Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Vad är CBGA?

Vad är CBGA?

CBGA är en av flera cannabinoidsyror som förekommer i cannabisplantan. CBGA är känd som "modercannabinoiden" och agerar som en föregångare till många andra medlemmar i cannabinoidfamiljen. Förutom att spela en viktig roll i cannabinoidbiosyntes, så kan CBGA ha tillämpningar som är relevanta för människor. Låt oss ta en närmare titt på denna intressanta molekyl nedan.

CBGA: Modercannabinoiden

CBGA, eller cannabigerolsyra är en hörnsten i skapandet av cannabinoider i cannabisplantan. Via en kedja av kemiska reaktioner, skapar cannabistrikomer olivetolsyra och geranyldifosfat. Båda dessa molekyler omvandlas till CBGA genom ett specifikt enzym—CBGA syntas. Väl syntetiserat har CBGA potentialen att bli en mängd olika cannabinoidsyror, beroende på vilket enzym som katalyserar reaktionen. THCA-syntas, CBDA-syntas och CBDA-syntas omvandlar CBGA till respektive THCA, CBDA, och CBCA.

Dock kan CBGA även omvandlas till cannabinoiden CBG om den utsätts för rätt förhållanden innan dessa reaktioner. När den exponeras för värme, avskiljer sig en karboxylgrupp från molekylen. Denna process—känd som dekarboxylering—skapar CBG. CBG är till största del känd som en mindre cannabinoid, men den börjar få allt mer dragningskraft inom cannabisvärlden. Allt fler CBG-produkter dyker upp på marknaden, och förädlare har utvecklat sorter som besitter cannabinoidprofiler bestående av 100 % CBG.

CBGA spelar även andra viktiga roller i cannabisplantan. Som en sekundär metabolit, hjälper den till att dirigera resurser mot blommorna för harts och fröproduktion. Molekylen uppnår denna imponerande egenskap genom att främja programmerad celldöd i bladen, vilket sparar nödvändig energi.

Vad är CBGA?

Biverkningar

Dessvärre är CBGA fortfarande ganska outforskad. Avsaknaden av mänskliga försök lämnar ett stort kunskapshål om cannabinoiden. Ingen solid data finns gällande möjliga biverkningar. Vi vet att, precis som CBD, binder CBGA inte till CB1-receptorer och orsakar således inga psykoaktiva effekter. Dock innebär avsaknaden av data även att vi inte vet om cannabinoiden interagerar med läkemedel. Fler studier kommer förhoppningsvis avslöja svaren på dessa frågor.

Aktuell forskning på CBGA

Trots avsaknad av forskning kring biverkningar, har det genomförts en del preliminära studier om CBGA:s potential.

En studie i tidskriften Fitoterapia tittade på effekten av en CBGA-rik sort för hämmande av enzymet aldosreduktas—en enzym kopplad till diabeteskomplikationer. Extrakt från denna sort visade en dosberoende förmåga att hämma enzymet. Författarna av studien drog slutsatsen att dessa sorter kunde användas för att förbereda aldosreduktashämmare.

CBGA kan även komma att spela en framtida modulerande roll i metabolism. En uppsats från 2019 i Biochimica et Biophysica Acta specificerar beräknings- och cellforskning som antyder att cannabinoidsyran kan binda till peroxisome proliferator-aktiverade receptorer (PPARs). Via denna mekanism kan CBGA komma att vara till hjälp för att reglera fettvävnadslagring.

Laglig status

Som en icke-psykoaktiv cannabinoidsyra, är CBGA laglig i många av de länder som CBD är laglig. CBG kan erhållas från THC-fattiga hampagrödor som för närvarande är lagliga i USA och i många europeiska länder.

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Produktsökare