Kan CBD stödja fertilitet?

Last updated:

Published:

Fertilitet är ett känsligt och personligt ämne

Att fatta beslutet att bilda familj är utan tvekan en spännande tid, men de enorma förväntningar som är förknippade med att bli gravid gör att oförmågan att göra det blir mycket mer överväldigande. Trots vad du kanske ser på film så blir det inte alltid barn på första försöket. Känslor av besvikelse och misslyckande kan snabbt följa, men faktum är att fertilitet kräver att vår kropp befinner sig i ett känsligt tillstånd av balans.

Stress, medicinering, sömnbrist och ålder kan alla orsaka förödelse i vårt reproduktionssystem. Det är i sådana situationer som många par vänder sig till alternativa metoder för att förbättra fertiliteten.

CBD och fertilitet - finns det ett samband?

Sedan tidernas begynnelse har många örter, naturläkemedel och uppfinningsrika sexställningar använts för att förbättra befruktningen. Och även om vi är ganska säkra på att handstående inte förbättrar dina chanser att bli gravid, har flera kosttillskott kopplats till ökad fertilitet under årens lopp.

Frågan om CBD är ett av dessa kosttillskott är svår att besvara. Inte nödvändigtvis för att det inte hjälper, utan för att det inte finns tillräckligt med forskning som tyder på att det gör det. Det finns dock några uppmuntrande tecken från preliminära studier.

I en studie från 1979 behandlades t.ex. spermier i en gnagarmodell med THC och CBD. THC visade sig orsaka mutationer, men "förekomsten av onormala spermier hos de djur som behandlats med cannabidiol (CBD) skilde sig inte statistiskt från kontrollvärdet". Problemet är dock att vår förståelse av CBD och människokroppen har utvecklats avsevärt under de senaste 40 åren, vilket gör dessa resultat potentiellt föråldrade.

Tyvärr har majoriteten av fertilitetsstudierna fokuserat på marijuana, snarare än att isolera CBD specifikt. CBD interagerar inte bara med kroppen på ett annat sätt än THC, utan har också helt andra effekter!

Hur kan CBD stödja fertiliteten?

Även om det finns ett desperat behov av mer forskning kan CBD stödja fertiliteten på andra sätt. Sammansättningen har kopplats till förbättringar av humöret och lindring av känslor av ångest och stress.

Dessutom kan CBD:s interaktion med det endocannabinoida systemet (ECS) också visa sig vara avgörande för att stödja fertiliteten. Flera studier har visat att förhöjda nivåer av endocannabinoiderna anandamid och 2-AG spelar en roll för fertiliteten hos både män och kvinnor.

I huvudsak kan CBD bidra till att förbättra den övergripande effektiviteten hos det endocannabinoida systemet genom att främja balans (homeostas). En studie som nämndes ovan avslutades med att ECS har "framstått som en viktig aktör i manlig och kvinnlig reproduktion". Exakt hur ECS kan manipuleras återstår att se.

Framtiden för CBD och fertilitet

För närvarande finns det helt enkelt inte tillräckligt med forskning för att fastställa några direkta kopplingar mellan CBD och fertilitet. Dessutom kompliceras frågan ytterligare av att man inte skiljer mellan marijuana och noggrant utvalda, giftfria cannabinoider som CBD.

Det kan dock finnas potential i substansens förmåga att främja balans i våra biologiska system via dess interaktion med ECS. Genom att hantera symtom som kan påverka fertiliteten, som stress, ångest eller sömnbrist, kan CBD spela en värdefull roll i ett pars strävan att bli gravida.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare