Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är antocyaniner?

Antocyaniner är vattenlösliga pigment. Dessa molekyler förekommer i en stor mängd ätbara växter och dyker även upp i några cannabissorter. De utgör den största gruppen av naturligt vattenlösliga pigment, med över 365 identifierade i naturen fram tills nu.

Förutom deras fantastiska färger, uppvisar antocyaniner en del imponerande terapeutisk potential. Cellstudier, forskning på djur och till och med kliniska försök på människor antyder att dessa molekyler kan spela en roll för att förebygga sjukdom och hantera symtom.

Kolla in vår guide nedan för att ta reda på var du kan upptäcka antocyaniner och vad forskningen säger om denna intressanta familj av kemikalier.

Färg

Som pigment ansvarar antocyaniner för de strålande röda, lila och blå färgerna som förekommer i många frukter, grönsaker och örter.

Varje gång du ser blad, frukter och bär som uppvisar dessa strålande färger kan du vara säker på att det är antocyaniner som du ser.

Dessa molekyler ansvarar även för de lilafärgade cannabisblommorna. Det stämmer; det är inte ett resultat av Photoshop. En del sorter har genetik som gör att de utvecklar mycket antocyanin under den sena blomningsfasen. Du kan addera antocyaniner till listan av fördelaktiga beståndsdelar i plantan.

Själva ordet "antocyanin" ger en hint om dess imponerande fenomen. Namnet kommer från två grekiska ord: “ánthos”, som betyder blomma, och “kyanó”, som betyder mörkblå.

Antocyaniner spelar även en industriell roll som naturligt färgämne och i en del fall ersätter den potentiellt skadliga syntetiska färger.

Dessa molekyler finns inte enbart för att tillfredsställa människoögat. De spelar en viktig botanisk roll. Plantor använder sina strålande och tilltalande utseenden för att locka till sig nyfikna djur som sedan hjälper till att sprida deras frön. Den färgglada strategin leder till en ökad groningsframgång.

Förekommer även i

Om du är nyfiken på vilka livsmedel som är rika på antocyaniner, så tänk på de mest intensivt färgade livsmedlen du känner till.

Antocyaniner finns i ansenliga mängder i svarthallon, björnbär, svarta vinbär, blåbär, rödkål, svartplommon, jambolanäpple, rädisor och vanliga hallon.

Du hittar även antocyaniner i alla röda eller lilablå bladgrönsaker, rötter och spannmål.

Främjande forskning

Aktuell forskning antyder att antocyaniner kan spela en viktig roll för att förebygga och hantera en del hälsotillstånd. Fytokemikalierna producerar följande effekter:

• Antioxidanta
• Antiinflammatoriska
• Anticarcinogena
• Kan komma att förebygga kardiovaskulär sjukdom
• Kontrollera övervikt

Jämfört med andra beståndsdelar i cannabisplantan—nämligen cannabinoider och terpener—har antocyaniner undergått mer rigoröst testande. Detta inkluderar förkliniska och kliniska försök på människor.

Nedan tittar vi närmre på delar av den forskningen.

Antioxidanta effekter

Cell- och djurstudier har uppvisat antioxidanta effekter hos antocyaniner. Antioxidanter är viktiga kostmolekyler som hjälper till att neutralisera fria radikaler—elaka molekyler som kan skada celler, proteiner och DNA.

Över tid kan denna oxidativa skada bidra till kardiovaskulär sjukdom, inflammation, hudens åldrande och cancer.

Forskning[1] publicerad i tidskriften Agricultural and Food Chemistry testade den antioxidanta aktiviteten i två antocyaninmolekyler. Forskarna upptäckte att kemikalierna hämmade en antioxidant effekt lik vitamin E.

Ytterligare forskning genomförd på människoceller visade att antocyaniner i rött vin var kapabla att skydda mänskliga röda blodkroppar[2] mot oxidativ stress.

Antocyaniner uppvisade även antioxidanta effekter på levande djur (in vivo). En studie[3] i tidskriften Free Radical Biology and Medicine testade den antioxidanta kapaciteten på råttor. Gnagarna fick en vitamin E-förbrukande kost under en period på 12 veckor för att öka deras känslighet för oxidativ skada.

Efter de 12 veckorna matade forskarna råttorna med antocyaninrika extrakt. De upptäckte att antocyaninkosten förbättrade antioxidantkapaciteten i plasma betydligt.

Forskarna drog slutsatsen att konsumtion av livsmedel rika på antocyaniner kunde bidra till den totala antioxidantstatusen. Att inkludera antocyaniner i en mänsklig kost kan vara särskilt intressant bland befolkningar som vanligtvis har låga nivåer av vitamin E.

Antiinflammatoriska effekter

Antocyaniner kan även tackla inflammation på andra sätt. Proteingruppen som heter cyklooxygenas hjälper till att livnära inflammation genom att omvandla fettsyran arakidonsyra till inflammatoriska lipider som heter prostaglandiner.

Intressant nog kan antocyaniner komma att sätta ett stopp för deras aktivitet, och därmed ta ner inflammationsnivåerna.

Forskning[4] publicerad i tidskriften Phytomedicine testade verkan av flera antocyaninextrakt på cyklooxygenas. Med användning av extrakt från flera typer av körsbär, blåbär, björnbär, tranbär, fläderbär, hallon och jordgubbe, upptäckte forskarna att samtliga extrakt var effektiva för att hämma cykolooxygenasaktivitet.

De som togs från jordgubbe, björnbär och hallon var mest effektiva, och jämförbara med effekterna av ibuprofen.

En liknande studie[5] testade antocyaninextrakt från björnbär på råttor med inflammation. Imponerande nog, lyckades extraktet reducera alla mått på inflammation.

Anticarcinogen

Ett stort arkiv av vetenskapliga studier dokumenterar de anticarcinogena effekterna av antocyaniner. Molekylerna verkar kunna motarbeta cancer på flera fronter (i labbmiljöer). Hittills har forskarna upptäckt[6] att de hämmar cellulär omvandling, hämmar cellproliferation och framkallar apoptos i tumörceller—med mera.

Cancerceller har okontrollerade cellcykler, en faktor som skiljer dem från friska celler. Normala celler multipliceras endast ett visst antal gånger. Efter en tid kommer de sluta producera nya celler och så småningom dö.

Cancerceller lyssnar inte på denna biologiska regel. De fortsätter att dela sig utan begränsning och utvecklas så småningom till tumörer. Bevis antyder att antocyaniner kan komma att sätta ett stopp på denna okontrollerade multiplicering.

Forskning[7] publicerad i tidskriften Nutrition and Cancer upptäckte att antocyaniner är kapabla att hämma proliferation av cancerceller, utan att störa normala celler. De verkar uppnå denna effekt genom att agera på särskilda signalvägar som gör det möjligt för cancerceller att fortsätta multiplicera sig.

Exempelvis kan antocyaniner från bär agera på tre olika vägar[8]—β-catenin, Wnt, och Notch—för att stoppa tillväxten och proliferationen av mänskliga icke-småcelliga lungcancerceller.

Cancerceller undviker även förstörelse genom att undgå den naturliga apoptosprocessen, annars känd som programmerad celldöd. Kroppen lyckas eliminera dysfunktionella celler genom apoptos, men maligna cancerceller kringgår denna mekanism.


Intressant nog, kan antocyaniner komma att trigga apoptos i tumörceller[9]. De uppnår detta genom att rikta in sig på mitokondrierna och den så kallade "dödsreceptorn".

Förebyggande av kardiovaskulär sjukdom

Forskning antyder att de antioxidanta effekterna av antocyaniner kan hjälpa till att förebygga kardiovaskulära sjukdomar.

Mer specifikt kan familjen av molekyler skydda mot härdning av artärerna—ett tillstånd som kallas ateroskleros. Det är en fara i sig själv då tillståndet kan resultera i dödliga händelser som hjärtattack och stroke.

Roten till ateroskleros ligger i lågdensitets-lipoprotein, den så kallade "dåliga typen" av kolesterol. Ett överdrivet intag av LDL kan leda till att plack byggs upp längs artärväggarna. Över tid kommer fria radikaler i blodet att börja oxidera LDL och bidra till ateroskleros och hjärtsjukdom.

Dock kan intaget av antioxidanter i kosten, så som antocyaniner boosta antioxidantnivån och förhindra oxidering av LDL, vilket skyddar mot utveckling av hjärtsjukdom.

Kontrollera övervikt

Antocyaniner kan komma att spela en viktig roll för att ta itu med övervikt—ett tillstånd som drabbar ungefär 13% av världens befolkning. Övervikt involverar en obalans mellan energiintag och produktion, tillsammans med uppbyggnaden av adipös vävnad (fett).

Antocyaniner kan komma att hjälpa till att behandla vissa aspekter av övervikt med hjälp av antioxidanta och antiinflammatoriska åtgärder, såväl som att hjälpa till att minska kroppsvikt och adipös massa.

Forskning[10] publicerad i Journal of Agriculture and Food Chemistry testade effekterna av renade antocyaniner på möss som matats med en fettrik kost. Forskarna upptäckte att mössen som gavs antocyaniner upplevde lägre kroppsvikt och kroppsfett än kontrollmössen. Forskarna hävdade att genom att mata möss med renade antocyaniner från blåbär eller jordgubbar minskade övervikt.

Flera försök har uppvisat effekterna av antocyaniner på övervikt hos människor, med blandade resultat.

En studie[11] gav överviktiga och feta deltagare en gastrointestinal mikrobiommodulator som innehöll antocyaniner från blåbär tillsammans med andra ingredienser. Inom fyra veckor hade gruppen som fått gastrointestinal mikrobiommodulator upplevde en mindre önskan att äta än placebogruppen.

I kontrast, upptäckte annan forskning att antocyaninrik lila morot inte producerade några förändringar i kroppsmassa, aptitkänsla, inflammation eller lipid metabolism.

Vetenskapsmän inom området antyder att forskare behöver utveckla moderna cell- och djurmodeller för att skapa mer effektiva mänskliga försök.

Säkerhet och biverkningar

Antocyaniner är kända för att vara i stort sett säkra. Fytonäringsämnena har konsumerats av djur och människor i årtusenden. Inga allvarliga effekter[12] har identifierats från konsumtion av antocyaninrika livsmedel.

Uppskattningar antyder att invånare i USA konsumerar i genomsnitt 12,5 mg antocyaniner varje dag. Företag får lov att använda antocyaniner som färgämne i livsmedel i många länder och toxiciteten i antocyaninextrakt är känd för att vara låg.

Biverkningarna vid överkonsumtion fortsätter att vara okända och verkar bara kunna ske vid extremt höga nivåer[13].

Källor

[1] Tsuda, T., Watanabe, M., Ohshima, K., Norinobu, S., Choi, S. W., Kawakishi, S., & Osawa, T. (1994). Antioxidative Activity of the Anthocyanin Pigments Cyanidin 3-O-.beta.-D-Glucoside and Cyanidin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(11), 2407–2410. https://doi.org/10.1021/jf00047a009 [Källa]

[2] Tedesco, I., Luigi Russo, G., Nazzaro, F., Russo, M., & Palumbo, R. (2001). Antioxidant effect of red wine anthocyanins in normal and catalase-inactive human erythrocytes. The Journal of Nutritional Biochemistry, 12(9), 505–511. https://doi.org/10.1016/s0955-2863(01)00164-4 [Källa]

[3] Ramirez-Tortosa, C., Andersen, Y. M., Gardner, P. T., Morrice, P. C., Wood, S. G., Duthie, S. J., Collins, A. R., & Duthie, G. G. (2001). Anthocyanin-rich extract decreases indices of lipid peroxidation and DNA damage in vitamin E-depleted rats. Free Radical Biology and Medicine, 31(9), 1033–1037. https://doi.org/10.1016/s0891-5849(01)00618-9 [Källa]

[4] SEERAM, N. (2001). Cyclooxygenase inhibitory and antioxidant cyanidin glycosides in cherries and berries. Phytomedicine, 8(5), 362–369. https://doi.org/10.1078/0944-7113-00053 [Källa]

[5] He, J., & Giusti, M. M. (2010). Anthocyanins: Natural Colorants with Health-Promoting Properties. Annual Review of Food Science and Technology, 1(1), 163–187. https://doi.org/10.1146/annurev.food.080708.100754 [Källa]

[6] Lin, B., Gong, C., & Song, H. (2017). Effects of anthocyanins on the prevention and treatment of cancer. NCBI. Published. https://doi.org/10.1111/bph.13627 [Källa]

[7] Malik, M., Zhao, C., Schoene, N., Guisti, M. M., Moyer, M. P., & Magnuson, B. A. (2003). Anthocyanin-Rich Extract From Aronia meloncarpa E. Induces a Cell Cycle Block in Colon Cancer but Not Normal Colonic Cells. Nutrition and Cancer, 46(2), 186–196. https://doi.org/10.1207/s15327914nc4602_12 [Källa]

[8] Kausar, H., Jeyabalan, J., Aqil, F., Chabba, D., Sidana, J., Singh, I. P., & Gupta, R. C. (2012). Berry anthocyanidins synergistically suppress growth and invasive potential of human non-small-cell lung cancer cells. Cancer Letters, 325(1), 54–62. https://doi.org/10.1016/j.canlet.2012.05.029 [Källa]

[9] Lazze, M. C. (2004). Anthocyanins induce cell cycle perturbations and apoptosis in different human cell lines. Carcinogenesis, 25(8), 1427–1433. https://doi.org/10.1093/carcin/bgh138 [Källa]

[10] Prior, R. L., Wu, X., Gu, L., Hager, T. J., Hager, A., & Howard, L. R. (2008). Whole Berries versus Berry Anthocyanins: Interactions with Dietary Fat Levels in the C57BL/6J Mouse Model of Obesity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(3), 647–653. https://doi.org/10.1021/jf071993o [Källa]

[11] Azzini, E., Giacometti, J., & Russo, G. L. (2017). Antiobesity Effects of Anthocyanins in Preclinical and Clinical Studies. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 1–11. https://doi.org/10.1155/2017/2740364 [Källa]

[12] Khoo, H. E., Azlan, A., & Tang, S. T. (2017). Anthocyanidins and anthocyanins: colored pigments as food, pharmaceutical ingredients, and the potential health benefits. NCBI. Published. https://doi.org/10.1080/16546628.2017.1361779 [Källa]

[13] Burton-Freeman, B., Sandhu, A., & Edirisinghe, I. (2016). Anthocyanins. Nutraceuticals, 489–500. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802147-7.00035-8 [Källa]

Källor

[1] Tsuda, T., Watanabe, M., Ohshima, K., Norinobu, S., Choi, S. W., Kawakishi, S., & Osawa, T. (1994). Antioxidative Activity of the Anthocyanin Pigments Cyanidin 3-O-.beta.-D-Glucoside and Cyanidin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(11), 2407–2410. https://doi.org/10.1021/jf00047a009 [Källa]

[2] Tedesco, I., Luigi Russo, G., Nazzaro, F., Russo, M., & Palumbo, R. (2001). Antioxidant effect of red wine anthocyanins in normal and catalase-inactive human erythrocytes. The Journal of Nutritional Biochemistry, 12(9), 505–511. https://doi.org/10.1016/s0955-2863(01)00164-4 [Källa]

[3] Ramirez-Tortosa, C., Andersen, Y. M., Gardner, P. T., Morrice, P. C., Wood, S. G., Duthie, S. J., Collins, A. R., & Duthie, G. G. (2001). Anthocyanin-rich extract decreases indices of lipid peroxidation and DNA damage in vitamin E-depleted rats. Free Radical Biology and Medicine, 31(9), 1033–1037. https://doi.org/10.1016/s0891-5849(01)00618-9 [Källa]

[4] SEERAM, N. (2001). Cyclooxygenase inhibitory and antioxidant cyanidin glycosides in cherries and berries. Phytomedicine, 8(5), 362–369. https://doi.org/10.1078/0944-7113-00053 [Källa]

[5] He, J., & Giusti, M. M. (2010). Anthocyanins: Natural Colorants with Health-Promoting Properties. Annual Review of Food Science and Technology, 1(1), 163–187. https://doi.org/10.1146/annurev.food.080708.100754 [Källa]

[6] Lin, B., Gong, C., & Song, H. (2017). Effects of anthocyanins on the prevention and treatment of cancer. NCBI. Published. https://doi.org/10.1111/bph.13627 [Källa]

[7] Malik, M., Zhao, C., Schoene, N., Guisti, M. M., Moyer, M. P., & Magnuson, B. A. (2003). Anthocyanin-Rich Extract From Aronia meloncarpa E. Induces a Cell Cycle Block in Colon Cancer but Not Normal Colonic Cells. Nutrition and Cancer, 46(2), 186–196. https://doi.org/10.1207/s15327914nc4602_12 [Källa]

[8] Kausar, H., Jeyabalan, J., Aqil, F., Chabba, D., Sidana, J., Singh, I. P., & Gupta, R. C. (2012). Berry anthocyanidins synergistically suppress growth and invasive potential of human non-small-cell lung cancer cells. Cancer Letters, 325(1), 54–62. https://doi.org/10.1016/j.canlet.2012.05.029 [Källa]

[9] Lazze, M. C. (2004). Anthocyanins induce cell cycle perturbations and apoptosis in different human cell lines. Carcinogenesis, 25(8), 1427–1433. https://doi.org/10.1093/carcin/bgh138 [Källa]

[10] Prior, R. L., Wu, X., Gu, L., Hager, T. J., Hager, A., & Howard, L. R. (2008). Whole Berries versus Berry Anthocyanins: Interactions with Dietary Fat Levels in the C57BL/6J Mouse Model of Obesity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(3), 647–653. https://doi.org/10.1021/jf071993o [Källa]

[11] Azzini, E., Giacometti, J., & Russo, G. L. (2017). Antiobesity Effects of Anthocyanins in Preclinical and Clinical Studies. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 1–11. https://doi.org/10.1155/2017/2740364 [Källa]

[12] Khoo, H. E., Azlan, A., & Tang, S. T. (2017). Anthocyanidins and anthocyanins: colored pigments as food, pharmaceutical ingredients, and the potential health benefits. NCBI. Published. https://doi.org/10.1080/16546628.2017.1361779 [Källa]

[13] Burton-Freeman, B., Sandhu, A., & Edirisinghe, I. (2016). Anthocyanins. Nutraceuticals, 489–500. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802147-7.00035-8 [Källa]

Produktsökare