Vad är THCA (tetrahydrocannabinolsyra)?

Fortsätt läsa för en sammanfattning av THCAs egenskaper, biverkningar, främjande forskning och lagliga status.

Vad är THCA?

Tetrahydrocannabinolsyra (THCA) är en rå cannabinoid som förekommer i arterna Cannabis sativa. Det är en sur, icke-psykotropisk cannabinoid som resulterar från biosyntesen av föregångscannabinoiden CBGA. När THCA exponeras för värme, förlorar den en karboxylgrupp och blir THC, cannabinoiden som vanligtvis associeras med marijuana.

Biverkningar

I sin syraform verkar THCA inte ha några märkbara biverkningar. Dock är THCA ostabil och kommer naturligt dekarboxylera till den psykotropiska cannabinoiden THC över tid.

Sammanfattning av THCA

• Analog med THC
• Icke-psykotropisk
• Förekommer i levande cannabisplantor (bladen)
• Den rikligaste icke-psykotropiska cannabinoiden
• Verkar vara en agonist till TRPV-receptorer
• Begränsad mängd främjande forskning

THCA och främjande forskning

Storskaliga studier och kliniska försök om de möjliga fördelarna med THCA är väldigt begränsade. Det finns dock tidiga indikationer på att cannabinoiden kan ha antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper.

År 2011 publicerade forskare vid Leiden University en studie som sammanfattade interaktionen mellan THC, THCA, CBD, CBDA, CBG, och CBGA ned cyklooxygenasenzymer (COX-1 och COX-2). Dessa enzymer är viktiga eftersom de påverkar produktionen av prostaglandiner, en lipid förening involverad i inflammation. Resultatet visade att alla sex cannabinoider "hämmade cyklooxygenas enzymaktivitet".

De neuroprotektiva egenskaperna av THCA testades i en djurstudie år 2012 som publicerades i Phytomedicine. Effekten av THCA, tillsammans med THC och CBD, undersöktes mot neurotoxinet MPP+, en organisk kemikalie som ansvarar för celldöd. Forskare drog slutsatsen att "THC och THCA skyddar dopaminergiska neuroner", där THCA signifikant ökade cellantalet.

British Journal of Pharmacology publicerade en studie år 2013 som sammanfattade den potentiella effekten av icke-THC-cannabinoider på cancerceller. I ett försök att förstå sig på underliggande mekanismer, fokuserade forskarna på cannabinoider som inte binder med cannabinoidreceptorer utan istället visar en samhörighet för TRP-kanaler. THCA visade sig hämma androgena receptorceller som är involverade i prostatacancer.

Laglig status

Även om THCA inte är registrerad under FN-konventionen för Psykotropiska Substanser, kan lokala förordningar variera beroende på dess kemiska likhet med THC.

Produktsökare