CBD för förbättrat minne

Last updated:

Published:

Vårt minne är något vi ofta tar för givet, men när vi blir äldre blir betydelsen av värdefulla minnen och värdefulla ögonblick allt viktigare. Även om vi glömmer våra bilnycklar då och då är sannolikheten stor att du fortfarande minns vem du gick i skolan med för över trettio år sedan. Problemet är bara att det inte alltid förblir så.

Hjärnan är en fascinerande enhet med förmågan att koda, lagra och hämta oändliga mängder data. Men när denna förmåga försämras kan det få förödande konsekvenser - minnesförlust är ett tillstånd som drabbar människor urskillningslöst och ofta utan förvarning.

Att förstå minnesförlust

Vissa problem med minnet är enklare att diagnostisera och behandla än andra. Känslomässiga och fysiska trauman, drogmissbruk, till och med sömnbrist - dessa är relativt enkla att sätta fingret på och försöka lösa. Sjukdomar som Alzheimers och demenssymtom är dock betydligt mer påfrestande för både den drabbade och dennes omgivning.

I samtliga fall försämras en persons förmåga att minnas eller återkalla händelser, föremål och detaljer. När vi blir äldre förlorar cellerna tyvärr sin förmåga att fungera lika effektivt, och de förnyas mycket långsammare. Effekterna kan kännas i hela kroppen, men de är mest påtagliga när vårt sätt att tänka och känna börjar förändras. Förändringarna kommer inte plötsligt, men med tiden kan det hända att du lättare glömmer småsaker, som var du lämnade bilnycklarna eller saker på inköpslistan. Under allvarliga omständigheter kan upprepad eller långvarig minnesförlust diagnostiseras som demens, en allmän term för en försämring av den mentala förmågan.

Alzheimers, en oåterkallelig hjärnsjukdom, är den vanligaste typen av demens. Tillståndet orsakar en förlust av kopplingar mellan neuroner i vår hjärna. Utan nervceller som kan överföra signaler till de delar av hjärnan som hjälper oss att röra oss eller lagra information börjar den mentala och fysiska funktionaliteten försämras. Tyvärr ökar antalet fall av Alzheimers sjukdom, vilket har fått forskarna att undersöka alla tänkbara sätt att bromsa utvecklingen av symtomen.

CBD:s effekt på minnesförlust

Att glömma var man lagt plånboken är visserligen inte livshotande, men kan förstöra en hel dag. I det här scenariot är effekten av att glömma marginell, men alla minnesproblem är inte lika lätta att övervinna. Tack och lov är CBD en förening som aktivt utforskas för sin förmåga att potentiellt "ångra" nedbrytningen av nervceller som bidrar till minnesförlust.

I en "in vivo" -granskning(inuti en levande organism) fann forskarna "bevis för principen" när det gäller CBD och behandling av Alzheimers sjukdom (AD). Med hjälp av en samling djurmodeller för AD observerade de effekterna av CBD och kombinationsterapier med THC, för att se vilken effekt de båda föreningarna hade på neurogenes. Neurogenes är en biologisk process som ansvarar för att producera nya nervceller. Eftersom vi vet att främjandet av neurogenes är avgörande för att förbättra hjärnans funktion, kan resultaten av deras granskning vara till nytta för alla med en kognitiv störning, oavsett hur mild den är.

I granskningen drogs slutsatsen att "CBD också reverserar och förhindrar utvecklingen av kognitiva brister", och man tillade att CBD också visade förmåga att "minska glios och det neuroinflammatoriska svaret".

Även om resultaten var gynnsamma var författarna snabba med att erkänna behovet av mer djupgående tester. De rekommenderade att fler studier skulle göras för att identifiera rätt dosering av CBD och skillnaden i resultat mellan män och kvinnor.

Framtiden för minnesrelaterade tillstånd och CBD

Sammantaget är de studier som stöder den minigenomgång som länkas ovan välkomna nyheter, inte bara för personer med Alzheimers sjukdom eller demens, utan för alla som lider av problem med minnesförlust. Uppmuntrande nog har det gjorts ytterligare studier som identifierar CBD:s effektivitet som ett neuroprotektivt medel. Enligt resultaten kan CBD inte bara främja tillväxten av nya nervceller, utan även skydda de nervceller vi redan har från ämnen som orsakar skador, t.ex. alkohol.

Oavsett omständigheterna är minnesförlust ett otroligt frustrerande symptom att hantera. Oavsett om det är resultatet av ett mer omfattande tillstånd eller på grund av ett nyligen inträffat fysiskt eller känslomässigt trauma, kan CBD vara ett behandlingsalternativ för patienter i framtiden. Med studier som visar att det har förmågan att reparera och skydda viktiga banor i vår hjärna, kan påverkan på en individs livskvalitet vara banbrytande.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare