Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är terpinolen?

Vad är terpinolen?

Terpinolen är en av över 200 terpener som produceras av cannabisplantan. Molekylen förekommer i många moderna cannabis-kemotyper—dock i relativt låga mängder jämfört med andra medlemmar av samma kemiska klass. Forskare har noterat att terpinolen mestadels förekommer i sativa-varianter[1].

Som en monoterpen, är terpinolen en liten och enkel molekyl. Två isoprenenheter definierar dess molekylära struktur och placerar den i denna kategori tillsammans med sådana som limonen och myrcene.

Trots dess låga mängd, bidrar terpinolen fortfarande mycket till den allmänna aromen i många cannabissorter—ett tydligt vittnesmål om dess skarphet. Men dess starka doft utvecklades inte enbart för människans sensoriska njutning.

Cannabisplantor producerar terpinolen—tillsammans med en värd av andra terpener och cannabinoider—för att försvara sig mot pestinsekter och fungala patogener, tack vare molekylens larvicida och antifungala förmågor.

Det må vara en liten molekyl, men den är väldigt lovande. Vetenskaplig forskning fortsätter att avslöja terapeutisk potential hos terpinolen. Även om de flesta av dessa upptäckter fortfarande är i ett tidigt stadium, så kan terpinolen vara en nyckelspelare i framtida cannabisforskning.

Låt oss ta en titt på egenskaperna för terpinolen, och se vad den senaste forskningen har att säga om terpenen.

Arom

Terpinolen nyttjar skogens dofter. För att sammanfatta terpenen: den är jordig och frisk, ger tydliga dofter av tall, trä, blommor, örter och subtila noter av citrus. Det är lätt att se varför företag nyttjar kemikalien när de designar produkter så som tvålar och parfymer.

Förekommer även i

Terpinolen förekommer i olika växtarter i naturen. Den förekommer i varierande koncentrationer i smalbladiga tea tree, selleri, tall, muskot, mejram, läkevänderot, oregano, koriander, rosmarin, basilika, salvia och ingefära.

Vild palsternacka innehåller de högsta nivåerna av terpinolen i naturen. Plantans essentiell olja innehåller cirka 69 % av kemikalien.

Vad är terpinolen?

Möjliga effekter

Likt många av beståndsdelarna som förekommer i cannabisplantan, uppvisar terpinolen en del intressanta terapeutiska effekter. Dock är vi fortfarande i tidiga stadier av forskningen. Det finns en klar avsaknad av mänskliga kliniska försök.

Dock ger djur- och cellstudier en smygtitt på vad framtidens forskning av terpinolen kan avslöja.

Hittills verkar terpenen producera följande effekter:

• Antitumör
• Antioxidanta
• Analgesiska
• Antiinflammatoriska
• Möjligtvis lugnande
• Kan komma att skydda mot kardiovaskulära sjukdomar

Främjande forskning

Flera studier har visat på antitumörpotentialen hos terpinolen. Molekylen verkar förändra signalvägar som förmår cancerceller att överleva och växa. Forskning[2] publicerad i tidskriften Oncology Letters dokumenterar hur terpinolen uppnår dessa effekter.

Studien upptäckte att terpenen var så effektiv på att reducera uttrycket av en proteinkinas som heter AKT. Även känd som proteinkinas B, bidrar AKT till cancerutveckling genom att förmedla cellproliferation och överlevnadssignaler. Därför är det logiskt att ökad uttryckt AKT påverkar flera typer av mänskliga cancertyper.

Intressant nog har forskare upptäckt att celler behandlade med salvia- eller rosmarinextrakt uppvisar reducerade uttryck av proteinkinas . Vid ytterligare undersökning, upptäckte de att terpinolen—en aktiv beståndsdel i båda växtarter—var kapabel att uppnå dessa effekter.

Ytterligare forskning[3], publicerad år 2013, testade terpinolen på proliferation av tumörceller i råtthjärnor. Forskare upptäckte att terpenen producerade signifikanta effekter när de administrerades till neuroblastomceller. De drog slutsatsen att terpinolen producerar kraftfulla antiproliferativa effekter och kan komma att ha potentiell användning som ett medel mot cancer.

Terpinolen kan även ha potential som en antioxidant. Forskning[4] publicerad i tidskriften Cytotechnology började testa effekterna av molekylen på mänskliga lymfocyter—en undertyp av vita blodkroppar.

Forskare utsatte cellerna för terpenen i perioder på 24 och 48 timmar. Forskarna upptäckte antioxidant aktivitet tillsammans med genotoxiska effekter. De drog slutsatsen att terpinolen kan vara en "ny terapeutisk resurs" på grund av dess antioxidanta egenskaper.

Terpinolen kan komma att hjälpa till att reducera både smärta och svullnad. En studie från 2016[5] publicerad i Brazillian Journal of Medical and Biological Research upptäckte att terpenen synergiserade med vanliga antiinflammatoriska läkemedel.

Forskare administrerade en blandning av terpinolen och det icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlet Diklofenak till möss. Blandningen minskade nivåerna av inflammatoriska biomarkörer och smärta, möjligtvis genom att agera på serotoninreceptorer. Dessutom producerade de två kemikalierna dessa effekter utan att orsaka magskada—en biverkning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Juryn förblir osäker på om terpinolen producerar lugnande eller stimulerande effekter. Forskning[6] visade att en dos så låg som 0,1 mg reducerade motorisk aktivitet med 67,8 %. Om framtida mänskliga studier uppvisar liknande resultat, kan terpinolen spela en viktig roll för tillstånd så som ångest och sömnlöshet.

Slutligen antyder nuvarande forskning[7] att terpinolen kan hjälpa till att skydda mot vissa kardiovaskulära tillstånd. Molekylen kan komma att hjälpa till att skydda mot oxidation av lågdensitets-lipoprotein (LDL). LDL är känd som den "dåliga" typen av kolesterol kan ansamlas i artärer och bidra till hjärtattacker och strokes.

Oxidation av LDL—orsakade av strövande fria radikaler—kan komma att orsaka en härdning av artärerna. Genom att minska oxidationen av LDL, kan terpinolen komma att hjälpa till att hindra sådana sjukdomar.

Källor

[1] Hazekamp, A., Tejkalová, K., & Papadimitriou, S. (2016). Cannabis: From Cultivar to Chemovar II—A Metabolomics Approach to Cannabis Classification. Cannabis and Cannabinoid Research, 1(1), 202–215. https://doi.org/10.1089/can.2016.0017 [Källa]

[2] OKUMURA, N., YOSHIDA, H., NISHIMURA, Y., KITAGISHI, Y., & MATSUDA, S. (2011). Terpinolene, a component of herbal sage, downregulates AKT1 expression in K562 cells. Oncology Letters, 3(2), 321–324. https://doi.org/10.3892/ol.2011.491 [Källa]

[3] Aydin, E., Türkez, H., & Geyikoğlu, F. (2013). Antioxidative, anticancer and genotoxic properties of α-pinene on N2a neuroblastoma cells. Biologia, 68(5), 1004–1009. https://doi.org/10.2478/s11756-013-0230-2 [Källa]

[4] Turkez, H., Aydin, E., & Geyikoglu, F. (2014). Genotoxic and oxidative damage potentials in human lymphocytes after exposure to terpinolene in vitro. Springer Link. https://link.springer.com/article/10.1007/s10616-014-9698-z [Källa]

[5] Macedo, E., Santos, W., Sousa Neto, B., Lopes, E., Piauilino, C., Cunha, F., Sousa, D., Oliveira, F., & Almeida, F. (2016). Association of terpinolene and diclofenac presents antinociceptive and anti-inflammatory synergistic effects in a model of chronic inflammation. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 49(7). https://doi.org/10.1590/1414-431x20165103 [Källa]

[6] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Källa]

[7] Graßmann, J., Hippeli, S., Spitzenberger, R., & Elstner, E. (2005). The monoterpene terpinolene from the oil of Pinus mugo L. in concert with α-tocopherol and β-carotene effectively prevents oxidation of LDL. Phytomedicine, 12(6–7), 416–423. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2003.10.005 [Källa]

Källor

[1] Hazekamp, A., Tejkalová, K., & Papadimitriou, S. (2016). Cannabis: From Cultivar to Chemovar II—A Metabolomics Approach to Cannabis Classification. Cannabis and Cannabinoid Research, 1(1), 202–215. https://doi.org/10.1089/can.2016.0017 [Källa]

[2] OKUMURA, N., YOSHIDA, H., NISHIMURA, Y., KITAGISHI, Y., & MATSUDA, S. (2011). Terpinolene, a component of herbal sage, downregulates AKT1 expression in K562 cells. Oncology Letters, 3(2), 321–324. https://doi.org/10.3892/ol.2011.491 [Källa]

[3] Aydin, E., Türkez, H., & Geyikoğlu, F. (2013). Antioxidative, anticancer and genotoxic properties of α-pinene on N2a neuroblastoma cells. Biologia, 68(5), 1004–1009. https://doi.org/10.2478/s11756-013-0230-2 [Källa]

[4] Turkez, H., Aydin, E., & Geyikoglu, F. (2014). Genotoxic and oxidative damage potentials in human lymphocytes after exposure to terpinolene in vitro. Springer Link. https://link.springer.com/article/10.1007/s10616-014-9698-z [Källa]

[5] Macedo, E., Santos, W., Sousa Neto, B., Lopes, E., Piauilino, C., Cunha, F., Sousa, D., Oliveira, F., & Almeida, F. (2016). Association of terpinolene and diclofenac presents antinociceptive and anti-inflammatory synergistic effects in a model of chronic inflammation. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 49(7). https://doi.org/10.1590/1414-431x20165103 [Källa]

[6] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Källa]

[7] Graßmann, J., Hippeli, S., Spitzenberger, R., & Elstner, E. (2005). The monoterpene terpinolene from the oil of Pinus mugo L. in concert with α-tocopherol and β-carotene effectively prevents oxidation of LDL. Phytomedicine, 12(6–7), 416–423. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2003.10.005 [Källa]

Produktsökare