Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Allt du behöver veta om humle

Allt du behöver veta om humle

Humle må ha skapat sig ett namn som en nyckelingrediens i öl, men det finns mycket mer i denna väl etablerade blomma. Fortsätt att läsa för att lära dig hur årtionden av holistisk användning, kombinerat med nyare vetenskapliga studier har avslöjat flera potentiella fördelar kopplade till humle.

Vad är humle?

Humle är vanligast inom ölbryggning och är den blommande delen av humleplanta som är känd för sin bittra smak. Dock finns det mycket mer än vad man först tror med denna eftertraktade vara. Och det är inte modern vetenskap vi ska tacka för det inledande kvaliteterna humla har, utan decennier av sömniga drängar.

Anekdotiska bevis antyder att effekterna av humle först såg dagens ljus när fältarbetare som skördade humle somnade lättare, trots att det inte är svårare än att skörda andra grödor. Naturligtvis, utan tillgång till laboratorieutrustning, fanns det inget sätt för dem att bekräfta sina misstankar, men beviset pekade mot humlens harts.

Det visar sig att fältarbetarna var ganska nära i sina beräkningar. Nu vet vi att de sömnfrämjande egenskaperna de upplevde delvis kan bero på flera viktiga flavonoider och terpener, inklusive xanthohumol, humulene och lupulin[1]. Vi kommer att förklara mer om dessa essentiella föreningar strax, men först ska vi snabbt täcka ett par delar av viktig humlerelaterad information.

Varifrån kommer humle?

Humleplantan (Humulus lupulus) är en flerårig klätterväxt som hör hemma i den norra hemisfären. Dock är det inte själva plantan utan blommorna från honplantan som bryggare använder för att göra öl—en praxis som sägs ha startat runt 800-talet.

Efter något av en turbulent uppgång till berömmelse (humle ansågs en gång vara ett "ondskefullt och skadligt ogräs"), har plantan blivit en viktig kommersiell gröda i Tyskland, Storbritannien, Polen, USA och delar av Asien. Bryggare använder till och med flera varianter av humle för att förändra bitterheten och aromen i pale lagers, ales, och populära öl.

Humlens hälsopåverkan

Trots att humle funnits i flera århundraden, har forskning på dess föreslagna terapeutiska egenskaper mindre omfattande än man kanske tror. Nedan hittar du en summering av de mest framträdande studierna.

Sömnstörningar

Humlens påverkan på sömn kan ha startat med anekdotiska rapporter, men hur står sig bevisen nu när forskare har haft chansen att undersöka blomman under ett mikroskop?

En studie från 2012 som involverade 17 kvinnliga sjuksköterskor upptäckte data som indikerade att konsumtion av alkoholfri öl påverkade sömnfördröjningen och allmän sömnvaraktighet.[2] Forskare föreslog att humlens nyckelkomponenter agerade via GABA-systemet, ett nätverk av receptorer och neurokemikalier kopplade till det centrala nervsystemet.

Liknande resultat observerades även hos universitetsstudenter när forskare jämförde 1, 2 och 11 milligramskapslar med humleextrakt med en placebo.[3] Gruppen med 2 mg såg de mest gynnsamma resultaten, som kopplade konsumtion av humleextrakt med en balanserad dygnsrytm. Detta är nyckeln för välbefinnande, då en hälsosam dygnsrytm hjälper kroppen att bekämpa effekterna av olika sömnstörningar.

En del forskning antyder även att den sömnfrämjande egenskapen humle har förstärks ytterligare när den tas tillsammans med läkevänderot.[4] Bevisen är bara provisoriska, medvetet, då ytterligare "randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade undersökningar" behövs för att ge ett definitivt svar.

Ångest och depression

En samarbetsstudie från 2017 undersökte effekten av humletillskott bland friska vuxna som del av en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind crossover-pilotstudie[5]. Målet var att förstå om humle kunde påverka "depression, ångest och stressnivåer hos unga vuxna". Efter tio veckors observation noterade forskarna en minskning i självrapporterade resultat för alla tre sinnesstörningar, medan placebogruppen rapporterade en märkbar minskning.

Hjärthälsa

En av flavonoiderna som betonades tidigare, xanthohumol, var fokus för en studie om hjärthälsa år 2012.[6] Studien noterar att föreningen kan utöva "trombocythämmande aktivitet", vilket kan hjälpa med ansamlingen av skadliga element i artärer. Dessvärre är blockerade artärer en av de ledande orsakerna till flera kardiovaskulära sjukdomar.

Klimakteriet

Flera ledande universitet samarbetade för att utforska effekten av 8-prenylnaringenin (en flavonoid i humle) på klimakteriet och upptäckte en del intressanta resultat. Det visar sig att föreningen är en fytoöstrogen, en växtbaserad förening med en liknande kemisk struktur som östrogen.

Bland 36 kvinnor i klimakteriet rapporterade kontroll- och placebogrupperna liknande resultat efter åtta veckor[7]. Intressant nog var det inte förrän efter vecka sexton som gruppen som fått 8-prenylnaringenin rapporterade bättre allmänna resultat för lindring av klimakteriesymptom. Resultatet är lovande, men poängterar att behovet av ytterligare studier som klargör omfattningen av 8-prenylnaringenins östrogenhärmande förmågor och den långsiktiga effekten av humleextrakt.

Biverkningar av humle

Först och främst verkar humle vara väl tolererat, med få rapporterade biverkningar. Dock, som i fallet med kosttillskott, är det viktigt att diskutera konsekvenserna med din läkare först. De kommer kunna erbjuda fallspecifika råd och hjälpa dig att avgöra om humle kan främja dina välbefinnandemål.

För det andra, det mest dokumenterade inflytandet humle har är dess sömnfrämjande effekter, så du måste ha i åtanke när och var du tar humletillskott. Till exempel bör du inte konsumera humle om du planerar att köra eller styra kraftfulla maskiner efteråt. Liknande försiktighet tillämpas till människor som väntar på operation. Humle kan orsaka sömnighet och påverka anestesi och andra läkemedel, så det är bäst att sluta använda minst två veckor före en schemalagd operation.

Humlens holistiska egenskaper — slutsats

Humle må ha skapat sig själv ett namn som huvudingrediensen i ölbryggning, men som vi kan se från provisorisk forskning, kan humle ha betydligt mer att erbjuda än bara en trevligt bitter smak. Till och med med humlens potentiella fördelar, är det fortfarande viktigt att balansera blommans inflytande med dina egna välbefinnandebehov. Kom bara ihåg att du vill fokusera på humletillskott i stället för att ta ett par öl innan läggdags om du vill dra nytta av de holistiska fördelarna.

Redo att utforska det lindrande inflytandet av humleextrakt? Varför då inte prova Stay Asleep Capsules för att främja en helt naturlig sömnupplevelse. Eller, för att lära dig mer om vikten av sömn och hur plantbaserade föreningar kan hjälpa, besök vår CBD-encyklopedi.

Källor

[1] Bolton JL, Dunlap TL, Hajirahimkhan A, et al. The multiple biological targets of hops and bioactive compounds. Chemical research in toxicology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6643004/. Publicerad 18e februari 2019. Åtkomst 21a februari 2022, 2022. [Källa]

[2] Franco L, Sánchez C, Bravo R, et al. The sedative effect of non-alcoholic beer in healthy female nurses. PloS one. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3399866/. Publicerad 2012. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[3] Franco L;Sánchez C;Bravo R;Rodriguez A;Barriga C;Juánez JC; The sedative effects of hops (humulus lupulus), a component of beer, on the activity/rest rhythm. Acta physiologica Hungarica. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22849837/. Publicerad 2012. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[4] S; SSB. Treating primary insomnia - the efficacy of valerian and hops. Australian family physician. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20628685/. Publicerad 2010. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[5] Kyrou I;Christou A;Panagiotakos D;Stefanaki C;Skenderi K;Katsana K;Tsigos C; I. Effects of a hops (humulus lupulus L.) dry extract supplement on self-reported depression, anxiety and stress levels in apparently healthy young adults: A randomised, placebo-controlled, double-blind, Crossover pilot study. Hormones (Athens, Greece). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28742505/. Publicerad 2017. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[6] Lee YM;Hsieh KH;Lu WJ;Chou HC;Chou DS;Lien LM;Sheu JR;Lin KH; Y-M. Xanthohumol, a prenylated flavonoid from hops (humulus lupulus), prevents platelet activation in human platelets. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22611436/. Publicerad 2012. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[7] Erkkola R, Vervarcke S, Vansteelandt S, Rompotti P, Keukeleire DD, Heyerick A. A randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover pilot study on the use of a standardised hop extract to alleviate menopausal discomforts. Phytomedicine. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711310000231?via%3Dihub. Publicerad 18e februari 2010. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

Källor

[1] Bolton JL, Dunlap TL, Hajirahimkhan A, et al. The multiple biological targets of hops and bioactive compounds. Chemical research in toxicology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6643004/. Publicerad 18e februari 2019. Åtkomst 21a februari 2022, 2022. [Källa]

[2] Franco L, Sánchez C, Bravo R, et al. The sedative effect of non-alcoholic beer in healthy female nurses. PloS one. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3399866/. Publicerad 2012. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[3] Franco L;Sánchez C;Bravo R;Rodriguez A;Barriga C;Juánez JC; The sedative effects of hops (humulus lupulus), a component of beer, on the activity/rest rhythm. Acta physiologica Hungarica. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22849837/. Publicerad 2012. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[4] S; SSB. Treating primary insomnia - the efficacy of valerian and hops. Australian family physician. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20628685/. Publicerad 2010. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[5] Kyrou I;Christou A;Panagiotakos D;Stefanaki C;Skenderi K;Katsana K;Tsigos C; I. Effects of a hops (humulus lupulus L.) dry extract supplement on self-reported depression, anxiety and stress levels in apparently healthy young adults: A randomised, placebo-controlled, double-blind, Crossover pilot study. Hormones (Athens, Greece). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28742505/. Publicerad 2017. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[6] Lee YM;Hsieh KH;Lu WJ;Chou HC;Chou DS;Lien LM;Sheu JR;Lin KH; Y-M. Xanthohumol, a prenylated flavonoid from hops (humulus lupulus), prevents platelet activation in human platelets. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22611436/. Publicerad 2012. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

[7] Erkkola R, Vervarcke S, Vansteelandt S, Rompotti P, Keukeleire DD, Heyerick A. A randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover pilot study on the use of a standardised hop extract to alleviate menopausal discomforts. Phytomedicine. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711310000231?via%3Dihub. Publicerad 18e februari 2010. Åtkomst 21a februari 2022. [Källa]

Produktsökare