REM-sömn: Viktigt för återhämtning

Published:

REM-sömn, eller sömn med snabba ögonrörelser, är en fascinerande och viktig del av vår nattliga vila. I det här blogginlägget kommer vi att avslöja REM-sömnens betydelse för den mentala hälsan och den fysiska omvandling som sker under den, förutom att vi kommer att fördjupa oss i dess position inom andra sömnstadier och hur tupplurar på dagen påverkar muskelmönstret.

Vi kommer att utforska sömnens olika stadier och när REM-sömnen inträffar inom dem. Förutom att förstå icke-REM-stadier innan REM-sömnen börjar, kommer vi också att diskutera hur dagslägen bidrar till inlärning av muskelmönster.

Dessutom kommer vi att undersöka faktorer som påverkar sömnens kvalitet och varaktighet - från stressens inverkan på sömnvanorna till livsstilsval som påverkar din vila. Slutligen kommer du att lära dig om tillstånd som förbättrar eller stör den naturliga utvecklingen mellan NREM- och REM-cyklerna (non-rapid eye movement), t.ex. narkolepsi.

rem-sleep

Att förstå REM-sömn

REM-sömn (Rapid Eye Movement) är en viktig del av sömncykeln och spelar en viktig roll för att upprätthålla den allmänna mentala och fysiska hälsan. Under detta skede genomgår kroppen och hjärnan flera förändringar, t.ex. snabba ögonrörelser, snabb och oregelbunden andning, ökad hjärtfrekvens och tillfällig muskelförlamning. I det här avsnittet kommer vi att diskutera REM-sömnens betydelse för den mentala hälsan och utforska några av de fysiska förändringar som sker under denna viktiga fas.

Vikten av REM-sömn för mental hälsa

Under REM-sömnen genomgår hjärnan en process av synaptisk plasticitet som underlättar minneskonsolidering och omkoppling av nervsystemet. Detta sker genom ett fenomen som kallas synaptisk plasticitet eller neural rewiring. Studier har visat att personer som berövas REM-sömn har svårt att lära sig nya uppgifter eller behålla information som de lärt sig tidigare under dagen(källa). Dessutom kan otillräckliga mängder leda till humörstörningar som depression eller ångest på grund av dess roll i regleringen av neurotransmittorer som serotonin.

 • Reglering av humöret: Tillräckliga nivåer hjälper till att upprätthålla känslomässig stabilitet genom att påverka hormonproduktionen och frisättningen i våra kroppar;
 • Kognitiv funktion: Den gör att vi kan tänka klart och fatta bra beslut i det dagliga livet;
 • Drömmer: De mest livliga drömmarna sker under den här perioden eftersom det är då våra sinnen är mest aktiva under sömnen.

Förutom dessa kognitiva fördelar främjar tillräcklig vila även det fysiska välbefinnandet genom att kroppen får tid att reparera sig själv och växa nya celler. Idrottare och personer som läker från skador har särskilt stor nytta av en återhämtande sömn, eftersom den hjälper till med muskeltillväxt och läkning av vävnader.

Fysiska förändringar under REM-sömn

Under den här fasen av sömnen sker flera fysiologiska förändringar som skiljer den från andra faser. Några anmärkningsvärda förändringar är följande:

 1. Snabba ögonrörelser: Våra ögon rör sig fram och tillbaka under stängda ögonlock;
 2. Ökad hjärnaktivitet: Neuronerna aktiveras i snabbare takt än under icke-REM-sömn (NREM);
 3. Förhöjd hjärtfrekvens och blodtryck: Båda ökar något jämfört med NREM-faser;
 4. Muskelförlamning: Musklerna förlamas tillfälligt för att hindra oss från att förverkliga drömmar (källa). Denna skyddsmekanism ser till att vi inte råkar skada oss själva eller andra när vi sover.

Kombinationen av dessa fysiska förändringar gör det möjligt för våra kroppar och sinnen att föryngra sig effektivt under natten. Att se till att du får tillräckligt med REM-sömn varje kväll är därför viktigt för att bibehålla optimal mental och fysisk hälsa.

REM-sömn är viktig för den mentala hälsan och det allmänna välbefinnandet, så det kan vara bra att förstå dess stadier och effekter på kroppen. Med utgångspunkt i denna kunskap om REM-sömn är det viktigt att förstå hur dagslurar bidrar till inlärning av muskelmönster.

Faktorer som påverkar sömnens kvalitet och varaktighet

Faktorer som påverkar sömnens kvalitet och varaktighet

Sömnens kvalitet och varaktighet är avgörande för att bibehålla den allmänna mentala och fysiska hälsan. Olika faktorer kan dock påverka hur mycket vila en person får varje natt. I det här avsnittet kommer vi att utforska några vanliga faktorer som påverkar sömnmönstret, bland annat stressnivåer och livsstilsval.

Stressens inverkan på sömnvanor

Stress är en viktig faktor som påverkar sömnkvaliteten. När en person upplever höga nivåer av stress eller ångest producerar kroppen kortisol - ett hormon som ansvarar för att hålla honom eller henne alert som svar på upplevda hot. Förhöjda kortisolnivåer kan göra det svårt att somna eller sova hela natten.

 • Mindfulness-övningar: Att integrera mindfulness-tekniker som meditation eller djupa andningsövningar i din dagliga rutin kan bidra till att minska stressnivåerna och förbättra det allmänna välbefinnandet.
 • Skapa en rutin vid läggdags: Om du skapar en konsekvent rutin vid sänggåendet signalerar du till din kropp att det är dags att koppla av för dagen. Detta kan inkludera aktiviteter som att läsa, ta ett varmt bad eller öva avslappningstekniker före sängen.
 • Undvik stimulerande medel nära sänggåendet: Om du konsumerar koffein eller nikotin för nära sänggåendet kan det hindra dig från att somna genom att öka vakenheten och hjärtfrekvensen. Sträva efter att undvika dessa ämnen minst fyra timmar innan du går till sängs.

Livsstilsval som påverkar din vila

Förutom att hantera stress på ett effektivt sätt spelar vissa livsstilsval också en viktig roll för hur mycket sömn man behöver. Några exempel är fetma, alkoholkonsumtion, träningsrutiner, kost och näringsval samt exponering för dagsljus under dagtid.

 • Håll en hälsosam vikt: Fetma har kopplats till en ökad risk för sömnapné, vilket kan störa normala sömnmönster. Att äta en balanserad kost och utöva regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att hålla vikten inom hälsosamma parametrar och därmed bidra till sömnkvaliteten.
 • Undvik alkohol före sänggåendet: Alkohol kan till en början göra dig sömnig, men i slutändan försämrar det kvaliteten på din vila genom att störa REM-sömnen. Sträva efter att begränsa eller undvika alkoholkonsumtion på kvällen för att få bättre sömn.
 • Motionera regelbundet: Det har visat sig att regelbunden fysisk aktivitet främjar bättre sömnkvalitet. Om du tränar för nära sänggåendet kan det dock få motsatt effekt på grund av ökade adrenalinnivåer - satsa istället på träning på morgonen eller tidigt på eftermiddagen.
 • Prioritera rätt näring: En välbalanserad kost som är rik på näringsämnen som magnesium, kalcium och D-vitamin är viktig för att stödja optimala sömnvanor. Livsmedel som innehåller mycket av dessa näringsämnen är bl.a. bladgrönsaker, mejeriprodukter, nötter och frön.

Exponering för naturligt ljus

En ofta förbisedd faktor som påverkar både längden och kvaliteten på sömnen är exponeringsnivåerna under dagtid - särskilt de som är direkt relaterade till solljusets effekter på den cirkadiska rytmen (vår inre kroppsklocka). Genom att tillbringa tid utomhus varje dag för att ta emot solens strålar och samtidigt ge inomhusutrymmena gott om möjligheter att få tillräcklig mängd omgivande ljus genom fönster, öppningar etc., kan man med större sannolikhet skapa sundare cykler mellan perioder av vakenhet och vila, vilket leder till en bättre övergripande känsla av välbefinnande i livet som en helhet som fungerar harmoniskt tillsammans mot det gemensamma målet att uppnå den maximala potential som människor kan uppnå.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta itu med de faktorer som påverkar sömnkvaliteten och sömnlängden för att bibehålla den allmänna mentala och fysiska hälsan. Genom att hantera stressnivåer på ett effektivt sätt, göra hälsosamma livsstilsval som att upprätthålla en balanserad kost och träningsrutin, undvika alkohol före sänggåendet och prioritera exponering för dagsljus under dagtid - kan individer arbeta för att uppnå bättre vila varje natt.

Att inse vilka faktorer som kan påverka sömnkvaliteten och sömnlängden, t.ex. spänningsmängder och livsstilsbeslut, är viktigt för att hålla en sund sömncykel. Dessutom kan tillstånd som narkolepsi också störa den naturliga utvecklingen mellan NREM- och REM-sömnstadierna, vilket bör beaktas när man försöker förbättra den vilande vilan.

Villkor som förbättrar eller stör den naturliga utvecklingen av sömncyklerna

Villkor som förbättrar eller stör den naturliga utvecklingen av sömncyklerna

Den naturliga utvecklingen av sömncyklerna, inklusive övergången mellan NREM- och REM-stadier, är avgörande för att bevara optimalt fysiskt och mentalt välbefinnande. Flera faktorer kan dock förstärka eller störa denna process, vilket leder till störningar i sömnkvalitet och sömnlängd. I det här avsnittet kommer vi att diskutera några vanliga tillstånd som kan påverka din sömncykelns naturliga utveckling.

Narkolepsiens effekt på den naturliga utvecklingen mellan NREM- och REM-stadier

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av överdriven sömnighet på dagen och plötsliga attacker som kallas "sömnattacker". Personer med narkolepsi upplever ofta störningar i sina normala sömnmönster på grund av en oförmåga att reglera tidpunkten för REM-sömnen ordentligt. Som ett resultat av detta kan de gå in i REM-stadiet nästan omedelbart efter att de har somnat i stället för att följa de typiska NREM-stadierna. Denna abnormitet påverkar inte bara nattvilan utan leder också till okontrollerbara episoder av insomning under dagen.

Åldersrelaterade förändringar i sömnmönster

När människor åldras förändras deras sömnmönster avsevärt. Äldre vuxna tenderar att ha svårare att somna och sova hela natten jämfört med yngre personer. Dessa förändringar tillskrivs främst förändringar i den cirkadiska rytmen - vår inre biologiska klocka som ansvarar för att reglera olika fysiologiska processer, t.ex. fluktuationer i kroppstemperaturen och hormonutsöndringsnivåer under 24-timmarsperioder - som blir mindre stabila med tiden.

 • Män: Forskning har visat att män är mer benägna att uppleva störningar i sina sömncykler än kvinnor. Det är möjligt att denna skillnad i sömncykel mellan män och kvinnor kan bero på skillnader i hormonnivåer, stressfaktorer eller dagliga rutiner.
 • Över 50 år: Som tidigare nämnts kan åldersrelaterade förändringar i den cirkadiska rytmen leda till störningar i den naturliga utvecklingen av sömnstadierna. Äldre personer tenderar att behöva vara mer vakna under dagen och kan ha svårt att somna om på natten.

Effekten av antidepressiva medel på sömncyklerna

Många antidepressiva läkemedel kan påverka sömnstrukturen genom att ändra nivåerna av neurotransmittorer i hjärnan. Vissa antidepressiva läkemedel kan helt undertrycka REM-sömnen eller orsaka fragmenterade REM-episoder - båda scenarierna leder till störda återhämtningsprocesser som är viktiga för att upprätthålla psykisk hälsa och välbefinnande. Om du misstänker att din medicinering påverkar din sömnkvalitet är det viktigt att rådgöra med din vårdgivare innan du gör några justeringar eller avbryter behandlingen.

Sömnmönster påverkas av abstinens från droger och alkohol

Alkoholavvänjningssyndrom (AWS), som uppstår när en person slutar dricka alkohol efter långvarig användning, kan allvarligt störa normala sömnmönster genom att orsaka sömnlöshet, livliga drömmar, mardrömmar och andra symtom relaterade till dålig vila. På samma sätt kan abstinens från droger som opioider eller bensodiazepiner också leda till störda NREM- och REM-faser - vilket ytterligare förvärrar befintliga problem med substansberoende.

Livsstilsfaktorer som påverkar utvecklingen av sömncykeln

Livsstilsfaktorer som påverkar utvecklingen av sömncykeln

Förutom att medicinska tillstånd och mediciner påverkar vår naturliga utveckling genom olika sömnstadier kan livsstilsfaktorer också spela en viktig roll. Några vanliga bovar är bland annat:

 • Stress: Hög stressnivå kan leda till ökad kortisolproduktion - ett hormon som reglerar vår "kamp eller flykt"-reaktion. Förhöjda kortisolnivåer kan störa förmågan att somna och upprätthålla en återhämtande sömn under hela natten.
 • Fetma: Övervikt har kopplats till olika sömnstörningar, t.ex. obstruktiv sömnapné (OSA), som stör det normala andningsmönstret under sömnen och stör de naturliga NREM-REM-cyklerna.
 • Alkoholkonsumtion före sänggåendet: Alkohol kan initialt ge sömnighet, men leder ofta till fragmenterad sömn senare under natten på grund av dess inverkan på REM-stadiets varaktighet och kvalitet.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå hur vissa tillstånd förbättrar eller stör din naturliga utveckling genom NREM- och REM-stadierna för att upprätthålla optimal mental hälsa och allmänt välbefinnande. Genom att ta itu med dessa problem genom lämpliga medicinska ingrepp eller livsstilsförändringar kan du öka dina chanser att uppnå en bättre kvalitet på din vila varje natt.

Vanliga frågor om sömn

Vad gör REM för din sömn?

REM-sömn (Rapid Eye Movement) är en viktig del av sömncykeln som kännetecknas av snabba ögonrörelser, ökad hjärnaktivitet och livliga drömmar. Den spelar en viktig roll för minneskonsolidering, inlärningsprocesser, känsloreglering och övergripande kognitiv funktion. Under REM-sömnen genomgår kroppen också fysiska förändringar, t.ex. muskelavslappning, för att underlätta vila och återhämtning.

Varför är REM-sömn viktig psykologiskt?

Psykologiskt sett bidrar REM-sömnen i hög grad till psykisk hälsa och välbefinnande. Detta stadium underlättar neurala förbindelser som hjälper till att bearbeta känslor och minnen från dagliga upplevelser. Dessutom bidrar det till kreativ problemlösningsförmåga och stödjer en sund humörreglering. Brist på tillräcklig REM-sömn kan leda till försämrad kognitiv funktion eller till och med förvärra befintliga psykologiska problem.

Slutsats

Under REM-sömnen genomgår kroppen stora förändringar, till exempel muskelförlamning och snabba ögonrörelser.

Stress och livsstilsbeslut kan påverka mängden och kvaliteten på REM-sömnen. Att förstå de sömnfaser som leder fram till REM-sömn kan bidra till att förbättra den övergripande vilan.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare