Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är endocannabinoider?
Vad är endocannabinoider?

Endocannabinoider är signalerande molekyler skapade i kroppen som arbetar för att reglera det endocannabinoida systemet (ECS). "Endo" kommer från det forntida grekiska "ἔνδον" (éndon), som betyder "inom" och "cannabinoid" refererar till molekyler som är kapabla att binda till cannabinoidreceptorer.

Cannabinoider kan förekomma på andra ställen i naturen. Fytocannabinoider, såsom THC och CBD förekommer i cannabis och andra växter. Eftersom de delar en liknande molekylär struktur som våra egna endocannabinoider, har de en förmåga att binda till och/eller påverka cannabinoidreceptorer.

Forskare har identifierat två huvudsakliga endocannabinoider hittills:

Anandamid (AEA)
• 2-arakidonoylglycerol (2-AG)

Via deras åtgärder på cannabinoidreceptorer, kan båda dessa molekyler påverka faktorer såsom sinnesstämning, sömn, aptit, minne och inlärning. Dock stimulerar respektive endocannabinoid ECS i en varierande grad[1].

Forskning har visat att AEA är en lågeffektiv agonist för både CB1- och CB2-receptorn. Detta innebär att molekylen endast producerar en partiell respons vid dessa receptorplatser. I kontrast, visar studier att 2-AG är en full agonist till både CB1- och CB2-receptorn. Endocannabinoiden binder till båda platser med hög effektivitet och stärker receptoraktivering.

Både AEA och 2-AG är bakåtgående signalbudbärare[2]. Till skillnad från de flesta former av nervsystemsöverföringar, som går från en presynaptisk neuron till en postsynaptisk, utför dessa endocannabinoider det motsatta.

Syntetiserade i postsynaptiska neuroner frigörs endocannabinoider i den synaptiska klyftan och binder till deras målplatser på den presynaptiska neuronen. Detta gör det möjligt för dem att producera effekter genom att hämma frigörandet av andra neurotransmittorer.

Denna "omvända" åtgärdsmekanism stöttar den homeostatiska effekten av endocannabinoider—deras förmåga att hjälpa kroppen att upprätthålla en fysiologisk balans. Om den postsynaptiska cellen upptäcker en fluktuation bort från homeostas—i form av en attack från vissa neurotransmittorer—kan endocannabinoider utvecklas till att hämma överflödig antändning och upprätthålla homeostas.

Båda cannabinoider arbetar på platser utanför ECS. Exempelvis binder även AEA till TRPV1-receptorer[3]—platser involverade i smärta och inflammation.

2-AG spelar en viktig roll i hjärnan, levern och lungorna. Där tillhandahåller de en viktig källa till arakidonsyra, som används i prostaglandinsyntesen. Dessa substanser spelar en viktig roll för inflammation, blodflöde och blodkoagulering.

Vad är endocannabinoider?

Hur produceras endocannabinoider?

Endocannabinoidsyntesen sker—på begäran—i membranen av postsynaptiska neuroner. Detta gör att de sticker ut från andra neurotransmittorer, såsom serotonin som förblir i synaptiska blåsor tills dess att de behövs.

Både AEA och 2-AG härrör från fettbaserade molekyler. AEA stammar från föregångaren N-arachidonoyl-phosphatidyl ethanol, kort och gott känd som NAPE, medan 2-AG stammar från 2-arachidonoyl-containing phospholipids (PIP).

Efter att de binder sig till kompatibla receptorplatser, bryts båda endocannabinoider snabbt ner av specifika enzymer. Enzymet fettsyra amid hydrolas (FAAH) kataboliserar AEA. Dock kan även det infmammationsframkallande enzymet COX-2 degradera AEA via oxidering.

2-AGs roll upphör genom tre olika enzymer: MGL, α/β domain hydrolases, och COX-2.

Slutsats

Endocannabinoider spelar viktiga roller inom ECS och den mänskliga kroppen i allmänhet. Deras förmåga att genomkorsa den synaptiska klyftan gör att de kan kontrollera frigörande av neurotransmittorer och upprätthålla homeostas. Dessa molekyler är väsentligt involverade i många viktiga fysiologiska processer, från aptit och sinnesstämning till sömn. Forskning fortsätter att klarlägga deras omfattande roller i den mänskliga fysiologin.

Källor

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Källa]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Källa]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Källa]

Källor

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Källa]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Källa]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Källa]

Produktsökare