Rastlöst bensyndrom

Published:

RLS (Restless Leg Syndrome), även känt som Willis-Ekboms sjukdom, är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av en oemotståndlig lust att röra på benen tillsammans med obehagliga känslor. Detta tillstånd kan avsevärt påverka sömnkvaliteten och det allmänna välbefinnandet. I den här guiden kommer vi att undersöka RLS:s egenskaper, potentiella orsaker och riskfaktorer som är förknippade med det samt strategier för att hantera symtomen under graviditeten.

Vi kommer att fördjupa oss i de genetiska faktorer som bidrar till utvecklingen av RLS och diskutera underliggande medicinska tillstånd som är kopplade till denna sjukdom. Dessutom kommer vi att undersöka hur gravida kvinnor på ett säkert sätt kan hantera sina symtom på rastlösa ben under graviditeten.

Vår diskussion om behandlingsalternativ kommer dessutom att omfatta både farmakologiska åtgärder som är skräddarsydda efter patientspecifika behov och icke-farmakologiska behandlingar som livsstilsförändringar. Vi kommer också att belysa vitaminers roll, t.ex. järntillskott för RLS-patienter med järnbrist och magnesiums roll för att minska symtomen.

Sist men inte minst är det viktigt att ta itu med sömnrelaterade problem hos patienter som lider av restless leg syndrome. Därför hjälper vi dig att förstå kopplingen mellan RLS och PLMD (periodic limb movement disorder) och ger dig strategier för att förbättra sömnkvaliteten hos dem som drabbats av detta svåra tillstånd.

restless-leg-syndrom

Att förstå Restless Leg Syndrome (syndrom med oroliga ben)

RLS (Restless Leg Syndrome), även känt som Willis-Ekboms sjukdom, är en neurologisk rörelsestörning som kännetecknas av en okontrollerbar lust att röra på benen, ofta åtföljd av obehagliga känslor. Detta tillstånd kan göra det svårt för många människor att somna och sova vidare, eftersom de kan känna ett behov av att sparka, vrida sig eller massera benen för att minska dessa känslor.

Vanliga symtom på Restless Leg Syndrome

 • Ett överväldigande behov av att röra på benen i vila.
 • Känslor som klåda, brännande, stickande eller pulserande i benen.
 • Rörelse som ger tillfällig lindring av symtomen
 • Symtomen förvärras under perioder av avkoppling eller inaktivitet, t.ex. vid sänggåendet.
 • Periodiska rörelser under sömn (PLMS)

Svårighetsgraden av symptomen på restless leg syndrome varierar mellan olika individer och kan variera under hela livet. Vissa människor upplever milda besvär då och då, medan andra lider av allvarliga dagliga störningar som avsevärt påverkar deras livskvalitet.

Hur RLS påverkar sömnkvaliteten

Ett stort problem för dem som lider av restless leg syndrome är den negativa effekten på sömnkvaliteten. Det ständiga behovet av att röra på benen leder ofta till svårigheter att somna och till att man ofta vaknar under natten. Följaktligen leder detta till trötthet under dagen och försämrad kognitiv funktion på grund av otillräcklig reparativ sömn.

Förutom den fysiska ohälsa som RLS kan ge upphov till under sömnen kan det också vara orsaken till sömnlöshet eller sömnapné. Dessa tillstånd förvärrar ytterligare effekterna av restless leg syndrome på den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Personer med primärt restless legs syndrom är dessutom mer benägna att drabbas av humörstörningar som ångest och depression på grund av den kroniska sömnstörningen. Detta understryker behovet av snabb diagnos och korrekt behandling av denna försvagande sjukdom.

Behandlingsalternativ för Restless Leg Syndrome

Den första behandlingsmetoden för att hantera symtomen omfattar icke-farmakologiska interventioner som livsstilsförändringar (t.ex. regelbunden motion och ett konsekvent sömnschema) och pneumatiska kompressionsapparater som effektivt behandlar patienter med periodiska rörelser under sömnen (PLMS). Om dessa åtgärder inte ger tillräcklig lindring kan dock farmakologiska alternativ övervägas.

 • Dopaminagonister: Mediciner som ökar dopaminnivåerna i hjärnan har visat sig minska symtomen i många fall av RLS. Exempel är pramipexol och ropinirol.
 • Järntillskott: Om järnbrist identifieras som en bidragande faktor till RLS-symptomen kan orala järntillskott rekommenderas under medicinsk övervakning.
 • Gabapentin enacarbil: Detta läkemedel har godkänts av FDA specifikt för behandling av måttligt till allvarligt primärt restless legs syndrome på grund av dess effektivitet när det gäller att minska obekväma känslor i samband med sjukdomen.

Sammanfattningsvis är restless leg syndrome ett handikappande tillstånd som påverkar många människors livskvalitet. Även om det inte finns något botemedel mot RLS kan lämpliga behandlingsstrategier minska symtomen och förbättra sömnkvaliteten. Om du upplever symtom på rastlösa ben är det viktigt att tala med din vårdgivare för att fastställa den bästa åtgärden för dig.

RLS kan vara ett stort hinder för att få tillräcklig sömn och bör inte tas lättvindigt. Genom att förstå orsakerna till och riskfaktorerna för RLS kan vi börja förstå hur vi kan hantera detta tillstånd mer effektivt.

Orsaker och riskfaktorer för restless leg syndrome

RLS (Restless Leg Syndrome) är en komplex neurologisk sjukdom med olika bidragande faktorer. Den exakta orsaken är fortfarande okänd, men forskarna tror att det handlar om dopaminerga och hjärnans järndysreglering. Dessutom kan vissa genetiska element och medicinska problem öka risken för att utveckla RLS.

Genetiska faktorer som bidrar till utvecklingen av RLS

Sex gener har kopplats samman med en ökad sannolikhet för att utveckla RLS, vilka är involverade i dopaminreglering, nervcellsutveckling och andra nervsystemrelaterade processer. Dessa gener är involverade i dopaminreglering, nervcellsutveckling och andra processer relaterade till nervsystemet. Det är dock troligt att fler genetiska förändringar kommer att upptäckas i framtiden i takt med att forskningen om detta ämne fortsätter. Det är viktigt att notera att det inte är garanterat att någon kommer att utveckla RLS om man har dessa genvarianter, utan de ökar helt enkelt känsligheten.

Underliggande medicinska tillstånd kopplade till restless leg syndrome

Förutom genetik kan flera medicinska tillstånd utlösa eller förvärra symtomen på restless leg syndrome. Några vanliga exempel är:

 • Njursjukdom i sent skede: Patienter som genomgår dialys upplever ofta högre grad av RLS, eventuellt på grund av obalans i elektrolyter eller gifter som ackumuleras i kroppen.
 • Järnbrist: Det kan leda till otillräcklig dopaminproduktion i hjärnan, vilket kan bidra till att man får symtom på rastlösa ben. Studier har faktiskt visat att behandling av järnbrist kan bidra till att lindra vissa fall av primärt restless legs-syndrom.
 • Neuropati: Nervskador, särskilt i benen, kan orsaka obekväma känslor och ett behov av att röra på sig som liknar RLS-symptomen. Detta är särskilt vanligt bland personer med diabetes eller andra tillstånd som påverkar nervfunktionen.
 • Multipel skleros (MS ): Personer med MS har större sannolikhet att drabbas av restless leg syndrome på grund av att skador i det centrala nervsystemet stör de normala neurologiska processerna.
 • Parkinsons sjukdom: Det är därför inte förvånande att dessa två tillstånd ofta förekommer samtidigt. Forskare utforskar fortfarande sambandet mellan dessa två tillstånd.

I vissa fall kan mediciner som antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel också utlösa symtom på rastlösa ben. Om du misstänker att din medicinering kan vara orsaken till dina RLS-flackningar bör du kontakta din vårdgivare för att få vägledning om alternativa behandlingsalternativ.

Rastlösa bens syndrom åtföljs ofta av periodiska rörelser i benen under sömnen, vilket kan orsaka sömnstörningar och leda till andra sömnstörningar. Om du upplever obehagliga känslor i benen som lindras av rörelse eller om du har svårt att sova på grund av benrörelser, prata med din vårdgivare om möjliga behandlingsalternativ. Dopaminagonister är en förstahandsbehandling för RLS, men andra läkemedel och livsstilsförändringar kan också hjälpa till att minska symtomen.

Även om de exakta orsakerna till RLS inte är helt kända, tyder studier på att ärftlighet och medicinska problem kan vara inblandade i uppkomsten av RLS. Med tanke på den högre förekomsten av RLS-symptom hos gravida kvinnor är det viktigt att fastställa hur man hanterar detta tillstånd på ett säkert sätt under graviditeten.

Hantering av restless leg syndrome under graviditeten

Hantering av restless leg syndrome under graviditeten

Gravida kvinnor som drabbas av detta tillstånd bör rådgöra med sin vårdgivare för att få lämpliga behandlingsstrategier för hur man kan bli av med restless leg syndrome under graviditeten utan att orsaka skada.

Förekomst av RLS hos gravida kvinnor

En studie visade att förekomsten av RLS bland gravida kvinnor varierar mellan 10 och 34 procent, och att symptomen ofta förvärras i takt med att graviditeten fortskrider. De hormonella förändringarna och det ökade järnbehovet under graviditeten tros bidra till att RLS-symptomen utvecklas eller förvärras. Dessutom kan sömnstörningar som orsakas av andra faktorer, t.ex. fysiskt obehag eller frekvent urinering, ytterligare förvärra symptomen på rastlösa ben hos blivande mödrar.

Säkra behandlingsalternativ under graviditeten

Graviditet innebär unika utmaningar när det gäller behandling av restless leg syndrome, eftersom vissa mediciner som vanligtvis förskrivs för RLS kanske inte är säkra att använda under denna tid. Därför rekommenderas vanligtvis icke-farmakologiska metoder inledningsvis:

 • Livsstilsförändringar: Om du upprätthåller ett regelbundet sömnschema, utövar måttlig motion (med läkarens godkännande) och tillämpar avslappningstekniker som yoga eller meditation kan det hjälpa till att lindra RLS-symptomen.
 • Näringsinsatser: Om man ser till att man får tillräckligt med viktiga näringsämnen som järn, magnesium och folsyra genom kost eller kosttillskott kan det hjälpa till att hantera symtom på rastlösa ben(källa). Det är viktigt att rådgöra med en läkare innan du börjar med någon rutin för kosttillskott.
 • Benmassage och varma bad: Massage av benen eller ett varmt bad före sänggåendet kan hjälpa till att slappna av musklerna och minska obehag i samband med RLS.

I de fall då icke-farmakologiska åtgärder inte är tillräckliga kan vissa läkemedel övervägas under noggrann övervakning av din vårdgivare. Till exempel har låga doser av dopaminagonister använts hos gravida kvinnor med svåra RLS-symptom (källa). Det är dock viktigt att väga de potentiella fördelarna mot eventuella risker som är förknippade med läkemedelsanvändning under graviditet.

För att hantera restless leg syndrome under graviditeten måste man ta hänsyn till både moderns och barnets välbefinnande. Genom att arbeta nära tillsammans med sin vårdgivare kan blivande mödrar utveckla en individualiserad behandlingsplan som effektivt behandlar deras symtom samtidigt som de minimerar potentiella skador på deras växande barn.

Genom att förstå förekomsten av RLS hos gravida kvinnor och införa säkra behandlingsalternativ under graviditeten kan vi hjälpa till att hantera detta tillstånd. Det finns olika behandlingsalternativ, anpassade till individens behov, för dem som lider av RLS - både farmakologiska och icke-farmakologiska.

Behandlingsalternativ för Restless Leg Syndrome

RLS (Restless Leg Syndrome) kan vara ett svårt tillstånd att hantera, men det finns olika behandlingsalternativ. Dessa behandlingar syftar till att minska symtomen och förbättra sömnkvaliteten hos de drabbade personerna. Metoderna omfattar farmakologiska interventioner som är skräddarsydda enligt patientspecifika behov och icke-farmakologiska behandlingar som livsstilsförändringar.

Farmakologiska interventioner anpassade till patientspecifika behov

Den första behandlingen av RLS innebär ofta att man tar itu med underliggande tillstånd eller faktorer som bidrar till sjukdomen, till exempel järnbrist eller neuropati. I vissa fall kan medicinering förskrivas av sjukvården beroende på symtomens svårighetsgrad och patientens individuella behov. Några vanligt förekommande mediciner för att hantera RLS är bland annat:

 • Dopaminagonister: Dopamin, som tros vara inblandat i RLS, ökar med dopaminagonister.
 • Alpha-2-delta-ligander: Gabapentin och pregabalin är exempel på denna klass av läkemedel som hjälper till att lindra RLS-symtom genom att modulera kalciumkanaler i nervceller.
 • Opioider: Låga doser opioider som tramadol eller oxykodon kan förskrivas när andra behandlingar inte har varit effektiva för att kontrollera svåra RLS-symtom.
 • Bensodiazepiner: Clonazepam, en bensodiazepin, kan förskrivas för att hjälpa till med sömnstörningar orsakade av PLMS (Periodic Limb Movements during Sleep), som ofta ses i samband med RLS.

Innan du tar någon medicin mot RLS är det viktigt att du rådfrågar en vårdgivare eftersom vissa läkemedel kan ha negativa effekter eller interagera med andra mediciner.

Icke-farmakologiska behandlingar som livsstilsförändringar

Förutom farmakologiska åtgärder kan flera icke-medicinska metoder hjälpa till att hantera symtom på restless leg syndrome. Några av dessa inkluderar:

 • Livsstilsförändringar: Regelbunden motion, ett konsekvent sömnschema och att undvika koffein och alkohol nära sänggåendet kan bidra till att minska RLS-symptomen.
 • Massage av benen: Massage av benen kan ge tillfällig lindring av obehagliga känslor i samband med restless legs syndrom.
 • Varma bad: Bad i varmt vatten före sängen kan hjälpa till att slappna av i musklerna och lindra RLS-relaterade besvär.

Pneumatiska kompressionsapparater är ett annat icke-farmakologiskt behandlingsalternativ som har visat sig vara effektivt för att behandla patienter med periodiska rörelser under sömnen (PLMS), som ofta förekommer tillsammans med restless legs syndrom. Dessa anordningar ger tryck på lemmarna genom uppblåsbara manschetter som lindas runt dem, vilket främjar blodflödet och minskar PLMS-episoderna.

Behandling av restless leg syndrome kräver en omfattande strategi som tar hänsyn till patientens individuella behov och preferenser. Genom att samarbeta med sjukvårdspersonal kan individer identifiera en lämplig blandning av interventioner som effektivt reglerar deras indikationer samtidigt som eventuella biverkningar eller läkemedelsinteraktioner minimeras.

Att skräddarsy behandlingen av RLS efter individens behov kan innebära farmakologiska eller icke-farmakologiska strategier. Det är också viktigt att beakta vitaminernas roll i hanteringen av RLS-symtom.

Vitaminer har en roll i hanteringen av restless leg syndrome

Det finns olika behandlingsalternativ, men vissa vitaminer har visat sig hjälpa till att hantera RLS-symptomen på ett effektivt sätt. Innan du börjar med någon form av vitamintillskott är det viktigt att rådgöra med en vårdgivare.

Järntillskott för RLS-patienter med järnbrist

Forskning har visat att järnbrist kan bidra till att utveckla eller förvärra restless legs syndrome. För patienter med järnbrist kan tillskott rekommenderas för att lindra RLS-symptomen, och intag av järnrika livsmedel i kosten kan också bidra till att öka de naturliga nivåerna. Orala järntillskott förskrivs vanligtvis; intravenös administrering kan dock vara nödvändig i svåra fall eller när absorptionen via munnen är nedsatt.

 • Om du ökar järnintaget i kosten med livsmedel som rött kött, fjäderfä, fisk, bönor och bladgrönsaker kan du bidra till att höja nivåerna på ett naturligt sätt.
 • Behåll rätt dosering: Följ alltid din vårdgivares rekommendationer om dosering och varaktighet av kosttillskott.
 • Övervaka framstegen: Regelbundna blodprov bör utföras för att säkerställa att lämpliga nivåer bibehålls och anpassa behandlingsplanen i enlighet med detta om det behövs.

Magnesiums roll för att minska RLS-symtomen

Magnesium spelar en viktig roll i regleringen av muskelfunktionen och nervsystemet. Vissa studier tyder på att magnesiumbrist kan förvärra symptomen på rastlösa ben på grund av dess inblandning i produktionen av signalsubstanser - särskilt dopamin - som har kopplats till RLS patofysiologi(källa). Hälso- och sjukvårdspersonal kan föreslå magnesiumtillskott som en potentiell behandling för RLS, även om ytterligare forskning behövs för att bekräfta denna idé.

 • Välj rätt form: Magnesiumtillskott finns i olika former, t.ex. magnesiumcitrat, magnesiumoxid och magnesiumglycinat. Rådgör med din vårdgivare för att avgöra vilken typ som är bäst lämpad för dig.
 • Övervaka doseringen: Överdrivet intag av magnesium kan leda till biverkningar som diarré eller magkramper. Följ alltid de rekommenderade doserna som tillhandahålls av din sjukvårdspersonal.

Förutom järn och magnesium har andra vitaminer och mineraler föreslagits som potentiella behandlingsalternativ för restless leg syndrome. D-vitaminbrist har till exempel kopplats till ökade RLS-symptom (källa). Det krävs dock ytterligare forskning innan man kan fastställa ett definitivt samband mellan specifika näringsämnesbrister och restless legs syndroms utveckling eller progression.

Det är viktigt att inte bara ta itu med eventuella underliggande näringsbrister utan också överväga livsstilsförändringar som kan bidra till att lindra symptomen på detta tillstånd. Regelbunden motion, ett konsekvent sömnschema och undvikande av koffein är bara några exempel på icke-farmakologiska åtgärder som kan vara fördelaktiga för att hantera restless leg syndrome tillsammans med lämpligt vitamintillskott vid behov.

Vitaminer kan vara en faktor i hanteringen av restless leg syndrome, men andra sömnrelaterade frågor måste beaktas för att få det mest önskvärda resultatet. Därför är det nödvändigt att förstå kopplingen mellan RLS och PLMD samt att genomföra strategier för att förbättra sömnkvaliteten hos RLS-patienter.

Behandling av sömnrelaterade problem hos patienter med restless leg syndrome

Behandling av sömnrelaterade problem hos patienter med restless leg syndrome

De flesta personer med restless leg syndrome lider också av PLMD (periodic limb movement disorder), ett tillstånd som innebär upprepade böjningar eller ryckningar av lemmarna under nattens sömn. Detta understryker behovet av omfattande behandlingsplaner som riktar sig mot båda sjukdomarna samtidigt för att uppnå optimala terapeutiska resultat hos de drabbade personerna.

Förstå sambandet mellan RLS och PLMD

Studier har visat att upp till 80 % av patienterna med restless legs syndrom också har periodiska rörelser i benen, vilket ytterligare kan störa deras sömnkvalitet. Dessa ofrivilliga rörelser inträffar vanligtvis var 20-40:e sekund under hela natten och kännetecknas av korta muskelsammandragningar i de nedre extremiteterna. Den exakta orsaken bakom detta samband mellan RLS och PLMD är fortfarande oklar, men forskarna tror att gemensamma underliggande faktorer som dopamin-dysreglering eller järnbrist kan bidra till båda tillstånden.

Strategier för att förbättra sömnkvaliteten hos RLS-patienter

För att åtgärda sömnstörningar i samband med restless leg syndrome och periodiska rörelser i extremiteterna rekommenderar sjukvården ofta en kombination av farmakologiska behandlingar och livsstilsförändringar:

 • Dopaminagonister: Läkemedel som pramipexol, ropinirol eller rotigotin kan hjälpa till att reglera dopaminnivåerna i det centrala nervsystemet, vilket minskar symtomen på både RLS och PLMD.
 • Sömnhygieniska rutiner: Att upprätta en konsekvent rutin vid sänggåendet, skapa en bekväm sovmiljö utan distraktioner, undvika koffein nära sänggåendet och använda avslappningstekniker före sömnen kan bidra till att förbättra den allmänna sömnkvaliteten.
 • Övning: Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig minska symptomen på restless legs syndrome och kan också bidra till bättre sömn. Det är dock viktigt att inte träna för nära sänggåendet eftersom det kan förvärra RLS-symptomen.
 • Pneumatiska kompressionsanordningar: Detta kan bidra till att minska periodiska rörelser i benen och förbättra sömnkvaliteten hos vissa patienter med PLMD.

Utöver dessa strategier kan vårdgivare rekommendera andra behandlingar utifrån patientens individuella behov. Om järnbrist till exempel identifieras som en bidragande faktor till både RLS och PLMD kan järntillskott ordineras under medicinsk övervakning. På samma sätt kan läkemedel som bensodiazepiner eller antikonvulsiva läkemedel övervägas för specifika fall där dopaminagonister är kontraindicerade eller otillräckligt effektiva.

För att behandla restless leg syndrome och periodisk rörelsestörning i benen samtidigt krävs ett omfattande tillvägagångssätt som tar itu med de underliggande orsakerna och samtidigt förbättrar sömnkvaliteten. Genom ett nära samarbete med sin vårdgivare kan personer som drabbas av dessa tillstånd utveckla skräddarsydda behandlingsplaner som effektivt hanterar deras symtom och främjar vilsamma nätter av sömn.

Vanliga frågor om restless legs syndrom

Vad är den senaste forskningen om Restless Leg Syndrome?

Ny forskning om restless leg syndrome fokuserar på att förstå dess genetiska grund, utforska potentiella behandlingar och identifiera eventuella kopplingar till andra sömnstörningar. I nya studier har man upptäckt överlappande riskgener mellan sömnlöshet och restless leg syndrome, vilket kan bidra till att utveckla riktade behandlingar för båda tillstånden.

Vad är den främsta orsaken till Restless Leg Syndrome?

Den exakta orsaken till restless leg syndrome är fortfarande okänd, men man tror att det är en kombination av genetiska faktorer och underliggande medicinska tillstånd som järnbrist eller perifer neuropati. I vissa fall kan graviditet också tillfälligt utlösa symtom på restless leg syndrome.

Vad stoppar Restless Leg Syndrome omedelbart?

För att lindra symptomen på restless leg syndrome omedelbart kan du försöka massera benen, applicera varma eller kalla förpackningar på de drabbade områdena och utöva måttlig motion som promenader eller stretching före sänggåendet. Dessutom kan god sömnhygien och undvikande av koffein och alkohol nära sänggåendet bidra till att minska symtomens svårighetsgrad.

Vad är rötterna till rastlösa ben?

Rötterna till restless leg syndrome är inte helt klarlagda, men det rör sig om ett komplext samspel mellan genetik och miljöfaktorer. Studier tyder på att det kan finnas en obalans i dopaminnivåerna i hjärnan som påverkar muskelrörelserna, medan andra pekar på problem med järnmetabolismen. Underliggande medicinska tillstånd kan också bidra till utvecklingen av restless leg syndrome.

Slutsats

Restless leg syndrome är en neurologisk sjukdom som påverkar sömnkvaliteten och orsakar en okontrollerbar lust att röra på benen. Det kan orsakas av genetiska faktorer eller underliggande medicinska tillstånd. Säkra behandlingsalternativ krävs för att hantera det under graviditeten. Behandlingsalternativen för RLS omfattar farmakologiska interventioner som är skräddarsydda enligt patientspecifika behov och icke-farmakologiska behandlingar som livsstilsförändringar.

Järntillskott är viktigt för RLS-patienter med järnbrist, och magnesium kan också bidra till att minska RLS-symptomen. Att ta itu med sömnrelaterade problem hos RLS-patienter innebär att förstå kopplingen mellan RLS och periodiska lemrörelser samt strategier för att förbättra sömnkvaliteten.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare