Testad och analyserad

Enligt många användares åsikt, är CBD värd sin vikt i guld. Dessvärre har många människor under åren blivit missnöjda med effekterna av hampaoljor eller extrakt som inte innehöll det de skulle. I de värsta fallen, var produkterna antingen helt ineffektiva, eller till och med smittade med skadliga substanser.

Vad finns i din CBD-olja?

CBD-industrin kommer att normalisera och standardisera sina marknadserbjudanden, snarare förr än senare, och en del seriösa producenter kan redan garantera innehållet i deras extrakt. Trots det förlitar producenter sig på konsoliderade metoder för att maximera produktion, istället för att bevara de naturligt helande komplexet som finns i hampans blommor.

Vidare, precis som grönsaker och frukt, kan hampablommor och stjälkar som används för att extrahera cannabinoider och terpener innehålla pesticider, herbicider, mögel och andra organiska och icke-organiska gifter. Och precis som grönsaker, kan inte naturen göra att alla plantor på ett fält är likadana. Koncentrationen av cannabinoider, terpener, antioxidanter och andra substanser i det typiska cannabis-fytokomplexet kan variera väldigt mycket. Det är extraktorernas
skyldighet att välja det bästa råmaterialet och göra slutprodukten konsekvent över tid.

Tillverkare och laboratorium arbetar för kvalitén av CBD-olja

Ett strikt samarbete mellan tillverkar av fytoterapeutiska åtgärder och ett kvalificerat analyslaboratorium är en nödvändighet för att garantera kunder att deras CBD-olja är effektiv och helt säker. Samma lojala samarbete mellan oberoende affärsenheter kommer även hjälpa till att främja forskning och produktinnovation. Över åren har Cibdol odlat en djup kunskap om bearbetning av hampa och cannabinoidextraktion, och är stolta ägare av en patenterad CBD-extraktionsprocess utan användning av kemikalier. Både vår kompetens och våra metoder utvecklas nu ytterligare, delvis tack vare vårt samarbete med Brightlabs.

När man pratar om cannabisforskning och laboratorietester i Europa, kommer Brightlabs omedelbart på tal som en erkänd myndighet. Detta icke-vinstdrivande initiativ effektuerar forskning på cannabis och dess aktiva föreningar med hjälp av toppmoderna teknologier, som bidrar till utvecklingen av en hälsosam och transparent medicinsk cannabisbransch. Cibdols specialister delar nu med sig av sin kunskap av att bearbeta och extrahera med forskare på Brightlabs, för att ofta kunna utföra olika typer av biokemiska tester av Cibdols livsmedelsprodukter.

Säkerställa produktkvalitet, konsekvens och effektivitet

Enligt våra avtal med råmaterialleverantörer, odlas plantorna som används till Cibdol CBD-olja utan pesticider, herbicider, fungicider och kemiska gödningsmedel. Vi kräver även att själva jorden testas för eventuell jordbruks- eller industriell kontaminering. Höga koncentrationer av endast en av dessa kemiska substanser, såväl som bakterier eller mögel kan orsaka signifikanta biverkningar. Det är både vår och Brightlabs skyldighet att testa alla våra satser innan vi marknadsför Cibdol CBD Olja.

Varje sats av råmaterial eller koncentrerade extrakt testas med hjälp av de senaste teknologierna. Brightlabs certifierar den exakta koncentrationen av CBD som anges på vår produktetikett, frånvaron av biologiska smittämnen och tungmetaller, såväl som förekomsten av specifika terpener och cannabinoider. Mikrobiologiska tester utförs även för att utesluta förekomst av bakterier. Oljan som används som lösningsmedel är ekologiskt livsmedelsklassad och även den är laboratorietestad.

Alla analyser som utförs av Brightlabs på Cibdols produkter efterlever de nuvarande bestämmelserna inom EU och i Schweiz, och är en del av vår Goda Tillverkningspraxis. Detta samarbete med ett specialiserat laboratorium hjälper även vår forskningsavdelning att utveckla det bästa, upprepande produktionsprocesserna hela vägen från odling till leverans av våra färdiga produkter. Alla analysresultat som certifieras av Brightlabs finns tillgängliga på vår webbsida. Cibdol finns tillgängliga för att tillhandahålla kunder med all ytterligare information gällande kvaliteten på vårt råmaterial samt våra produktions- och testmetoder.


Produktsökare