Kan CBD hjälpa mot borrelia?

Last updated:

Published:

CBD är ett stort fokus för forskare just nu. Både hampa och cannabis har i stort sett varit förbjudna under det senaste århundradet, vilket har hindrat modern medicin från att faktiskt undersöka vad de är kapabla till. Nu när lagarna håller på att ändras kämpar vetenskapen för att ta igen förlorad tid. En ny potentiell tillämpning är att hjälpa personer som lider av borrelia att tillfriskna, så låt oss ta en närmare titt.

VAD ÄR LYME-SJUKDOM

Låt oss till att börja med ta en titt på själva sjukdomen. Borrelia är en infektion som överförs av tics i både USA och Europa. I Europa överför fästingar bakterierna Borrelia afzelli och Borrelia garinii, som orsakar sjukdomen i fråga. Det är inte en smittsam sjukdom, men människor löper risk när de går genom skogar och högt gräs - särskilt om de bär shorts.

Grejen med borrelia är att den är lätt att behandla om den upptäcks tidigt. Så om du vet att du har blivit biten av en tic under den senaste månaden är det enklaste att låta testa sig och sedan sätta in en antibiotikakur efter behov. Saken är den att det inte alltid är uppenbart när du har blivit biten, och många blir inte upptäckta, eftersom människor tror att deras symtom är något annat. Det tydligaste första tecknet på borrelia är ett bulligt utslag runt bettstället.

Om borrelia lämnas obehandlad i mer än några veckor kan den infekterade personen få hjärtproblem, ansiktsförlamning, hjärnhinneinflammation, förvirring, perifer neuropati samt smärtsamma och svullna leder. Den kan också leda till permanent artrit.

HURDET eNDOKANNABINOIDISKASYSTEMET KAN PASSA IN

En teori i sammanhanget är att det endocannabinoida systemet kan ha en roll att spela. Vissa människor som blir bitna tillfrisknar av sig själva utan någon behandling. Man tror att de som inte gör det har ett underliggande problem med immunförsvaret - där det endocannabinoida systemet spelar en stor roll.

ANVÄNDNING AV CBD FÖR LYME-SJUKDOM

CBD har visat sig vara ett användbart komplement för dem som lider av sjukdomen på flera olika sätt - allt som ett sätt att hantera den.

För det första är CBD känt för att ha antibakteriella egenskaper, vilket kan vara effektivt för att bekämpa det. För det andra, och mer lovande, är CBD känt för att bidra till att minska smärtan i samband med perifer neuropati. Slutligen interagerar CBD med det endocannabinoida systemet och kan återskapa balansen om det finns en brist - vilket i sin tur stärker immunförsvaret.

ANTIBACTERIAL

Tyvärr finns det inte mycket klinisk forskning om detta, så det måste tas som en teori och med en nypa skepsis. Det är dock något som man hoppas ska undersökas i mycket större detalj, så tiden får utvisa om potentialen verkligen finns där!

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare