Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är CBG (Cannabigerol)?

vad-aer-cbg

Med över hundra olika cannabinoider inuti hampa finns det fortfarande mycket att lära. Dock skulle cannabinoider som CBD och CBN inte existera utan föregångsmolekylen CBG. För att ta reda på det du behöver veta om cannabigerol och dess potentiella roll i välbefinnande bör du fortsätta läsa.

Vad är cannabigerol (CBG)?

Cannabigerol (eller förkortat CBG) är den ogiftiga molekylen vi har att tacka för de andra nyckelcannabinoiderna. Utan den skulle CBD, CBN, CBC och flera andra cannabinoider inte existera. Anledningen till att cannabigerol spelar en så viktig roll i cannabinoidutveckling har att göra med hampans kemiska struktur och hur plantan skapar olika föreningar medan den växer.

Industriell hampa startar inte livet med höga CBD-nivåer. I stället förändras den kemiska strukturen över tid då föreningarna i den reagerar på olika katalysatorer. I fallet med CBG är det en av de första cannabinoiderna att bildas efter att CBGA reagerar på enzymer (geranylpyrofosfat och olivetolsyra) under plantans fröplantastadie.

Bildandet av CBG kickstartar en kedjereaktion av kemiska förändringar som så småningom leder till mer framträdande cannabinoider såsom CBD, CBC och THC. Men att agera som en föregångare är inte det enda ansvaret CBG har, föreningen verkar även besitta en del terapeutiskt värde i sig.

Hur arbetar CBG?

CBG jobbar med liknande mekanismer som andra cannabinoider, genom att interagera med cannabinoidreceptorer som finns i hela kroppen. Anledningen till att den inte är lika mycket i rampljuset som CBD beror på att mogen hampa jämförelsevis innehåller väldigt små mängder CBG (cirka 1 % av en mogen plantas totala cannabinoidinnehåll).

Baserat på tidiga förkliniska studier vet vi att CBG är ogiftig, det gör dig inte hög och verkar visa en samhörighet till både CB1- och CB2-receptorer. Denna egenskap, i synnerhet, är unik eftersom de flesta cannabinoider tenderar att föredra den ena eller den andra, inte båda. En samhörighet med båda receptorer och en avsaknad av biverkningar innebär att den terapeutiska potentialen CBG har är betydande.

För nu är den största utmaningen att isolera stora mängder CBG och etablera dess basbeteende i kroppen. Även om det låter som mycket arbete, så är forskningen som tur är redan igång.

vad-aer-cbg

Vad säger forskningen om CBG?

Forskning på det terapeutiska värdet på CBG är minimal. Av de studier som genomförts, har den omfattande majoriteten genomförts in vitro eller med djurmodeller. Dock säger det inte att dessa studier inte är värdefulla, de ger fortfarande en stark indikation på föreningens inflytande.

En djurstudie[1] undersökte CBG:s effekt på Huntingtons sjukdom och uppvisade spännande resultat. Cannabinoiden rapporterades uppvisa starka neuroprotektiva egenskaper. Forskarna drog slutsatsen att deras resultat "öppnar nya forskningsarenor", men att cannabinoidens handlingsmekanism är oklar.

En annan studie[2] upptäckte att CBG kan ha antibakteriella egenskaper, huvudsakligen när den används tillsammans med cannabinoider så som CBD, CBC och CBN. Det finns även en del preliminär forskning[3] som undersöker om CBG har en positiv inverkan på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och glaukom, men båda kräver mer definitiva resultat innan man kan dra en fast slutsats.

Vilken lagligstatus har CBG?

Laglighet är alltid ett komplext ämne med cannabinoider, primärt för att de tillhör samma familj som THC, en olaglig molekyl med psykotropiska biverkningar. Men under förutsättning att cannabigerol kommer från industriell hampa så anses föreningen vara laglig.

CBG är inte listad av FN:s konvention om psykotropa ämnen eller lagen om kontrollerade ämnen, vilket gör den helt acceptabel för alla cannabinoidprodukter. Alla Cibdols CBG-produkter kommer från den finaste, naturligt odlade hampan, samtidigt som oberoende tredjepartstester säkerställer att extrakten är fria från THC.

CBG i Cibdols produkter

Tack vare Cibdols expertis och moderna utrustning tillhandahåller vår traditionella fullt spektrum-formula små mängder CBG, medan vår CBG-olja och vårt isolat fokuserar exklusivt på cannabinoidens potential att gynna välbefinnande.

CBD-olja inkluderar CBG

Cibdol använder ett fullt spektrum-extrakt för att kapitalisera på entourageeffekten. Detta unika fenomen av cannabinoidsynergi tros förstärka den allmänna effekten av CBD-oljor och andra produkter. Medan våra CBD-oljor huvudsakligen fokuserar på cannabidiol, så innehåller de även små mängder CBN, CBC, CBDA och givetvis CBG.

Om du är intresserad av att på ett säkert sätt utforska potentialen av CBG så är våra CBD-oljor en utmärkt väg att börja. Varje olja är inte bara oberoende testad av ett tredjepartslaboratorium, vi använder även endast den finaste, naturligt odlade hampan som råmaterial.

CBG-olja

För att ta vår hängivenhet till cannabinoider ett steg längre erbjuder Cibdol även flera CBG-fokuserade oljor. Vanligtvis innehåller hampa små mängder CBG, vilket gör det utmanande för tillverkare att extrahera högre koncentrationer.

Men tack vare Cibdols expertis och avsedda laboratorium har vi noggrant och säkert extraherat större mänder CBG. Resultatet är ett mycket större fokus på cannabigerol, utan att förlora den välbefinnande-berikande närvaron av CBD och andra cannabinoider.

CBG-isolat

Cibdols branschledande isolat är så nära du kan komma att få en ren CBG-välbefinnandeupplevelse. Högkoncentrerat (97–99 % ren), är den perfekt för användare som utformar sina egna cannabinoidoljor. Med oberoende tester utförda på varje sats och noll risk för psykotropiska biverkningar, är det ett idealt sätt att utforska CBG:s mångsidiga inflytande

Även om vi endast har en liten förståelse för CBG:s potential, så sätter dess avsaknad av toxicitet och synergi med andra cannabinoider den i fronten för naturliga välbefinnandetillskott. Mer forskning på CBG är säkerligen på väg, så låt oss hoppas att den avslöjar alla effekter som cannabinoiden har att erbjuda.

Intresserad av att själv utforska den terapeutiska potentialen CBG har? Sök i Cibdols butik för ett komplett utbud av fullt spektrum-produkter och CBG-fokuserade varor. Eller om du vill ta en närmare titt på CBG och hur den jämförs med CBD, besök vår omfattande CBD-encyklopedi.

Källor

[1] COLASANTI, B. K. (1990). A Comparison of the Ocular and Central Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabigerol. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 6(4), 259–269. https://doi.org/10.1089/jop.1990.6.259 [Källa]

[2] Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E., & Rahman, M. M. (2008). Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure−Activity Study. Journal of Natural Products, 71(8), 1427–1430. https://doi.org/10.1021/np8002673 [Källa]

[3] Valdeolivas, S., Navarrete, C., Cantarero, I., Bellido, M. L., Muñoz, E., & Sagredo, O. (2014). Neuroprotective Properties of Cannabigerol in Huntington’s Disease: Studies in R6/2 Mice and 3-Nitropropionate-lesioned Mice. Neurotherapeutics, 12(1), 185–199. https://doi.org/10.1007/s13311-014-0304-z [Källa]

Källor

[1] COLASANTI, B. K. (1990). A Comparison of the Ocular and Central Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabigerol. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 6(4), 259–269. https://doi.org/10.1089/jop.1990.6.259 [Källa]

[2] Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E., & Rahman, M. M. (2008). Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure−Activity Study. Journal of Natural Products, 71(8), 1427–1430. https://doi.org/10.1021/np8002673 [Källa]

[3] Valdeolivas, S., Navarrete, C., Cantarero, I., Bellido, M. L., Muñoz, E., & Sagredo, O. (2014). Neuroprotective Properties of Cannabigerol in Huntington’s Disease: Studies in R6/2 Mice and 3-Nitropropionate-lesioned Mice. Neurotherapeutics, 12(1), 185–199. https://doi.org/10.1007/s13311-014-0304-z [Källa]

Produktsökare