Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är Ginkgo Biloba?

Vad är Ginkgo Biloba?

Ginkgo biloba är extraherat från ett av de äldsta levande träden i världen och är ett otroligt populärt örttillskott som används över hela världen. Den har en livlig historia så det finns mycket att avslöja, så vi hoppar direkt in på detta toppsäljande tillskotts mångsidiga användningsområden.

Vad exakt är ginkgo biloba?

Ginkgo biloba är ett örttillskott extraherat från de torkade bladen på ginkgoträdet.[1] Men det som gör Ginkgo biloba-arten extraordinär är dess historia. Många anser att trädet är en "levande fossil", på grund av dess otroligt långa livslängd och kopplingar till liknande arter som existerade för omkring 170 miljoner år sedan. En del exemplar i Kina tros vara mer än 2 500 år gamla och är över 40 meter höga. Så Ginkgo biloba är utan tvekan en av de mest motståndskraftiga arterna på planeten.

Ginkgoträdets omfattande historia är även en av huvudanledningarna till att ginkgo biloba-tillskott är så populära. Det har blivit en grundpelare i kulturer över hela världen och har etablerat sig själv långsamt men stabilt under dess många år av existens. Mest noterbart är dess inflytande på kinesisk medicin, där de torra bladen används för olika holistiska syften och för att främja kognitiv funktion.

Så fungerar ginkgo biloba

Innan vi går in på ginkgo bilobas specifika effekter ska vi först granska hur extraktet påverkar mentalt och fysiskt välbefinnande i allmänhet. Trädet är fullproppat med flavonoider och terpenoider (ginkgolider och bilobalid), som är kraftfulla antioxidanter. Dessa har en stor roll för människans hälsa genom deras inverkan på fria radikaler.

Fria radikaler är essentiellt ostabila atomer som studsar runt i människokroppen och skadar celler. Då de är väldigt reaktiva så bidrar fria radikaler till åldrande, oxidativ stress, sjukdom med mera. Dock kan antioxidanter effektivt "stänga av" fria radikaler genom att ge upp några av sina egna elektroner.

Vi känner fortfarande inte till omfattningen av interaktionen mellan antioxidanter och fria radikaler, eller hur man använder den som bäst. Dock kan alla substanser som kan minska effekten av fria radikaler potentiellt gynna välbefinnandet.

Vad är ginkgo biloba bra för?

Så vad är det med ginkgo biloba-tillskott som har hjälpt dem att behålla sin toppsäljande plats? För att svara på den frågan måste vi titta på vetenskap som främjar ginkgos föreslagna inflytande. Nedan är en allmän sammanfattning av områdena som visar sig mest lovande.

Ginkgo biloba och kognitiva störningar

Effekten av ginkgo biloba på kognitiva störningar såsom Alzheimers sjukdom är en av områdena med mest forskning, men det finns ett förbehåll. Trots intresset verkar resultaten vara blandade, där en del studier antyder att det finns en gynnsam effekt medan andra ifrågasätter dess användbarhet.

Det är kanske dock inte en fråga om ingen påverkan, utan om en begränsad påverkan på friska individer. En meta-analys från 2012 på ginkgo biloba upptäckte "inga fastställbara positiva effekter" på friska individer, men tre ytterligare studier antyder att "Ginkgo biloba kan tillhandahålla en del tillsatta kognitiva fördelar" specifikt för personer med Alzheimers sjukdom.[2],[3],[4]

Ginkgo biloba och inflammation

Det går inte att förneka den betydande effekten av kronisk inflammation, så alla substanser som kan visa sig vara inflytelserika är värda att utforska. För detta ändamål belyser en djurmodellstudie från 2008 från amerikanska forskare en del intressanta verkningsmekanismer gällande ginkgo biloba och inflammatoriska markörer.[5]

Studien noterar att ett specifikt ginkgo biloba-extrakt (EGb 761) kan påverka iNOS- och COX-2-markörer associerade med ulcerös kolit. Och medan forskare erkänner den potentiella användningen av EGb 761 som en kompletterande strategi, är utmaningen att standardisera ginkgo-extrakt och att isolera specifika föreningar av högsta prioritet för framtida studier.

Ginkgo biloba och humörstörningar

Ett annat lovande område handlar om ginkgo biloba-extrakt 761 (EGb 761) och humörstörningar såsom ångest. I en placebokontrollerad studie från Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, noterade forskare att EGb 761 inte bara presterade betydligt bättre än placebo, utan det var "säkert och väl tolererat".[6]

En annan studie fick liknande resultat när de undersökte effekten av ginkgo biloba på olika psykiska störningar. Forskarna föreslog "den potentiella användningen av EGb 761, ensam eller kombinerat med aktuell läkemedelsbehandling".[7]

Ginkgo bilobas biverkningar

När det kommer till potentiella biverkningar så finns det ett par att vara medveten om. Först och främst ska vi poängtera att även om torkat ginkgo biloba-extrakt verkar väl tolererat, så kan vi inte säga det samma om råa ginkgo-frön och blad. Båda är giftiga för människor och du ska undvika dem helt och hållet.

Förutom att konsumera delar av ginkgoträdet rått, har de torkade extrakten följande potentiella biverkningar:

• Huvudvärk
• Kräkning/illamående
• Diarré
• Yrsel

En annan anmärkningsvärd interaktion är mellan ginkgo och blodets viskositet. Om du har en blödningsrubbning eller för närvarande tar läkemedel som förändrar blodets koagulering, rekommenderas det att undvika konsumering av ginkgo biloba-extrakt. Naturligtvis, om du har några tvivel eller någon oro, bör du alltid diskutera med en läkare för fallspecifika råd när du ska ta ett nytt tillskott.

Hur mycket ginkgo biloba bör jag ta?

Forskning gällande dosering av ginkgo biloba är begränsad och således finns det inte några specifika riktlinjer. Det är bäst att följa tillverkarens råd och börja med en låg dos och bygga på gradvis för att observera hur du mår. Ett annat viktigt övervägande är typen av tillskott du använder.

Ginkgo biloba är tillgängligt som kapslar, pulver, tabletter, extrakt och färdiga teer. Var och ett har olika koncentrationer och biotillgänglighet, så du bör anpassa din dosering i enlighet därefter.

Kom ihåg att ingen av formerna som belyses ovan är bättre än någon annan. I stället handlar det om att matcha fördelarna av en viss produkt med din specifika livsstil och dina välbefinnandebehov.

När ska man ta ginkgo biloba

Om du tar ginkgo-tillskott för allmänna välbefinnandesyften, ska du sikta på att konsumera en regelbunden dos tillsammans med din befintliga tillskottsrutin.

Om du försöker ta itu med ett särskilt välbefinnandebehov, ska du dock sikta på att ta ginkgo-extrakt 1-4 timmar före det behövs. Nästan alla former av ginkgo-tillskott måste ta sig genom matsmältningssystemet innan de aktiva ingredienserna kan börja cirkulera i kroppen.

Är ginkgo biloba-tillskott säkra?

Ginkgo biloba är ett örttillskott, vilket innebär att det inte är föremål för samma begränsningar och kvalitetskontroll som reglerade substanser. För att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse, så köp alltid ginkgo biloba-produkter från en pålitlig leverantör, föredragsvis en som publicerar en komplett ingredienslista. Även om ginkgo biloba i sig verkar vara väl tolererad, så finns det en större chans att lågkvalitetsprodukter kan innehålla oönskade eller skadliga element.

När det gäller trädets föreslagna välbefinnandefördelar, så är det exakta inflytandet fortfarande under utredning. Men med tanke på förekomsten av ginkgo biloba-tillskott, och dess synergi med andra naturliga ingredienser, är det inga tvivel om att vi inte har sett den sista forskningen som undersöker dess effekt på fysiskt och mentalt välbefinnande.

Intresserad av att utforska ginkgo biloba tillsammans med dussintals andra naturliga ingredienser? Varför då inte besöka Cibdols butik för ett komplett sortiment av välbefinnandeprodukter. Och för att lära dig mer om förhållandet mellan fria radikaler och antioxidanter, besök vår CBD-encyklopedi.

Källor

[1] Ginkgo. National Center for Complementary and Integrative Health. https://www.nccih.nih.gov/health/ginkgo. Publicerad 2020. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[2] Canevelli M, Adali N, Kelaiditi E, Cantet C, Ousset P-J, Cesari M. Effects of gingko biloba supplementation in alzheimer's disease patients receiving cholinesterase inhibitors: Data from the ictus study. Phytomedicine. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711314000257. Publicerad 16e februari 2014. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[3] Kanowski S;Herrmann WM;Stephan K;Wierich W;Hörr R; S. Proof of efficacy of the ginkgo biloba special extract EGB 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the alzheimer type or multi-infarct dementia. Pharmacopsychiatry. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8741021/. Publicerad 1996. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[4] Yang G;Wang Y;Sun J;Zhang K;Liu J; G. Ginkgo biloba for mild cognitive impairment and alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Current topics in medicinal chemistry. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26268332/. Publicerad 2016. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[5] Kotakadi VS, Jin Y, Hofseth AB, et al. Ginkgo biloba extract EGB 761 has anti-inflammatory properties and ameliorates colitis in mice by driving effector T cell apoptosis. Carcinogenesis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2527648/. Publicerad september 2008. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[6] R; WHAKHKMH. Ginkgo biloba special extract EGB 761 in generalised anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of psychiatric research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16808927/. Publicerad 2006. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[7] P; MPR-SERCR. Ginkgo biloba extract 761: A review of Basic Studies and potential clinical use in psychiatric disorders. CNS & neurological disorders drug targets. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25642989/. Publicerad 2015. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

Källor

[1] Ginkgo. National Center for Complementary and Integrative Health. https://www.nccih.nih.gov/health/ginkgo. Publicerad 2020. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[2] Canevelli M, Adali N, Kelaiditi E, Cantet C, Ousset P-J, Cesari M. Effects of gingko biloba supplementation in alzheimer's disease patients receiving cholinesterase inhibitors: Data from the ictus study. Phytomedicine. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711314000257. Publicerad 16e februari 2014. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[3] Kanowski S;Herrmann WM;Stephan K;Wierich W;Hörr R; S. Proof of efficacy of the ginkgo biloba special extract EGB 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the alzheimer type or multi-infarct dementia. Pharmacopsychiatry. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8741021/. Publicerad 1996. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[4] Yang G;Wang Y;Sun J;Zhang K;Liu J; G. Ginkgo biloba for mild cognitive impairment and alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Current topics in medicinal chemistry. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26268332/. Publicerad 2016. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[5] Kotakadi VS, Jin Y, Hofseth AB, et al. Ginkgo biloba extract EGB 761 has anti-inflammatory properties and ameliorates colitis in mice by driving effector T cell apoptosis. Carcinogenesis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2527648/. Publicerad september 2008. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[6] R; WHAKHKMH. Ginkgo biloba special extract EGB 761 in generalised anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of psychiatric research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16808927/. Publicerad 2006. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

[7] P; MPR-SERCR. Ginkgo biloba extract 761: A review of Basic Studies and potential clinical use in psychiatric disorders. CNS & neurological disorders drug targets. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25642989/. Publicerad 2015. Åtkomst 10e maj 2022. [Källa]

Produktsökare