Vad blockerar upptaget av magnesium?

Published:

Visste du att hypomagnesemi, eller låga magnesiumnivåer, kan ha en negativ inverkan på kroppens funktion? Magnesiumtillskott är avgörande för att säkerställa optimal nervöverföring och muskelkontraktion. Vissa faktorer kan dock blockera magnesiumabsorptionen, vilket hindrar dess effektivitet. Så vad är det som blockerar magnesiumabsorptionen? En faktor är förekomsten av fosfattillskott.

Kroppens förmåga att absorbera magnesium, en mineral som är viktig för olika kroppsfunktioner, beror på flera faktorer, bland annat intagsnivån och pH-balansen i tarmen. Studier, översikter och interventionsstudier har utförligt undersökt sambandet mellan hypomagnesemi (låga magnesiumnivåer) och behovet av mineraltillskott. Prospektiva kohortstudier och systematiska översikter har gett värdefull information om hur magnesium absorberas och hur det påverkar kalciumnivåerna.

Intressant nog har vissa studier till och med undersökt intravenöst magnesiumtillskott som en alternativ metod för att säkerställa ett tillräckligt intag via kosten. Dessa resultat kastar ljus över hur vi kan optimera våra magnesiumnivåer för bättre hälsoresultat, särskilt i fall av hypomagnesemi.

Låt oss avslöja hemligheterna bakom att maximera din kropps förmåga att absorbera magnesiummiraklet! Upptäck nyckeln till att förbättra magnesiums biotillgänglighet och öka mängden tillgängligt magnesium i ditt system. Utforska fördelarna med magnesiumtillskott för att optimera kroppens magnesiumnivåer.

Vad blockerar magnesiumabsorptionen?

Faktorer som påverkar upptaget av magnesium

Vissa läkemedel, t.ex. diuretika, protonpumpshämmare och antibiotika, kan störa absorptionen av magnesium, vilket leder till hypomagnesemi. Dessa läkemedel hindrar kroppens förmåga att korrekt absorbera och utnyttja denna viktiga mineral. För att åtgärda detta problem kan kalciumtillskott rekommenderas eftersom det kan bidra till att förbättra magnesiumabsorptionen. Överväg att ta magnesiumtillskott för att säkerställa ett tillräckligt intag av denna viktiga mineral.

Låga magsyranivåer kan hindra absorptionen av magnesium, vilket leder till hypomagnesemi. En annan livsstilsfaktor som kan påverka magnesiumabsorptionen är låga magsyranivåer. Magsyra spelar en avgörande roll för att bryta ner näringsämnen och underlätta deras absorption i mag-tarmkanalen. Om någon har låga magsyranivåer kan det hindra korrekt nedbrytning och efterföljande absorption av magnesium från livsmedelskällor eller tillskott.

Högt fiberintag kan påverka kroppens förmåga att absorbera magnesium, vilket leder till hypomagnesemi. Fiber är en viktig komponent i en hälsosam kost, men överdriven konsumtion kan störa magnesiumabsorptionen. Fiberrika livsmedel innehåller fytater, som binder till mineraler som magnesium och hämmar tarmabsorptionen. Även om det är viktigt att inkludera fiberrika livsmedel i kosten för den allmänna hälsan, är det också viktigt att inte överkonsumera dem om du vill maximera upptaget av magnesium. Kosttillskott kan hjälpa till med magnesiumtillskott.

Kalcium och magnesium är båda viktiga mineraler för våra kroppar, men hypomagnesemi kan uppstå när magnesiumintaget är lågt. Kalciumintaget kan påverka magnesiumabsorptionen på grund av konkurrensen mellan dessa två näringsämnen om upptaget i cellerna. När kalciumkoncentrationerna är höga jämfört med magnesiumkoncentrationerna kan det minska tillgängligheten och upptaget av magnesium i våra celler. För att lösa detta problem kan magnesiumtillskott eller intag av magnesiumtillskott bidra till att upprätthålla tillräckliga magnesiumnivåer i kroppen.

Tillskott, hypomagnesemi och tillskott spelar en roll för hur väl vi absorberar magnesium från vår kost. Förekomsten av fett ökar upptaget av fettlösliga vitaminer och mineraler som D-vitamin och kalcium, men dess effekt på magnesium är inte lika tydlig. Vissa studier tyder på att intag av fett tillsammans med magnesiumrika källor kan förbättra magnesiumupptaget, medan andra inte har funnit någon signifikant effekt. Fluorid har inte heller någon direkt inverkan på magnesiumabsorptionen.

Ålder och livsstilsfaktorer kan också påverka magnesiumabsorptionen. När vi blir äldre kan kroppen bli mindre effektiv på att absorbera och utnyttja näringsämnen, vilket kan leda till hypomagnesemi. Vissa livsstilsval, t.ex. överdriven alkoholkonsumtion eller en kost med mycket processade livsmedel, kan bidra till minskat magnesiumupptag. För att hantera detta problem kan magnesiumtillskott med kosttillskott vara fördelaktigt. Dessutom är det viktigt att notera att kalciumnivåerna också kan påverka magnesiumabsorptionen.

Hälsoproblem förknippade med låga magnesiumnivåer

Låga magnesiumnivåer kan ha en betydande inverkan på vår hälsa och leda till olika problem och obehag som hypomagnesemi, metabolt syndrom och diabetes mellitus.

Muskelkramper och spasmer

Ett av de främsta symptomen på hypomagnesemi är muskelkramper och spasmer. Magnesium spelar en avgörande roll för musklernas funktion och avslappning. Vid brist kan musklerna dra ihop sig ofrivilligt, vilket orsakar smärtsamma kramper som kan uppstå var som helst i kroppen. Dessa kramper drabbar ofta ben, fötter eller till och med ansiktsmusklerna. Ett tillräckligt intag av magnesiumrika livsmedel eller kosttillskott kan hjälpa till att lindra dessa obehagliga muskelsammandragningar.

Ökad risk för osteoporos

Otillräckligt intag av magnesium, så kallad hypomagnesemi, har kopplats till en ökad risk för osteoporos. Magnesium arbetar tillsammans med kalcium för att bibehålla en hälsosam bentäthet och styrka. Utan tillräckligt magnesiumtillskott kan det hända att kalcium inte absorberas ordentligt av kroppen, vilket leder till försvagade ben över tid. Denna brist kan göra individer mer mottagliga för frakturer och benrelaterade sjukdomar som osteoporos. Det är viktigt att överväga magnesiumtillskott för att undvika hypomagnesemi och främja den allmänna benhälsan. Dessutom kan fluortillskott också spela en roll för att bibehålla en stark benstomme.

Ångest och depression

Hypomagnesemi, ett tillstånd som kännetecknas av låga nivåer av magnesium i kroppen, är kopplat till ångest och depression. Magnesium spelar en avgörande roll för att reglera serotonin och dopamin, neurotransmittorer som ansvarar för humörstabilitet. Otillräckligt med magnesium kan leda till obalans i dessa signalsubstanser och orsaka ångest, irritabilitet och depression. Att öka magnesiumintaget genom kost eller kosttillskott kan förbättra det allmänna psykiska välbefinnandet.

Migrän huvudvärk

Migrän har länge kopplats till både hypomagnesemi och högt blodtryck. Studier tyder på att ett ökat magnesiumintag i kosten kan minska frekvensen och svårighetsgraden av migränattacker hos vissa individer. Magnesiums förmåga att få blodkärlen att slappna av kan spela en roll för att lindra migrän genom att minska förträngningen och förbättra blodflödet till hjärnan. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för personer med preeklampsi, eftersom det kan hjälpa till att hantera smärta i samband med tillståndet.

Hjärtats hälsa

Att upprätthålla adekvata magnesiumnivåer är avgörande för hjärthälsan. Hypomagnesemi har förknippats med en ökad risk för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och metabolt syndrom. Magnesium hjälper till att reglera blodtrycket genom att slappna av de glatta musklerna i blodkärlen, vilket främjar bättre cirkulation och minskar belastningen på hjärtat. Det bidrar till korrekt hjärtrytm och kan hjälpa till att förebygga arytmier.

Preeklampsi under graviditet

Gravida kvinnor med hypomagnesemi löper större risk att utveckla högt blodtryck och preeklampsi - ett tillstånd som kännetecknas av högt blodtryck och organskador. Magnesium, tillsammans med kalcium, spelar en viktig roll för att upprätthålla kärltonus och förhindra förträngning av blodkärlen under graviditeten. Tillräckligt magnesiumtillskott under graviditeten kan bidra till att minska sannolikheten för havandeskapsförgiftning och främja en bättre allmän hälsa för mamman.

Livsmedel som tömmer magnesiumförråden

Överdriven koffeinkonsumtion, alkoholintag och en kost med mycket bearbetade livsmedel kan alla bidra till att tömma magnesiumlagren i kroppen, vilket leder till hypomagnesemi. Att förstå vilka livsmedel som hindrar magnesiumabsorptionen är avgörande för att bibehålla optimala nivåer av denna viktiga mineral. Tillskott och kontroll av kalciumintaget kan också bidra till att förebygga hypomagnesemi.

Koffein: Ett tveeggat svärd

En kopp kaffe eller te på morgonen kan ge en välbehövlig energikick, men det är viktigt att vara medveten om koffeinets potentiella påverkan på magnesiumlagren. Koffein verkar vätskedrivande, vilket ökar urinproduktionen och främjar vätskeförlust från kroppen. Denna process kan leda till hypomagnesemi, en accelererad utsöndring av mineraler, inklusive magnesium. Följaktligen kan konsumtion av stora mängder koffein tömma magnesiumlagren över tid. För att motverka dessa effekter kan kalciumtillskott vara fördelaktigt.

Alkohol: En fiende till magnesiumretention

Att dricka alkoholhaltiga drycker kan leda till hypomagnesemi, eftersom alkohol påverkar kroppens förmåga att behålla magnesium. Alkohol fungerar som ett vätskedrivande medel, precis som koffein, vilket ökar urinproduktionen och orsakar mineralförlust. Njurarnas återabsorption av magnesium påverkas också av alkohol, vilket ytterligare utarmar kroppen på denna viktiga mineral. För att mildra dessa effekter är det lämpligt att minska alkoholkonsumtionen och se till att man får i sig tillräckligt med magnesiumrika livsmedel. Tillskott kan också övervägas.

Bearbetade livsmedel: Orsak till magnesiumbrist

Förekomsten av hypomagnesemi på grund av processade livsmedel i vår moderna kost utgör ytterligare en utmaning för att upprätthålla tillräckliga magnesiumkoncentrationer. Dessa praktiska livsmedelsalternativ saknar ofta viktiga näringsämnen, inklusive magnesium, på grund av omfattande raffineringsprocesser. Som ett resultat innehåller de betydligt lägre mängder magnesium jämfört med hela vegetabiliska och animaliska livsmedel. Ett stort beroende av raffinerade livsmedel kan bidra till en kronisk utarmning av magnesiumlagren över tid. Tillskott av kalcium kan vara nödvändigt för att åtgärda dessa brister.

För att bekämpa magnesiumbrist och säkerställa ett tillräckligt magnesiumintag är det viktigt att göra vissa kostval och använda kompletterande magnesium.

Växtbaserade livsmedel: Vikten av att äta växtbaserade livsmedel som är rika på magnesium, t.ex. bladgrönsaker (spenat, grönkål), baljväxter (svarta bönor, kikärtor), nötter (mandlar, cashewnötter) och frön (pumpa, linfrön). Dessa livsmedel innehåller inte bara magnesium utan också ett brett spektrum av andra viktiga näringsämnen.

Mejeriprodukter: Mejeriprodukter är en annan utmärkt källa till magnesium. Välj mejeriprodukter med låg fetthalt som yoghurt och mjölk för att få i dig denna mineral samtidigt som du drar nytta av det kalcium och protein som de innehåller.

Animaliska livsmedel: Att inkludera animaliska livsmedel som fisk, fågel och magert kött i din kost kan också bidra till ditt magnesiumintag. Dessa livsmedel är inte bara rika på detta viktiga mineral utan erbjuder också högkvalitativt protein och olika andra viktiga näringsämnen.

Genom att prioritera näringstäta hela livsmedel framför bearbetade alternativ kan du säkerställa ett tillräckligt intag av magnesium samtidigt som du minimerar risken för utarmning. Om du diskuterar eventuella problem med magnesiumnivåerna med en läkare kan du få personlig vägledning för att upprätthålla optimala lager av denna viktiga mineral. Dessutom kan kalciumtillskott bidra till att upprätthålla tillräckliga kalciumkoncentrationer i kroppen.

Kom ihåg att balans är nyckeln. Om du är medveten om hur överdriven koffeinkonsumtion, alkoholintag och intag av bearbetade livsmedel kan påverka magnesiumlagren, samt säkerställer ett tillräckligt kalciumintag och kalciumtillskott, kan du göra välgrundade kostval som bidrar till det allmänna välbefinnandet.

Matsmältningssystemets roll i magnesiumabsorptionen

Absorptionen av magnesium och kalcium sker främst i tunntarmen, vilket gör dem till viktiga aktörer för att upprätthålla tillräckliga nivåer av dessa viktiga mineraler. Låt oss undersöka hur matsmältningssystemet påverkar absorptionen av magnesium och kalcium och varför tillskott är avgörande för den allmänna hälsan, särskilt för personer med diabetes som kan ha specifika kostintag.

Tunntarmen: Ett kraftverk för magnesiumabsorption

När vi äter livsmedel som är rika på magnesium och kalcium, t.ex. bladgrönsaker, nötter och fullkornsprodukter, börjar mag-tarmkanalen sin komplicerade process med att bryta ner och absorbera näringsämnen. Tunntarmen står i centrum för denna process genom att absorbera större delen av det magnesium och kalcium som intas via kosten. Tillräckligt intag av dessa mineraler är viktigt för den allmänna hälsan.

I tunntarmens slemhinna finns specialiserade celler som underlättar upptaget av kalcium och magnesium i blodomloppet. Dessa celler transporterar aktivt kalcium och magnesium över sina membran och ser till att de fördelas i hela kroppen. Utan en frisk tunntarm skulle ett effektivt upptag av kosten, inklusive kalcium- och magnesiumtillskott, äventyras. Detta kan ha en effekt på personer med diabetes.

Hälsosamma tarmbakterier: Bundsförvanter för magnesiumabsorption

Tunntarmen spelar en viktig roll för upptaget av magnesium via kosten, men tillskott kan optimera intaget. Den får hjälp av våra tarmbakterier, som främjar en sur miljö i tarmen som förbättrar magnesiumets löslighet och tillgänglighet för absorption. Dessa mikroorganismer som finns i mag-tarmkanalen hjälper till med diabetesbehandlingen genom att producera kortkedjiga fettsyror (SCFA).

Dessutom kan tillskott av magnesium direkt påverka magnesiumabsorptionen genom att producera molekyler som binder till mineraler och underlättar deras upptag i tarmcellerna. Att bibehålla optimala magnesiumkoncentrationer i kroppen är viktigt för personer med diabetes. Vissa stammar av tarmbakterier kan också stödja magnesiumabsorptionen. En balanserad kost rik på fibrer kan bidra till att upprätthålla en mångsidig population av nyttiga tarmbakterier, vilket i sin tur stöder optimal magnesiumabsorption.

Sjukdomars inverkan på magnesiumupptaget

Tyvärr kan olika tillstånd som påverkar mag-tarmkanalen hindra korrekt absorption av mineraler, inklusive magnesium. Ett sådant tillstånd är läckande tarm, där ökad permeabilitet i tarmen gör att skadliga ämnen kan passera genom tarmbarriären och störa näringsupptaget. Detta kan leda till brist på magnesium, vilket kan bidra till sjukdom och smärta. Tillskott av magnesium kan hjälpa till att lösa dessa problem.

Vid läckande tarm-syndrom skadas de täta förbindelserna mellan tarmcellerna så att osmälta matpartiklar och toxiner kan läcka ut i blodomloppet. Detta kan leda till inflammation och störa absorptionen av mineraler, inklusive magnesium. Följaktligen kan personer med läckande tarm-syndrom uppleva brister i magnesiumtillskottet, vilket kan ha långtgående effekter på deras allmänna hälsa, särskilt för personer med diabetes eller kronisk smärtsjukdom.

Magnesiumets avgörande roll i kroppen

Magnesiumtillskott är viktigt för många kroppsfunktioner, t.ex. för att bibehålla friska ben och tänder, stödja muskelfunktionen, reglera blodtrycket och bidra till energiproduktionen. Otillräckliga magnesiumnivåer kan bidra till tillstånd som osteoporos, muskelkramper, högt blodtryck och trötthet. Flera studier har visat fördelarna med magnesiumtillskott för personer med diabetes, eftersom det hjälper till att reglera blodsockernivån. Det rekommenderade dagliga intaget av magnesium för vuxna är ca 400-420 mg.

Att säkerställa optimal magnesiumabsorption är avgörande för att förebygga hälsoproblem som diabetes. Genom att prioritera ett friskt matsmältningssystem med en balanserad kost och gynnsamma tarmbakterier kan vi bidra till en effektiv absorption av denna viktiga mineral. Tillskott av magnesium i lämpliga mg-koncentrationer kan också vara till nytta.

Effekten av ohälsosamma livsmedel på magnesiumnivåerna

Överdrivet intag av socker: Ett hinder för upptag av magnesium

En av de viktigaste faktorerna som kan blockera magnesiumabsorptionen hos personer med diabetes är överdrivet intag av socker. När personer med diabetes konsumerar stora mängder sockerhaltiga livsmedel och drycker kan det ha en negativ inverkan på deras magnesiumnivåer. Kroppen behöver magnesium, i milligram (mg), för olika viktiga funktioner, inklusive energiproduktion, muskelsammandragning och nervöverföring. Men när det finns ett överskott av socker i blodomloppet utlöser det frisättning av insulin för att reglera blodsockernivån. Detta kan ytterligare påverka magnesiumnivåerna i serum hos personer med diabetes.

Insulin spelar en avgörande roll för att transportera glukos till cellerna för energiproduktion, men det främjar också utsöndringen av magnesium via urinen. Detta innebär att när insulinnivåerna stiger på grund av överdriven sockerkonsumtion, elimineras mer magnesium från kroppen i stället för att absorberas och utnyttjas effektivt. Personer med diabetes som regelbundet äter sockerhaltiga livsmedel kan därför uppleva minskade nivåer av tillgängligt magnesium i kroppen, vilket kräver tillskott för att upprätthålla adekvata serumnivåer.

Natriums roll i minskad tillgänglighet av magnesium

En annan faktor som kan hindra magnesiumabsorptionen är intag av stora mängder natrium. Natrium är vanligt förekommande i bearbetade och förpackade livsmedel, t.ex. konserverade soppor, snabbmat och salta snacks. Även om natrium är nödvändigt för att upprätthålla vätskebalansen och nervfunktionen, kan överdrivet intag leda till ökad urinutsöndring av magnesium. Detta kan vara problematiskt för personer med diabetes som redan har lägre magnesiumnivåer i serum. För att motverka detta kan tillskott av magnesium (mg) vara fördelaktigt.

När natriumnivåerna är förhöjda hos patienter med diabetes leder det till att njurarna utsöndrar mer natrium via urinen. Tyvärr leder denna process också till ökad eliminering av magnesium vid sidan av natriumtillskott. Som ett resultat av detta kan personer med natriumrika dieter uppleva en minskad tillgång på magnesium i kroppsserumet.

Transfetter: ett hinder för mineralabsorption

Transfetter är en annan typ av ohälsosam komponent som finns i bearbetade livsmedel och som kan påverka mineralabsorptionen negativt, inklusive absorptionen av magnesium. Dessa konstgjorda fetter skapas genom hydrogenering - en process som används för att stelna flytande vegetabiliska oljor - och är vanligt förekommande i friterad mat, bakverk och margarin. Tillskott av magnesium (mg) kan bidra till att motverka de negativa effekterna av transfetter på mineralabsorptionen. Dessutom har metaanalysstudier visat ett samband mellan konsumtion av transfetter och ökad risk för diabetes.

Forskning tyder på att transfetter påverkar kroppens förmåga att absorbera och utnyttja viktiga mineraler, inklusive magnesium. Dessa ohälsosamma fetter har kopplats till olika hälsoproblem, t.ex. inflammation, hjärtsjukdomar och insulinresistens hos personer med diabetes. Dessutom kan konsumtionen av dem störa den känsliga balansen mellan mineraler i våra kroppar, vilket försämrar absorptionen av näringsämnen som magnesiumtillskott.

Slutsats

För att optimera magnesiumabsorptionen och säkerställa tillräckliga nivåer i kroppen är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka absorptionen. Faktorer som matsmältningshälsa, förekomst av vissa hälsoproblem som diabetes och vilka livsmedel du äter spelar en avgörande roll för hur bra din kropp absorberar magnesium. Tillskott av magnesium kan vara fördelaktigt för diabetespatienter, eftersom det hjälper till att upprätthålla optimala nivåer av denna viktiga mineral.

Låga magnesiumnivåer kan leda till en rad hälsoproblem, t.ex. muskelkramper, trötthet och till och med hjärtproblem. Därför är det viktigt att upprätthålla optimala magnesiumnivåer genom lämpliga tillskott för att stödja det allmänna välbefinnandet, särskilt för personer med diabetes.

Vissa livsmedel kan tömma kroppens magnesiumförråd, vilket leder till ett behov av tillskott. Processade livsmedel, sockerhaltiga snacks och kolsyrade drycker är kända för att hindra magnesiumabsorptionen och kan negativt påverka serumnivåerna av denna viktiga mineral. Det är tillrådligt att begränsa konsumtionen av dessa ohälsosamma livsmedel och fokusera på att införliva näringsrika alternativ i din kost för att stödja diabeteshantering.

Tillskott rekommenderas för personer med diabetes för att förbättra magnesiumabsorptionen. Matsmältningssystemet, som spelar en viktig roll för magnesiumabsorptionen, kan hindras av problem med matsmältningen eller malabsorption. För att förbättra tarmhälsan är en balanserad kost och livsstilsförändringar avgörande, eftersom studier har visat att de kan förbättra upptaget av magnesium.

För att optimera magnesiumabsorptionen hos patienter måste man vara uppmärksam på både kvaliteten på deras kost och mg-nivåerna i deras serum. Ohälsosamma matval kan påverka magnesiumnivåerna negativt över tid, så det är viktigt att patienterna fattar medvetna beslut om vad de äter. Denna studie visar att patienterna genom att göra detta kan stödja en effektiv absorption och upprätthålla adekvata magnesiumnivåer.

Sammanfattningsvis innebär optimering av magnesiumupptaget att man tar hänsyn till olika faktorer som matsmältningshälsa, ohälsosamma livsmedels inverkan på upptaget och potentiell utarmning från vissa kostval. Genom att prioritera dessa aspekter och genomföra grundliga studier och analyser kan du se till att din kropp effektivt absorberar denna viktiga mineral.

Vanliga frågor

F: Kan låga magnesiumnivåer orsaka muskelkramper?

Ja, låga magnesiumnivåer (mg) har förknippats med muskelkramper hos patienter på grund av dess roll i muskelfunktionen. Dessa samband har konstaterats i studier på pubmed.

F: Hur lång tid tar det för kroppen att ta upp magnesium från kosten?

Kroppens upptag av magnesium från kosten, som vanligtvis tar flera timmar efter intag, varierar i hastighet beroende på studier.

F: Finns det några specifika livsmedel som kan förbättra magnesiumabsorptionen?

S: Även om vissa livsmedel är kända för att vara rika på magnesium, finns det inga bevis från studier på Pubmed som tyder på att specifika livsmedel ökar magnesiumabsorptionen i serum.

F: Kan matsmältningsproblem påverka upptaget av magnesium?

Ja, matsmältningsproblem som malabsorption kan hindra kroppens förmåga att absorbera magnesium effektivt hos patienter med sjukdom. Detta kan påverka magnesiumnivåerna i serum hos dessa patienter.

F: Är det möjligt att ha för mycket magnesium?

Överdrivet intag av magnesium (mg) från kosttillskott kan utgöra en risk för patienter. Det är viktigt att rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal innan man tar högdostillskott, eftersom studier har visat på potentiella negativa effekter.

F: Kan stress påverka magnesiumnivåerna i kroppen?

Kronisk stress kan tömma kroppens förråd av magnesium, vilket ökar risken för olika hälsoproblem. Det är viktigt att hantera stressnivåerna för det allmänna välbefinnandet, eftersom studier har visat ett samband mellan stress och magnesiumbrist.

F: Hur kan jag säkerställa optimala magnesiumnivåer i min kost?

S: En balanserad kost rik på fullkornsprodukter, bladgrönsaker, nötter och frön kan bidra till att bibehålla tillräckliga nivåer av magnesium. Studier har visat att magnesiumtillskott, under medicinsk vägledning, kan vara fördelaktigt om dina magnesiumnivåer i serum är konstant låga.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare