variationer i förekomsten av OSA. Östrogen tros till exempel skydda mot att luftvägarna kollapsar under sömnen.
 • Postmenopausala kvinnor löper på grund av åldersrelaterade hormonella förändringar en ökad risk att utveckla OSA jämfört med premenopausala kvinnor.

Sammanfattningsvis är det viktigt att både vårdgivare och enskilda personer inser att den ökande förekomsten av obstruktiv sömnapné är ett allvarligt folkhälsoproblem. Genom att förstå bidragande faktorer som fetma och könsskillnader kan man utveckla riktade insatser för dem som löper störst risk - vilket i slutändan minskar de associerade hälsokomplikationerna som överdriven sömnighet under dagen, hjärtsvikt och kardiovaskulära sjukdomar hos patienter som lider av denna vanliga störning.

Behandlingsalternativ för obstruktiv sömnapné

Behandlingsalternativ för obstruktiv sömnapné

Beroende på svårighetsgraden och de individuella behoven finns det olika behandlingsalternativ, från livsstilsförändringar som viktminskning och motion till medicinska ingrepp som lufttrycksapparater eller kirurgiska ingrepp. Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minska hälsoriskerna i samband med obehandlad OSA.

Beteendemässiga åtgärder för lindriga fall

I lindriga fall av OSA kan enkla beteendeåtgärder vara tillräckliga för att lindra symtomen och förbättra den allmänna sömnkvaliteten. Några effektiva strategier är följande:

 • Att upprätthålla en hälsosam kroppsvikt genom kost och motion.
 • Undvik alkoholkonsumtion nära sänggåendet, eftersom det slappnar av i halsmusklerna.
 • Att sova på sidan i stället för på ryggen för att förhindra att luftvägarna blockeras.
 • Uppföra en god sömnhygien genom att skapa regelbundna sömnmönster och en bekväm sömnmiljö.

Apparater för positivt luftvägstryck (PAP)

CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure) anses vara det bästa behandlingsalternativet för patienter med måttlig till svår OSA. Dessa maskiner fungerar genom att leverera ett kontinuerligt luftflöde genom en mask som bärs över näsan eller munnen under sömnen, vilket håller de övre luftvägarna öppna och förhindrar episoder av avbruten andning.

Förutom CPAP-behandling finns det andra typer av PAP-apparater beroende på patientens önskemål eller specifika behov:

 • BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure ): Denna PAP-enhet har två olika trycknivåer - högre vid inandning och lägre vid utandning, vilket gör den bekvämare för vissa patienter.
 • Adaptive Servo-Ventilation (ASV ): En avancerad PAP-enhet som kontinuerligt justerar trycknivåerna utifrån patientens andningsmönster, lämplig för personer med central sömnapné eller komplexa sömnapnésyndrom.

Munhålsapparater som håller käken framåt under sömnen

Mandibular advancement devices (MADs) är skräddarsydda munhålsapparater som är utformade för att hålla underkäken framåt under sömnen. Detta hjälper till att hålla luftvägarna öppna genom att förhindra att tungan faller tillbaka in i halsen. MAD:er kan vara ett effektivt alternativt behandlingsalternativ för milda till måttliga OSA-fall hos patienter som inte tål CPAP-behandling eller föredrar ett mindre invasivt tillvägagångssätt.

Alternativ för kirurgisk modifiering

I vissa situationer kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att behandla OSA effektivt. Några vanliga ingrepp är:

 • Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP ): Ett ingrepp där man tar bort överflödig vävnad från den mjuka gommen och uvula för att förstora de övre luftvägarna.
 • Tonsillektomi och/eller adenoidektomi: avlägsnande av tonsiller och/eller adenoider om de bidrar till luftvägsobstruktion under sömnen.
 • Genioglossus Advancement (GA): En operation som innebär att en del av tungmuskelns fäste flyttas framåt, vilket ökar utrymmet längst bak i svalget och minskar risken för obstruktion under sömnen.

CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure)

CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure)

En av de mest effektiva behandlingarna för obstruktiv sömnapné är CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure). Denna metod innebär att man använder en maskin som ger ett kontinuerligt luftflöde genom en mask som bärs över näsan eller munnen under sömnen, vilket säkerställer en öppen luftväg och förhindrar andningsavbrott. CPAP har visat sig inte bara förbättra livskvaliteten utan även minska de långsiktiga hälsokomplikationer som är förknippade med kronisk obehandlad sömnapné.

Hur CPAP fungerar för behandling av sömnapné

CPAP-maskiner har som huvudfunktion att ge positivt lufttryck i de övre luftvägarna och förhindra att de kollapsar under sömnen. Apparaten innehåller en motor för att skapa tryckluft, anslutningsslangar som förbinder motorn med masken och ett ergonomiskt ansiktsskydd som är utformat för att sitta säkert på näsan eller munnen. När du andas in när du bär denna apparat ger den tillräckligt tryck för att hindra dina halsmuskler från att slappna av för mycket och blockera luftflödet.

Fördelar och effektivitet

 • Bättre sömnkvalitet: Genom att bibehålla en öppen luftväg under hela natten upplever CPAP-användare ofta färre uppvaknanden på grund av andningsstörningar och rapporterar om bättre sömnkvalitet.
 • Ökar vakenheten på dagen: Med mer vilsamma nätter kommer ökad vakenhet på dagen och minskad sömnighet på dagen - båda vanliga symptom hos dem som lider av obehandlad sömnapné.
 • Sänker blodtrycket: Studier har visat att konsekvent användning av CPAP kan bidra till att sänka blodtrycket hos personer med högt blodtryck relaterat till sömnapné(källa).
 • Minskade kardiovaskulära risker: Som tidigare nämnts kan obehandlad sömnapné leda till olika kardiovaskulära sjukdomar. CPAP-behandling har visat sig minska risken för hjärtsvikt och andra komplikationer genom att effektivt hantera sömnstörd andning.
 • Lindring av huvudvärk på morgonen: Många personer med sömnapné har ofta morgonhuvudvärk på grund av låga syrehalter under sömnen. Regelbunden användning av en CPAP-maskin kan hjälpa till att lindra detta symtom eftersom den säkerställer ett tillräckligt luftflöde under hela natten.

För maximal effektivitet bör CPAP-användare samarbeta med sin vårdgivare för att säkerställa korrekt användning av apparaten och eventuella kompletterande behandlingar. Detta inkluderar regelbunden rengöring och underhåll av utrustningen, justering av tryckinställningar vid behov och säkerställande av en bekväm passform för optimal följsamhet. Dessutom kan vissa personer ha nytta av kompletterande behandlingar, t.ex. livsstilsförändringar eller oral apparatur, tillsammans med sin CPAP-behandlingsplan (källa). Genom att ta dessa steg mot en effektiv hantering av sömnapné med hjälp av apparater för kontinuerligt positivt luftvägstryck som nasala CPAP-maskiner eller alternativ med full ansiktsmask kan patienterna avsevärt förbättra både sin livskvalitet och sina allmänna hälsoresultat.

Interventioner för viktminskning för diabetespatienter med OSA

Diabetespatienter drabbas ofta av OSA, och viktminskningsåtgärder kan vara ett effektivt sätt att hantera detta. Ett av de mest effektiva sätten att hantera OSA hos dessa personer är genom viktminskning. I den här artikeln diskuteras värdet av att tappa kilon vid behandling av OSA och ges tips för framgångsrik viktkontroll.

Vikten av viktminskning vid behandling av OSA

Studier har visat att fetma är en viktig riskfaktor för att utveckla obstruktiv sömnapné, eftersom överflödigt kroppsfett kan orsaka obstruktion av luftvägarna under sömnen. Att gå ner i vikt hjälper inte bara till att lindra symtom som är förknippade med OSA utan förbättrar också den kardiovaskulära hälsan och minskar risken för andra komplikationer i samband med diabetes.

 • Att bara förlora 10 % av kroppsvikten kan leda till betydande förbättringar av både sömnighet på dagen och andningsstörningar på natten som orsakas av obstruktiv sömnapné.
 • En studie som publicerades i tidskriften Sleep Medicine Reviews visade att om man förlorade minst 15 % av sin ursprungliga kroppsvikt ledde det till en förbättring eller till och med till en fullständig lösning av milda till måttliga fall av obstruktiv sömnapné.
 • Förutom att förbättra andningsfunktionen under sömnen har ett hälsosamt BMI kopplats samman med bättre glykemisk kontroll, vilket är viktigt för att hantera diabetes på ett effektivt sätt.

Effekten av obstruktiv sömnapné på kardiovaskulär hälsa

Strategier för framgångsrik viktkontroll

För att uppnå bestående resultat när det gäller att tappa överflödiga kilon är det viktigt att anta hållbara livsstilsförändringar. Här är några evidensbaserade strategier som diabetespatienter med obstruktiv sömnapné bör överväga:

 1. Kostförändringar: En balanserad kost som är rik på fullkorn, magert protein, frukt och grönsaker är avgörande för viktnedgång. Diabetespatienter bör också vara mycket uppmärksamma på portionsstorlekar och kolhydratintag för att bibehålla optimala blodsockernivåer.
 2. Fysisk aktivitet: Regelbunden motion hjälper inte bara till att gå ner i vikt utan kan också bidra till att förbättra sömnkvaliteten. American Heart Association rekommenderar minst 150 minuters aerob aktivitet med måttlig intensitet eller 75 minuters aerob aktivitet med hög intensitet per vecka för vuxna.
 3. Sömnhygien: Att upprätta ett konsekvent sömnschema och skapa en miljö som främjar en vilsam sömn kan bidra till att lindra symtomen i samband med obstruktiv sömnapné. Detta inkluderar att undvika koffein och alkohol före sänggåendet, hålla sovrummet svalt och mörkt och ta bort elektroniska apparater från sovplatsen.
 4. Bariatrisk kirurgi: I de fall då enbart livsstilsförändringar inte räcker till för att uppnå en betydande viktnedgång kan bariatrisk kirurgi övervägas som ett alternativ. Efter att ha bedömt ditt BMI, OSA-grad och komorbiditeter som hjärtsjukdom eller högt blodtryck kan det vara nödvändigt att överväga bariatrisk kirurgi som ett alternativ.

Att integrera dessa strategier i det dagliga livet kan vara till stor nytta för diabetespatienter som lider av obstruktiv sömnapné genom att främja en hållbar viktnedgång som leder till bättre hälsoresultat överlag.

Effekten av obstruktiv sömnapné på kardiovaskulär hälsa

Obehandlad eller otillräckligt hanterad obstruktiv sömnapné (OSA) kan leda till högt blodtryck, stroke, hjärtsvikt och andra kardiovaskulära komplikationer. Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minska dessa risker och samtidigt förbättra den allmänna livskvaliteten för de drabbade personerna.

Sambandet mellan högt blodtryck och obstruktiv sömnapné

Forskning har visat att det finns en stark koppling mellan OSA och utvecklingen av högt blodtryck. När andningen upphör under en episod av sömnapné sjunker syrehalten i blodet avsevärt. Detta utlöser en stressreaktion i kroppen som leder till ökad produktion av adrenalin och kortisol - hormoner som är kända för att höja blodtrycket. Dessutom orsakar upprepade episoder av låga syrenivåer inflammation i blodkärlen, vilket ytterligare bidrar till förhöjt blodtryck.

 • Förekomst: Studier har visat att upp till 50 % av personer med OSA också lider av högt blodtryck.
 • Riskfaktorer: Fetma är en viktig riskfaktor för båda sjukdomarna, men faktorer som ålder, kön, familjehistoria och levnadsvanor spelar också en roll för utvecklingen.
 • Fördelar med behandlingen: Effektiv behandling av OSA genom CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure) eller annan behandling kan i många fall bidra till att sänka högt blodtryck.

Minskad kardiovaskulär risk genom rätt hantering

Förutom högt blodtryck har obehandlad OSA kopplats till olika kardiovaskulära sjukdomar, inklusive kranskärlssjukdom (CAD), hjärtsvikt och stroke. De upprepade episoderna med låga syrehalter under sömnen kan orsaka skador på blodkärlens slemhinnor, vilket leder till plackbildning i artärerna (ateroskleros) och ökar risken för hjärtkärlsjukdom.

Obehandlad OSA har dessutom förknippats med en ökad risk för förmaksflimmer, en typ av oregelbunden hjärtslag som kan leda till hjärtsvikt eller stroke om den inte behandlas. Förmaksflimmer uppstår när det finns en oorganiserad elektrisk aktivitet i hjärtats övre kamrar (förmaken), vilket gör att de darrar i stället för att dra ihop sig effektivt.

Att minska de kardiovaskulära riskerna i samband med obstruktiv sömnapné:

 1. Sök tidig diagnos: Om du misstänker att du kan ha OSA på grund av symtom som högljudd snarkning, luftpustning under sömnen eller överdriven sömnighet på dagen, kontakta din vårdgivare för en ordentlig utvärdering.
 2. Följ behandlingsplanerna: Följ din läkares rekommendationer om CPAP-behandling eller andra behandlingar som ordinerats för att hantera ditt tillstånd.
 3. Upprätthåll en hälsosam livsstil: Om du antar vanor som regelbunden motion, en balanserad kost och undviker tobaksbruk kan du bidra till att förbättra både svårighetsgraden av OSA och den allmänna kardiovaskulära hälsan.

Vanliga frågor om obstruktiv sömnapné

Vad är obstruktiv sömnapné ofta förknippat med?

Andra faktorer är ålder, familjehistoria, alkoholkonsumtion, rökning och vissa medicinska tillstånd som hypotyreos eller akromegali. Klicka här om du vill veta mer om riskfaktorer för OSA.

Vad är en journal om obstruktiv sömnapné?

En tidskrift om obstruktiv sömnapné är en vetenskaplig publikation som fokuserar på forskning om OSA. Dessa tidskrifter publicerar studier som undersöker orsaker, symptom, behandlingar och förebyggande strategier för detta tillstånd. Exempel på sådana publikationer är Journal of Clinical Sleep Medicine och Sleep & Breathing. Om du vill veta mer om OSA kan du klicka här.

Hur lång livslängd har en person med sömnapné?

Den förväntade livslängden för en person med obehandlad sömnapné kan minska på grund av ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och andra hälsokomplikationer. Tidig diagnos och korrekt behandling kan dock avsevärt förbättra livskvaliteten och minska dessa risker. Det är viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal om du misstänker att du har OSA. Om du vill veta mer om de hälsorisker som är förknippade med OSA kan du klicka här.

Kan man vända obstruktiv sömnapné?

I vissa fall ja - livsstilsförändringar som viktnedgång genom kostförändring eller motion kan hjälpa till att vända mild till måttlig OSA genom att minska luftvägsobstruktion som orsakas av överflödig fettvävnad i halsområdet(källa). I svåra fall kan medicinska åtgärder som CPAP-behandling eller munhålsapparater vara nödvändiga för att hantera tillståndet på ett effektivt sätt. Klicka här om du vill veta mer om behandlingsalternativ för OSA.

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Detta kan leda till en rad olika symtom, bland annat:

 • Överdriven sömnighet under dagen
 • Huvudvärk på morgonen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Problem med minnet
 • Depression

OSA diagnostiseras genom en sömnstudie, som kan göras på ett sömncenter eller genom sömnapnéundersökning i hemmet. Klicka här om du vill veta mer om OSA-diagnostik.

Riskfaktorer för OSA

OSA är förknippat med en rad riskfaktorer, bland annat:

 • Fetma
 • Ålder
 • Familjehistoria
 • Alkoholkonsumtion
 • Rökning
 • Vissa medicinska tillstånd som hypotyreos eller akromegali

Det är viktigt att vara medveten om dessa riskfaktorer och att rådfråga en läkare om du misstänker att du har OSA. Klicka här om du vill veta mer om OSA.

Hälsorisker i samband med OSA

Obehandlad OSA kan leda till en rad hälsokomplikationer, bland annat:

 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Stroke
 • Hjärtsvikt
 • Högt blodtryck
 • Typ 2-diabetes

En tidig diagnos och rätt behandling kan minska dessa risker avsevärt. Klicka här om du vill veta mer om behandlingsalternativ för OSA.

Diagnos av OSA

OSA diagnostiseras genom en sömnstudie, som kan göras på ett sömncenter eller genom sömnapnéundersökning i hemmet. Under en sömnundersökning mäts olika parametrar, bland annat:

 • Apné- och hypopnéindex (AHI)
 • Nivåer för syremättnad
 • Hjärtfrekvens
 • Andningsansträngning

På grundval av resultaten av sömnundersökningen kan en sjukvårdspersonal avgöra hur allvarlig OSA är och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ. Klicka här om du vill veta mer om behandlingsalternativ för OSA.

Behandlingsalternativ för OSA

Behandlingsalternativen för OSA omfattar:

 • Livsstilsförändringar (t.ex. viktminskning, motion)
 • Behandling med positivt luftvägstryck (PAP) (t.ex. nasal CPAP).
 • Munhygieniska hjälpmedel
 • Kirurgi

Det lämpligaste behandlingsalternativet beror på svårighetsgraden av OSA och andra individuella faktorer.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare