De psykoaktiva egenskaperna av CBD

De psykoaktiva egenskaperna av CBD

Psykoaktiv vs psykotropisk

När man söker efter CBD-produkter, kommer de flesta webbsidor lista dem som "icke-psykoaktiva", eftersom "psykoaktiv" är en populär term som används för att beskriva effekterna av marijuana och THC. Genom att definiera en produkt på detta sätt, hjälper det till att positionera CBD som ett säkrare alternativ och distansera det från cannabis som fortfarande är olagligt i många delar av världen.

Är CBD verkligen icke-psykoaktiv?

I verkligheten bör CBD refereras som icke-psykotropiskt", som är den korrekta termen för att beskriva en substans som inte påverkar ditt mentala sinnestillstånd. Konceptet är lättare att förstå om vi tittar på definitionerna av båda termer.

Psykoaktiv: “En substans som påverkar sinnet”

Psykotropisk: “Betecknar droger som påverkar en persons mentala sinnestillstånd”

Psykotropiska substanser påverkar vårt mentala sinnestillstånd, vår verklighetskänsla och vår världsuppfattning. Även om detta kan vara en anledning till att cannabis är den mest använda olagliga drogen i världen, så är det en oönskad egenskap när man söker de potentiella hälsofördelarna med CBD. Termen "psykoaktiv" inbegriper en substans som påverkar sinnet, och medan detta kan ha negativa konsekvenser, finns det dussintals psykoaktiva livsmedel och föreningar som vi konsumerar dagligen utan risk. Bara för att något kan förändra ens sinne, betyder det inte nödvändigtvis att effekten är farlig eller oönskad.

Psykoaktiva substanser är mer vanligt än du tror.

Det kan vara svårt att tro, men något vi alla äter och njuter ofta av är psykoaktivt. Vi pratar givetvis om choklad! I synnerhet mörk choklad, men choklad över huvud taget. Kakao (de råa fröna som choklad utvinns från) är en av de mest populära livsmedelsprodukterna på planeten. Och då föreningarna i kakao har förmågan att göra att vi känner oss mindre stressade—gör det choklad till en psykoaktiv substans.

I en studie publicerad på NCBI, upptäckte forskare att konsumtion av choklad bland män och kvinnor mellan 18-49 år lindrade lätt stress. Patienterna som användes för studien var från olika demografer, där en några hade en bakgrund med depressiva episoder. Försökspersonerna indikerade att äta choklad "bestod av känslor av ökad energi eller ökad koncentration". Hemligheten bakom chokladens psykoaktiva förmåga ligger i dess förmåga att påverka serotoninnivåer, en mekanism som CBD delar.

De psykoaktiva egenskaperna av CBD

CBD har potential att positivt påverka en människas sinne

Serotonin är en neurotransmittor som ansvarar för att transportera signaler till olika delar av hjärnan. Den tros hjälpa till att reglera sinnesstämning, då låga nivåer serotonin är associerade med tillstånd som depression och ångest. Den slutsatsen går i linje med vad vi vet om de psykoaktiva egenskaperna av choklad, då konsumtion av frekventa mängder visade sig boosta serotoninnivåer—och förklara varför det hjälper till att lindra mild stress.

I en annan studie som publicerades i National Institute of Health, upptäckte forskare att administrationen av CBD på levande objekt (möss) "förstärkte serotoninnivåerna betydligt". Effekten varierade beroende på mentalt tillstånd och behandlingens varaktighet, men en ökning observerades oavsett. Den här mekanismen är spännande i sig själv, men inte banbrytande. Men det den gör är att låsa upp potentialen för behandlingsprogram riktade till depression och ångest för att inkludera CBD i viss volym. Detta är något forskare är angelägna om att förstå, men analysering av hur föreningen påverkar vår hjärna består av ett omfattande antal variabler. Som ett resultat, medan potentialen finns där, fortsätter möjligheten för fasta slutsatserna att studeras och verifieras.

CBD är psykoaktiv, men inte berusande

Under tiden, finns det en sak vi kan bekräfta och det är säkerhetsprofilen som CBD förtjänat. Från flera studier som ägt rum, till den omfattande granskning som genomförts av Världshälsoorganisationen "WHO), finns det en egenskap som skiner igenom och det är föreningens brist på toxicitet och otroligt låga risk för biverkningar. Som en del av dess undersökning, fastställde WHO att "CBD är i allmänhet väl tolererad med en god säkerhetsprofil. Rapporterade allvarliga effekter kan vara ett resultat av läkemedelsinteraktioner mellan CBD och patientens befintliga läkemedel.

Allting med måtta

Med de potentiella biverkningarna i åtanke, såväl som läkemedelsinteraktioner, bör användning av CBD alltid beräknas utefter individuella situationer. Men baserat på det vi för närvarande förstår om föreningens potential, är möjligheterna lovande. Förutom forskning kan vi bekräfta att ja, CBD är psykoaktiv, och även om dess effekter fortfarande studeras, tros de ha en lovande framtid som kan hjälpa till att behandla olika sinnesrelaterade tillstånd.

Precis som choklad, har CBD förmågan att påverka ditt sinne positivt, precis som en psykoaktiv substans skulle göra. Dock är jämförelsen med choklad inte endast baserad på dess interaktion med serotoninnivåer. Båda föreningar har sannolikt negativa effekter om de tas i överdriven mängd. Det är av denna anledning som till och med substanser som är bra för vår hälsa bör konsumeras med måtta som en del av en hälsosam livsstil.

Produktsökare