Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Narkolepsi: symptom, orsak och behandling

Att leva med narkolepsi innebär en betydlig störning av vardagslivet—svårigheter att arbeta och en enorm påfrestning för den drabbade, dess familj och vänner. Fortsätt att läsa för att ta reda på exakt vad narkolepsi är och hur man behandlar denna kroniska sömnstörning.

Vad är narkolepsi?

Även om det är sällsynt så är narkolepsi[1] ett kroniskt neurologiskt tillstånd som gör att människor somnar eller känner sig trötta helt utan kontroll. Hjärnans oförmåga att kontrollera sin sömn-/vakencykel gör att den går in i REM-sömn upprepade gånger och utan varning. Som ett resultat blir personens livskvalitet kraftigt påverkad och förhindrar den drabbade från att arbeta, delta i sociala tillställningar eller till och med att köra bil.

Det är vanligt att de flesta fall av narkolepsi visar sig i ungdomen, med trötthetsattacker indelade i två grupper: narkolepsi typ 1 och typ 2. Den förstnämnda kommer även med en förlust av muskelkontroll (kataplexi), medan den sistnämnda inte gör det. En annan ovanlig faktor av narkolepsi är den potentiella triggern för episoder av trötthet—känslor. Intensiva känslor såsom skratt, lycka, ilska eller frustration kan samtliga provocera fram och förvärra symptomen.

Diagnostisera narkolepsi

I svåra fall är narkolepsi enkelt att identifiera, men narkolepsi delar symptom med flera andra neurologiska sjukdomar. På grund av detta kan läkare utföra ytterligare tester eller undersökningar. Faktum är att ett av de enda symptomen som är specifika för narkolepsi är kataplexi, en ofrivillig förlust av muskelstyrka och ton.

Två frekvent använda tester inkluderar polysomnografi (PSG) och multiple sleep latency test (MSLT). En PSG eller sömnstudie övervakar hjärnan, musklerna och ögonen under sömn, medan MSLT kontrollerar om en drabbad person går in i REM-sömn och hur ofta.

Dessvärre finns det inget botemedel för narkolepsi, huvudsakligen eftersom läkare och doktorer fortvarande inte är säkra på vad det är exakt som orsakar tillståndet. Uppmuntrande nog kan dock livsstilsförändringar och läkemedel hjälpa till att lindra symptomen―mer om det senare.

Symptom på narkolepsi

De mest kända symptomen på narkolepsi är trötthet och att man plötsligt somnar, men tillståndet kan påverka individer på andra sätt, inklusive:

• Kataplexi: En plötslig förlust av muskelstyrka och ton. Det åtföljer vanligtvis en sömnattack och kan påverka muskler över hela kroppen, inklusive i ansiktet.

• Sömnparalys: Beskrivs som en temporär oförmåga att röra sig eller prata samtidigt som man är medveten om sin omgivning och det kan vara ett otroligt störande symptom på narkolepsi. Det upplevs oftast när en person somnar eller vaknar och episoderna varar vanligtvis från flera sekunder till ett par minuter.

Sömnlöshet: Det kan verka konstigt att lista sömnlöshet som ett symptom på narkolepsi, men det är viktigt att betona att tillståndet inte bara handlar om att somna okontrollerat. Narkolepsi är en grundläggande störning av din kropps sömn-/vakencykel, vilket för en del innebär svårigheter att somna på kvällen.

• Hypnopompiska hallucinationer: Likt sömnparalys inträffar hallucinationer från narkolepsi vanligtvis när man somnar eller vaknar. Illusionerna är ofta livliga och oroande.

• Automatiska beteenden: Personer med narkolepsi kan fortsätta att utföra dagliga aktiviteter, även när de upplever en sömnattack. Prestationen försämras nästan alltid, då individen inte kan komma ihåg de sista sekunderna. Automatiskt beteende sker vanligtvis bara för vanliga aktiviteter såsom att köra bil, skriva eller handla mat.

Orsaker till narkolepsi

Den kanske mest nedslående aspekten av narkolepsi är bristen på förståelse gällande potentiella orsaker och triggers. Forskare har noterat att i nästan alla fall av narkolepsi, har individen bristfälliga nivåer av det naturligt förekommande hormonet hypokretin. Hypokretin, även känt som orexin, spelar en avgörande roll för att reglera vakenhet, matning, upphetsning och andra beteenden.

Även om forskare vet att personer med narkolepsi vanligtvis har onormalt låga nivåer av hypokretin, så vet de till att börja med inte vad som orsakar bristen. Skada på neuroner som ansvarar för hypokretin är den mest troliga orsaken, men varför den dysfunktionen uppstår hos vissa personer och inte andra är fortfarande oklart.

Möjliga orsaker till narkolepsi inkluderar:

• Skada på neuronerna som ansvarar för hypokretinproduktion (vanligtvis ett resultat av kraftig psykologisk stress, andra allvarliga infektioner eller speciellt vaccin för svininfluensan)
• Autoimmuna störningar
• Familjehistorik av narkolepsi
• Hjärntrauma

Så behandlar man narkolepsi

Även om det inte är möjligt att behandla ett tillstånd med en okänd orsak, så finns det flera steg människor som lever med sjukdomen kan ta för att förbättra sin livskvalitet. Effektiviteten för varje behandling skiljer sig beroende på personens livsstil och allvarlighetsgrad av narkolepsi, men potentiellt gynnsamma behandlingar inkluderar:

Stimulantia och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Båda dessa har som mål att tackla den sekundära effekten av narkolepsi. Den förstnämnda kan förbättra vakenheten under dagen och göra en liten del för att återställa en balanserad sömn-/vakencykel. Den sistnämnda tacklar de humörrelaterade effekterna av narkolepsi, då det är vanligt att människor utvecklar depression eller ångest på grund av tillståndet.

Livsstilsjusteringar

Många som lever med narkolepsi väljer att strukturera sin dag på att annorlunda sätt för att hjälpa till att minska riskerna för olyckor eller skada under en sömnattack. Detta inkluderar vanligtvis planering av regelbundna tupplurar för att bekämpa effekterna av trötthet på dagen, att hålla sig till ett konsekvent sömnschema, undvika koffein efter mitt på dagen och fokusera på avslappnande sömnrutiner.

Regelbunden träning är en annan rekommenderad livsstil eftersom det hjälper till att ta itu med överdriven viktuppgång. Individer med narkolepsi kämpar ständigt med att bibehålla en hälsosam vikt, vilket leder till ytterligare komplikationer.

Kan CBD hjälpa vid narkolepsi?

Likt många av de befintliga behandlingsmetoderna, tar CBD inte itu med CBD direkt, utan kan ha konsekvenser för särskilda symptom eller sekundära effekter. Av alla narkolepsisymptom, är interaktionen mellan CBD och sömnlöshet den man vet mest om.

En gemensam fallserie mellan flera framstående universitet betonade effekten av CBD på sömn och ångest[2]. Även om de erkände att "kontrollerade kliniska studier" fortfarande behövs, kan deras fynd visa sig vara avgörande för människor som lever med narkolepsi och andra sömnrelaterade störningar. Med tanke på föreningens avsaknad av toxicitet och de allmänt väl tolererade biverkningarna[3], har det verkligen en attraktiv potential tillsammans med de traditionella behandlingsalternativen som nämns ovan.

Nackdelen är CBD:s potentiella interaktion med läkemedel, inklusive SSRI och stimulanter. Cannabidiol kan störa halveringstiden av dessa läkemedel, så du måste diskutera konsekvenserna gällande en sådan interaktion med din läkare. Med deras fallspecifika råd är det möjligt att övervinna narkolepsins natur och fortsätta göra de aktiviteter du älskar.

Varför inte utforska Cibdols sortiment av naturliga sömntillskott genom att besöka vår avsedda sömnsektion. Eller, för att lära dig mer om neurokemikalierna som är involverade i sömn och varför sömn är viktigt för fysiskt och mentalt välbefinnande, besök vår CBD-encyklopedi.

Källor

[1] NHS choices. https://www.nhs.uk/conditions/narcolepsy/. Publicerad 2019. Åtkomst 8e december 2021. [Källa]

[2] Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in anxiety and sleep: A large case series. The Permanente journal. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/. Publicerad 2019. Åtkomst 8e december 2021. [Källa]

[3] Who | cannabidiol critical review. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/whocbdreportmay2018-2.pdf. Publicerad 2018. Åtkomst 1a december 2021. [Källa]

Källor

[1] NHS choices. https://www.nhs.uk/conditions/narcolepsy/. Publicerad 2019. Åtkomst 8e december 2021. [Källa]

[2] Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in anxiety and sleep: A large case series. The Permanente journal. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/. Publicerad 2019. Åtkomst 8e december 2021. [Källa]

[3] Who | cannabidiol critical review. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/whocbdreportmay2018-2.pdf. Publicerad 2018. Åtkomst 1a december 2021. [Källa]

Produktsökare