Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Gastrit: Orsaker, typer och behandling

Gastrit är resultatet av inflammation i magen och är orsaken bakom olika akuta och kroniska symptom. Det sträcker sig från milt obehag till ihållande kräkningar och aptitförlust. Den påverkan gastrit har är signifikant och påverkar ungefär 8 av 1000 människor. För att ta reda på det du behöver veta om detta försvagande tillstånd, fortsätt att läsa.

Vad är gastrit?

Inuti magen finns ett skyddande slemskikt som kallas för slemhinna. Vanligtvis skyddar slemhinnan magen från syror som används för att bryta ner mat. Men om slemhinnan äventyras, kan det skyddande skiktet försvagas vilket lämna syrorna fria att irritera och orsaka inflammation.

Denna inflammation i magen leder till en rad försvagande symptom. En del förekommer bara akut, men det är vanligt att fallen blir kroniska. Med en allvarlig störning av hela matsmältningssystemet, är gastrit en allvarlig sjukdom om den lämnas obehandlad. Som tur är finns det olika behandlingsalternativ, men för att ta reda på vilket som är mest effektivt, måste du först identifiera orsaken.

Vad orsakar gastrit ?

Vi vet att gastrit förekommer från en störning av magens skyddande skikt, men vad exakt utlöser denna nedbrytning? Orsaken till gastrit varierar från fall till fall, men vanliga katalysatorer inkluderar:

• Överdriven alkoholkonsumtion
• Rökning
• Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
• Infektion (Helicobacter pylori-bakterie)
• Galla i magen (gallreflux)
• Autoimmuna störningar

Som du kan se är konsumtion av vissa substanser en av de huvudsakliga anledningarna till gastrit. Var och en är kapabel att försvaga magslemhinnan, vilket gör det lätt för syror att utlösa inflammation och irritation. Andra orsaker, såsom infektion och autoimmuna störningar stammar vanligtvis från ett försvagat immunsystem.

Symptom på gastrit

Gastrit är väldigt lik matsmältningsbesvär och det är lätt för människor att blanda ihop de två. Dock om symptomen består, särskilt utan irritation från livsmedel eller andra substanser, det är då vi starkt rekommenderar att man tar kontakt med vården.

Symptom inkluderar:

• Uppblåsthet
• Illamående och kräkningar (kan inkludera blod)
• Aptitförlust
• Magsår
• Buksmärtor
• Mörk, tjärig avföring
• Brännande känsla i halsen

Med tanke på den stora bredden av symptom, finns det många korsningar med andra matsmältningsbesvär så som halsbränna och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

Hur diagnostiseras gastrit?

Även om det finns många motstridiga symptom, så finns det flera tester som kan diagnostisera gastrit exakt. De minst invasiva alternativen är listade nedan, samtliga letar dock efter spår av bakterien H. pylori.

• Blodprov: Ett rutinmässigt blodprov kontrollerar antikroppar skapade för att bekämpa bakterien H.pylori, en ledande orsak till gastrit.

• Avföringsprov: Ett avföringsprov kontrollerar skadliga nivåer av H.pylori och är den primära testmetoden, i synnerhet om mörk, tjärig avföring förekommer.

• Andningstest: Efter att ha svalt ett ofarligt radioaktivt material (kapsel eller vätska), andas du sedan i en ballongliknande påse. Då H.pylori ökar mängden koldioxid som produceras, kommer de ökade nivåerna att visa sig i påsen.

Övriga diagnostikalternativ kan vara mer invasiva, men de kan hjälpa dig att avslöja orsakerna till gastrit, särskilt om H.pylori inte förekommer.

• Gastrointestinal undersökning: Under en övre gastrointestinal undersökning, ombes patienten att svälja en bariumsubstans. När den konsumerats, täcker vätskan magslemhinnan för att ge en mer exakt röntgenbild.

• Övre endoskopi: Att använda en tunn tub med en kamera fäst, undersöker läkare insidan av magen och letar efter tecken på inflammation och skada. I en övre endoskopi, förs kameran ner genom halsen och genom matstrupen för att få åtkomst till magen.

Typer av gastrit

Trots det breda intervallet av symptom, så finns endast två typer av gastrit, vilket gör diagnos och påföljande behandling enklare. Den primära typen är erosiv gastrit (även kallad reaktiv gastrit). Erosiv gastrit är en reduktion i magslemhinnan orsakad av substanser som alkohol, läkemedel eller en bakteriell infektion.

Den andra typen av gastrit är icke-erosiv, vilket innebär att en inflammation inträffar utan att skada magslemhinnan. Den här typen av gastrit är vanligast hos individer med en autoimmun sjukdom eller ett försvagat immunsystem.

Hur hanterar man gastrit

Innan man upprättar en behandlingsplan, är det viktigt att veta hur man hanterar gastrit. Symptomen kan inte enbart orsaka obehag, utan tillståndet kan snabbt leda till en variation av psykologiska symptom. Det kanske låter uppenbart, men att begränsa exponeringen för potentiella utlösare är avgörande. Om du inte har identifierat en orsak, kan du prova följande:

Dela upp dina måltider

När vi äter producerar kroppen magsyror för att hjälpa till att processa maten, ju mer mat det är, desto mer magsyra produceras och således är risken för irritation större.

Överväg att dela upp 3-4 stora måltider till mindre portioner och ät regelbundet under dagen. Typ av mat är också avgörande; hela (icke-processade) livsmedel begränsar försämringen som vissa processade livsmedel kan utlösa.

Undvik rökning och alkohol

Med tanke på att både rökning och alkohol är direkta orsaker till gastrit, är det logiskt att sluta med dem helt. Om symptomen minskar under en abstinensperiod, så vet du att en eller båda kan vara den primära orsaken eller åtminstone en tydlig bidragande faktor. Båda substanser ökar produktionen av magsyror som leder till mer irritation av magslemhinnan.

Självmedicinera med antacida

Om magsyror fortfarande är ett problem trots att man eliminerat potentiella utlösare, så är antacida ett utmärkt val att självmedicinera med. De kommer inte att lösa problemet, men de kan hjälpa till att hålla symptomen i schack. Om symptomen är kroniska, bör du alltid konsultera en läkare. Gastrit kan leda till allvarliga hälsoproblem om det lämnas obehandlat.

Registrera dina symptom

När du försöker hitta en möjlig orsak till gastrit, så är det viktigt att registrera när symptomen blommar upp. Försök att komma ihåg vad du ätit eller tagit och se om ett mönster uppstår. Men, ännu en gång, om symptomen består utan en identifierad utlösare, är det viktigt att du kontaktar din läkare då det kan bero på ett underliggande problem.

Så behandlar man gastrit

Den första åtgärden för alla gastritbehandlingar är att minska magsyrorna och främja läkande. Detta sker vanligen via antacida, läkemedel, vitamin B12 eller antibiotika.

Läkemedel (protonpumpshämmare) och antacida arbetar för att reducera produktionen av magsyra så att kroppen kan börja reparera sin magslemhinna naturligt. Båda alternativen är standard i fall av gastrit orsakade av utlösare såsom livsmedel, alkohol och rökning.

Om gastrit resulterar från ett annat hälsotillstånd (såsom perniciös anemi), föreslår en del läkare tillskott med B12. Perniciös anemi orsakar en brist på hälsosamma röda blodkroppar, vilket äventyrar effektiviteten av kroppens immunrespons. I fall där H.pylori är den ledande orsaken till gastrit, kan läkare skriva ut antibiotika för att behandla den bakteriella infektionen.

I väldigt milda fall, kan läkare helt enkelt rekommendera mindre förändringar i kost eller livsstil. Det är i de fallen som tillskott med naturliga vitaminer och mineraler kan ge din kropp den boost den behöver för att hantera gastrit.

Vad är CBD?

När man söker efter tillskott att använda för gastrit, kommer många människor upptäcka CBD. Men innan vi ser vad forskningen säger om effektiviteten av CBD i detta avseende, är det värt att täcka den grundläggande kunskapen om den här cannabinoiden.

CBD är en helt naturlig förening som finns inuti industriell hampa. Den utgör en liten del av plantans kemiska struktur tillsammans med många andra ekologiska föreningar. Efter att den varsamt extraherats från plantmaterialet, tillför tillverkare CBD till olika oljor, kapslar, ätbara produkter och kosmetika.

Dock är det inte bara mångsidigheten hos CBD som fångat forskarnas intresse, utan föreningens unika inflytande på människokroppen. När den konsumeras så interagerar CBD med receptorer belägna över hela kroppen för att främja ett balanserat tillstånd. Att upprätthålla kroppens homeostas-tillstånd är avgörande för de som är drabbade av gastrit, då en balanserad kropp leder till ett starkare och mer robust immunsystem.

CBD för gastrit: Hjälper det?

Fördelen med CBD för gastrit kan vara tvåfaldig, då den påverkar både matsmältningssystemet och immunsystemet. För det första vet vi att inflammation är den primära mekanismen för gastrit, så alla föreningar som kan hjälpa kroppen att reglera immunresponsen är enormt viktiga.

Forskare tror att CBD kan vara fördelaktigt på grund av dess påverkan på anandamidnivåer. Anandamid, eller AEA, är en internt producerad förening som främjar vår kropps inflammatoriska respons. Dock bryts AEA snabbt ner av en fettsyra som heter FAAH. Som tur är har forskare identifierat att CBD kan blockera FAAH, vilket leder till högre nivåer av AEA i kroppen och en potentiellt bättre immunrespons[1].

Den andra möjliga fördelen med CBD är dess inverkan på magen. Vi vet inte den exakta åtgärdsmekanismen, men förkliniska studier antyder att en blandning av cannabinoider (inklusive CBD) kan ha en magstärkande effekt[2] genom att modulera cannabinoidreceptorer kopplade till matsmältningssystemet.

Slutligen ska man överväga den psykologiska inverkan CBD har. Gastrit medför mycket störningar i det dagliga livet, vilket snabbt kan leda till ångest och depression[3]. Då CBD förstärker våra interna system, kan regelbundet intag påverka processer såsom sömn, humör och aptit.

Så tar man CBD för gastrit

Gastrit är ett tillstånd som påverkar matsmältningssystemet, så CBD-administration måste rikta in sig på samma system. Om du väljer att ta CBD för gastrit, vill du konsumera det oralt så föreningen får en möjlighet att ta sig igenom matsmältningssystemet. CBD som tas under tungan eller vejpas kommer fortfarande att ha en inverkan, men kommer inte att fokusera sitt inflytande på specifikt gastritsymptom.

Håll dig till CBD-oljor eller CBD-kapslar då båda alternativ enkelt tar sig igenom matsmältningssystemet och du kan ta dem i lämpliga intervaller. CBD-kapslar är särskilt effektiva för en mer långvarig effekt.

Vilken dosering av CBD är effektiv för gastrit?

Den ideala dosen av CBD för gastrit kommer att variera beroende på intensiteten av symptom och huruvida föreningens effekter är bekanta för dig. Om du är ny med CBD rekommenderar vi att du börjar med en lågkoncentrationsprodukt (5-10 %) och tar ett par droppar två gånger om dagen.

När du är bekant med effekterna av CBD kan du öka dosen och frekvensen i enlighet. Dock är det värt att ha i åtanke att de flesta gastritsymptomen är ganska allvarliga och om du vill använda CBD i detta syfte, så kan en högre koncentration behövas. Om du är osäker på var du ska börja med din dosering av CBD, ger Cibdols doseringskalkylator dig en allmän startpunkt baserat på flera viktiga livsstilsfaktorer.

Är CBD säkert för gastrit?

Enligt Världshälsoorganisationen[4] är CBD väl tolererat av människor med "inga effekter som indikerar missbruk eller beroendepotential". Med det sagt är allas upplevelse av CBD unik och det är essentiellt att du tar det i ditt eget tempo. Det finns en liten risk för mindre biverkningar såsom trötthet, muntorrhet och dåsighet. Dock är det viktigt att poängtera att dessa biverkningar är sällsynta och snabbt försvinner.

Om du för närvarande tar läkemedel för gastrit, måste du diskutera med din läkare huruvida du bör ta CBD tillsammans med din behandling. Detta då CBD kan störa hur kroppen producerar en del receptbelagda läkemedel. Det kanske inte påverkar din gastritmedicin, men det är viktigt att diskutera omständigheterna med en medicinsk professionell för fallspecifika råd.

Om omständigheterna ovan inte påverkar dig, så är de goda nyheterna att CBD är ogiftigt, det gör dig inte hög och bör vara säker för regelbunden, daglig användning. Dessutom, med tanke på att de flesta gastritsymptom är kroniska, kan det visa sig vara en värdefull allierad för att hantera detta försvagande tillstånd.

Vanliga frågor om post gastrit

Hur lång tid tar det för CBD-olja att fungera för gastrit?
Allas omständigheter skiljer sig så tidsskalor kan variera. Var medveten om att CBD-olja som konsumeras oralt tar upp till en timme att cirkulera i kroppen.
Är CBD-olja lagligt att köpa för gastrit?
All Cibdols CBD-olja kommer från industriell hampa, vilket gör den laglig att köpa och använda. Vi testar alla våra produkter oberoende för att uppfylla lagliga krav.
Var kan jag köpa CBD-olja för gastrit?
Cibdol lagrar ett brett sortiment av CBD-oljor som är lämpliga för daglig användning. De finns i olika koncentrationer och det är lätt att välja den produkt som passar ditt välbefinnandebehov.
Bör jag diskutera intag av CBD-olja med min läkare?
Om du har några funderingar kring intag av CBD-olja bör din läkare vara den första du ska kontakta. Som tur är, är CBD ogiftigt och kommer inte att göra dig hög.
Källor

[1] Gyires, K., & Zádori, Z. S. (2016). Role of Cannabinoids in Gastrointestinal Mucosal Defense and Inflammation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333598/ [Källa]

[2] Parker, L. A., Rock, E. M., & Limebeer, C. L. (2016). Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165951/ [Källa]

[3] Yarar, E. (2021). Role and Function of Endocannabinoid System in Major Depressive Disease. Karger. https://www.karger.com/Article/FullText/511979 [Källa]

[4] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). World Health Organization. https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Källa]

Källor

[1] Gyires, K., & Zádori, Z. S. (2016). Role of Cannabinoids in Gastrointestinal Mucosal Defense and Inflammation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333598/ [Källa]

[2] Parker, L. A., Rock, E. M., & Limebeer, C. L. (2016). Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165951/ [Källa]

[3] Yarar, E. (2021). Role and Function of Endocannabinoid System in Major Depressive Disease. Karger. https://www.karger.com/Article/FullText/511979 [Källa]

[4] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). World Health Organization. https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Källa]

Produktsökare