Hur du pratar med din läkare om CBD

Last updated:

Published:

Att prata med din läkare om CBD behöver inte vara oroande

Stigmatiseringen av CBD håller sakta men säkert på att försvinna. Folk inser inte bara skillnaden mellan hampa och marijuana, utan fokus har också skiftat. Intresset har riktats mot cannabinoidernas terapeutiska potential och vad de kan göra för psykiska och fysiska åkommor. Om du tror att det finns en möjlighet för CBD att stödja dig på något sätt, slösa då inte bort den genom att inte prata med din läkare om det.

Kom ihåg att en läkares uppgift inte är att döma dig eller kritisera dina åsikter om alternativa behandlingar. Läkare finns där för att hjälpa till att behandla och hantera eventuella hälsotillstånd som du kan ha, samtidigt som de ger råd och vägledning. Din läkare kommer att ha en förståelse för din fullständiga medicinska historia, och som sådan är de i en utmärkt position för att diskutera om du ska använda CBD. Eftersom det är en ny förening finns det fortfarande mycket vi inte vet om denna cannabinoid - det kan finnas något du inte har tänkt på som din läkare påpekar.

Viss grundläggande forskning är nödvändig innan du pratar med din läkare om CBD

Vår förståelse för CBD ökar för varje dag som går, och därför lönar det sig att förstå vilka terapeutiska effekter substansen kan ha. Innan du tar upp ämnet med din läkare bör du förstå vad det är du vill uppnå med CBD och vilken, om någon, forskning som stöder detta resultat. Du kan gå vidare till steg två - förstå vilka CBD-produkter som erbjuds.

CBD kan konsumeras på flera olika sätt, där varje metod har sina fördelar och nackdelar. CBD-vapevätskor kan inhaleras, medan droppar vanligtvis tas flera gånger om dagen på eller under tungan. Du kan också tillsätta CBD-tinkturer i drycker eller livsmedel, och vissa CBD-produkter har extra komponenter, såsom liposomer, vitaminer och mineraler.

Det skulle vara omöjligt att täcka för- och nackdelar med varje produkt i denna artikel, men på Cibdols webbplats kan du hitta många artiklar och detaljerade produktbeskrivningar som diskuterar de viktigaste fördelarna med varje produkttyp.

Dubbelkontroll av den rättsliga statusen för CBD är ett måste

Med en idé om vad du vill använda CBD till och den perfekta produkten är det dags att dubbelkolla den juridiska statusen för föreningen i ditt land. I de flesta situationer kommer CBD som härrör från kommersiell hampa att vara lagligt att köpa och använda. Om du bor i ett område där medicinsk cannabis eller cannabis för rekreation är accepterat, se till att du kontrollerar källan till dina CBD-produkter innan du bestämmer dig för ett köp.
Det är vanligt att människor och läkare antar att du pratar om medicinsk marijuana när du pratar om CBD. Detta är inte fallet, eftersom högkvalitativa, hampahärledda CBD-oljor endast innehåller spår av THC. Bortsett från fördelarna med entourage-effekten är CBD som produceras enligt denna standard inte begränsad på samma sätt som andra produkter som härrör från cannabis.

Läkemedelsinteraktioner är en möjlighet med CBD

När CBD konsumeras passerar det genom vårt matsmältningssystem innan det bryts ned av enzymer i levern och går in i blodomloppet. Det finns inget ovanligt med denna interaktion, eftersom det är så kroppen bearbetar en stor del av medicinerna. Det finns dock en möjlighet till CBD-läkemedelsinteraktion på grund av hur CBD påverkar cytokrom P450-enzymet i vår lever.

CBD kan hämma enzymet, sakta ner hastigheten med vilken andra föreningar bryts ner och låta dem stanna kvar i ditt system längre. Detta kan leda till negativa biverkningar och bör vara ett viktigt samtalsämne med din läkare.

Även om flera läkemedelsinteraktioner med CBD har observerats är det omöjligt att veta om det läkemedel du tar kommer att interagera med CBD. I vissa fall kommer fördröjningen i metabolismen inte att orsaka några allvarliga problem, men din läkare är den person som kommer att kunna ge dig ett definitivt svar. Resultatet kan bli att medan du tar CBD kommer läkaren att schemalägga extra blodprov för att kontrollera att vissa substansnivåer är vad de borde vara.

Var inte rädd för att be om ett andra utlåtande

Det största problemet med CBD är att forskningen fortfarande är i sin linda och att kunskapen bland läkare kan vara bristfällig. Det betyder inte att din läkare är inkompetent om du ber om en andra åsikt, men medicinska tidskrifter är inte lättlästa och det är orealistiskt att förvänta sig att alla läkare ska hålla sig uppdaterade om utvecklingen när det gäller CBD. Det kan finnas en annan läkare som har en bättre förståelse för CBD och därmed kan ge dig ett mer informerat svar.

Före, under och efter ditt besök är det viktigaste att komma ihåg att det inte är något fel med att fråga om CBD. Forskningen om substansen verkar positiv och den kan bidra till ditt välbefinnande. Se bara till att du har en bra förståelse för vad det är du vill ha från CBD, och bygg vidare på det med råd från din läkare. Ur ett medicinskt perspektiv känner de dig bäst och bör alltid vara den första kontaktpunkten om du har några tvivel eller frågor om CBD.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare