Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Kan CBD hjälpa dig att fokusera?

Med de allt ökande kraven från det dagliga livet, är det inte förvånande att en del av oss behöver lite hjälp när det kommer till att fokusera. Oavsett om du tror att du kan uppnå det med vältajmat kaffe, mellanmål eller en snabb joggingrunda innan du riktar din uppmärksamhet till en uppgift, så verkar alla ha en lösning för att återfå sin fokus.

Då populariteten för CBD är på sin toppnivå, undrar många huruvida cannabinoiden kan öka, påverka eller allmänt främja fokus. För att svara på det, måste vi först förstå faktorerna som påverkar vår förmåga att koncentrera oss och fokusera.

[h2Varför har vi svårt att koncentrera oss och fokusera på uppgifter?[/h2]

Vi är alla skyldiga till det; lägga en uppgift åt sidan och surfa lite på internet bara för att vi inte kan engagera oss på den fokus- och koncentrationsnivå som behövs för arbetet eller ett skolprojekt.

Men, när du verkligen behöver fokusera kan minsta lilla oljud bli en stor distraktion. I det scenariot är lösningen enkel, avlägsna distraktionen. Men det är inte bara teknologi som ansvarar för våra distraktioner. Sömnbrist, stress och kognitiva störningar kan samtliga kraftigt påverka vår förmåga att fokusera.

Sömn och energinivå

Som vi vet spelar sömn en viktig roll i våra dagliga liv och att inte få tillräckligt med sömn kan leda till kaos, inte bara för vår hälsa, utan även för vår förmåga att koncentrera oss. Att få en god natts sömn kommer att ge din kropp en välbehövd vila, men även din hjärna behöver tid för att återhämta sig.

Tänk tillbaka till de gångerna i skolan eller på universitet när du stannade uppe sent för att försöka studera till en examen, bara för att inte komma ihåg någonting alls nästa morgon. Det beror på att hjärnan inte fått tillräckligt med vila, vilket gör att du glömmer all information du försökte trycka i dig sent på kvällen.

Resultatet hindrar inte bara din förmåga att lära dig och komma ihåg detaljer, utan kommer även att få dig att känna dig dimmig samt försämra ditt omdöme och din motorik.

Effekten av sömnbrist på kognitiv prestanda är väldokumenterad i en granskning från 2007[1] som publicerades av Neuropsychiatric Disease and Treatment. Den visade att brist på sömn gjorde att den kognitiva funktionen försämrades samtidigt som nivåerna av neurokemikalien kortisol ökade.

Stress och kortisolnivå

Stress är något vi alla stöter på i våra liv, om än under olika omständigheter och olika grader. Stress kan uppkomma på många sätt, med en deadline till exempel eller så kan det förekomma naturligt från minsta olägenhet. om du är av den typen.

Oavsett. så påverkar det ditt liv och det finns ingen tvekan om att stress kan påverka din koncentration och förmåga att fokusera på en uppgift. Ytterligare studier har även hittat en potentiell koppling mellan kortisolnivå och hur människor hanterar stress.

Vanligtvis är milda nivåer av kortisol användbara för att underlätta kroppens stressrespons. En studie[2] som genomförts av University of Limburg upptäckte att förhöjda nivåer av kortisol även minskar uppmärksamheten. Kombinera sömnbrist med stress så verkar det ge ett recept på katastrof när du ska försöka fokusera.

Vad säger forskning om effekterna av CBD på vår förmåga att fokusera?

Vi har nu en grundlig förståelse för olika faktorer som kan bidra till brist på fokus, men hur påverkar CBD diskussionen?

Då så många människor konsumerar CBD som en del av deras dagliga rutin, kan den möjligtvis assistera för att öka koncentrationen? Även om forskningen gällande de kompletta effekterna av CBD bara är i sin linda, känner många forskare att kurer för att förbättra fokus är aningen begränsade, och har således vänt sin uppmärksamhet mot cannabinoiden.

Även om det inte finns några särskilda upptäckter gällande CBD:s direkta påverkan på fokus, så finns det studier som har undersökt cannabinoiden när det gäller sömn och stress. Vetskapen att dessa två faktorer kraftigt påverkar vår förmåga att koncentrera sig, kan alla upptäckter visa sig vara vitala för vårt övergripande mål att öka fokus.

En studie[3] observerade interaktionen mellan sömn och CBD under fyra dagar. Forskare på Department of Neuroscience and Behaviour på São Paulos universitet administrerade 2,5, 10, and 40 mg/kg av CBD till vuxna råttor. Jämfört med en placebo, påstår forskarna att råttorna som gavs 10 eller 40 mg/kg uppvisade markörer associerade med bättre total sovtid och ökad sömnlatens under dagen.

Även om denna studie genomfördes på råttor, så gav resultatet en grund för mer omfattande studier. Till att börja med är det dock så att det inte alla som tycker att det är lätt att somna. Daglig spänning, grubbel och oro är välkända orsaker till störda sömnmönster, så vad antyder forskningen om CBD i det avseendet?

En studie[4] publicerad i International Journal of Neuropsychopharmacology administrerade CBD till stressade möss. Forskarna antydde att den spänningsreducerande potentialen som CBD har kan förmedlas via ett indirekt förhållande med CB1-cannabinoidreceptorn. Genom att öka nivåerna av anandamid i hjärnan (även kallad lyckomolekylen), kunde forskarna framhålla en roll i det endocannabinoida systemet vid förmedling av stressresponsen. Det är dock nödvändigt att replikera resultatet i kliniska försök för att dra några slutsatser i frågan.

Slutsats: CBD och fokus

Även om vi kan erkänna potentiella faktorer som kan hindra fokus, så krävs det fortfarande mycket forskning innan vi kan dra någon slutsats om CBD som en hjälp för koncentration.

Men, som del av en fortsatt ansträngning för att leda en aktiv och hälsosam livsstil, kan vi tillåta CBD som sällskap längs vägen. Genom att göra förbättringar i din livsstil, kommer det utan tvekan att ha en positiv inverkan på din förmåga att koncentrera dig och fokusera.

Ha alltid i åtanke att varje persons upplevelser med CBD är personlig, så det är viktigt att notera hur du mår före, under och efter administrering av cannabinoiden. Att bilda en baslinje kommer göra det möjligt för dig att notera förändringar du kan uppleva när du tar CBD.

Om du är intresserad av att själv prova CBD-olja, ta dig då till Cibdols butik och sök i vårt otroliga sortiment av cannabinoidinfuserade produkter. Eller, om du vill hålla dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom CBD, eller vill lära dig mer om kraften från cannabidiol, sök då i vår omfattande CBD-encyklopedi.


Källor

[1] Alhola, P., & Polo-Kantola, P. (2007). Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/# [Källa]

[2] Bohnen, N., Houx, P., & Nicolson, N. (1990). Cortisol reactivity and cognitive performance in a continuous mental task paradigm. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/030105119090011K [Källa]

[3] Chagas, M. H. N., Crippa, J. A. S., & Zuardi, A. W. (2013). Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23343597/ [Källa]

[4] Campos, A. C., Ortega, Z., & Palazuelos, J. (2013). The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid system. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23298518/# [Källa]

Källor

[1] Alhola, P., & Polo-Kantola, P. (2007). Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/# [Källa]

[2] Bohnen, N., Houx, P., & Nicolson, N. (1990). Cortisol reactivity and cognitive performance in a continuous mental task paradigm. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/030105119090011K [Källa]

[3] Chagas, M. H. N., Crippa, J. A. S., & Zuardi, A. W. (2013). Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23343597/ [Källa]

[4] Campos, A. C., Ortega, Z., & Palazuelos, J. (2013). The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid system. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23298518/# [Källa]

Produktsökare