Sömnlöshet och CBD

Last updated:

Published:

Vi vet alla hur viktigt det är med god sömn. Tyvärr blir sömnproblem allt mer framträdande i det moderna samhället. Nedan utforskar vi omfattningen av sömnstörningar som insomni och de effekter de kan ha på människors hälsa och välbefinnande.

SÖMNPROBLEM BLIR ALLT VANLIGARE BLAND VUXNA

Begreppet "sömnstörningar" är mycket brett. Det finns en mängd olika sömnrelaterade problem, och alla påverkar människor på olika sätt och ger olika effekter/symtom. Trots detta blir sömnstörningar allt vanligare, särskilt bland vuxna.

I USA, till exempel, har cirka 50-70 miljoner vuxna någon form av sömnstörning, enligt American Sleep Association. Det kan till exempel handla om att man oavsiktligt somnar under dagen eller under vissa arbetsuppgifter (till exempel bilkörning).

Sömnlöshet är dock den i särklass vanligaste sömnstörningen hos vuxna. Ungefär 30 % av alla vuxna i USA rapporterar att de lider av kortvariga perioder av sömnlöshet, medan ungefär 10 % lider av kronisk sömnlöshet.

Sömnlöshet, i dess mest grundläggande betydelse, är ett starkt fall av sömnlöshet. Det kan påverka en persons förmåga att somna eller somna om, samt leda till att man inte känner sig utvilad efter att ha sovit. Behandling av sömnlöshet är starkt beroende av att man förstår de bakomliggande orsakerna till tillståndet, som kan variera.

Vissa patienter kan till exempel helt enkelt ha ohälsosamma sömnvanor. Genom att ändra dessa vanor bör de kunna komma in i en hälsosam sömnrytm. Andra patienter kan dock uppleva sömnlöshet som ett symptom på ett allvarligare underliggande tillstånd, t.ex. ångest eller depression.

Ett annat mycket vanligt sömnproblem hos vuxna är sömnapné, som drabbar upp till 20% av alla vuxna kvinnor och upp till 30% av alla män i USA. Sömnapné är ett mycket allvarligt tillstånd och kan, om det inte behandlas, leda till ökad risk för hjärtattacker, glaukom och både beteendemässiga och kognitiva störningar.

VAD HÄNDER NÄR DU INTE FÅR TILLRÄCKLIGT MED SÖMN?

En annan växande trend som påverkar vuxnas sömnmönster är brist på sömn i allmänhet. Enligt US Centers for Disease Control and Prevention får mer än en tredjedel av alla vuxna amerikaner regelbundet inte tillräckligt med sömn.

Enligt American Sleep Association behöver vuxna mellan 7 och 9 timmars sömn per natt. Statistiken visar dock att upp till 40 % av alla vuxna inte uppfyller dessa krav. Forskning visar att denna trend har ökat under de senaste åren; på 1940-talet fick vuxna till exempel omkring 8 timmars sömn per natt. I dag har den siffran sjunkit till 6,8, enligt färska gallupundersökningar.

Faktum är att sömnbrist är så vanligt, särskilt bland unga vuxna, att det ofta är en källa till memes och andra skämt på nätet. Effekterna av kronisk sömnbrist är dock långt ifrån något att skratta åt.

När du inte får tillräckligt med sömn kan du uppleva akuta kortvariga symtom som irritabilitet, huvudvärk och långsamhet/fördröjd reaktionstid. Du kan också komma att göra fler misstag på jobbet eller i skolan, eller till och med få talproblem på grund av för lite sömn (precis som om du skulle ha druckit för mycket alkohol).

Andra vanliga kortsiktiga effekter av sömnbrist är försämrat minne och koncentrationssvårigheter. Faktum är att många studier på studenter också visade att sömnbrist direkt påverkar ens förmåga att lära sig och behålla information.

Men det slutar inte där: sömnbrist kan också öka risken för en rad andra, mer allvarliga hälsoproblem.

Studier visar att personer som inte sover tillräckligt ofta lider av hormonrubbningar som har kopplats till viktökning, vilket, som vi alla vet, kan leda till en uppsjö av andra hälsoproblem.

Andra studier har visat att personer som sover för lite också lider av högt blodtryck och förhöjd hjärtfrekvens. Forskning tyder också på att sömnbrist kan orsaka en förhöjd koncentration av C-reaktivt protein, en markör för hjärtsjukdom.

Forskning från 1990-talet har också visat att sömnbrist kan påverka immunförsvaret. Mer specifikt säger studier att det kan sänka kroppens försvar mot infektioner.

Sömnbrist har också visat sig påverka ämnesomsättningen, vilket ökar risken för att utveckla diabetes och andra sjukdomar.

CBD OCH SÖMN

Det endocannabinoida systemet har visat sig vara direkt inblandat i sömnen. I en studie som publicerades 2013 i tidskriften Sleep Medicine testade man t.ex. teorin att föreningarna i cannabis och hampa kan minska ångest och framkalla sömn.

Forskarna övervakade sömncyklerna hos hanråttor som fick ett antal kemikalier, bland annat en endogen cannabinoid som kallas 2-AG (eller 2-arachidonoylglycerol).

Studien visade att 2-AG ökade aktiveringen av melaninkoncentrerande hormon och därmed ökade REM-sömnen. De fann också att CB1-antagonister kunde förhindra ökningen av REM-sömn. Baserat på dessa resultat drog författarna till studien slutsatsen att det endocannabinoida systemet är tydligt involverat i moduleringen av sömn, särskilt REM-sömn.

Tack vare dess ångestdämpande och lugnande effekter, plus dess förmåga att stimulera det endocannabinoida systemet utan att ge några biverkningar, kan CBD hjälpa till att framkalla hälsosamma sömnmönster och återställa ens dygnsrytm.

MELADOL TILL UNDSÄTTNING

Meladol är ett sömntillskott som kombinerar melatonin och CBD. Melatonin är ett endogent hormon som är känt för att vara involverat i att inducera sömn och kontrollera den mänskliga dygnsrytmen. I kombination med de ångestdämpande egenskaperna hos CBD är denna blandning det perfekta tillskottet för alla som vill komma ikapp med en god natts vila.

Till skillnad från vanliga sömnmediciner ger Meladol inga biverkningar. Istället är det ett naturligt sätt att justera kroppens sömncykel och vakna upp föryngrad och utvilad. För mer information om Meladol och hur det fungerar, klicka här.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare