Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Cannabigerolsyra (CBGA): Allt du behöver veta

Vad är CBGA?

CBGA är känd som "modercannabinoiden" och agerar effektivt som föregångare till alla medlemmar i cannabinoidfamiljen. Men dess roll i cannabinoid-biosyntes är inte den egenskapen som är värd att utforska, CBGA kan även ha tillämpningar som är relevanta för människor. Fortsätt att läsa för att lära dig mer.

Vad är CBGA?

CBGA, eller cannabigerolsyra, spelar en nyckelroll i skapandet av alla cannabinoider i hampa och cannabis. Den är brett ansedd som "modercannabinoiden" då cannabinoider såsom CBD, CBC och THC inte skulle existera utan den. Faktum är att utan CBGA skulle inga andra cannabinoider existera!

Dock tog det faktiskt lång tid att avslöja CBGAs roll i cannabinoid-biosyntes. Insikten kom så småningom fram i ljuset under sent nittiotal, ungefär trettio år efter dess ursprungliga upptäckt tack vare japanska forskare.[1] Dock undrar du nog fortfarande exakt hur en enskild förening banar väg för ett hundratal unika cannabinoider?

Varifrån kommer CBGA?

CBGAs ursprungshistoria börjar under de tidiga faserna av cannabisplantans utveckling. Genom en serie av kemiska reaktioner skapar cannabistrikomer olivetolsyra (OA) och geranyldifosfat (GPP) och dessa molekyler omvandlas sedan till CBGA.

Väl syntetiserad kan CBGA bli en mängd cannabinoidsyror beroende på vilket enzym som katalyserar reaktionen. THCA-syntas, CBDA-syntas och CBCA-syntas omvandlar CBGA till respektive THCA, CBDA OCH CBCA.

Dock kan CBGA även omvandlas till cannabinoiden CBG om den utsätts för rätt tillstånd. När den exponeras för värme lossnar en karboxylgrupp från molekylen. Denna process, som kallas dekarboxylering, skapar CBG.

CBGA spelar även andra grundläggande roller i cannabisplantan. Som en sekundär metabolit hjälper den till att rikta resurser mot blommorna för harts- och fröproduktion. Molekylen uppnår denna imponerande egenskap genom att främja programmerad celldöd i bladen, vilket frigör kritisk energi.

Vad är skillnaden mellan CBGA och CBG?

CBGA och CBG skiljer sig kemiskt då den förstnämnda är en syraförening och endast förekommer i oraffinerat material, medan den senare är dekarboxylerad. Dock verkar e stora skillnaderna mellan cannabinoiderna att sluta där, i alla fall för nu. Då undersökning av både CBG och CBGA pågår så vet vi väldigt lite för tillfället.

Med tanke på att forskare inte avslöjade CBGA:s roll i cannabinoid-biosyntes förrän 1996, är vår förståelse för föreningen begränsad. Vi vet att båda interagerar med människokroppen via det endocannabinoida systemet (ECS) och dess olika receptorer. Till vilka receptorer dessa föreningar binder, och i vilken omfattning återstår att se.

Främjande nog verkar båda föreningar vara icke-psykotropiska, vilket innebär att de inte framkallar ett rus. Men bristen på information innebär att vi inte vet huruvida dessa cannabinoider interagerar med läkemedel. Kort sagt, tidiga indikationer av CBGA och CBG verkar positiva, men vi vet helt enkelt inte tillräckligt om någon av cannabinoiderna för att bekräfta deras säkerhet.[2]

Hur fungerar CBGA?

Även om vi vet väldigt lite så kan vi granska tillgänglig forskning för att se hur CBGA kan fungera i kroppen:

• En del tidiga indikationer antyder att CBG har ett unikt förhållande med adrenoceptorer och 5-HT-receptorer, vilket indikerar en potentiellt liknande interaktion med CBGA.[3]

• CBG anses vara en svag eller delvis agonist till CB1 och CB2,[4] men väldigt lite av detta förhållande har blivit klarlagt och är därför inte bevisat.

• CBGA spelar en avgörande roll i entouragee-ffekten, ett fenomen där den kombinerade potentialen av cannabinoider, terpener och andra föreningar i cannabis förstärks. Exempelvis drar cannabinoidprodukter med fullt spektrum fördel av detta fenomen för att förbättra det allmänna inflytandet på välbefinnande.

Vad är CBGA?

Vilka är effekterna av CBGA?

Forskning på CBGA är väldigt begränsad och bara en handfull studier finns tillgängliga att granska:

• CBGA och diabetes: En studie i tidskriften Fitoterapia tittade på effekten av en CBGA-rik sort på enzymet aldosreduktas, en molekyl kopplad till diabetes.[5]

• CBGA och metabolism: En vetenskaplig artikel från 2019 i Biochimica et Biophysica beskriver beräknings- och cellforskning som antyder att cannabinoidsyran kan binda till peroxisom proliferator-aktiverade receptorer (PPARs), som är associerade med metabolism.[6]

• CBGA och cancerceller: Forskare i Israel testade "ouppvärmda cannabisextrakt (C2F), fraktion 7 (F7) och fraktion 3 (F3)" tjocktarmscancerceller.[7]

• CBGA och COVID-19: Två universitet i Oregon samarbetade för att testa cannabinoiders effektivitet mot SARS-CoV-2.[8]

Även om det verkar vara ett begränsat intresse av CBGA, så är avsaknaden av forskning inte utan en god anledning. Med tanke på att cannabigerolsyra är föregångaren till alla cannabinoider, är den otroligt svår att isolera?

Men med intresset för CBGA på senare tid, tack vare COVID-19-forskning, är det ingen tvekan om att vi kommer få se ett förnyat fokus på dess praktiska tillämpningar.

Sök i Cibdols butik för att upptäcka ett sortiment med fullt spektrum-produkter som kapitaliserar på entourage-effekten. Eller, för att lära dig mer om syra-cannabinoider och de kemiska reaktionerna inuti hampa, besök vår CBD-encyklopedi för allt du behöver veta.

VANLIGA FRÅGOR

Är CBGA lagligt?
Som en icke-psykotropisk cannabinoidsyra är CBGA laglig i många av de länder där CBD är lagligt. CBG utvinns från hampgrödor med lågt THC-innehåll som för närvarande är lagligt i USA och i många europeiska länder.
Är CBGA samma sak som CBG?
CBGA är en syraföregångare till CBG, vilket innebär att dess effekt på den mänskliga kroppen kan skilja sig. Forskning avgör för närvarande de huvudsakliga skillnaderna mellan dessa föreningar.
Källor

[1] Taura F, Morimoto S, Shoyama Y. Purification and characterization of cannabidiolic-acid synthase from Cannabis sativa L.. Biochemical analysis of a novel enzyme that catalyzes the oxidocyclization of cannabigerolic acid to cannabidiolic acid. The Journal of Biological Chemistry. 1996;271(29):17411-17416. doi:10.1074/jbc.271.29.17411 [Källa]

[2] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Källa]

[3] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Källa]

[4] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Källa]

[5] Smeriglio A, Giofrè SV, Galati EM, et al. Inhibition of aldose reductase activity by Cannabis sativa chemotypes extracts with high content of cannabidiol or cannabigerol. Fitoterapia. 2018;127:101-108. doi:10.1016/j.fitote.2018.02.002 [Källa]

[6] D’Aniello E, Fellous T, Iannotti FA, et al. Identification and characterization of phytocannabinoids as novel dual PPARα/γ agonists by a computational and in vitro experimental approach. Biochimica Et Biophysica Acta General Subjects. 2019;1863(3):586-597. doi:10.1016/j.bbagen.2019.01.002 [Källa]

[7] Nallathambi R, Mazuz M, Namdar D, et al. Identification of Synergistic Interaction Between Cannabis-Derived Compounds for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related Cell Death and Distinct Gene Expression. Cannabis and Cannabinoid Research. 2018;3(1):120-135. doi:10.1089/can.2018.0010 [Källa]

[8] van Breemen RB, Muchiri RN, Bates TA, et al. Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants. Journal of Natural Products. Published online January 10, 2022. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00946 [Källa]

Källor

[1] Taura F, Morimoto S, Shoyama Y. Purification and characterization of cannabidiolic-acid synthase from Cannabis sativa L.. Biochemical analysis of a novel enzyme that catalyzes the oxidocyclization of cannabigerolic acid to cannabidiolic acid. The Journal of Biological Chemistry. 1996;271(29):17411-17416. doi:10.1074/jbc.271.29.17411 [Källa]

[2] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Källa]

[3] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Källa]

[4] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Källa]

[5] Smeriglio A, Giofrè SV, Galati EM, et al. Inhibition of aldose reductase activity by Cannabis sativa chemotypes extracts with high content of cannabidiol or cannabigerol. Fitoterapia. 2018;127:101-108. doi:10.1016/j.fitote.2018.02.002 [Källa]

[6] D’Aniello E, Fellous T, Iannotti FA, et al. Identification and characterization of phytocannabinoids as novel dual PPARα/γ agonists by a computational and in vitro experimental approach. Biochimica Et Biophysica Acta General Subjects. 2019;1863(3):586-597. doi:10.1016/j.bbagen.2019.01.002 [Källa]

[7] Nallathambi R, Mazuz M, Namdar D, et al. Identification of Synergistic Interaction Between Cannabis-Derived Compounds for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related Cell Death and Distinct Gene Expression. Cannabis and Cannabinoid Research. 2018;3(1):120-135. doi:10.1089/can.2018.0010 [Källa]

[8] van Breemen RB, Muchiri RN, Bates TA, et al. Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants. Journal of Natural Products. Published online January 10, 2022. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00946 [Källa]

Produktsökare