Är CBD säkert att använda för barn och spädbarn?

Last updated:

Published:

Forskningen om CBD har utvecklats som ingen annan i historien. Det som en gång var okänt och därefter stigmatiserat, cannabidiol, är nu det hetaste namnet på allas läppar. Varför är det så? I årtionden var CBD underutnyttjat och överskuggades av THC, den vanligaste cannabinoiden i arten Cannabis sativa L. THC är känt för att ge psykoaktiva effekter när det konsumeras och har fått huvuddelen av den totala cannabisforskningen. Tack vare det hängivna arbetet från relativt få forskare vet vi nu att CBD inte bara är icke-psykoaktivt, utan också mycket nyttigt.

Är CBD säkert att använda för barn och spädbarn?

Är CBD säkert att använda för barn och spädbarn?

Konceptet att administrera CBD till barn och spädbarn kan verka skrämmande för vissa. CBD kommer ju trots allt från cannabisplantan, eller hur? Det är här det är viktigt att förstå den mångsidiga naturen hos denna art med dess många interagerande cannabinoider och andra kemiska beståndsdelar. Eftersom CBD är psyko-inaktivt kan det konsumeras utan THC för att potentiellt vårda eller till och med behandla vissa medicinska tillstånd. Detta inkluderar barn. Ingen läkare vid sina sinnens fulla bruk kommer att ge ett barn psykoaktiv cannabis.

Dravets syndrom

CBD har dock visat sig kunna hjälpa barn med en sällsynt form av epilepsi som kallas Dravets syndrom.

Det är viktigt att först erkänna att de flesta av de kommande uppgifterna bygger på anekdotiska och/eller preliminära studier. Regeringens låsningar och stigmatisering har hindrat cannabisplantan från att få en omfattande granskning. De redogörelser som listas nedan är dock mycket uppmuntrande med tanke på omständigheterna kring denna ofta dödliga sjukdom.

Symtomen på Dravets syndrom är försvagande; krampanfallen kan vara många till antalet och pågå i timmar. För många patienter innebär Dravets syndrom att rörligheten och den kognitiva funktionen försämras allvarligt. Tyvärr har detta tillstånd blivit förknippat med desperata föräldrar som gör flera, misslyckade försök att dämpa sitt barns anfall. Det var först när CBD kom in i bilden som berättelserna började förändras.

Charlotte Figi

Charlotte Figi, ett barn som lider av Dravets syndrom, skapade internationella rubriker och ingick i CNN:s dokumentär "Weed" som ett resultat av den fantastiska inverkan som CBD-olja hade på hennes tillstånd. Faktum är att resultaten nästan är svåra att tro på - Charlotte får nu 2-3 anfall i månaden och har förbättrat sin rörlighet och andra förmågor drastiskt. Men Charlotte är inte det enda barnet med Dravets syndrom som har fått uppleva CBD:s fördelar.

Dravets syndrom och CBD

Montering av forskning

En nyligen genomförd undersökning samlade in information från nitton berättigade deltagare vars barn uppfyllde kriterierna för att ha en epilepsidiagnos och som för närvarande använde CBD-rik cannabis. 84 % av deltagarna rapporterade att deras barns anfallsfrekvens hade minskat när de använde CBD. 11 % rapporterade att deras barn var helt "anfallsfria", medan 42 % av deltagarna såg en 80-procentig minskning av sina barns anfall.

En studie genomfördes där patienter med Dravets syndrom i åldrarna 2-18 år fick en oral lösning av CBD eller placebo. Forskningen pågick i fjorton veckor och observerade patienter som upplevde mellan 4-1 717 anfall per månad. Vid studiens slut sjönk krampanfallsfrekvensen från ett månatligt genomsnitt på 12,4 till 5,9 för CBD-gruppen och 14,9 till 14,1 i placebogruppen.

Av de totalt 120 deltagarna blev fem barn helt anfallsfria under den fjorton veckor långa studien. Med tanke på att det fram till nu har funnits mycket få övertygande studier i ämnet är dessa resultat särskilt uppmuntrande. Med tanke på att CBD-produktionen kommer att öka kraftigt under de kommande åren kommer det också att finnas fler möjligheter att upptäcka hur CBD kan vara en effektiv behandling.

Finns det biverkningar av CBD?

En del av anledningen till att CBD blir ett så lönsamt alternativ är att det finns väldigt få kända biverkningar. De som har rapporterats inkluderar illamående och trötthet, men inget negativt. Särskilt när det gäller dem som lider av smärtsamma eller livshotande sjukdomar uppväger fördelarna med CBD så tydligt de försumbara problemen.

Naturligtvis finns det vissa parter som vägrar att acceptera idén om CBD som medicin och fortsätter att driva den passerade häxjakten mot cannabisplantan. Även om vi inte kommer att rapportera uppgifter som ännu inte har bekräftats, är internet fullt av berättelser från föräldrar som upptäckte att CBD gjorde underverk för deras barn.

Finns det biverkningar av CBD?

Ett spektrum av kvalitet

En fråga att ta hänsyn till är att inte alla CBD-produkter är likadana. Även i de ovan nämnda studierna finns det få klargöranden om hur stor andel CBD som använts, om de framställts med en hel växtformel eller om de levererats som ett isolat. Dessa skillnader kanske inte verkar vara så viktiga, men de kan i hög grad minska eller höja en produkt över en annan.

I takt med att CBD-forskningen utvecklas är det allmänt accepterat av många individer att formuleringar med "hela växten" är mest idealiska. Dessa inkluderar sådana som innehåller en rik miljö av stödjande kemikalier från hampaplantan. Till skillnad från isolat är formuleringar av hela växter synergistiska och erbjuder en potentiellt mer omfattande effektförlopp.

När du överväger att använda CBD-olja för dina barn, rådgör med din läkare innan du administrerar. Eftersom CBD och cannabis fortfarande är strängt reglerat kan det vara svårt att få ett opartiskt svar från din allmänläkare. Webben är fylld med passionerade CBD-entusiaster som hävdar att de har sett eller upplevt de kraftfulla effekterna av CBD på dem eller deras nära och kära. Detta är en utmärkt startpunkt för att bli inspirerad och genomföra ytterligare forskning om hur CBD fortsätter att krossa förväntningarna.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare