Night Sweats Men: Orsaker, förebyggande och lösningar

Published:

Nattliga svettningar kan vara en obekväm och plågsam upplevelse för många män. Nattliga svettningar är inte ovanliga, men det är viktigt att förstå de underliggande orsakerna och potentiella utlösande faktorer för att kunna hantera problemet på ett effektivt sätt. I detta omfattande blogginlägg kommer vi att fördjupa oss i olika faktorer som kan bidra till nattsvettningar hos män.

Vi kommer att undersöka hormonella obalanser, fetma, typ 2-diabetes, infektioner, cancer och läkemedelsbiverkningar som möjliga orsaker till överdriven svettning under sömnen. Dessutom kommer vi att diskutera livsstilsfaktorer som alkoholkonsumtion, tobaksbruk, stressrelaterade utlösare, kostpåverkan och miljöfaktorer som kan förvärra problemet.

Vi kommer att undersöka sambandet mellan OSA och svettning på natten, samt undersöka tecken på OSA och tillgängliga behandlingslösningar. Dessutom kommer idiopatisk hyperhidros - oförklarlig överdriven svettning - dess diagnostiseringsprocess och potentiella underliggande tillstånd att diskuteras.

Till sist, men ändå viktigt,

Vi kommer att ta upp bästa praxis för att övervaka kroppstemperaturen för att upptäcka feber och när man ska söka läkarvård. Du får lära dig om praktiska livsstilsförändringar som du kan göra för att minimera risken för att drabbas av nattsvettningar, t.ex. genom att justera inställningar i sovrumsmiljön eller klädval. Genom att förstå dessa nyckelaspekter kring nattliga svettningar hos män kommer du att ha en bättre förståelse för hur du kan hantera detta vanliga symptom på ett effektivt sätt för att säkerställa bekvämare nätter framöver.

nattsvettningar män

Orsaker till nattliga svettningar hos män

Nattliga svettningar, eller överdriven svettning under sömnen, kan vara ett vanligt symtom för män. En rad olika saker kan leda till nattsvett hos män, från hormonell obalans till hälsotillstånd och mediciner.

Hormonella obalanser

En möjlig orsak till nattliga svettningar hos män är låga testosteronnivåer. Lågt testosteron kan leda till nattsvettningar på grund av dess roll i regleringen av kroppstemperaturen, särskilt hos äldre män vars hormonproduktion minskar med åldern. Detta tillstånd är vanligare bland äldre män eftersom deras hormonproduktion naturligt minskar med åldern.

Fetma och typ 2-diabetes

Fetma och typ 2-diabetes har också kopplats till svettning under natten. Övervikt kan leda till ökad isolering runt svettkörtlarna, vilket gör det svårare för kroppen att kyla ner effektivt. Dessutom kan diabetiker som tar hypoglykemiska medel uppleva nattsvettningar som en bieffekt av dessa mediciner.

Infektioner och cancer

Vissa infektioner som hiv eller tuberkulos kan utlösa nattsvettningar på grund av att kroppens immunförsvar bekämpar patogener. Dessutom kan vissa cancerformer som lymfom eller leukemi också orsaka överdriven svettning på natten eftersom de påverkar sköldkörteln som ansvarar för att reglera kroppstemperaturen.

Biverkningar av medicinering

 • Antidepressiva medel: Vissa antidepressiva mediciner kan som biverkning orsaka ökad svettning under sömnen.
 • Hypoglykemiska medel: Som tidigare nämnts kan läkemedel som används för att hantera diabetes ibland leda till nattsvettningar.
 • Hormonbehandlingar: Män som genomgår hormonbehandlingar, t.ex. testosteronersättningsterapi, kan uppleva ökad svettning när kroppen anpassar sig till de nya hormonnivåerna.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå de olika faktorer som bidrar till nattsvett hos män för att kunna fastställa eventuella bakomliggande orsaker och söka lämplig behandling. Om någon har kontinuerlig nattlig svettning är det viktigt att konferera med en läkare som kan bedöma tecknen och föreslå lämpliga åtgärder.

Nattliga svettningar hos män kan orsakas av en mängd olika saker, till exempel hormonella störningar, korpulens och typ 2-diabetes, sjukdomar och maligniteter samt läkemedelsreaktioner. Genom att förstå de livsstilsfaktorer som bidrar till nattsvettningar, t.ex. alkoholkonsumtion, tobaksbruk, stressrelaterade utlösare kostinfluenser och miljöfaktorer, kan vi vidta åtgärder för att minska deras förekomst.

Livsstilsfaktorer som bidrar till nattliga svettningar

Olika livsstilsval kan öka sannolikheten för att män drabbas av nattsvettningar. Om du får kunskap om dessa faktorer kan du göra ändringar som eventuellt kan bidra till att minska nattliga svettningar och förbättra din allmänna hälsa.

Alkoholkonsumtion

Studier har visat att alkoholkonsumtion kan orsaka överdriven svettning genom att utvidga blodkärlen nära hudytan, vilket leder till ökad kroppstemperatur. Dessutom stör alkohol sömnmönstret och kan förvärra befintliga hälsotillstånd som orsakar nattsvettningar. Att minska eller eliminera alkoholintaget kan bidra till att lindra detta problem.

Tobaksanvändning

Nikotin som finns i tobaksprodukter stimulerar svettkörtlarna, vilket kan utlösa extrem svettning under sömnen. Dessutom har rökning kopplats samman med sömnapné, ett vanligt symtom som förknippas med nattsvett hos friska män. Att sluta röka kan avsevärt minska förekomsten av nattsvettningar och samtidigt förbättra den allmänna hälsan.

Stressrelaterade utlösare

Ångest och hög stressnivå är kända faktorer som bidrar till överdriven svettning när som helst på dygnet, men särskilt under sömnen när kroppen borde vila och återhämta sig från dagliga aktiviteter. Att utöva avslappningstekniker som djupa andningsövningar eller meditation före sänggåendet kan hjälpa till att sänka stressnivåerna och minimera svettningar nattetid.

Påverkan från kosten

 • Kryddig mat: Om du äter kryddig mat nära sänggåendet kan kroppstemperaturen stiga på grund av capsaicin - en aktiv förening som finns i chilipeppar - som stimulerar värmereceptorer på nervändar i munnen och huden.
 • Koffein: Koffeinhaltiga drycker som kaffe, te och energidrycker kan öka hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen. Om du undviker dessa stimulantia före sänggåendet kan det hjälpa till att minska nattsvettningar.

Miljöfaktorer

Sovrumsmiljön spelar en viktig roll för regleringen av kroppstemperaturen under sömnen. En hög rumstemperatur eller för mycket sängkläder kan utlösa nattliga svettningar även hos friska män utan underliggande hälsoproblem. Att justera termostaten för att upprätthålla en svalare sovmiljö, använda andningsbara sängkläder av naturfibrer som bomull eller bambu och investera i fukttransporterande sovkläder kan alla bidra till att minimera svettningar under natten.

Att ändra sina vanor kan bidra till att minska risken för nattlig svettning, men det kan också finnas andra medicinska problem. På grund av sambandet med nattliga svettningar bör OSA beaktas när man utforskar behandlingar för detta symptom.

Samband mellan obstruktiv sömnapné (OSA) och nattliga svettningar

Obstruktiv sömnapné (OSA), en vanlig sömnstörning, är en annan faktor som bidrar till nattliga svettningar hos män. OSA uppstår när luftvägarna blir delvis eller helt blockerade under sömnen, vilket gör att individer slutar andas under flera korta perioder. Detta tillstånd kan leda inte bara till kraftig svettning utan även till andra hälsoproblem om det inte behandlas.

Symtom på OSA

Högljudd snarkning är ett tecken på OSA, ofta tillsammans med högljudda gaser och kvävningsljud när personen kämpar för att få in luft. Andra tecken på OSA kan vara svårigheter att hålla sig vaken under dagen, svårigheter att fokusera, irritabilitet och morgonhuvudvärk samt allvarligare problem som högt blodtryck, hjärtkomplikationer och en ökad risk för olyckor på grund av dåsighet. I vissa fall kan människor drabbas av högt blodtryck, hjärtproblem och en ökad risk för olyckor på grund av dåsighet.

 • Högljudd snarkning med kvävning eller gaspande ljud
 • Överdriven sömnighet under dagen
 • Koncentrationssvårigheter och irritabilitet
 • Risker för morgonhuvudvärk och högt blodtryck

Behandlingsalternativ för obstruktiv sömnapné-relaterade nattliga svettningar:

Om du misstänker att dina nattliga svettningar orsakas av obstruktiv sömnapné är det viktigt att du konsulterar en sjukvårdspersonal eller en sömnspecialist för att få en korrekt diagnos och behandlingsplan. Behandlingsalternativen kan omfatta följande:

 1. Livsstilsförändringar: Att gå ner i vikt, undvika alkohol och lugnande medel, sova på sidan och ha en god sömnhygien kan hjälpa till att lindra OSA-symptomen.
 2. Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP): En CPAP-maskin ger ett konstant lufttryck genom en mask för att hålla luftvägarna öppna under sömnen. Detta anses vara den mest effektiva behandlingen för måttlig till svår OSA.
 3. Tandtekniska produkter: Tandläkare kan flytta käken eller tungan för att förbättra luftflödet under sömnen.
 4. Kirurgi: I vissa fall kan kirurgiska ingrepp som uvulopalatopharyngoplasty (UPPP), genioglossus advancement (GA) eller maxillomandibular advancement (MMA) rekommenderas om andra behandlingar är ineffektiva.

Förutom att behandla obstruktiv sömnapné är det viktigt att ta itu med eventuella underliggande hälsotillstånd som kan orsaka nattsvettningar. Män med låga testosteronnivåer kan till exempel dra nytta av hormonbehandling under medicinsk övervakning. Att upprätthålla en hälsosam livsstil och hantera stress på ett effektivt sätt kan dessutom bidra till att minska nattliga svettningar i allmänhet.

Obstruktiv sömnapné (OSA) kan vara orsaken till nattliga svettningar hos män, så det är viktigt att söka läkarhjälp om symptomen kvarstår. Idiopatisk hyperhidros - oförklarlig överdriven svettning kan också vara orsaken till nattsvettningar, och därför är korrekt diagnos och behandling viktigt för att hantera detta tillstånd.

Idiopatisk hyperhidros - oförklarlig överdriven svettning

När överdriven svettning uppstår utan tydliga medicinska orsaker, som låga testosteronnivåer och obstruktiv sömnapné, används termen idiopatisk hyperhidros. Det är viktigt att inte förbise andra potentiellt allvarliga medicinska problem som kan orsaka detta symptom.

Diagnostisk process

För att diagnostisera idiopatisk hyperhidros utesluter sjukvården först alla underliggande tillstånd eller faktorer som kan bidra till nattsvettningar hos män. En fullständig fysisk utvärdering, tillsammans med blodprover för att upptäcka eventuella endokrina skillnader eller infektioner, och avbildningar som röntgen eller MRT kan utföras för att utesluta andra potentiella orsaker till nattsvettningar. Diagnosen idiopatisk hyperhidros kan ställas om ingen annan orsak upptäcks genom undersökningarna, testerna och bildundersökningarna.

Potentiella underliggande förhållanden

 • Hormonella obalanser: Som tidigare nämnts kan låga testosteronnivåer leda till nattsvett hos män. Andra hormonella obalanser som sköldkörtelns dysfunktion kan också utlösa nattsvettning.
 • Infektioner: Vissa infektioner som hiv eller tuberkulos är kända orsaker till överdriven svettning under sömnen eftersom de påverkar kroppens immunförsvar och temperaturregleringsmekanismer.
 • Cancertumörer: Vissa typer av cancer som lymfom eller leukemi kan orsaka extrem svettning på natten eftersom de påverkar kroppens förmåga att reglera sin temperatur korrekt.
 • Sömnstörningar: Sömnstörningar som sömnapné bidrar i hög grad till nattliga svettningar hos friska män genom att störa kroppens naturliga temperaturregleringsprocesser.

Det är viktigt att rådgöra med en läkare om du misstänker att något av dessa tillstånd kan vara den bakomliggande orsaken till dina nattliga svettningar. Tidig upptäckt och behandling kan vara fördelaktigt för att uppnå bättre hälsoresultat, samt minska risken för svårigheter som härrör från dessa medicinska tillstånd.

Livsstilsförändringar för att minimera nattliga svettningar

Livsstilsförändringar som att hålla sovrummet svalt, bära andningsbara kläder som bomull, undvika kryddig mat och alkohol före sänggåendet och använda avslappningstekniker som meditation eller djupa andningsövningar kan bidra till att minimera överdriven svettning under sömnen.

Justeringar av sovrumsmiljön

Att hålla en behaglig rumstemperatur (helst mellan 60-67°F) kan avsevärt påverka svettningsnivåerna under natten. Om du använder fläktar eller luftkonditioneringsapparater för att hålla rummet svalt på natten kan du reglera kroppstemperaturen effektivare när du sover. Överväg dessutom att använda fukttransporterande lakan av material som bambu eller linne som främjar ett bättre luftflöde runt huden för ökad komfort under hela natten.

Idiopatisk hyperhidros kan vara en svår sjukdom att identifiera och hantera, men med rätt vård är det möjligt att minska svettningen. Om vi går vidare från detta ämne är övervakning av kroppstemperaturen för att upptäcka feber en viktig del av att upprätthålla en god hälsa och känna igen när läkarvård kan vara nödvändig.

Övervakning av kroppstemperaturen för feberdetektion

Om du regelbundet kontrollerar din kroppstemperatur två gånger om dagen under minst en vecka kan du upptäcka feber som kan bidra till nattsvettningar hos män. Denna enkla praxis kan ge värdefull information om eventuella underliggande hälsoproblem som orsakar överdriven svettning under sömnen. I den här artikeln kommer vi att gå igenom de rätta teknikerna för temperaturuppföljning och när du ska söka medicinsk hjälp.

Bästa praxis för temperaturövervakning

 • Välj rätt termometer: Använd en digital termometer eller en örontermometer (tympanisk termometer) eftersom de är mer exakta än kvicksilvertermometrar. Undvik att använda termometrar i pannan (temporalartären) eftersom de kanske inte ger konsekventa avläsningar.
 • Upprätthåll konsekvens: Mät din temperatur vid ungefär samma tidpunkt varje dag - en gång på morgonen och en gång på kvällen - för att säkerställa noggrannhet och enhetliga resultat.
 • Undvik faktorer som påverkar noggrannheten: Vänta minst 30 minuter efter att ha ätit, druckit varma eller kalla drycker, tränat eller tagit ett bad innan du mäter din temperatur. Dessa aktiviteter kan tillfälligt påverka kroppens naturliga värmeregleringsmekanismer och leda till felaktiga mätningar.
 • Notera de dagliga temperaturerna: Skapa en loggbok där du antecknar både morgon- och kvällstemperaturer samt eventuella symptom som rysningar, nattliga svettningar eller feberkänslor. Dessa uppgifter kommer att vara till hjälp om du behöver rådgöra med sjukvården om ihållande nattliga svettningsepisoder.

När ska du söka läkarvård?

Om du märker någon av dessa situationer när du övervakar din kroppstemperatur regelbundet är det viktigt att du omedelbart kontaktar sjukvårdspersonal:

 1. En konstant feber på 100,4°F (38°C) eller högre i mer än tre dagar.
 2. Andra symtom som oförklarlig viktminskning, ihållande trötthet, svullna lymfkörtlar eller svår huvudvärk tillsammans med nattliga svettningar och feber.
 3. En ökning av frekvensen eller svårighetsgraden av nattliga svettningar utan någon uppenbar anledning.

Genom att regelbundet övervaka din kroppstemperatur och söka läkarvård vid behov kan du identifiera eventuella hälsoproblem som orsakar överdriven svettning under sömnen. Tidig upptäckt är avgörande för att kunna ta itu med underliggande problem på ett effektivt sätt och minska förekomsten av obekväma nattsvettningar som kan störa en god natts sömn.

Det är viktigt att övervaka kroppstemperaturen för att upptäcka feber, eftersom detta kan hjälpa till att identifiera eventuella sjukdomar i ett tidigt skede. Dessutom kan livsstilsförändringar som att anpassa sovrumsmiljön och kostförändringar också vara till nytta för att minimera nattsvettningar.

Livsstilsförändringar för att minimera nattliga svettningar

Livsstilsförändringar kan bidra avsevärt till att minimera överdriven svettning under sömnen. Genom att välja lämplig klädsel, ändra kostvanor och använda metoder för att lindra stress kan man bidra till att minska förekomsten och styrkan av nattlig svettning.

Justeringar av sovrumsmiljön

Det är viktigt att hålla en sval sovrumstemperatur för att förhindra svettning under natten. Håll rummet välventilerat genom att öppna fönster eller använda fläktar. Överväg dessutom att investera i fukttransporterande lakan av naturfibrer som bomull eller bambu som hjälper till att reglera kroppstemperaturen under natten.

Val av kläder

Om du bär kläder som andas och som är tillverkade av naturmaterial som bomull kan du förhindra överhettning under sömnen. Undvik syntetiska tyger som stänger in värme och fukt nära huden. Välj en löst sittande pyjamas i stället för tajta plagg som kan begränsa blodflödet och öka kroppstemperaturen.

Kostförändringar

 • Undvik kryddig mat: Om du äter kryddiga måltider före sänggåendet kan det utlösa nattsvettningar på grund av deras termogena effekt på kroppen. Försök att äta lättare middagar med mildare smaker flera timmar innan du ska sova.
 • Begränsad alkoholkonsumtion: Alkohol är känt för att orsaka störningar i normala sömnmönster och kan eventuellt förvärra svettningsproblem under natten. Begränsa alkoholintaget eller undvik det helt på kvällarna om du regelbundet drabbas av nattsvettningar.
 • Balanserad kost: En balanserad kost som är rik på frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och hälsosamma fetter främjar den allmänna hälsan, vilket indirekt kan påverka överdriven svettning under sömnen.

Tekniker för stressreducering

Avslappningsstrategier som meditation, djupa andetag och progressiv muskelavslappning kan användas för att minska den stress som kan orsaka nattsvettningar. Överväg att införliva dessa metoder i din dagliga rutin eller att använda dem före sänggåendet för att främja en mer vilsam sömn.

Om du har försökt göra livsstilsanpassningar men fortfarande lider av ihållande nattliga svettningar är det viktigt att du rådgör med sjukvården som kan bedöma om det finns allvarligare underliggande orsaker som kräver ytterligare utredning eller behandling (t.ex. cancertumörer).

Små livsstilsförändringar som att anpassa sovrumsmiljön, välja rätt kläder och ändra kosten kan hjälpa till att minska nattliga svettningar. Men om dessa åtgärder inte är tillräckliga för att lindra symptomen på nattsvettningar kan det vara nödvändigt att söka medicinsk hjälp.

Söka läkarinsatser vid ihållande nattliga svettningar

Om symtomen kvarstår trots att du gör livsstilsanpassningar är det viktigt att rådgöra med sjukvården som kan bedöma om det finns allvarligare underliggande orsaker som kräver ytterligare utredning eller behandling (t.ex. cancertumörer).

Samrådsprocess med vårdgivare

När du upplever ihållande nattliga svettningar är det viktigt att boka in ett möte med din primärvårdsläkare. Under samtalet ska du vara beredd att diskutera dina symtom i detalj, inklusive deras frekvens och svårighetsgrad. Din läkare kan ställa frågor om eventuella läkemedel du tar som kan leda till nattsvettningar eller om det finns en familjehistoria av intensiv svettning.

Din vårdgivare kommer troligen att utföra en fysisk undersökning och kan beställa ytterligare tester, t.ex. blodprov eller bildundersökningar, för att utesluta potentiella hälsoproblem som infektioner, hormonella obalanser (låga testosteronnivåer), problem med sköldkörteln, sömnapné eller till och med vissa typer av cancer.

Potentiella behandlingar och ingrepp

Behandlingsalternativ för nattliga svettningar hos män beror på den bakomliggande orsaken. Om en infektion identifieras som orsaken till nattliga svettningar kan antibiotika ordineras. I fall där låga testosteronnivåer bidrar till överdriven svettning under sömnen kan hormonersättningsbehandling hjälpa till att lindra detta symptom.

 • Sömnapné: För dem som har diagnostiserats med sömnapné kan behandlingsalternativen omfatta livsstilsförändringar, CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure) eller kirurgi för att korrigera hindret.
 • Biverkningar av läkemedel: Om mediciner orsakar nattsvettningar kan din vårdgivare justera dosen eller rekommendera alternativa behandlingar med färre biverkningar.
 • Hyperhidros: Vid generaliserad hyperhidros utan identifierbar orsak kan receptbelagda antiperspiranter som innehåller aluminiumkloridhexahydrat hjälpa till att kontrollera överdriven svettning. Orala läkemedel som antikolinergika och betablockerare, Botox-injektioner i svettkörtlarna och jontofores (ett förfarande som använder elektriska strömmar för att minska svettningen) är andra möjliga behandlingsalternativ för detta tillstånd.

I vissa fall där ingen tydlig bakomliggande orsak identifieras trots noggrann medicinsk utvärdering (idiopatisk hyperhidros) kan det vara nödvändigt att hänvisa till en sömnspecialist eller dermatolog för ytterligare bedömning och hantering av ihållande nattliga svettningar hos män.

Vanliga frågor om nattliga svettningar män

Vad betyder nattliga svettningar för en man?

Nattliga svettningar hos män kan tyda på olika underliggande orsaker, inklusive hormonell obalans, fetma, typ 2-diabetes, infektioner, cancer, läkemedelsbiverkningar, alkoholkonsumtion, tobaksbruk eller stressrelaterade utlösare. Det är viktigt att identifiera orsaken och åtgärda den med lämpliga livsstilsförändringar eller medicinsk intervention.

När ska jag vara orolig för nattliga svettningar hos män?

Du bör oroa dig för nattliga svettningar om de är ihållande och åtföljs av andra symtom som feber, viktnedgång eller smärta. I dessa fall bör du kontakta din vårdgivare för att utesluta eventuella underliggande tillstånd som kräver behandling.

Är nattliga svettningar hos män dåliga?

Nattliga svettningar i sig är inte skadliga i sig själva, men de kan störa sömnkvaliteten och signalera ett underliggande hälsoproblem. Att identifiera orsaken till nattsvettningar är avgörande för att kunna åtgärda dem effektivt och upprätthålla det allmänna välbefinnandet.

Hur kan män minska nattliga svettningar?

För att minimera svettningar under natten:

 • Anpassa sovrumsmiljön (temperatur och luftfuktighet).
 • Välj kläder som andas
 • Undvik kryddig mat före sänggåendet
 • Begränsa alkoholkonsumtionen
 • Införliva stressreducerande tekniker som meditation

Om dessa åtgärder inte hjälper till att lindra symptomen efter en tid eller om du misstänker att ett underliggande tillstånd kan orsaka dina svettningar, sök professionell medicinsk rådgivning från en vårdgivare.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan nattliga svettningar hos män orsakas av en mängd olika faktorer, bland annat hormonella obalanser, fetma och diabetes, infektioner och cancer, biverkningar av läkemedel, livsstilsfaktorer som alkoholkonsumtion och stressrelaterade utlösare. Det är viktigt att övervaka kroppstemperaturen för att upptäcka feber och göra livsstilsförändringar för att minimera nattsvettningar.

Om det fortsätter att svettas under natten trots dessa förändringar eller om det åtföljs av andra symtom, kan det vara nödvändigt att söka läkare. Samråd med sjukvården kan leda till möjliga behandlingar och insatser.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare