Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är pinen?

Vad är pinen?

Pinen är en större terpen som är vanlig i arterna Cannabis sativa. Terpener är aromatiska föreningar som finns i hundratals livsmedel och växter. Pinen har två strukturella isomer med mindre variationer, alfa-pinen och beta-pinen, som förekommer i barrträd och andra skogsmarksträd. Pinen utgör en del av en växts naturliga försvar och driver tillbaka insekter med sin distinkta arom. Väl extraherad och isolerad, används pinen även i parfymer och industriella rengöringsmedel.

Arom

Alfa-pinens arom liknar den från barrträd och rosmarin. Beta-pinen avger en doft som liknar humle eller basilika.

Förekommer även i

Barrträd, apelsin, rosmarin, dill och persilja.

Vad är pinen?

Främjande forskning

Många av studierna som involverar pinen har genomförts på djurmodeller, eller är fortfarande i förkliniska faser. Föreningen verkar ha en bred inverkan, med resultat som visar möjliga antimikrobiella, antiinflammatoriska, antitumör och minnesförbättrande egenskaper.

En studie från 2007 i Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences testade den antimikrobiella åtgärden av en α-pinen och β-pinen. Mot grampositiva bakterier, visade de två föreningarna "total eliminering av bakterien inokulum på en maximal tid på 24 timmar med exponering”. Forskare drog slutsatsen att pinen har en "möjlig och rationell användning inom antimikrobiell behandling”[1].

På grund av föregående studier försökte en studie i Journal of Natural Products förstå pinens antiinflammatoriska åtgärder ytterligare. Vid jämförelse med andra föreningar inom "pinane nucleus", var pinen den mest kraftfulla att hämma inflammatoriska och kataboliska vägar[2].

I en studie från 2006 som publicerades i Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, extraherade forskare pinen från barr i koreansk gran för att testa kognitiv prestanda på möss. Mössen administrerades med den essentiella oljan och uppvisade en minnesförbättring på 72,7 % jämfört med kontrollgruppen. Båda grupper testades med hjälp av framkallad minnesförlust, vilket kan jämföras med effekten av Alzheimers och vaskulär demens[3].

Ett test som genomförts både in vivo och in vitro visade att α-pinen kunde ha antitumör-egenskaper. Journal of Pharmacological Sciences indikerade att tillväxt av levercancercell hämmades med upp till 79,3 %. Studien baserades på tallbarrsolja, som används i traditionell kinesisk medicin som ett anticancer agent[4].

Säkerhet och biverkningar

Hittills finns det knappt bevis som antyder att pinen producerar allvarliga biverkningar. Dock pågår forskning och det finns fortfarande mycket att lära om de möjligt positiva och negativa effekterna av terpener i människokroppen.

Källor

[1] Leite, A. M., Lima, E. D. O., Souza, E. L. D., Diniz, M. D. F. F. M., Trajano, V. N., & Medeiros, I. A. D. (2007). Inhibitory effect of beta-pinene, alpha-pinene and eugenol on the growth of potential infectious endocarditis causing Gram-positive bacteria. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 43(1), 121–126. https://doi.org/10.1590/s1516-93322007000100015 [Källa]

[2] Rufino, A. T., Ribeiro, M., Judas, F., Salgueiro, L., Lopes, M. C., Cavaleiro, C., & Mendes, A. F. (2014). Anti-inflammatory and Chondroprotective Activity of (+)-α-Pinene: Structural and Enantiomeric Selectivity. Journal of Natural Products, 77(2), 264–269. https://doi.org/10.1021/np400828x [Källa]

[3] KIM, K., BU, Y., JEONG, S., LIM, J., KWON, Y., CHA, D. S., KIM, J., JEON, S., EUN, J., & JEON, H. (2006). Memory-Enhancing Effect of a Supercritical Carbon Dioxide Fluid Extract of the Needles ofAbies koreanaon Scopolamine-Induced Amnesia in Mice. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 70(8), 1821–1826. https://doi.org/10.1271/bbb.50608 [Källa]

[4] Chen, W., Liu, Y., Li, M., Mao, J., Zhang, L., Huang, R., Jin, X., & Ye, L. (2015). Anti-tumor effect of α-pinene on human hepatoma cell lines through inducing G2/M cell cycle arrest. Journal of Pharmacological Sciences, 127(3), 332–338. https://doi.org/10.1016/j.jphs.2015.01.008 [Källa]

Källor

[1] Leite, A. M., Lima, E. D. O., Souza, E. L. D., Diniz, M. D. F. F. M., Trajano, V. N., & Medeiros, I. A. D. (2007). Inhibitory effect of beta-pinene, alpha-pinene and eugenol on the growth of potential infectious endocarditis causing Gram-positive bacteria. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 43(1), 121–126. https://doi.org/10.1590/s1516-93322007000100015 [Källa]

[2] Rufino, A. T., Ribeiro, M., Judas, F., Salgueiro, L., Lopes, M. C., Cavaleiro, C., & Mendes, A. F. (2014). Anti-inflammatory and Chondroprotective Activity of (+)-α-Pinene: Structural and Enantiomeric Selectivity. Journal of Natural Products, 77(2), 264–269. https://doi.org/10.1021/np400828x [Källa]

[3] KIM, K., BU, Y., JEONG, S., LIM, J., KWON, Y., CHA, D. S., KIM, J., JEON, S., EUN, J., & JEON, H. (2006). Memory-Enhancing Effect of a Supercritical Carbon Dioxide Fluid Extract of the Needles ofAbies koreanaon Scopolamine-Induced Amnesia in Mice. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 70(8), 1821–1826. https://doi.org/10.1271/bbb.50608 [Källa]

[4] Chen, W., Liu, Y., Li, M., Mao, J., Zhang, L., Huang, R., Jin, X., & Ye, L. (2015). Anti-tumor effect of α-pinene on human hepatoma cell lines through inducing G2/M cell cycle arrest. Journal of Pharmacological Sciences, 127(3), 332–338. https://doi.org/10.1016/j.jphs.2015.01.008 [Källa]

Produktsökare