Vad är CBDA?

Vad är CBDA?

CBDA är en av över 100 cannabinoider som förekommer i cannabisplantan. Molekylen är en föregångare till CBD, men den kan själv ha en del tydliga terapeutiska användningsområden. Forskning på denna förening är sparsam men uppmuntrande, och vi ser fram emot att följa forskningsutvecklingen. Lär dig mer om denna mindre kända cannabinoid nedan.

Vad är CBDA?

Även kännd som cannabidiolsyra, är CBDA en cannabinoidsyra. Den påbörjar livet som "modermolekylen" CBGA. Så småningom kommer enzymet CBDA syntas och katalyserar en reaktion som omvandlar CBGA till CBDA. CBDA är föregångaren till CBD (cannabidiol) och genomgår denna omvandling när den utsätts för värme.

Det finns nästan ingen CBD i råa cannabisblommor. CBDA omvandlas till CBD när den utsätts för höga temperaturer under förångning, matlagning eller extraktion. Denna process är känd som dekarboxylering. "Syradelen" av CBDA kommer från en karboxylgrupp hos molekylen; en struktur utgjort av kol, väte och två syreatomer. Därför är CBDA känd som en karboxylsyra. Under dekarboxylering, tas denna grupp bort från molekylen och efterlämnar CBD.

En del tycker att CBDA är en "inaktiv" form av CBD som endast blir "aktiv" till följd av dekarboxylering. Vi vet nu att detta inte är sant. Forskare fortsätter att upptäcka att CBDA besitter sin egen terapeutiska potential. Därför börjar cannabinoidanvändare att uttrycka ett intresse för "råa" hampaprodukter som källor till CBDA.

Vad är CBDA?

Biverkningar av CBDA

Biverkningar av CBDA är inte välkända på grund av avsaknaden av kliniska tester. Dock hävdar en djurstudie som publicerats i tidskriften Psychopharmacology att CBDA var väldigt väl tolererad och saknar sövande biverkningar. CBDA kan komma att dela några av biverkningarna från CBD på grund av deras liknande molekylära struktur. Dessa inkluderar muntorrhet, lågt blodtryck, yrsel och interaktion med vissa läkemedel.

Användningsområden för CBDA: Aktuell forskning

Avsaknaden av kliniska test gör det svårt att avgöra effektiviteten av CBDA hos människor. Dock har en samling av djur- och cellstudier indikerat hur molekylen potentiellt kan tillämpas.

Likt CBD, aktiverar inte CBDA CB1- och CB2-receptorer direkt i det endocannabinoida systemet. Istället utövar det sina effekter via andra platser såsom serotoninreceptorer och TRPV-receptorer. Cannabinoidsyran binder även till GRP55—en tidigare okänd cannabinoidreceptor.

Tidig forskning antyder att CBDA kan vara effektiv för att behandla ångest. CBD har visat sig lindra social ångest hos människor, delvis genom att binda till 5-HT1A serotoninreceptorn. Läkemedel utformade för att rikta in sig på denna receptor hjälper till att lindra allmän ångest, förhindra allvarliga effekter av stress och ta bort rädsla. Intressant nog, binder CBDA till denna receptor med 100 gånger större affinitet än CBD.

CBDAs affinitet för serotoninreceptorer kan även komma att ansvara för dess uppenbara anti-illamåendeegenskaper. Forskning publicerad i British Journal of Pharmacology upptäckte att CBDA var effektiv för att reducera gift- och rörelse framkallande kräkningar hos näbbmöss och illamående hos råttor. Faktum är att molekylen var mer effektiv för behandling av dessa tillstånd än CBD. Forskare drog slutsatsen att CBDA visar sig lovande som en behandling för förutseende illamående, illamående och kräkningar.

CBDA kan även hjälpa till att dämpa inflammation—en faktor som främjar många sjukdomstillstånd. CBD är känd för sina antiinflammatoriska åtgärder, men CBDA kan komma att rikta in sig på inflammation via en unik mekanism. Forskning som publicerades i tidskriften Drug Metabolism & Disposition upptäckte att CBDA arbetar för att hämma ett inflammatoriskt enzym som heter COX-2. CBDA är likt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) då den besitter en karboxylgrupp i dess kemiska struktur. När forskare avlägsnade denna funktion via metylering, förlorade CBDA sin förmåga att rikta in sig på COX-2. Således hävdar forskare att hela strukturen av CBDA är viktig för dess antiinflammatoriska funktion. Denna egenskap kan särskilja CBDA från CBD när det kommer till att behandla inflammation hos människor.

Ytterligare forskning publicerad i Psychopharmacology testade flera cannabinoider för akut inflammation hos gnagare. Forskarna upptäckte att CBDA var kapabel att producera antiinflammatoriska och smärtstillande effekter. Forskarna upptäckte även att CBDA producerade mer kraftfulla smärtlindrande effekter än CBD när båda administrerades i lika låga doser.

Produktsökare