Hur kan CBD hjälpa till med tarmhälsa och matsmältning?

Last updated:

Published:

Det sägs att nyckeln till en människas hjärta går genom magen. För miljontals människor som lider av matsmältningsbesvär är det tyvärr inte så enkelt som det verkar att njuta av en god måltid. Mag- och tarmproblem är allt vanligare idag: det uppskattas att 60 till 70 miljoner människor lider av matsmältningsbesvär bara i USA, och liknande alarmerande statistik finns för Europa. Tillstånd som irritabel tarm (IBS), Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan vara obehagliga i bästa fall och försvagande i värsta fall. Uppmuntrande nog kan CBD ge viss lindring.

Även om många studier om fördelarna med CBD är preliminära, växer intresset för dess terapeutiska potential. Detta sker samtidigt som banbrytande forskning pågår om tarmens komplexa roll för den allmänna hälsan. Nya genombrott tyder på kopplingar mellan tarmbakterier och så skilda tillstånd som fibromyalgi och depression.

I detta sammanhang kan vi förvänta oss att se ytterligare vetenskapliga avslöjanden om både CBD och matsmältningshälsa. Här är vad vi vet just nu:

Fascinerande aspekter av tarmen

Vårt matsmältningssystem gör det möjligt för oss att absorbera den energi och de näringsämnen vi behöver för att överleva. Alla behöver trots allt äta. Så mycket är uppenbart. Men kopplingen mellan vårt matsmältningssystem och vår allmänna hälsa går längre än vad som är omedelbart uppenbart. Fascinerande nog kan våra tarmbakterier vara nyckeln till vårt välbefinnande.

Tarmens mikrobiom: ett livsviktigt organ

Människans matsmältningskanal innehåller över 10 biljoner bakterieceller - en del goda och en del skadliga. Tillsammans med andra mikroorganismer kallas dessa celler för tarmens mikrobiom. Tillsammans är de fler än alla andra celler i kroppen och utgör ett funktionellt mänskligt organ.

Ett friskt tarmmikrobiom kan minska risken för att utveckla sjukdomar som diabetes, celiaki och inflammatoriska tillstånd som IBS, Crohns sjukdom och artrit. Forskare har nyligen upptäckt att personer med fibromyalgi och depression har onormala nivåer av vissa tarmbakterier. Några studier tyder till och med på att vissa probiotika kan vara bra för den mentala hälsan.

Dessa kopplingar tyder på ett samband mellan tarmbakterier och olika kroppsfunktioner utanför matsmältningssystemet. Även om omfattningen och arten av dessa kopplingar fortfarande undersöks, kan en del av förklaringen ligga i vårt immunsystem.

Vårt immunförsvar finns till största delen i tarmarna

Hela 70% av det mänskliga immunförsvaret finns i mag-tarmkanalen. En professor i medicin vid Johns Hopkins fann att tjocktarmscancer kan bero på ett samspel mellan immunsystemet, tarmens mikrobiom och de celler som omger tjocktarmen. Forskning har också visat att det finns ett samband mellan tuberkulos i lungorna, immunförsvaret och minskade nivåer av vissa tarmbakterier.

Även om dessa fenomen fortfarande är under utredning är en sak klar - att ta hand om sin matsmältningshälsa är ett viktigt sätt att stödja sitt immunförsvar (och vice versa).

Tarmhälsa och det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet (ECS) finns i hela kroppen. Det består av en serie cellreceptorer och relaterade signalsubstanser som kallas endocannabinoider. De två primära cellreceptorerna är CB1 och CB2. Endocannabinoider binder till dessa receptorer och utlöser ett svar i den relaterade cellen. Enzymer ansvarar för att syntetisera och bryta ned endocannabinoider och förmedlar deras effekter i kroppen.

ECS bidrar till att upprätthålla homeostas, kroppens känsliga inre balans. Det hjälper till att reglera olika biologiska processer, inklusive immunsvar, ämnesomsättning, matsmältning och aptit. Cannabinoidreceptorer finns på celler i hela matsmältningssystemet. Detta inkluderar det enteriska nervsystemet, som har beskrivits som en "andra hjärna" i tarmen.

Det finns bevis för att dysreglering av ECS kan spela en roll för dålig tarmhälsa. Studier har visat att nivåerna av endocannabinoider är förändrade hos patienter med tarmsjukdomar som IBS, celiaki och tjocktarmscancer.

CBD och tarmhälsa

CBD är en exogen cannabinoid eller fytocannabinoid - medan endocannabinoider produceras internt, har CBD sitt ursprung utanför kroppen. Båda kan påverka ECS och dess olika sammankopplade system. Genom interaktion med ECS kan CBD bidra till att främja en god tarmhälsa. Här är några av dess möjliga effekter:

CBD och inflammatoriska tillstånd

Många sjukdomar och besvär som drabbar mag-tarmkanalen är inflammatoriska till sin natur. De exakta orsakerna till tillstånd som ulcerös kolit, Crohns sjukdom och IBS är okända. Experter menar dock att en felaktig funktion i immunsystemet kan spela en roll. Kroppen vänder sig mot sig själv och angriper celler i tarmen som om de vore främmande inkräktare, vilket leder till inflammation.

Forskning har belyst CBD:s potential som immunsystemregulator. Det har visat sig minska inflammation och tarmskador under perioder av både kronisk och akut inflammation. Det verkar genom flera mekanismer, påverkar immunsystemet specifikt, samt ingriper i axeln mellan immunsystemet och det enteriska nervsystemet.

CBD och "läckande tarmsyndrom"

Den slemhinna av celler och proteiner som omger våra tarmar spelar en viktig roll som portvakt. Det gör att näringsämnen kan passera in i blodomloppet samtidigt som det hindrar skadliga bakterier och andra patogener från att ta sig in.

Vissa sjukdomar och infektioner kan skada tarmbarriären så att toxiner kan läcka ut från mag-tarmkanalen. Detta kallas ofta för "läckande tarm-syndrom" eller ökad permeabilitet i tarmen. Om det lämnas obehandlat kan det potentiellt leda till smärta, irritation och inflammation. CBD kan bidra till att återställa tarmbarriärens funktion, modulera tarm ens permeabilitet och dämpa inflammation. Det kan också ha skyddande egenskaper, vilket kan bidra till att förhindra att tarmluddet skadas över huvud taget.

Det är dock viktigt att notera att skolmedicinen för närvarande inte erkänner läckande tarm som ett giltigt tillstånd. Detta beror till stor del på att det saknas omfattande studier på området.

Den spännande framtiden för CBD och tarmens mikrobiom

Det endocannabinoida systemet och tarmmikrobiomet har båda varit föremål för banbrytande forskning under senare tid. Fascinerande kopplingar har hittats mellan de två, och båda har varit inblandade i kopplingen mellan tarmhälsa och bredare välbefinnande. Forskare har funnit förändrade nivåer av endocannabinoider och vissa tarmbakterier hos patienter som lider av en rad olika sjukdomar.

CBD kan, genom sin interaktion med ECS, spela en roll i att förmedla detta komplexa förhållande. Även om forskningen fortfarande är preliminär är CBD lovande som ett tillskott för att lindra inflammation och främja en sund matsmältning på många olika sätt. Det kan till och med främja en sund balans mellan bakterierna i tarmfloran. Detta är goda nyheter för alla som lider av matsmältningsbesvär. Med ytterligare genombrott i horisonten ser framtiden bara ljusare och ljusare ut.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare