Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Hur fungerar det endocannabinoida systemet?

Hur fungerar det endocannabinoida systemet?

Det endocannabinoida systemet är ett reglerande system kopplat till viktiga organ, immun- och nervsystem och områden i hjärnan. ECS spelar en roll i nästan alla primära fysiologiska funktioner. Forskare fortsätter att upptäcka hur dess underhåll är essentiellt för homeostas, kroppens förmåga att bibehålla en intern balans. Innan vi blir allt för tekniska, ska vi börja med hur och när ECS upptäcktes.

Upptäckten av det endocannabinoida systemet (ECS)

När det kommer till att förstå hur människokroppen fungerar, upptäcks vanligtvis "systemet" före receptorerna och kemikalierna som triggar det. Men när det gäller det endocannabinoida systemet, är det tvärtom. År 1990 upptäckte och isolerade forskare CB1-receptorn, innan CB2-receptorer upptäcktes ett par år senare.

Runt den tid då CB2-receptorer identifierades, hade amerikanska forskare som arbetade i Jerusalem avslöjat endocannabinoiden anandamid. Med varje upptäckt tog världen ett kliv närmre klarläggandet av det system som kopplade samman alla föregående komponenter, det endocannabinoida systemet. I strävan efter fler endocannabinoider, skulle forskare slutligen avslöja ECS, ett system som är kapabelt att övervaka molekylära signaler i hela kroppen.

Även om det har tagit ett tag att gå till botten med varför alla dessa receptorer och kemikalier existerade, har vår förståelse för ECS växt betydligt på senare år. Så mycket att det tros att ECS är vitalt för att främja kroppens förmåga att balansera dess interna funktioner. Preliminära studier[1] pekar på en brist av endocannabinoidnivåer som en föregångare till flera försvagande sjukdomar.

Syntetiska cannabinoider, fytocannabinoider och endocannabinoider påverkar alla ECS

Kärnan i hur ECS fungerar är enkel. Samtidigt som det övervakar kroppens interna system, underlättar det frigörandet av endocannabinoider om det upptäcker en obalans det kan hjälpa till med. Dessa endocannabinoider binder sedan till receptorer som finns spridda i hela kroppen och triggar en mängd olika biologiska funktioner. Många faktorer drar nytta av effektiviteten från vårt ECS, med en betydande del är produktionen eller kompletteringen av de kemiska föreningar som behövs för att binda med receptorer.

Vi har redan nämnt endocannabinoiden anandamid, som tillsammans med en handfull andra internt producerade kemikalier, är särskilt utformade för att interagera med ECS. Men det är inte bara dessa föreningar som kan binda till receptorerna som är kopplade till ECS. Fytocannabinoider (växtutvunna cannabinoider) har en liknande molekylär struktur till endocannabinoider, men de existerar utanför kroppen. Hampaplantan är en av flera arter som innehåller rikligt med fytocannabinoider som CBD, CBC, och CBG. Vid konsumtion kan även de sätta igång reaktioner via CB1- och CB2-receptorer.

Till sist har vi syntetiska cannabinoider. Detta är människotillverkade föreningar som kopierar den molekylära strukturen av både fytocannabinoider och endocannabinoider. Syntetiska cannabinoider har utformats särskilt för att rikta in sig på vissa receptorer. De är ofta överväldigande för kroppen och kan leda till allvarliga biverkningar i en del scenarion.

Hur fungerar det endocannabinoida systemet?

Två typer av receptorer är kopplade till ECS

Vi känner till systemet, och de kemikalier som behövs för att trigga en reaktion—nu behöver vi ett sätt för att ansluta de två. Detta uppnås via de tidigare nämnda CB1- och CB2-receptorerna. Namnet på vardera receptor korrelerar till vilken typ av kemikalie den kan binda med. Fytocannabinoider som THC föredrar CB1, medan CBD har en starkare samhörighet till CB2 bland flera andra. I dessa scenarion, skickar cannabinoidreceptorn en signal till den del av kroppen den är ansluten till, och framkallar de anslutna cellerna att agera.

De flesta CB1-receptorer förekommer i områden i hjärnan som är kopplade till sinnesstämning, känsla och aptit, medan CB2-receptorer är belägna i hela vårt immun- och centrala nervsystem. Det finns områden där båda receptorer förekommer, som i vår mag-tarmkanal, men i detta fall är båda receptorerna ansvarig för att trigga en annorlunda funktion.

Både CB1- och CB2-receptorer förekommer i hela kroppen

Vi skojade inte när vi sa att receptorer kan förekomma i stort sett i alla viktiga delar av människokroppen. Nedan är en lista av några, men inte alla, delar där både CB1- och CB2-receptorer kan förekomma.

• CB1: hjärna, lungor, vaskulärt system. muskler, mag-tarmkanalen, reproduktiva organ och lever

• CB2: hud, skelett, mjälte, immunsystem, bukspottkörteln och hjärnstammen

Desto viktigare, detta är bara de områden som forskare har lyckats precisera. Forskning[2] på ECS pågår och därför görs nya upptäckter hela tiden—det verkar inte finnas något som undgår inflytande av ECS.

ECS använder en lås och nyckelprincip

Naturligtvis kan man anta att det är en komplicerad process för kroppen att veta vilken kemikalie som ska binda med vilken receptor. Å andra sidan är svaret tack och lov betydligt enklare. Varje kemisk förening, oavsett om det är en fytocannabinoid eller endocannabinoid, har en särskild profil eller form. Detta säkerställer att endast vissa föreningar kan interagera med rätt typ av receptor. Precis på samma sätt som att din husnyckel endast passar i din dörr, kommer CBD att interagera med särskilda receptorer som finns i exempelvis matsmältningssystemet. I detta fall har CBD en form som passar receptorns lås. Det är möjligt för andra cannabinoider att passa samma lås, men de måste ha en liknande kemisk struktur.

Exempel på hus ECS:s påverkan växer med dagen

Med baskunskaperna om ECS täckta, är det bara att beskriva vad som sker när man låser upp en receptor som återstår. Dessa exempel är inte exklusiva, då forskning pågår. Men det studier har hittills visat att effekterna av ECS omfattar:

• Minne
• Aptit
• Energibalans
• Metabolism
• Stress (inklusive reglerande ångest)
• Immunfunktion
• Sömn
• Träning
• Kvinnlig reproduktion

Vi är fortfarande långt ifrån att förstå oss på den fulla potentialen av ECS. Det kan inte bara användas för att främja föredragna biologiska reaktioner, utan genom att blockera receptorer är det möjligt att begränsa specifika funktioner. Detta kan dock ha negativa bibetydelser, mycket likt användningen av vissa syntetiska cannabinoider. Hittills, av det vi förstår, har det visat sig att konsumtion av naturligt producerade cannabinoider är det bästa sättet att främja fördelaktiga reaktioner från vårt ECS.

Källor

[1] Russo, E. B. (2016). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Källa]

[2] Zou, S., & Kumar, U. (2018). Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877694/ [Källa]

Källor

[1] Russo, E. B. (2016). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Källa]

[2] Zou, S., & Kumar, U. (2018). Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877694/ [Källa]

Produktsökare